Laurs Laursen

DatoStedKilde
Død :Før 1687Vrangsgårde, Kalvehave sogn-

Alt.navn : Laurits Lauritsen, Lars Larsen
Stilling : Gårdmand, birkefoged
Ref. : LSL 1310

Adresse : Gård nr. 1, Vrangsgårde, Kalvehave sogn
Noter : Birkefoged ved Stensby birk. Udnævnt den 22. juli 1664.
Han kan navnemæssigt være søn af den foregående birkefoged/dommer Laurits Olsen, der også boede i Vrangsgårde. Ført som sådan.

Han var gift (mindst) to gange:
Hans første kone var Kirsten Mortensdatter, der døde i 1678 i Vrangsgårde.
Efter Kirsten Mortensdatters død blev han gift med Jørgen Nielsen Stærs enke Ludse Andersdatter fra Farø. Det fremgår af en skatteliste i 1687, hvor Lutze Stærs med "tilværelse til" Morten Lauritsen i Vrangsgårde, som er den forrige birkefogeds efterleverske, er nævnt. Morten Lauritsen er Laurits Lauritsens søn. Oplysningen om skattelisten er fra Vagn Boberg Nielsen.

Han - "Lauridz Lauridzen i Vrangsgaard" er nævnt den 5. november 1664 som kreditor i skiftet efter Ole Pedersen Piil i Vintersbølle.
I 1668 er han nævnt som vurderingmand ved skiftet efter Morten Rasmussen Piil i Bakkebølle. Af skriveren er han opført som Laurits Boesen; mens han selv ved skiftets afslutning underskrev sig Laurits Lauritzen.
I 1668 var han ligeledes vurderingsmand ved skiftet efter møller Willum Willumsens kone Mette Pedersdatter i Stensby Mølle. Han underskrev sig da fuldstændigt som ved skiftet efter Morten Rasmussen Piil.
I 1674 blev han formynder for gårdmand Michel Rasmussens to sønner Rasmus og Anders i Stensby. Han betegnes da som deres nærmeste frænde. Hvordan var han det?
I 1676 er han nævnt som kreditor i skiftet efter Søren Christensen Bruus (8487) i Bakkebølle. Han var da birkefoged i Stensby birk.
I 1681 var han lavværge for Kirsten Hansdatter (45837), enke efter Oluf Olufsen / Ole Olsen Bonde i Bakkebølle.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, side 513-527. Registrerings- og vurderingsforretning den 18. marts 1685 / tillysning til skifte den 30. marts 1685 på Sjællandsfar ting / skifte onsdag den 29. april 1685 og 2. maj 1685 efter fordum Hans Kongelige Majestæts birkefoged til Stensby birk i Vordingborg amt, Laurits Lauritsen / Lars Larsen i Vrangsgårde.
Enke: Ludsie Andersdatter - med svoger* og lavværge velagtede og forstandige mand Lars Pedersen Børring i Langebæk Mølle.
Arvinger - afdødes 4 børn:
1) Rasmus Larsen, omkring 34 år gammel, hidtil hjemme hos faderen. Også nævnt på "Dend anden Vrangsgaard".
2) Morten Larsen, har fået bevilling til at efterfølge i faderens stilling.
3) Peder Larsen, omkring 22 år, skal tjene Sr. Johan Skieskuhl?, foged over Listerlen? i Norge.
4) Maren Larsdatter, omkring 18 år gammel.
På Peder Larsens og Maren Larsdatters vegne: Deres brødre Rasmus og Morten sammen med deres morbrødre Knud Jørgensen i Orehoved ved ? færge på Falster og Morten Jørgensen på Bogø.
På side 521 er nævnt Enkens egne børn - afdødes stedbørn: Kirsten Jørgensdatter og Maren Jørgensdatter.
