Kirsten Pedersdatter

DatoStedKilde
Født :1725--
Død :Før 27.10.1784Skalsby, Mern sogn-

Ref. : LSL 133, LSL 149

Adresse : Skalsby, Mern sogn
Noter : I Öeders efterretninger 1771 er hendes alder 46 år og dåbsår 1725 (attesteret af Laurids Terpager (præsten)).

Jungshoved skifteprotokol: Den 27 oktober 1784 holdtes lovlig beskrivningsforretning efter afgangen Jeppe Jensens enke i Skalsby (hendes navn ikke nævnt).
Arvingerne var nærværende:
1) Rasmus Boesen, 29 år.
2) Hans Boesen, 27 år.
3) Jens Boesen, 25 år.
4) Niels Boesen, 24 år.
5) Poul Boesen, 17 år.
Skiftemøde den 3. januar 1785. Da yderligere nævnt sønnen Peder Boesen, der var død og som havde været gårdmand i Sandvig - efterladende sig en søn på 6 år (ved møde den 3-3-1786 oplyses navnet Boe Pedersen og alderen er nu 9 år). Der blev fremlagt arveafkald fra den afdøde søn Peder dateret 1774, hvoraf fremgår, at han havde fået sit arvegods fra faderen og 60 Rdl. fra moderen. Medvidende formynder: Michel Jensen i Sandvig. Det Peder Boesen havde fået var: "Peder Boesen som blev gift i Sandvig, fik Sænge Klæder til een opreed Sæng, med Dyner og lagen og Omhæng, hvad dertil hörer, og hand fik en Kaaber Keedel, og 2 Sölv Bægere, og en Sölvlænke, og et Sölv Hoved Vands Eeg, og Toe Sölv Skeer, og 2 Tintallerkener, og hand fik alle vor Faders Klæder som var 20rd Værdie". På mødet besluttede skifteforvalteren, at der skulle holdes auktion over det registrerede dødsbo.
Den 3. marts 1786 var der igen møde (vitterlighedsvidner var Niels Poulsen af Skibbinge og Lars Jørgensen af Allerslev) "for om muligt at fremme, og til endebringe det under 27de october 1784, og 3die Januari 1785 begÿndte Skifte efter fornævnte afdöde . . .". Jens Boesen var nu formynder for broderen Poul og Rasmus Boesen for nevøen Boe Pedersen. Der havde været holdt auktion den 21. og 22. januar sidste, som havde indbragt 381 Rdl. hvortil kom 14 Rdl. i rede penge og 21 Rdl. som Jens Boesen skyldte - i alt 416 Rdl. Hans Boesen havde lånt sin salig moder 21 Rdl. i foråret 1784 og havde 12 Rdl. til gode i løn for 1 år i hendes tjeneste. Niels og Poul Boesen havde hver 10 Rdl. til gode i løn for 1 års tjeneste. Auktionsomkostningerne beløb sig til 36 Rdl. Skatterestancer godt 9 Rdl. I alt udgifter på 314 Rdl. Overskud i boet - til deling mellem arvingerne 102 Rdl.
"Paa tilspörgende erklærede Samtlige Arvinger, at de vare fornöÿede med dette Skiftes Behandling, saavel med det til Indtægt som Udgift anförte . . ." Den umyndige søn Pouls arv blev stående hos Rasmus Boesen og nevøen Boe Pedersens arv hos Jens Boesen.
Skiftet tilendebragt den 4. marts 1786 i stervboet. Alle arvingerne blev tilsagt til udbetaling af arven på Nysø førstkommende 6. marts.

I folketællingslisten 1787 for Skalsby er i sønnen Jens Boesens husstand opført en enke: "Maren Hansdatter, husbondens moster" i 1. enkestand og 64 år gammel - uklart hvordan det navnemæssigt kan hænge sammen (muligvis en halvsøster til Kirsten Pedersdatter). Denne Maren Hansdatter kan have været gift med en Anders Boesen, nævnt i skiftet efter Kirsten Pedersdatters 1. mand Boe Hansen: "Anders Boesen i den anden Schaldsbyegaard, som har Enkens Søster til ægte"

FarMor
(Peder)
ÆgteskabBørn
Før 1756 - Boe Hansen Omk 1756 - Peder Boesen
Omk 1758 - Rasmus Boesen
Omk 1758 - Hans Boesen
Omk 1761 - Jens Boesen
Omk 1763 - Niels Boesen
11.1768 - Poul Boesen
Omk 1769 - Jeppe Jensen -

Kirsten Pedersdatter
* 1725
† Før 27.10.1784
(Peder)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017