Niels Christensen

DatoStedKilde
Fĝdt :1772Hovby, Fakse sogn-
Dĝbt :04.10.1772Fakse KirkeKilde
Dĝd :04.09.1831Bĝgekĉr, Jyderup, Fakse sogn-
Begravet :09.09.1831Fakse KirkeKilde

Stilling : Gċrdmand
Ref. : LSL 48

Adresse : Bĝgekĉr, matr.nr 5a Jyderup, Tornemarksvej 4, 4640 Fakse
Noter : Kirkebogen, Fakse sogn (sĝnnen Lars´ fĝdsel) er fĝrste kilde til navn, bopĉl og profession.
Han er ikke konfirmeret i Fakse.

I Registret til Lindersvold og Strandegċrd godsers fĉsteprotokol, Landsarkivet Kĝbenhavn/Sjĉlland stċr at lĉse at Niels Christensen i 1806 overtog fĉstet af gċrden matrikel nummer 1 i 1806 efter Lars Jensen (Det burde vel vĉre matr.nr. 5?).

Han dĝde under "pesten" i efterċret 1831.

Skiftet efter ham i afskrift ved Niels E. Jensen, Lĝve 2003:
LAK 358-318, kort 8/21, side 209: Dĝdsanmeldelse 4/9 1831 for gmd. Niels Christensen, Jyderup.
Aar 1831, den 4de September blev anmeldt at Gaardmand Niels Christensen i Jyderup ved Dĝden var afgaaet Dagen tilforn og efterladt sig en Datter Ane Marie Nielsdatter, ugivt avlet i Ĉgteskab med efterlevende Enke Maren Andersdatter, en Sĝn Lars Nielsen, 24 Aar, en Ditto Christen Nielsen, 22 Aar og en Ditto Hans Nielsen, 18 Aar, avlet i Ĉgteskab med hans fĝrste afdĝde Hustrue.
LAK 358-318, kort 8/21, side 229: Registrering 15/10 1831 efter gmd. Niels Christensen, Jyderup.
Aar 1831 den 15de Oktober indfandt den committerede Skifteforvalter sig i Overvĉrelse af Vitterligheds og Vurderingsmĉndene Sognefoged Henrik Hansen og Gaardmand Peder Christensen af Orup, i Stervboet efter afgangne Gmd. Niels Christensen af Jyderup, for at tage hans og efterlevende Enkes Maren Andersdatters fĉlleds Boe under lovlig Skiftebehandling.
Som Arvinger blev anmeldt: 1 Sĝn Anders Nielsen, 16 Aar, 1 Datter Ane Marie Nielsdatter, ugivt, avlet i Ĉgteskab med efterlevende Enke;
1 Sĝn Lars Nielsen, 26 Aar, 1 Ditto Christen Nielsen, 21 Aar og 1 Do. Hans Nielsen, 19 Aar, avlede i Ĉgteskab med hans fĝrste afdĝde Hustrue.
Ved Forretningen var tilstĉde Enken med Lovvĉrge Gmd. Jens Jensen af Hyllede og som Formynder var mĝdt Tienestekarl Lars Nielsen af Blaaebĉksmĝlle

I Samtliges Overvĉrelse blev derefter registreret og vurderet:

