Zidzele Christensdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1676Endegårde, Skibbinge sogn-
Død :1728Hovby, Fakse sogn-

Alt.navn : Sidsel Christensdatter
Ref. : LSL 213, LSL 405

Adresse : Hovby, Fakse sogn
Noter : Oplysninger fra Niels E. Jensen, Løve - 2001.

Hun er nævnt i skiftet efter mormoderen i 1683. Hun var da 6 år gammel.
Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1716. Hun var da gift med Hans Pedersen i Hovby på Totterupholm gods (senere Rosendal gods).
Nævnt som arving til sønnen Peder Hansen i 1729.

Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 79a-81a. Registrerings- og vurderingsforretning den 24. april 1728 efter afgangen salig Zidtzel Christensdatter som boede og døde i Hovby.
Enkemand: Ole Kock.
Arvinger - deres fællesbørn:
1) Hans Olsen, 16 år gammel.
2) Christen Olsen, 9 år gammel.
3) Maren Olsdatter, 14 år gammel.
4) Inger Olsdatter, 11 år gammel.
Ole Kock var tilstede på egne vegne.
Formynder for børnene: Christopher Hansen i Hovby.
Vurderingsmænd: Andreas Christensen og Peder Bonde, begge i Hovby.
Besætningen på gården var 6 heste, 1 plag, 2 årsføl, 2 køer, 1 kvie, 2 studlinge, 6 får med grøde, 1 so med 5 grise og 2 gæs. Boets samlede indtægt opgjort til 59 rdl. Boets gæld og besvær opgjort til 92 rdl.
"Naar forskrevne Bonus Besværing lignes mod Bonus Indtegt befindes at blive 32 rd: 5 mark 4 skilling som vi kand blive af Boen? betalte, og Børnene i saa fald ey nyder nogen Arv; Dog lover deris Fader at fremholde dem til Arv og Lære og dennem med Klæder og Føde samt anden Christelig Optugtelse at forsiune, som hand for Gud og Øfrigheden agter at forsvare; hvormed dette Skifte saaledis er til ende bragt. / Datum Skiftestedet ut supra."
Underskrevet I. Jørgensen, C. H. S Christopher Hansen, O I. S Ole Jensen samt vurderingmændene Andreas Christensen og Peder Bunde.

FarMor
Christen Andersen? Rasmusdatter
ÆgteskabBørn
- Ole Jensen Koch Omk 1711 - Hans Olsen Koch
Omk 1714 - Maren Olsdatter
Omk 1717 - Inger Olsdatter
Omk 1719 - Christen Olsen Koch

Zidzele Christensdatter
* Omk 1676
† 1728
Christen Andersen
* Omk 1630
† 1716
? Rasmusdatter
-
† Før 1683

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017