Ole Pedersen Kimmer

DatoStedKilde
Død :-Fuglegården, Bakkebølle, Vordingborg sogn-

Stilling : Gårdmand, kirkeværge
Ref. : LSL 2764

Adresse : Fuglegården, Bakkebølle, Vordingborg sogn
Noter : Kilde: Torben Rasmussen i Bakkebøllebogen, gård nr. 1 Fulgegården.

Uddrag fra Bakkebøllebogen - Fuglegården nr. 1, matr.nr. 7 - bemærk de mange antagelser:

I 1610 overtages fæstet på gården her af Ole Pedersen Kimer, som vi har en del oplysninger om. Han havde i hvert fald 3 børn, som vi her nævner i alfabetisk rækkefølge, da vi ikke kender deres data:
Lars Olsen Kimer, der fæster gård i Vintersbølle og har en søn, Rasmus Larsen Kimer, hvis søn Lars Rasmussen Kimer i 1680 fæster gård nr. 10-3 i Bakkebølle.
Peder Olsen Kimer, som i 1650 fæster gård nr. 11-16 og i 1671 nr. 10-3, (han dør samme år og efterfølges af ovennævnte Peder Rasmussen Kimer).
Rasmus Olsen Kimer, der fæster en gård i Nøbølle (Neble) i 1639.
Med henvisning til almindelig navneskik, hvor børn så vidt muligt fik bedsteforældrenes navne, vil vi mene, at navnet Rasmus fortæller, at Ole Pedersen Kimer var gift med en datter af forgængeren Rasmus Kimer. En oplysning fra Lensregnskaberne 1614 kunne tyde på, at Ole Pedersen Kimer kom fra Vintersbølle, idet det dér oplyses, at "Niels Jørgensen fæster hus, som Ole Pedersen afstod".

Ole Pedersen Kimer har været en særdeles driftig mand. Bl.a. ser vi, at han i 1625 såede havre på Peder Piils? jord i Vestenbæk, og at han i 1634 sammen med Jens Mortensen Bruus (gård nr.3-8) fæster et stykke jord, også i Vestenbæk. Samme år, 1634, er han imidlertid ude for vanheld, idet gården brænder, og han er at finde på listen over "Bønder, der afkortes i Landgilden for øde og afbrændte Gaarde." Han får tilsyneladende hurtigt magt over tingene igen, og han er på oldengældslisterne som en af dem med størst svinebesætning i byen, ja for enkelte år endog det største antal svin i lenets skove blandt Bakkebølle-bønderne. At han i det hele taget var en dygtig og velanskrevet person fremgår af, at vi ser, at han i 1629 blev udnævnt til kirkeværge sammen med Christen Ladefoged (formodentlig Søren Christensen Bruus' fader, nr. 3-8).
"Kirkeværge" vil vi uddybe lidt nærmere, da det nok er de færreste, der er klar over, hvad denne titel betød i 1600-tallet: Kongen hedder Christian 4., og han er jo bl.a. kendt for at ville være som en "fader for sit folk". Som en ægte fader var han dybt bekymret over "saa ryggesløst og skammeligt", hans folk opførte sig, og han indførte flere love, der gennem bl.a. øget tvungen kirke- og bodsgang skulle højne moralen. Det hjalp tilsyneladende ikke, og den 27. marts 1629 udstedte han en detaljeret lov, som havde til formål at opnå den totale kontrol med undersåtternes liv og levned. Over hele landet skulle præsten sammen med 2 udvalgte kirkeværger konstant overvåge hvert enkelt menneskes daglige vandel. Den, der forsømte prædikenen og sakramenterne, den, der misbrugte helligdagene til "Gilde, Drik, Dobbel, Gøglen - og andet saadant", den, der gav sig af med "Sværgen og Banden", der gav sig hen i ødselhed eller "forledte Ungdommen til Tant og Fjas", skulle i første omgang hemmeligt formanes af kirkeværgerne, og hjalp det ikke, blev synderen udelukket fra kirken. Som "åndelig opsynsmand", kirkeværge, valgtes altså for Vordingborg Landsogn Ole Pedersen Kimer.
I lensregnskabernes "Ekstraskattemandtaller" får vi via den første liste over "Hoffuets-skat" (hovedskat, også kaldet "kopskat") at vide, hvor mange skattepligtige personer, der bor på de enkelte gårde. På gården her er der foruden Ole Pedersen Kimer og hans quinde også Søren Pedersen og hans quinde samt Niels Jensen og Bergete Nielsdatter. Om evt. slægtsskab kan vi jo kun gætte, men Søren Pedersen kunne være broder til Ole Pedersen Kimer og Bergete datter af Niels Jensen.
Der er nok heller ikke meget forkert i at antage, at Ole Pedersen Kimers efterfølger i 1655, Niels Sørensen Kimer, er søn af Søren Pedersen. Indfæstningsbeløbet ved dette skifte er på 90 Rd., og det er helt uden sidestykke. Til sammenligning kan nævnes, at samme år er indfæstningsbeløbet for nr. 10-3 kun 5 Rd., for nr. 14-4 22 Rd. og for nr. 15-14 2 skp. havre. Det store indfæstningsbeløb må absolut tjene Ole Pedersen Kimer til ære. Gårdens svinebesætning er i disse år den største i byen iflg. oldengældslisterne, og iflg. kvægskattelisten fra 1657 er kvægbesætningen blandt de største med 16 heste og kvæg og 43 får og lam. Dertil kommer så, at det er nye og solide bygninger efter branden i 1634.

ÆgteskabBørn
? - - Rasmus Olsen Kimmer

Ole Pedersen Kimmer
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017