1 Fyrrebord med Skuffe ……………………….. 1 Rbdl. " Mk. " Sk.
1 Gaasebĉnk med 4 Rum ……………………. " 3 "
1 Bĉnk ………………………………………….. " 4 "
1 Hĉngeskab …………………………………… " 3 "
4 Stole …………………………………………… " 4 "
2 Skamler ……………………………………….. " 1 8
1 Rok og 1 Uldkurv …………………………….. " 4 "
1 Speil …………………………………………… " 2 "
1 Rivejern og 1 Trĉe Bismer …………………. " 1 "
2 stk. Karter og 1 Kurv …………………………. " 1 "
1 Ĉske og 1 Sye Kurv …………………………. " " 10
Latr. 5 Rbdl. " Mk. 4 Sk.
Trp. 5 Rbdl. " Mk. 4 Sk.
1 Tinkruus ……………………………………….. 1 " "
4 Tin og 4 Porsl. Tallerkener ………………….. 1 " "
1 Tinlaag ………………………………………… " 2 "
4 Leerfade ………………………………………. " 3 "
1 Kakkelovn …………………………………….. 8 " "
1 Ĝlglas …………………………………………. " 1 "
2 Hyllebrĉdder …………………………………. " 2 "
1 Fyrrekiiste …………………………………….. 3 " "
1 Hat og Hue ……………………………………. " 4 "
1 Par Vanter og 2 Tĝrklĉder …………………. " 3 "
4 Par Strĝmper og 1 Nathue ………………….. 1 " "
Latr. 21 Rbdl. 3 Mk. 4 Sk.
Trp. 21 Rbdl. 3 Mk. 4 Sk.
1 Blaae Langtrĝie(?) …………………………… 4 " "
1 Do. Do. ……………………………………... 1 4 "
1 stribet Trĝie og Vest …………………………. 1 4 "
1 Do. Do. Med Do. ………………………….. 3 " "
2 Par Skindbuxer ………………………………... 1 3 "
1 Vest og Tĝrklĉde …………………………….. " 2 "
1 Par Vanter ……………………………………... " " 4
9 Skjorter …………………………………………. 6 " "
1 gl. Blaae Langtrĝie ……………………………. " 2 "
3 Par Buxer ………………………………………. " 2 "
1 Vest …………………………………………….. " 1 2
2 Al. Chattrons(?) ……………………………… " 2 "
1 Hue …………………………………………… " " 4
1 Uldsax ……………………………………….. " " 4
1 Seng med Omhĉng ……………………….. 1 " "
1 rĝd og grĝnt. Lerredsdyne ………………… 4 " "
1 Vadmels Underdyne ……………………….. 2 " "
1 guulst(?) Do. ………………………………… 1 3 "
1 gl. Vaar ………………………………………. " " 8
3 lange stribede Hovedpuder ……………….. 4 " "
2 smaae Do. Do. ……………………………… " 3 "
1 Par Blaarg. Lagen ………………………….. 1 " "
1 Seng med Omhĉng ……………………….. 2 " "
1 rĝd og sortstr. Overdyne …………………… 5 " "
1 graastr. Underdyne …………………………. 2 " "
1 Do. Do. ………………………………. 2 " "
1 gl. Vaar ………………………………………. " " 8
3 lange stribede Hovedpuder ……………….. 3 " "
2 smaae blaaeternede Do. …………………… 1 " "
1 Par Blaarg. Lagen …………………………… " 4 "
1 Seng med Omhĉng ………………………… 3 " "
1 guulstr. Overdyne …………………………… 1 3 "
1 graae Underdyne ……………………………. 3 " "
1 gl. Vaar ……………………………………….. " " 8
2 Hovedpuder ………………………………….. 1 " "
1 Par Blaarg. Lagen …………………………… 1 2 "
1 gl. Slagbĉnk ………………………………… " 4 "
1 lille Skab med Dĝre ………………………… 1 " "
1 Lygte …………………………………………. " 2 "
1 Elle Kiiste ……………………………………. " 4 "
1 rĝdt Fyrrebord ……………………………….. 1 " "
1 gl. Fyrrekiiste ………………………………… " 3 "
Latr. 85 Rbdl. 3 Mk. " Sk.
Trp. 85 Rbdl. 3 Mk. " Sk.
7 Par Blaarg. Lagen …………………………... 12 " "
2 Duge og 2 Haandklĉder …………………… 2 " "
1 Pyrremide ……………………………………. " 1 8
1 Mess. Lysestage og 1 Bliktragt ……………. " " 12
3 Flasker ……………………………………….. " 1 8
1 Hyllebrĉdt ……………………………………. " 1 "
1 Trĉe Ĝllflaske ……………………………….. " 1 "
1 Ĝllfjerding og 1 Kar ………………………….. " 3 "
3 Sildefjerdinger ……………………………….. " 1 8
2 Malkekander …………………………………. " 4 "
1 lille Jerngryde ………………………………… " 3 "
8 Stk. Leertĝi …………………………………… " 1 "
1 Jernstang og 1 Jernplade …………………... 1 " "
2 Kjedelkroge og 1 Ildtang …………………….. " 2 "
1 gl. Laas ……………………………………….. " " 8
1 Ĝlltragt og 1 Fjerding ……………………….. " 1 "
1 Ĝllanker ………………………………………. " 2 "
1 lille Kjerne ……………………………………. " 2 "
1 gl. Kobberkjedel ……………………………... 1 " "
1 Sold og 1 Saltkar ……………………………. " 1 "
1 gl. Kobber Potte …………………………….. " 2 "
1 Jerngryde paa 10 Spander(?) Vand ……….. 4 " "
1 Ditto ………………………………………….. 1 " "
1 mindre Do. …………………………………... " 3 "
1 gl. Do. ……………………………………….. " " 8
1 Jernpande ………………………………….. " 2 "
1 Malkekande og 1 Strippe ………………….. " 3 "
1 Ĝlkande og 1 Ĝlflaske ……………………… " 4 "
1 Mĉlkefad og 1 Flĝdebĝtte ………………… " 3 "
1 stor Kjerne ………………………………….. " 4 "
1 Bryggekar ……………………………………. " 3 "
1 mindre Do. Med Jernbaand ……………….. " 4 "
1 Do. ……………………………………………. " 4 "
2 Ĝlfjerdinger ………………………………….. " 3 "
