Søren Christensen Bruus

DatoStedKilde
Død :10.1676Bakkebølle, Vordingborg landsognTorben Rasmussen, Ornbebjerg (Gårdene i Bakkebølle) (1)

Alt.navn : Søfren Bruus
Stilling : Ladefoged, gårdmand, skovfoged, tredingsfoged
Ref. : LSL 1426, LSL 2614, LSL 4478

Adresse : Gård 3 - 8, Bakkebølle, Vordingborg landsogn
Noter : Kilde: Torben Rasmussen, "Gårdene i Bakkebølle". Hans far var formodentlig Christen Ladefoged i Vordingborg. Selv var han ladefoged på Vordingborg Slot inden han blev gårdmand i Bakkebølle. Skiftet den 29. november 1676. 7 døtre og en søn i 1. ægteskab. Gik på aftægt 1674.
Søren/Søfren var med ved mange skiftet under Vordingborg amtsstue. Da altid nævnt som Søfren Bruus og underskrevet S C S.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 25b-35b. Registrerings- og vurderingsforretning den 31. oktober 1676 / skifte den 29. november 1676 efter Søfren Christensen Bruus, skov- og tredingsfoged i Bakkebølle.
Enke: Maren Thomasdatter - med lavværge Peder Søfrensen Skovrider.
Den salig mands børn og sande arvinger:
1) Christen Søfrensen, møller i Hulemose Mølle.
2) Maren Søfrensdatter, gift med Rasmus Jepsen på Farø (Faurøe).
3) Anne Søfrensdatter - med lavværge Jens Pedersen Keys på Bogø.
4) Kirsten Søfrensdatter.
5) Margareta Søfrensdatter.
6) Karen Søfrensdatter.
7) Sophie Søfrensdatter.
8) Citzel Søfrensdatter.
Formynder for de 5 sidstnævnte døtre: Deres bror Christen Søfrensen i Hulemose Mølle.
Forordnet værge for de samme 5 døtre: Lauritz Pedersen Børring i Bakkebølle.
Skifteforvalter: Ridefogeden Peder Hammer
Vurderingsmænd: Unge Niels Bonde og Hemming Skaanning i Vestenbæk og Hans Stær og Jens Jacobsen i Bakkebølle.
Boet vurderet til 456 sdl.
Blandt kreditorerne:
Sønnen Christen Sørensen i Hulemose Mølle, for del af begravelsesomkostningerne og yderligere for en post senere.
Amtsskiver Franche Meynertsen, for skatter og landgilde.
Philippi Jacobi, kontributioner for 1677.
Indestående børnegods for Margareta Søfrensdatters mødrende arv 1 år og 6 måneder.
Indestående børnegods for Sophia Søfrensdatters mødrende arv.
Indestående børnegods for Citzel Søfrensdatters mødrende arv.
Peder Søfrensen i Røstofte, Skovrider, fordrede på sin bror Henrich Sørensens i "Tudsøe"? vegne efter skiftebrev dateret 29. januar 1672, 75 sdr. - i den forbindelse er nævnt enkens søn Thomas Nielsen.
Tolder Jens Christensen i Vordingborg.
Peder Jensen, Bødker i Vordingborg
Lauritz Lauritzen i Vrangsgårde, birkefoged i Stensby birk, lånte penge.
Jacob Jensen i Stubbekøbing, for 1 skæppe salt.
Madz Lauritzen, tjenesteløn.
Hans Andersen.
Elisabeth, resterende tjenesteløn.
Erik, tjenestedreng.
Citzel Claus Frises i Næstved, skyldige penge.
Hans Jensen, tjenesteløn.
Kirkekorn.
Oluf Pedersen, kræmmer i Vordingborg.
Jens Bartskær i Vordingborg.
Lauritz Søfrensen i København
Jens Lollike i Bakkebølle, for en lånt og død hest.
Lauritz Børring i Bakkebølle.
Gårdens brøstfældighed: 20 sld.
Boets udgifter opgjort til 247 rdl.
Boets overskud opgjort til 208 rdl.
Skiftet er underskrevet af Peder Hammer, HR S, HP S og I I S.

2016: http://ao.salldata.dk/vis.php?bsid=129867&side=28&kb=Skife:%20Pr%C3%A6st%C3%B8,%20Godsskifter,%20Vordingborg%20rytterdistrikt,%20%20Skifteprotokol%201676%20-%201688&zoom=&height=809

Ført med alle børn og mor, Maren Mortensdatter i ny fil i 2016.

FarMor
(Christen) Maren Mortensdatter
ÆgteskabBørn
- Maren Lauritsdatter - - Christen Sørensen Møller
Omk 1646 - Maren Sørensdatter
Omk 1657 - Kirsten Sørensdatter
Omk 1661 - Karen Sørensdatter
Omk 1675 - Maren Thomasdatter -

Søren Christensen Bruus
-
† 10.1676
(Christen)
-
-
Maren Mortensdatter
-
† 12.1679

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017