Gårdfæster under Turebyholm

i året 1660.
     Til forsiden


Den 5. november 1660 fik Birgitte Thott udarbejdet en indberetning til kongen over fæstebønderne under Turebyholm med bemærkninger om gårdenes tilstand efter krigen mod Sverige.

 
Indberetningen er afskrevet på Landsarkivet i København af Knud Larsen, Brønshøj omkring 1965 og findes i dag på Faxe Lokalhistoriske arkiv.
 
Nedenstående et sammendrag af listen:
 
Tureby
Rasmus HansenEr ganske forarmet
Oluf LauritsenEr ganske forarmet
Niels JensenSider ved huset, gården skal ikke nedrives
dog er den ganske øde, så den hverken er
såd eller pløjet, heller ingen avl forgangne år
Søren JensenEr meget forarmet
Jacob Pedersen
Laurids Olsen
Christen Suensen
Jens Lauridsen
Christen Christensen
Peder Jacobsen
Gadehuse
Jens Snedker
Jens Kock
Knud Jacobsen
Søren Skøtte
Jens Ibsen
Oluf Jørgensen
Christen Skreder
Niels Kremmer
Kæderup
Laurids PedersenEr ganske forarmet
Hans RasmussenEr ganske forarmet
Peder Jensen
Peder Ibsen
Oluff  Lauridsen
Rasmus NielsenEr ganske forarmet
Anders Pedersen
Husmænd
Hendrik Hansen
Jep Skomager
Peder Schreder
Dalbye sogn og bye
Niels Pedersen
Peder Bunde
Andres JensenEr nys kommet til gården, som tog det
ganske øde
Jenstrup
Jens SuensenEr nyenligen flyttet til gården som var ganske øde og fast nedfalden
Frenderup
Niels Hansen
Høsten
Clemind OlsenEr nyligt flyt til gården igen, som han tilforn for fjenden måtte forlade
Laurids OlsenEr næsten øde
Niels PedersenEr næsten øde
Jens SaxenEr och næsten øde
Hemming PedersenEr næsten øde
Vråby sogn
Skroksbjerg
Karen Niels PedersensEr efter hendes mands død, som blev ihjeldslaget af fjenden ganske forarmet
Peder Olufsen
Ingvor Pedersen
Hans BoesenEr næsten slet øde
Rasmus PedersenEr næsten slet øde
Cidze Jep AndersensEr næsten øde
Jep Oluffsen
Laurids Olsen
SonnerupDisse fem gårde er af sterch indkvartering næsten slet øde
Jens Pedersen
Niels Olsen
Jørgen Tolsen
Jens Hansen
Anders Rasmussen
Sæder
Niels LauridsenDenne mand er nylig kommet til gården som stod ganske øde
Tolstrup
Bent Suensen2 gårde- disse tuende gårde havde denne mand sig nylig på taget sig som begge havde længe ståd øde och var næsten nedfalden
AlgestrupForuden de to gårde i denne by som er slet øde, da er de under alle sammen af sterch indkvartering og næsten øde
Hemming Pedersen
Hans Pedersen
Laurids Andersen
Hans Olsen
Niels Møller
Oluff Sørrensen
Bent SuensenDenne gård står slet øde och ingen folk udi
Hans JensenDenne gård er slet øde, er dog bevilliget manden at sidde i huset
Mads Pedersen
Sprettinge
Niels Christensen
Gjørsleff
Niels Lauridsen
Engelstrup
Rasmus Lauridsen
Niels JensenEr nylig flyt til sin gård igen, som han for Svendsker måte forlade och stod øde
Franz PedersenEr ganske øde og hører ellers under Tureby Hoffuits gårdstakst eftersom den er opbygt på Tureby enemerchers grund
Tersløf sogn
Tholrød
Anders Pedersen
Jens Hansen
Mads NielsenEr næsten slet øde
Jordegne bønder
Peder Andersen
Snesere sogn
Brørup
Jørgen LauridsenSider ved gården er dog næsten ødeTil toppenTil forsiden