Morten Pedersen Børring

DatoStedKilde
Født :Omk 1625Kalvehave, Kalvehave sogn-
Død :07.04.1677Langebæk Mølle, Kalvehave sogn-

Alt.navn : Morten Pedersen Møller
Stilling : Møller
Ref. : LSL 1110

Adresse : Langebæk Mølle, Kalvehave sogn
Noter : Opslysninger fra Torben Rasmussen, Ornebjerg - 2006 (med fejl i oplysninger om dødstidspunkt).

Af skiftet efter ham og Anne Nielsdatter fremgår det at han døde den 7. april 1677 og at hun var død kort forinden. Registreringen af boet blev påbegyndt på 30. dagen for hans død, den 7. maj og afsluttedes med skifte den 15. maj 1677. Se nedenfor.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 66b-67b. Registrerings- og vurderingsforretning fra den 7. maj til den 15. maj, afsluttende med skifte samme dag, den 15. maj 1677 efter Morten Pedersen og hustru Anne Nielsdatter i Langebæk Mølle. Morten Pedersen var død den 7. april 1677 og hun kort forinden.
Arvinger - deres børn:
1) Peder Mortensen, 5 ved 6. år.
2) Maren Mortensdatter, 7 år gammel.
3) Karen Mortensdatter, 3 år gammel.
4) Bodil Mortensdatter, ½ år gammel.
Børnenes nærmeste venner og frender: Morfar Niels Jensen Væver (Veffuer) på Stensbygaard og farbror Laurits Pedersen Børring i Bakkebølle.
Yderligere for børnene: To lovfaste dannemænd - tredingsfoged Hans Hemmingsen og Hans Jeppesen begge i Stensby.
Børnenes morbror: Velagtbare og velforstandige mand Peder Pedersen i Koster Færgegård på Møn.
Skifteforvalter: Ridefoged Peder Hammer og birkefoged Laurits Lauritsen i Vrangsgårde.
Vurderingsmænd: Tredingsfoged Hans Hemmingsen, Hans Jeppesen og Peder Rasmussen Plovmand alle i Stensby og Peder Hemmingsen på Langø.
Boet vurderet til 3430 rdl.
Boets udgifter opgjort til 224 rdl.
Boets overskud opgjort til 3205 rdl.
Børnenes midler blev fordelt på farbroderen Laurits Pedersen Børring, Jacob Christophersen i Skovhuse, Bertel Jensen i Skuderup, morfaderen Niels Jensen Væver i Stensby, Oluf Aagesen i Stuby og morbroderen Peder Pedersen i Koster Færgegård.
Registrering og vurdering af boet er ikke indskrevet, ligesom der ikke er nævnt kreditorer og debitorer.
Skiftet, 2016: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129867&side=69
-
I 1662 er han - Morten Møller i Langebæk Mølle - nævnt som kreditor i skiftet efter Niels Jensen Bondes kone Birthe Olsdatter (75415) i Bakkebølle. Morten Møller havde 4 rdl. til gode for koleje.
Han - "Morten Møller i Lange Beh Mølle" - er nævnt som kreditor i skiftet efter Knud Christensen i Langebæk i 1665. Skiftet under Vordingborg amtsstue.

Uddrag af Arne Henriksens optegnelser om Børringfamilien (Se det hele under hans far):
Han er vel født et sted mellem 1630 og 1635, måske lidt før 1630, da han den 12. marts 1655 får fæstebrev på Langebæk mølle, der i øvrigt er bortfæstet på livstid til David Dommel og hustru af Frederik d. Tredje. Mølleren før Morten Møller hed Peder Knudsen, der døde i 1655 (skifte 5.2.), og som muligvis har afløst sin far (?), Knud Møller, idet han fæstede møllen (Knud møllers søn) den 27.1.1635 og altså var på møllen i 20 år. - Ved sin tiltrædelse på møllen er det sandsynligt, han bliver gift med Bodil Gudmundsdatter, der muligvis er af møllerslægt; de får ingen børn, da hun vel er "forglemt og gammel"; hun må være død omkring 1667, for den 24.1.1668 begærer M. P. Møller afkald af hendes sande arvinger, som er: 1) Niels Jensen, Allerslev 2) Abelone Jensdatter, gift med Niels Lauritsen, Allerslev 3) Karen Nielsdatter, gift med Olle Jensen, Engelstrup 4) Bodil Nielsdatter, gift med Hans Hemmingsen, Store Røttinge og 5) Kirsten Nielsdatter, der er søster til 4) og muligvis også til 3); ingen af disse navne siger mig noget, der kunne lede til opklaring af Bodil Gudmundsdatters slægt; måske drejer det sig om halvsøskende, måske er der kusiner eller fætre, eller hvad ved jeg; hun må have tilknytning til Tudbæk mølle [Tubæk mølle], hvor mølleren der, Olluf Pedersen, der er død i nærheden af 1656, ved sin eftermand, Hans Iversen, der havde giftet sig med Ollufs enke, Maren Christophersdatter, af Morten Pedersen Møller gives afkald på arv til Bodil Gudmundsdatter. - I 1671, den 19.5., må Morten Møller bevise, han er født i Kallehave, men kan kun sige, at han er opvokset der hos sine forældre, som - ifølge oplysning i 1669 - har boet i den gård, der nu beboes af Thomas Lauritsen, i 24 år, som han kan mindes, d.v.s. 24 år før 1660, og det vil med andre ord sige, at han er født før 1636, rimeligvis i nærheden af 1630 [tilføjet: snarere omkring 1625, da han - siden 1655 - boede i Langebæk] (broderen Laurs Pedersen kan "kun" mindes 20 år før 1660 og er så nok omkring 4 år yngre end Morten). Samme år, i 1669, udtaler han, at han ikke kan mindes, at hans far "holdt seng" på slottet. - Efter Bodils død ca. 1667, bliver han gift med Anne Nielsdatter (datter af Niels Jensen væver, Balle og Stensby (1602-1682) og Pernille Pedersdatter, der er datter af Peder Olsen, Frenderup, Stege sogn); da hun er ung, får han nogle børn i dette ægteskab, følgende: 1) Maren, født 1670 2) Peder, født 1671 3) Karen, født 1674 og 4) Bodil, født 1676, døbt 18.10. Af disse bliver Maren gift med Christopher Carstensen, Dame på Møn, Peder var i 1691 i Nykøbing Falster, men senere handelsmand i Vordingborg, Karen bliver gift med Henrik Jespersen, Lundby (tidligere Sigerslev på Stevns); begge Piger, Maren og Karen er døde før 1706, Maren med 1 barn, Karen med 2 børn, og Bodil bliver gift med gmd. Peder Olsen, Viemose (der har ejendom i Skovhuse bl.a.). - Morten Pedersen Møller dør i 1676, begraves den 7.3., og skiftet holdes den 7.4.1677 (stort bo. vurdering over 3000 rigsdaler); hvorledes det går med hans 2. kone, Anne Nielsdatter, ved jeg ikke, for broderen Laurs Pedersen Børring fra Bakkebølle (på nr. 1) overtager møllen senest i 1678, rimeligvis før.

FarMor
Peder Jensen BørringMaren Mortensdatter
ÆgteskabBørn
- Bodil Gudmundsdatter -
- Anne Nielsdatter Omk 1671 - Peder Mortensen Børring
Omk 1670 - Maren Mortensdatter
Omk 1674 - Karen Mortensdatter
1676 - Bodil Mortensdatter Børring

Morten Pedersen Børring
* Omk 1625
† 07.04.1677
Peder Jensen Børring
-
† Omk 1660
Maren Mortensdatter
-
† Før 1660

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017