Turebyholm 1631.


Til forsiden


I 1631 lod Otte Gøe til Thurebygaard udfærdige et skøde over Thurebygaard, skødet oplyser bl.a. navnene på de fæstebønder, der hørte under Thurebygaard.

Knud Larsen har lavet en ekstrakt-udskrift af dette skøde, rigtigheden af denne udskrift er endda bekræftet jfr. nedenstående


Udskriften oplyser følgende navne, der dels er fæstebønder, dels husmænd, hvilket dog ikke klart fremgår, men ud fra den landgilde der er anført, har jeg anslået, hvem der må have været fæstebonde.

Tureby Sogn og By
GmdPer ChristoffersenTureby Mølle
GmdOlluff LaursenNiels Møller
GmdJacob PersenKiederup
GmdThomes AndersenGmdNiels Laursen
HmdSøren EsbiørnsenGmdRasmus Persen
HmdJens LauffsGmdOlluff Lauritsen
HmdNiels PersenGmdHans Lauritsen
HmdRasmus UdridderGmdNiels Andersen
HmdOlluff NielsenGmdPer Laursen
HmdSøren AndersenGmdJens Persen
HmdJep JydeGmd Rasmus Jørgensen
HmdPer PersenGmdMads Espbiørnsen
HmdNiels KnapseckGmdJørgen Møller
HmdMogens SkrederBørsted
HmdJep KokHmdClemid Laursen
HmdOlluf AndersenHmdJens Sørensen
HmdJep Nielsen
HmdHans Olluffs
HmdNiels Madsen
HmdPeder Rasmussen
Hmd Jens Aagesen
HmdNiels Ollufsen
HmdJens Andersen
Dalby Sogn og By
Niels FossAas
GmdJens IbsenGmdChristen Nielsen
GmdOlluf LauridsenJenstrup
HøstenGmdNiels Jensen
GmdOlluff LaursenFrenderup
GmdJep NielsenGmdChristen Sørensen
GmdJens Jensen
GmdJens Poulsen
GmdJacob Nielsen
Vraabye Sogn
SkrogsbjergSkrogsbjerg
GmdChristen NielsenHmdMogens Jensen
GmdSøren JensenHmdAnders Mortensen
GmdLaurs JensenHmdLaurids Schøtte
GmdJens NielsenHmdPer Jacobsen
Gmd Anders Ibsen
GmdNiels Andersen
GmdPeder Nielsen
Sedder Sogn
SonnerupSedder
GmdJørgen SøffrendsenGmdJens Nielsen
GmdLaurits PersenTolstrup
GmdHans JensenGmdPer Gregersen
GmdJens LauritsenGmdNiels Jensen
GmdPeder OlluffsenRingsbjerg
HmdNiels KalleGmdHans Pedersen
AlckestrupKandered
GmdKarll AndersenGmdNiels Michelsen
GmdOlluff JohnsenGmdJens Laursen
GmdHans DiurSprettinge
GmdLaurits AlbriktsenGmdClemmid Hansen
GmdLaurits AndersenGiørsløff
GmdPer HenningsenGmdJens Ibss
GmdHans JensenIngelstrup
GmdHans PersenGmdHans Ingelsen
HmdSøren ReffGmdRasmus Lauritsen
HmdOlluff TomsenHmdChristen Ostersen
HmdNiels MortensenHmdMorten Kock
HmdLaurits Boesen
HmdNiels Persen
HmdPer Gregersen
Teersløff Sogn
TholrødTholrød
GmdJep PersenHmdMads Børgesen
GmdJens HellesenHmdPeder Andersen
GmdPer ThollesenBrøderup
GmdPer AndersenHmdMogens Jespersen
GmdKaren Schriffuers


Til toppenTil forsiden