(Laurids)

Ref. : LSL 3476

Noter : Brugt som samlende person for Heyde-familien. Da "sønnen" Rasmus næsten altid nævnes med tilnavnet Heyde, sjældent med Lauridsen, kan der være tale om en hel- og halvsøskendeflok, hvor en mor kan være den samlende person. Rasmus Heydes ældste (overlevende / kendte) søn er dog kaldt Laurids.
Begge "sønners" ældste datter er døbt Dorthe/Dorethe - det kan tyde på at deres fælles bedstemor, nemlig farmoderen har heddet Dorthe. Altså kan denne Laurids have været gift med en Dorthe.

Hejede / Heyde-navnet i Øster Egede sogn:
1644 døbt Hans Hemmingsens søn Hans i Hejede. (Hans Hemmingsen kan vær søn af Hemming Pedersen og Karen Hansdatter i Store Hejede). Formentlig også omtalt som Hans Heyde ved en datter Marens begravelse i 1656. Selv død 52 år gammel i 1662.
1646 trolovet Hans Lauridtzön Heyde og Karen Hansdatter.
1647 Døbt Christens søn Niels i Ås. Blandt fadderne Hans Lauridsen Heyde.
1652 begravedes Karen Hansdatter, Hans Lavridsens hustru i Hejede, 68 år, gift 37 år og 6 år.
1656 døbt Hans Lauridsens datter Gunild i Hejede.
1659 døbt Laurs Jensens søn Hans i Atterup, gudmor var Maren Heydis.
1661 døbt Maren Hansdatters Anne, udlagt til barnefader Lauridtz Rasmussen Heyde.
1662 døbt Hans Heydes søn Lauridtz, gudmor var Anne Ole Ingvorsens.
1667 døbt Hans L. Heydes datter Gunnild, blandt fadderne Rasmus Heyde og Anne Oles (Anne Christensdatter).
1671 trolovet Peder Rasmussen Heyde og Gundel Andersdatter.
1771 døbt Peder Rasmussen Heydes datter Johanne.
1673 døbt Peder Heydes søn Anders.
1674 døbt Laurs Heydes søn Niels.
1676 døbt Niels Nielsens søn Søren i Atterup, blandt fadderne Anne Laurs Heydes.
1676 døbt Peder Christensens søn hans i ?huset, gudmor Gundel Peder Heydes og Rasmus Heyde var blandt fadderne.
1676 var Gundel Peder Heydes gudmor til Jens Vispings datter Magdalene.
1677 døbt Laurs Heydes datter Anna, Gundel Peder Heydes var gudmor.
1678 hjemmedøbt Lauridtz Heydes datter Anna, Gundel Peder Heydes var gudmor, i kirken var Knud Heyde blandt fadderne.
1679 døbt Jens Pedersens søn Rasmus i Ås, gudmor Anne Laurs Heydes, fadderne var Jørgen Heyde, Anne Madtz Pedersens af Atterup, Dorothe Rasmusdatter af Heyde.
1682 døbt Jørgen Heydes førstefødte søn Rasmus, blandt fadderne Elias Lauridsen i Kongsted, Anne Madses og Lauridtz Heyde.
1685 Peder Rasmussen Heyde, skytte på Egedegård, død 52 år gammel i 1685.
1686 døbt Laurs Heydes datter Ide, blandt fadderne Ellen Jørgen Heydes og Sidsel Knud Heydes.
1686 døbt Jørgen Heydes og Ellen Eliasdatters søn Peder, blandt fadderne var farbroderen Laurs Heyde.
1688 døbt Peder Clausens datter Karen i en øde gård i Ås, blandt fadderne Anne Laurs Heydes.
1689 døbt Lauridtz Heydes søn Rasmus, blandt fadderne Jørgen Heyde.
1690 Jørgen Heyde nævnt som kirkeværge ved forhør af Christen Pippers hustru og Søren Klokker i forbindelse med Johanne Nielsdatters uægte barns barnefader (kirkebogen, folie 55).
1691 døbt Jens Madsens (Heyde) datter Johanne, da var Cidtze Knud Heidis i Ås gudmor og Laurs Heide og Jørgen Heide blandt fadderne.
1692 døbt Jørgen Heides og Ellen Eliasdatters søn Anders, gudmor Citze Knud Heides hustru og blandt fadderne var Elias Larsen, Jens Madsen (Heyde) i Atterup og hans karl Jens Madsen.
1709 trolovet Niels Hansen fra Karise og Ide Laursdatter Heide.
1711 trolovet Niels Larsen Heide og Johanne Jørgensdatter.
1713 trolovet Povel Jørgensen Heide og Mette Christensdatter.
1714 døbt Niels Heides datter Else Margrete, mor: Johanne Jørgensdatter. Gudmor Anna Heides. Blandt fadderne Lars Heide.
1717 trolovet Christian Jørgensen Heide og Cathrine Christensdatter.
1717 trolovet Rasmus Jørgensen Heide og Anna Laurs Nielsdatter.
1720 døbt Rasmus Heides og Karen Rasmusdatters datter Karen, gudmor var moderens mor Anna Sørensdatter og blandt fadderne Povel Heide og Maren Heide.
1725 døbt Rasmus Jensen Heides og Karen Hansdatters søn Jens. Blandt fadderne mandens søster Kirsten Jensdatter. Mange faddere af Heydefamilien.
1744 trolovedes Christian Jørgensen Hejede med Karen Hansdatter.
1751 døbt Lars Nielsen Heides datter Johanne. gudmor var faderens søster fra Karise gårde.
1786 døde Lars Heyede i Øster Egede sogn, 77 år gammel.
1792 døbt Hans Christian Smeds søn Johan Friderich i Vallebo, Fakse sogn. Peder Larsens hustru i Heiede (Maren Jensdatter) var gudmor.

ÆgteskabBørn
? 1589 - Rasmus Lauridsen Heyde
- - Hans Lauridsen Heyde

(Laurids)
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017