Dalby 

Sønder Dalby sogn


Til forsidenTil Sønder Dalby sogn

Ifølge matr. 1664 havde Dalby 6 gårde, 2 til Tryggevælde, 1 til Gisselfeldt, 1 til Bregentved og  2  til Turebyholm.

Ifølge matr. 1680 er der 9 gårde i byen, 4 til Turebyholm, 3 til Gisselfeldt, 1 til Bregentved og 1 Universitetet

I løbet af 1700 tallet blev gårde nedlagt og andre opstod, for at skaffe mere jord til gårdene og dermed gøre dem mere rentable.

Nedenstående kort er fra 1792.

KirkenSkolenSmeden

DegnegaardenPræstegaardenMatrikel 11Matrikel 9

Matrikel 5Matrikel 6Dalby KroMatrikel 10

I 1776 fik præsten sin jord udskiftet af fællesskabet, og den største lod på 57 tdl.  kom til at ligge så langt fra præstegården, at præsten kun med tab kunne dyrke jorden. I 1785 blev der bygget en gård på jordlodden, matrikel 2 Snedkergården.

Dalby krogård havde omkring 1740 fået tillagt jorden fra den øde gård i Viverup, omkring 1792 ansøgte kromanden om at få de jorde, han havde fra den øde gård, måtte lægges på et sted på Dalby mark og udskiftet af fællesskabet, da også de 2 andre Bregentved bønder ønskede udskiftning, kom der gang i udskiftningen. Da kroen brændte i 1830 blev krogården genopført på dens jorder uden for byen. Matr. 8.


Matr. 2Matr. 8