Skifteforvalter: Ridefoged Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Skov- og tredingsfoged Hans Jepsen i Stensby, Christen Sørensen Møller i Hulemose Mølle, skov- og tredingsfoged Jens Larsen Bruus i Bakkebølle og Hemming Rasmussen Skonning i Vestenbæk.
Blandt det vurderede:
24 heste og føl. 22 køer og 22 kalve, kvier, tyre og stude. 22 får og 12 lam. 55 svin. 2 bistader. 1 brændevinspande.
En af køerne var på leje hos Søren Jyde i Langebæk.
Hos Ole Stær (Steer) på Farø: Bl.a. 1 brøggerskedel og 1 jernkakkelovn.
Hos Corfitz Pedersen i Kalvehave: Bl.a. 1 jernkakkelovn.
Sølv: 18 sølvskeer. 1 sølvkande med i? "Schoug penge udi af Dorhte Mor? Lenthers? Contrafey" (40 rdl). 3 forgyldte sølvbægre og meget mere sølvtøj.
Nævnt pantsat sølvtøj tilhørende enken og arvingerne til Laurits Købmand i Kalvehave.
Afdødes ejendomsgård og bolig i Vordingborg, øster i byen næst vesten op til Christian V?s bolig og østen op til Jens Christensen Lundholms gård på den anden side, som han havde købt af Søren Andersen Kusk? Borger og indvåner i Vordingborg den 16. april 1683 med skøde af 23. april 1683. Nævnt skiftebrev af 1. maj 1683 efter salig Peder Jørgensen (ikke forstået). Gården vurderet til 400 rdl. hvori Sr. Hans Hovmand i Næstved (har en fordring på 10½ rdl.).
Et hus på 6 fag i Vordingborg beliggende tværs overfor gården. Overtaget efter dom efter Hendrich Lorentsen for skyldig gæld.
På boligen befandtes en dom (dato ikke oplyst) over Villum Møller udsted af Stensby ting på 160 rd. (med en masse i pant). Nævnt salig Lars Boesen. Nævnt Villum Møllers Hustru Marte Villums / Marte Møllers.
Skibsrederskabet: En skude på 2 læster ejet sammen med "svogeren" Lars Børring.
Tilstående gæld:
Sognepræst Simon Smertz, messive dateret 20. april 1685, 93 rdl.
Corfitz Pedersen i Kalvehave, gift med salig Lars Larsens datter (er steddatter), 26 rdl.
Ole Jørgensen Stær på Farø, enkens søn, 44 rdl.
Villum Møller i Stensby Mølle, efter dom for skade på 10 læs hø p.g.a. for høj vanddæmning, 10 rdl.
Peder Boesen i Kalvehave.
Niels Jensen i Ørslev.
Tidligere tredingsfoged Hemming Nielsens enke i Mern.
Hans Rasmussen i Valleborg (Vallebogården?)
Niels Jensen i Bakkebølle.
Thommes Jensen i Ørslev.
Hans Henrichsen i Stensby.
Niels Jacobsen i Nyråd.
Jacob Olsen i Kræmmervænge.
Tidligere amtsskriver Niels Jørgensen, nu bogholder ved det kgl. generalkommissariat i København, for 1 ko og 1 kalv.
Sønnen Rasmus Larsen havde fået "Den anden Vrangsgaard" i fæste. Den havde hans far også haft i fæste og havde sidst været beboet af Jens Christensen. Dateret 22. september 1684.
Boets overskud er ikke sammentalt.
Bemærkning: Enkens lavværge var hendes svigersøn - ikke svoger - Lars Pedersen Børring, gift med hendes datter Anna Jørgensdatter Stær.
Skiftet, 2016: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129871&side=167
Mere i ny fil i 2016.

FarMor
Laurits Olsen
ÆgteskabBørn
- Kirsten Mortensdatter Omk 1651 - Rasmus Laursen
01.1658 - Morten Laursen
Omk 1664 - Peder Laursen Møller
Omk 1667 - Maren Lauritzdatter
Eft 1678 - Ludse Andersdatter -

Laurs Laursen
-
† Før 1687
Laurits Olsen
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017