6 Stander Fjerdinger ………………………….. " 3 "
2 smaae Ballier ……………………………….. " 1 "
1 Halmselle(?) og 1 Standertĝnde ………….. " 2 "
1 Haandqvĉrn ………………………………… 1 " "
6 Sĉkke og 2 Poser …………………………. 4 " "
1 Hakkebrĉt 1 Ostekar ………………………
6 Trĉetallerkener og 3 Ĉsker ……………… " 2 "
Latr. 122 Rbdl. 4 Mk. 4 Sk.
Trp. 122 Rbdl. 4 Mk. 4 Sk.
6 Slĝve og 1 ???trĉe og 1 Tragt …………... " 1 "
18 Stk. Leertĝi ………………………………… " 4 "
1 stor gl. Eegekiiste …………………………... 1 " "
1 Karbĉnk og 1 Vandspand …………………. " 2 "
1 Ĝreballie ……………………………………… " 1 "
1 Kobberkjedel ………………………………… 6 " "
20 Siebĝtter ……………………………………. 2 " "
1 Loftsstige …………………………………….. " " 8
1 Deigtrug …………………………….. " 3 "
1 Sold og 1 Sigte ………………………………. " 4 "
1 Hegle …………………………………………. " 2 "
3 Halmkurve ……………………………………. " 8 "
2 Standerhalvtĝnder …………………………… " 2 "
4 Standerfjerd. Og 1 lille Ballie ……………….. " 2 "
1 gl. Vugge og 1 Hĝekurv …………………….. " 2 "
14 Stk. Tĝier ……………………………………. 1 1 "
1 gl. Skab ……………………………………….. " 1 "
Hjuleier(?) til 2 Vogne …………………………. 4 " "
2½ Lispund Jern ……………………………….. 2 3 "
2 Hestedĉkkener ……………………………… 1 " "
1 Pose med Fjer ……………………………….. " 8 "
½ Lispund Skjĉttefaldsgarn ………………….. " 4 "
1 Ĝltĝnde og 2 Standertĝnder ……………….. 1 3 "
1 Sĉk og 1 Haspe …………………………….. " 3 "
1 lille Bord og 1 Gangvogn(?) ………………… " 2 "
3 Sĉkke ………………………………………… 1 " "
1 Sengested ……………………………………. " 1 8
1 Guulstribet Overdyne ……………………….. 2 " "
2 Linneds Underdyner ………………………… 2 3 "
1 Pude ………………………………………….. " 1 "
2 Hovedpuder ………………………………….. 1 " "
1 Par Blaarg. Lagener ………………………… 1 " "
2 Tĝrvespader …………………………………. " 2 "
1 Haandĝxe og 1 Baandkniv …………………. " 3 "
3 Stk. Navrer …………………………………… " 2 "
Latr. 157 Rbdl. 2 Mk. 4 Sk.
Trp. 157 Rbdl. 2 Mk. 4 Sk.
1 Tjĉreanker og 2 Kander …………………… " 1 8
Noget gavngjĝrendes(?) Tĝrv ………………. 2 " "
1 Skjĉrebĉnk og 1 Huggeblok …………….. " 1 8
3 Huggejern 1 Vridbor(?) og 1 Vimmelstĝi(?) " 2 "
1 Buesaug 1 Knibtang ……………………….. " 1 8
3 Leer ………………………………………….. 2 " "
1 Skovhammer og 3 Vĉgger(?) ……………. 1 4 "
2 Hammere 1 Bulĝxe og 1 Hakke …………. 1 " "
2 Skovle og 4 Grebe ………………………… " 2 "
1 Bĉrebĝr ……………………………………. " " 8
1 Trug 1 Kar ………………………………….. 1 " "
2 Hĝetyver …………………………………….. " 2 "
1 Hjulbĝr ………………………………………. " " 8
1 Saugelad og 2 Spader ……………………… " 3 "
1 Hĝekurv og 1 Sold ………………………….. " 1 8
1 Skjĉrekiiste med Kniv ……………………… 1 " "
1 Slibetrug med Steen ……………………….. " 3 "
1 Tĉkkestige ………………………………….. 1 " "
1 rĝddraget Koe ………………………………. 10 " "
1 sortdraget Do. ………………………………. 10 " "
1 Hvid Do. …………………………………….. 14 " "
1 sorthjelmet Do. ……………………………... 12 " "
1 sortdraget Do. ………………………………. 14 " "
1 sortbroget Do. ………………………………. 12 " "
1 blakket Studekalv ………………………….. 8 " "
1 rĝd Qvie …………………………………….. 6 " "
1 Do. Do. ………………………………………. 6 " "
2 Mĉlkekalve …………………………………. 6 " "
3 Aars Sviin …………………………………… 9 " "
5 Pattegrise …………………………………… 7 3 "
4 Faar og 1 Lam ……………………………… 10 " "
29 Stk. Giĉs á 4 Mk. ……………………….. 19 2 "
7 Hĝns ………………………………………… 1 4 8
Af Gaardens Besĉtning og Inventarium
Skjĝnnedes ei at vĉre meere end som tilhĝrer
Herskabet.
Ei heller Skjĝnnedes at den indavlede Sĉd
Kunne give noget Overskud naar Sĉde og
Foderkorn m.m. fradrages.
Tilsammen 315 Rbdl. 4 12
Skriver Tre Hundrede Femten Rigsbankdaler, Fire Mark og Tolv Skilling Sedler og Tegn.-
Videre forefandtes ikke at registrere og de Tilstĉdevĉrende vidste heller ikke videre at angive Boet til indtĉgt, ligesom de og erklĉrede dem fornĝiede med den ansatte Vurdering, hvilken Vurderingsmĉndene desuden bekrĉftede at vĉre foretaget efter deres bedste Skjĝnnende og med en god Samvittighed, saa sandt hjĉlpe dem Gud og Hans Hellige Ord.-
Forretningen blev derefter med Underskrivt bekrĉftet og Skiftet udsat indtil Videre.-
Datum ut supra.
C. Nielsen(?) Maren Andersdatter Som Formynder
Som Laugvĉrge Lars L.N.S. Nielsen
Jens I.I.S. Jensen Christen C.N.S. Nielsen
Vitterligheds og Vurderingsmĉnd
H. Hansen Peder Christensen.

