Niels Olsen under Skoven

DatoStedKilde
Født :Omk 1640(Udby Skovgårde, Udby sogn)-
Død :1709Udby Skovgårde, Udby sogn-
Begravet :24.05.1709Udby Kirke, Præstø amtKilde

Stilling : Gårdmand
Ref. : LSL 1148

Adresse : (Under Skoven i Udby) Udby Skovgårde, Udby sogn
Noter : Blandt kilderne: Holger Munks arbejdspapirer (Teglstrup) og Erling Petersen, Fuglebjerg.

Han og moderen er nævnt i Bårse herreds tingbog den 10. november 1663 - "Kirsten Olluff Hanssens Søn i Udbye under Schouffuen ved naffn Niels Olssen som holder Gaard med hinde . . ." Billedfil SH108606

I 1676 var han - "Niels Olsen under Skoffven" - forlover i Udby kirke sammen med en Peder Olsen for en Mogens Jørgensen. Hans initialer N O S er printet med spejlvendt N og S. Mogens Jørgensen trolovedes med Maren Bertelsdatter (se Bertel Mogensen (19256)).

Niels Olsen er nævnt i 1675 i Udby kirkebog ( af 1. bevarede folie) og redergørelse ang. forvaltningen af de fattiges midler 1675-1701. Hans afdøde far "Olle Hansen under Skoven" havde en restance, som blev overført til ham. Han underskrev da med sit "Koemerche"; et kors med lige lange streger og en halv pilespids på højre side foroven på den lodrette streg. I 1685 er der lavet en tilføjelse i magenen; muligvis kvittering for betalingen - 3 daler 3 mark 12 skilling.

Niels Olsen er nævnt i Udby kirkebog i 1686 i forbindelse med tilbagebetaling af fattiges midler, som han havde haft indestående i 1 år:
Udby, Bårse, Præstø 1645-1689 (bogen med fødte og døde) - AO ny, ops. 8:
"Anno 1686 D 1 Augusti erlagde Niels Olsen under Skoven udi Udby D 7 Sld capitall med et Aars Rente 28 Skill. D. af de fattiges penge som forleden Aar 85 af 5 Julii fordes? ommeldte og annammede jeg Samuel Jenssen underskrevne Dennem til mig at legge i de fattiges Blok Datu ut supra
Udby Prestegaard, og bleve da i de fatt: Blok indlagde D 12 Sept. samme Aar.
Samuel Jenssøn. Holger Andersen PH S: Peder Hansens Naffn:
De? 7 Dl 1 mk 8 sk bleve?
Kirkens Blok ????"
Af de tre underskrivere er Samuel Jensen den netop tiltrådte præst Samuel Jensen Ild (forflyttet fra Hunseby til Ørslev/Udby) og Holger Andersen er degnen.
Beth Jeppesen, 2009: Mens Anne endnu levede blev Niels sammen med 11 andre bønder fra egnen gjort til formyndere for den myrdede ridefoged Peder Hammers efterladte børn. Peder Hammer var blevet myrdet i november 1681, og hustruen der havde været sammensvoret med morderen, var blevet henrettet. Af angst for morderen Rasmus Esbensen (41768), en fætter til Niels Pedersen Møller, frasagde ti af bønderne sig hvervet, deriblandt Niels Olufsen.

I 1695 var han sammen med broderen Morten i Grumløse formynder for broderen Peders børn i Udby.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, side 332b-337a. Skifte den 6. juli 1709 efter gårdmand Niels Olsen i Udby underskoven.
Enke: Johanne Hansdatter - med lavværge Peder Nielsen her i Udby.
Arvinger - den salig mands børn og sande arvinger:
- af 1. ægteskab:
1) Niels Nielsen i Teglstrup.
2) Ole Nielsen, død. Hans søn:
a) Peder Olsen, 18 år gammel, tjenende i Grumløse.
- af 2. ægteskab med enken:
3) Hans Nielsen, 17 år gammel og hjemmeværende.
4) Ole Nielsen, 14 år gammel, tjenende sin halvbror Niels Nielsen i Teglstrup.
5) Peder Nielsen, 10 år gammel, hjemme på stedet.
6) Niels Nielsen, 4 år gammel, hjemme på stedet.
7) Anna Nielsdatter, 18 år gammel, hjemme på stedet.
8) Kirsten Nielsdatter, 12 år gammel, hjemme på stedet.
9) Maren Nielsdatter, 7 år gammel, hjemme på stedet.
Overværende for børnene: Farbroderen Morten Olsen i Grumløse og ovenmeldte halvbror Niels Nielsen i Teglstrup.
Stedfar til arvingen Peder Olsen: Peder Nielsen.
Skifteforvalter: Ridefoged Giert Villumsen i Vordingborg
Vurderingmænd: Skovrider Sr. Melchior Folsach i Lundby og skov- og tredingsfoged Peder Olsen i Udby.
Boet vurderet til 506 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
3 karle havde løn til gode: Mads Jensen, sønnen Hans Nielsen og Ole Mortensen.
Købmand Jochum Lorentzen i Vordingborg.
Boets udgifter opgjort til 283 rdl.
Boets overskud opgjort til 223 rdl.
Den ældste bror Niels Nielsen overlod sin arvelod til sine yngre søskende.

Egen affotografering af skiftet - 24.6.2008.
Skiftet, 2016: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129878&side=339

FarMor
Oluf Hansen under Skoven
ÆgteskabBørn
23.04.1665 - Anne Hemmingsdatter 1666 - Oluf Nielsen
1667 - Bodill Nielsdatter
1669 - Ingeborre Nielsdatter
1671 - Sidze Nielsdatter
1672 - Inger Nielsdatter
1673 - Niels Nielsen
1674 - Maren Nielsdatter
- Johanne Hansdatter 1688 - Ane Nielsdatter
Omk 1691 - Anne Nielsdatter
Omk 1692 - Hans Nielsen
Omk 1695 - Ole Nielsen
Omk 1697 - Kirsten Nielsdatter
Omk 1699 - Peder Nielsen
1701 - Maren Nielsdatter under Skoven
1705 - Niels Nielsen under Skoven

Niels Olsen under Skoven
* Omk 1640
† 1709
Oluf Hansen under Skoven
-
† 1658

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017