Borup

Sønder Dalby sogn


Til forsidenTil Sønder Dalby sogn


Ifølge matr. 1664 havde Borup 7 gårde, 1 til Tryggevælde, 2 til Ryttergodset, 1 til Bregentved, 1  til Jomfruens Egede og 2 var Capitelgods

Ifølge matr. 1680 er der forsat 7 gårde i landsbyen, 4 til Ryttergodset, 1 til Bregentved, 1 til Turebyholm og 1 til Roskilde Stift

I 1750 hørte alle 7 gårde til Bregentved.

Nedenstående kort er fra omkring udskiftningen i 1807.

Matrikel 2Matrikel 6Matrikel 5Matrikel 4.Matrikel 3Matrikel 7Matrikel 1