Druestrup.


Til forsidenTil Sønder Dalby sogn

Ifølge matr. 1664 havde Druestrup 5 gårde, en til Bregentved, en til Egede, en til Tryggevælde, en til Capitelgodset i Roskilde og en til Karisegårde.

Ifølge matr. 1680 er der forsat 5 gårde i landsbyen, 2 til Egede, 1 til Bregentved, 1 til Turebyholm og 1 Turebyholm havde fælles med Kristian Eggertsen i København.

Ved udskiftningen i 1799 var der 6 gårde 3 til Egede og 3 til Bregentved.

Ændringen fra 5 til 6 gårde sker formentlig omkring 1710 til 1720, hvor den daværende fæster af Druebrogård Rasmus Pedersen forsvinder, efterfølgende optræder 2 halvgårde i fæsteprotokollen med et jordtilliggende, der tilsammen svarede Druebrogårds. Omkring 1740 må den ene "halvgård" være flyttet til en placering nordvest for byens gadekær, denne blev i forbindelse med udskiftningen flyttet ud på  Estrupholm og fik navnet Estrupgård.


  
Matr. 1
Vestergaarden
StoregaardenMatr. 2
Druestrupgaard


Matr. 5
Estrupgården
Matr. 3
Nøddegården 
Matr. 4
Druebrogård