LAK 358-318, kort 9/21, side 249B: Skifteslutning 21/11 1831 efter gmd. Niels Christensen, Jyderup.
Aar 1831 den 21de November, blev paa Lindersvold Skriverstue, i Overvĉrelse af Vidnerne Carl Mĝller og Peder Pedersen af Lindersvold afholdt en Skiftesamling i Stervboet efter afgangne Gaardmand Niels Christensen i Jyderup, hvormed var tilstĉde Enken Maren Andersdatter med Laugvĉrge Gmd. Jens Jensen i Hyllede, den myndige Sĝn Lars Nielsen og de mindreaarige Sĝnner Christen og Hans Nielsen med Curator Gmd. Sĝren Christensen i Elmue, hvilken tillige mĝdte som Formynder for de 2de umyndige Bĝrn.-
I Samtliges Overvĉrelse passerede:
Skifteforvalteren anmeldte at den over Boet den 15de October da afholdte Registrering belĝb sig til 315 Rbdl. 4 Mk. 12 Sk. S. og T. hvilke bliver at beregne til Indtĉgt.- Paa Skifterettens Opfordring anmeldte Enken at vĉre Boet skyldig fĝlgende Gield:
1. Resterende Skatter og Afgivter for indevĉrende Aar 87 Rbdl. 4 Mk. 6 Sk. S. og T.
2. til hendes Stedsĝn Lars Nielsen laante Penge 46 Rbdl. Sedler,
3. til hendes Stedsĝn Christen Nielsen resterende Lĝn 20 Rbdl. Sedler,
4. til Tjenestekarl Jĝrgen Sĝrensen i Vindbyholt ligesaa 15 Rbdl. Sedler.-
Derefter anmeldte Enken at hendes afdĝde Mands Begravelse havde kostet 15 Rbdl. Sedler, hvorimod hun fordrede en lige Sum til sin Begravelse.-
Imod de anmeldte Fordringer og Begravelses Bekostninger havde ingen noget at erindre; og da Enken dernĉst erklĉrede at hun indtil videre ville vedblive hendes Mands i Fĉste havte Gaard og paatage sig den derpaa hvilende Gjeld, saa ĝnskede hun og Tilstĉdevĉrende at Skiftet idag maatte blive sluttet.- Paa Grund heraf og da der saaledes ingen Hindringer gaves for Skiftets Tilendebringelse, blev derefter i Boet, i Overeensstemmelse med det passerede, af Skifteretten foretaget fĝlgende Repartition og Deeling:
A. Stervboets Indtĉgt
er alene at beregne Belĝbet af den afholdte Registrering med ……………… 315 Rbdl. 4 Mk. 12 Sk .

