Niels Jensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1700Hovby, Fakse sogn-
Død :08.1766Rejnstrup, Fakse sogn-
Begravet :20.08.1766Fakse KirkeKilde

Stilling : Gårdmand
Ref. : LSL 198

Adresse : Rejnstrup, Fakse sogn
Noter : Niels Jensen fæstede gården i Rejnstrup den 3. januar 1745 efter en Hans Povelsen. (Kilde: Registret til Rosendal fæsteprotokol, Landsarkivet København/Sjælland - fæsteprotokol nr. 1, folie 75b / 76).
I følge fæstebrevet var han barnefødt i Hovby, Fakse sogn.
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29968-42558-66?cc=2015318&wc=M9MJ-SJN:n852210856

I 1753 blev der skiftet efter indsidder Ole Pedersens hustru Helvig Larsdatter hos Niels Jensen i Rejnstrup. Her var Niels Jensen vurderingsmand. (Rosendal skifteprotokol folie 356).
I 1755 blev der konfirmeret en Anders Nielsen på 20 år hos Niels Jensen i Rejnstrup.
I 1761 er Niels Jensen nævnt i skiftet efter husmand og væver Jens Jensen i Tystrup. Niels Jensen havde 4 mark tilgode i væveleje. Han har altså haft en væv, der var lejet ud.

Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 481a-483a. Registrerings- og vurderingsforretning og skifte den 8. september 1766 efter nylig forhen afdød gårdmand Niels Jensen i Rejnstrup.
Enke: Anna Envoldsdatter - med antaget lavværge Rasmus Nielsen i Rejnstrup.
Arvinger: 3 sammen avlede børn:
1) 1 søn Jens Nielsen, 23 år gammel og følgelig efter loven myndig.
2) 1 datter Berthe Nielsdatter, gift med Morten Pedersen gårdmand i Tostrup (Tåstrup) på Juellinge gods under grevskabet Bregentved.
3) 1 datter Kirsten Nielsdatter, 18 år og ugift - med formynder gårdmand Niels Hemmingsen i bemeldte Rejnstrup.
Skifteforvalter: Fuldmægtig Frandtz Garb.
Vurderingsmænd: Jens Larsen af Fakse Strandhuus og Lars Joensen i Hovby.
Boet vurderet til 146 rdl.
Boets besvær:
På gården skulle være: 1 par vognheste à 24 Rdl. - 48 Rdl. 4 "Plovbester" á 10 rdl. - 40 Rdl. 1 beslagen vogn - 20 Rdl. 1 trævogn med behør - 6 Rdl. 1 plov og harve med tilbehør - 5 Rdl. I alt 119 Rdl.
Skatterestancer m.m. godt 9 Rdl.
Gården var 4-længet: Stuelængen, 15 fag alt med tagloft. Vestre længe, 11 fag. Østre længe, 9 fag. Søndre længe, nybygget "og derfor ikke blev andsat i noget Fæld" (antal fag ikke nævnt). Samlet bygfæld 65 Rdl.
Enken anmeldte at være bortskyldig:
1) Til Jens Hansen ved stranden - 1 Rdl.
2) Til tjenestekarlen Anders Nielsen - 3 Rdl.
3) Til smeden i Hovby - 4 mark 8 skilling.
"Den Sall: Mands Begravelses Omkostninger blev af Enken andmeldet at have kaastet i alt" 6 Rdl. 4 mark.
Skifteomkostninger - 5 Rdl. 1 mark 8 skilling.
Boets samlede besværelse: 209 Rdl. 2 mark 10 skilling. Underskud i boet på ca. 63 Rdl. - altså intet til arv.
Da den gifte datter var blevet bortgiftet med bryllupsudstyr blev de 2 andre børn tilstået hver en kvie med herskabets billigelse - sønnen Jens fik "dend Rødfodede Qvie gl: 2 Aar og Datteren Kersten Niels Datter gived den Sort Dragede Dittoe", "samdt efter Enkens begiæring blev dere ligeledes gived hver af disse tvende Børn 2 stx Faar hvilket Chreatur Børnene strax imodtager i betragtning at Sønnen er selv myndig, og Datteren fuldvoxsen" . . .

ÆgteskabBørn
- Anna Enevoldsdatter Omk 1740 - Berte Nielsdatter
Omk 1745 - Jens Nielsen
Omk 1748 - Kirsten Nielsdatter

Niels Jensen
* Omk 1700
† 08.1766

-
-









-
-

-
-



-
-




-
-



-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017