Hans Olufsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1665Skovhuse, Øster Egesborg sogn-
Død :1721Skovhuse, Øster Egesborg sogn-
Begravet :04.03.1721Øster Egesborg KirkeKilde

Alt.navn : Hans Olsen
Stilling : Rytterbonde
Ref. : LSL 558

Adresse : Gård nr. 7, Skovhuse, Øster Egesborg sogn
Noter : Holger Munk i "Rytterbonden" side 258:
Fra tingbøgerne kender vi følgende, der kan belyse bøndernes frugtavl: Da Hans Olsen i Skovhuse laa paa sin sygeseng ved fastelavnstider 1721 og i overværelse af sine nærmeste gjorde op "alt, hvis til en og anden var bortskyldig", nævnede han ogsaa heriblandt et laan, han havde gjort hos købmand Jochum Lorentsen i Vordingborg, men som han tid efter anden havde tilbagebetalt, dels med rede penge og dels ved at levere frugt. - Da Hans Olsen ret kort efter døde, og boet skulde gøres op til skifte, mødte den "edle Sd. Jochum Lorentsen" med en fordring paa 27 rd., som imidlertid kunde afvises ud fra det regnskab, den afdøde, som nævnt, kort før han blev "hjemkaldt", havde aflagt til sine nærstaaende samt karl og pige. I dette regnskab spillede de tønder æbler, afdøde havde betalt som afdrag, en afgørende rolle, og i den her anførte sammenhæng viser de, hvor betydelig en indtægtskilde sag af frugt kunde være for en rytterbonde ved aar 1718-21, naar de som i dette tilfælde kunde bruges til afdrag paa en ret betydelig gæld.

Hans Olsen kan være far til Anna Hansdatter (4170), gift med gårdmand Hans Olsen i Skovhuse - ført som sådan på mange indicier - skal endeligt bevises ved et skifte.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 19b-24a. Skifte den 6. marts 1721, 7. april 1721 efter rytterbonde Hans Olsen i Sønder Skovhuse.
Enke: Anne Ebbesdatter - med lavværge Ebbe Ibsen i Røstofte.
Arvinger - afdødes børn:
- med 1. Kone Anna Hansdatter:
1) Hans Hansen, tjenende Jacob Olsen i Skovhuse.
2) Peder Hansen, bosiddende i Christianshavn i København.
3) Morten Hansen, lærer smedehåndværk i København.
4) Kirsten Hansdatter, gift med Jacob Jørgensen i Kræmmervænge.
5) Birte Hansdatter, tjenende hjemme på gården.
- med 2. kone Jytte Hansdatter:
6) Jacob Hansen, 5 år gammel, tjenende Lars Madsen i Røstofte.
- med 3. kone, enken Anne Ebbesdatter:
7) Anne Hansdatter, 2½ år gammel.
8) Maren Hansdatter, 13 uger gammel.
På børnenes vegne: Deres farbror Ole Hansen i Skovhuse. (Se bemærkning nederst).
For børnene af 1. kuld: Farbroderen Laurs Olsen i Dyrlev.
For børnene af 2. kuld: Jacob Olsen i Sønder Skovhuse.
Skifteforvalter: Regimentskriver Hans Madsen ved sin tjener Anders Pedersen.
Overværende: Herredsfoged Hans Eilersen i Bårse.
Vurderingsmænd: Jens Stage i Bakkebølle og Ole Hansen i Skovhuse.
Boet vurderet til 356 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Gårdens brøstfældighed: Stuelængen 18 fag, østre længe 14 fag, nordre længe 15 fag, vestre længe 9 fag. 16 rdl.
Sr. Jochum Lafrentzen i Vordingborg, for varer. Uenighed om beløbets størrelse.
Peder Jensen i Knudsby
Enkens bror Peder Ebbesen
Rasmus Hansen tjenende i Grumløse
Esben Hansen tjenende i Kræmmervænge
Ole Hansen i Skovhuse, for en ligkiste, 4 rdl.
Ebbe Ibsen i Røstofte, udlagt til begravelsen, 12-1-0 rdl.
Enkens begravelse, lig med mandens, 20 rdl.
Hans Jørgensen for at lave en ligkiste, 2 rdl.
Indestående mødrende arv for den afdøde mands børn med sin 1. kone Anna Hansdatter. Skiftebrev dateret 15. februar 1716. 29 rdl. pr. barn.
Indestående mødrende arv for den afdøde mands søn Jacob med sin 2. kone Jytte Hansdatter. Skiftebrev dateret 16. juli 1717, 30 rdl.
Major Hiersnach, lånte penge, 20 rdl.
Sr. Peder Larsen i Vordingborg, for varer
Boets udgifter opgjort til 385 rdl.
Boets underskud opgjort til 29 rdl.
Nævnt som formynder ved skiftets slutning: Hans Larsen.

Bemærkning: Der må være en fejl i skiftet - Hans Olsen havde ikke en bror, der havde samme navn, så det må være en anden end "Hans Olsen", der var formynder for børnene.
Skiftet, 2016: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129881&side=22

FarMor
Oluf HansenKirsten Pedersdatter
ÆgteskabBørn
Før 1696 - Anne Hansdatter Omk 1696 - Hans Hansen
Omk 1699 - Peder Hansen
Omk 1702 - Kirsten Hansdatter
Omk 1704 - Morten Hansen
Omk 1707 - Birthe Hansdatter
Omk 1716 - Jytte Hansdatter 1716 - Jacob Hansen
Omk 1717 - Anna Ebbesdatter 1718 - Anna Hansdatter
1720 - Maren Hansdatter

Hans Olufsen
* Omk 1665
† 1721
Oluf Hansen
* Omk 1639
† 02.1727
Kirsten Pedersdatter
-
† 1699
(Hans)
-
--
-(Peder)
-
-


Merete Lauritsdatter
-
† 1675

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017