B. Stervboets Udgift
1. Resterende Skatter og Afgivter ………….. 87 Rbdl. 4 Mk. 6 Sk.
2. Lars Nielsens Tilgodehavende …………... 46 " "
3. Christen Nielsens resterende Lĝn ……….. 20 " "
4. Jĝrgen Sĝrensens Ditto …………………… 15 " "
Er …………………………………….. 168 4 6
Igjen: 147 Rbdl. " Mk. 6 Sk.
5. Den Afdĝdes Begravelse …………………. 15 Rbdlr. " "
6. Det Enken herimod tilkommende Vederlag
til sin Begravelse ……………………………… 15 " "
7. Skiftets Bekostning:
a) Skifterettens Beskrivelse paa
4 Ark á 50 Sk. Sĝlv 2 Rbdl. " 8
b) Bekrĉftelsen ……… " 5 "
c) 20 Procent af
disse Summer ………... " 3 8
d) Sallarium af 350 Rbdl. Sĝlv
1) Skifteforvalteren i
Prĉstĝ ……………….. 3 3 "
20 Pro Cto. Heraf …… " 4 3 1/5
2) Den Kongelige Casse
1/3 Procento …………. 1 1 "
20 Procento heraf ……. " 1 6 2/5
e) Vitterligheds og Vur-
deringsmĉndene …….. 2 2 "
f) Stempelafgivten til
Skiftebrevet 1 Rbdl 1 Mk
1. Klasse …………….. 1 2 "
Sĝlv: 12 Rbdl 4 Mk. 9 3/5 Sk.
Sedler og Tegn …………… 13 Rbdl. 1 Mk. "
I alt: ………………………… 43 1 "
Igjen til Arv og Deeling: 103 Rbdl 5 Mk. 6 Sk.
Hvoraf Enken tilkommer den halve Deel ……… 51 5 11
Og Bĝrnene den anden halve Deel …………… 51 5 11
Hvorfra afgaaer Afgivten efter Fr.(?) 1810, som er ……………………………. " 1 9
Igjen …. 51 Rbdl 4 Mk. 2 Sk.
Hvilke bliver at dele saaledes:
Sĝnnen Lars Nielsen: 11 Rbdl. 2 Mk. 14 2/3 Sk.
Do. Christen Nielsen: 11 Rbdl. 2 Mk. 14 2/3 Sk.
Do. Hans Nielsen: 11 Rbdl. 2 Mk. 14 2/3 Sk.
Do. Anders Nielsen: 11 Rbdl. 2 Mk. 14 2/3 Sk.
Datteren Ane Marie Nielsdatter: 5 Rbdl. 4 Mk. 7 1/3 Sk.
Udgjĝr ommeldte 51 Rbdl 4 Mk. 2 Sk. S. og T.

