Frenderup

Dalby sogn

Til forsidenTil Sønder Dalby sogn

Ifølge Arne Majvang havde Frenderup i 1664 6 gårde og 1 hus, der alle hørte til Jomfruens Egede, men var for ikke længe siden kommet til Egede fra Tryggevælde. Turebyholm havde et hus i byen. Matriklen i 1664 angiver dog stadig at gårdene hører til Tryggevælde, der nævnes 6 gårde og 3 ejendomshuse

Ifølge matr. 1680 er der 7 gårde i landsbyen, der alle hørte til Egede.

Lokaliseringen af fæsterne er vanskeliggjort af, at gårdenes hartkorn alle er ansat til 6 – 1 – 3 – 1 13/7, hvilket ikke er i overensstemmelse med matr. 1680. Yderligere er der sket en opsplitning på et tidspunkt, idet der ved udskiftningen i 1809 er 8 gårde.

Matr. nr. 2bMatr. nr. 4b

Matr. nr. 7Matr. nr. 1Matr. nr. 2aGård nr. 3

Matr. nr. 6Matr. nr. 5 Matr. nr. 4aMatr. nr. 8 

                               

Til toppenTil forsidenTil Sønder Dalby sogn