Jenstrup 

Sønder Dalby sogn


Til forsidenTil Sønder Dalby sogn


Svenskernes hærgen i Sydsjælland i februar 1658 er tilsyneladende også gået ud over Jenstrup, i hvert fald omtales det, at 2 af gårdene er øde omkring 1660.

Ifølge matr. 1664 havde Jenstrup 6 gårde, 2 til tryggevælde, 1 til Lindesvold, 1 til Turebyholm og 2  til Jomfruens Egede.

Ifølge matr. 1680 er der forsat 6 gårde i landsbyen, 2 til Jomfruens Egede, 1 til Bregentved, 2 til Turebyholm og 1 Tryggevælde

Ved udskiftningen i 1799 var der 4 gårde 2 til Egede og 2 til Bregentved.

Nedenstående kort er fra omkring 1760, og viser de 4 gårde beliggende i Jenstrup mellem Dalby og Borup og med Kilstrupgård liggende ude til højre i billedet.Matr.1Matr. 2Matr. 3Matr. 4


Med hensyn til de 2 gårde, der er forsvundet mellem 1680 og udskiftningen i 1799, er oplysningerne om fæsterne meget mangelfulde.


Den ene af disse gårde hørte under Turebyholm i 1664, om denne ved vi, at fæsteren i 1660 var Jens Suensen, nyeligen kommet til gården, som dog er ganske øde. Det har været meget kortvarigt med Jens, han nævnes ikke i skattelisten i 1663 og i 1664 betegnes den igen øde.
Størsteparten af jorden fra denne gård blev overdraget til Dalby kirke i 1669, mod at Turebyholm i stedet fik et stykke skov i Nyskoven.
Den resterende del af jorden lå ved gården, der blev til et husmandsbrug.


Den anden gård hørte i 1664 til Lindesvold, med Hans Pedersen som fæster, om ham ved vi:

Hans Pedersen.
Født ca 1640 død 1715
Fæster før 1660 til ca 1697

I skattelisten 1660 nævnes Hans med 3 personer, han nævnes ligeledes i 1663.

I skattelisten 1677 kan vi se, at han nu hører under Turebyholm, han nævnes med 1 skorsten, 1 bageovn, 1 ko og 4 heste.

I 1682 nævnes han med hustru, 1 pige, 2 heste og 2 køer, og han har Niels Bunde og hustru boende som inderste. I 1686 nævnes han med 2 heste og 1 ko.

I 1695 nævnes han med inderste Ole Troelsen og hustru boende.

Hans Pedersen nævnes første gang i kirkebogen i 1663, hvor han får datteren Mette døbt.

Hans var gift med Karen, i perioden 1663 til 1681 får de flere børn, og de optræder jævnligt som fadder, fra 1681 til 1691 ses de ikke som fadder, men der er også kun ganske få dåber i Jenstrup i denne perioden.

I 1699 nævnes en Rasmus Pedersen som fæster med Hans Pedersen på aftægt, Rasmus er der tilsyneladende kun i kort tid efter kirkebogen at dømme, og herefter skifter fæsterne med korte mellemrum.

I 1757 fæster Peder Nielsen på Matr. 4 gården efter den har stået tom længe, gården er herefter lagt ind under Matr. 4