Den Arv, som de myndige Sĝnner tilkommer forpligtede Enken sig til at udbetale til hver isĉr til 11te December 1832 og hvormed de fandt dem fornĝiede.- I stedet for den Arv som de umyndige Bĝrn er tilfalden lovede Enken at ville levere, naar de kommer i Myndigheds Stand, nemlig Sĝnnen Anders Nielsen 1 Koe og 1 Faar og Datteren Ane Marie Nielsdatter 1 Koe, ei over 6 Aar gl. og 1 Fyrrekiiste.-
I ĝvrigt forbandt Enken sig til at betale den paa Boet hvilende Gjeld samt om ellers ubekjendte Fordringer maatte opstaae derfor at holde Skifteretten Kraveslĝs Imod forbemeldte Forordningers(?) Forpligtelse og under Reservation af Enkens lovlige Ret blev Boet extraderet Enken og Skiftet saaledes sluttet samt med Underskrivt bekrĉftet.- Skifteomkostningerne bleve betalte med 13 Rbdl. 2 Mk. 9 Sk.
Datum ut supra
C. Nielsen(?) Maren M.A.D. Andersdatter Jens I.I.S. Jensen
m.f.P. Sĝren S.C.S. Christenasen
Lars L.N.S. Nielsen Christen C.N.S. Nielsen
Hans H.N.S. Nielsen
Som Vidner
C. Mĝller Peder P.P.S. Pedersen.-

FarMor
Christen HansenMette Sĝrensdatter
ĈgteskabBĝrn
07.04.1805 - Ane Andersdatter 08.12.1805 - Lars Nielsen
28.01.1810 - Christen Nielsen
25.06.1812 - Hans Nielsen
06.03.1816 - Maren Andersdatter 04.06.1816 - Anders Nielsen
29.09.1820 - Jens Nielsen
Omk 1825 - Jens Nielsen
04.03.1827 - Anne Marie Nielsdatter

Niels Christensen
* 1772
† 04.09.1831
Christen Hansen
* Omk 1724
† 03.1804
Mette Sĝrensdatter
* Omk 1738
† Fĝr 06.01.1804

-
--
-Sĝren Jensen
-
† Fĝr 23.06.1749


Anne Henrichsdatter
* Omk 1691
† 12.1775

- - -

- - -


- - -

- - -

(Jens)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017