Rode 

Sønder Dalby sogn


Til forsidenTil Sønder Dalby sogn

Ifølge matr. 1664 havde Rode 12 gårde, 5 til Tryggevælde, 1 til Jomfruens Egede, 2 til Birgitte Vind, 2 til Universitetet, 1 til Bregentved og  1 annexgård til præsten i Dalby.  

Ifølge matr. 1680 er der 11 gårde i byen, 4 til Jomfruens Egede, 1 til Dalby kirke, 1 til Turebyholm og 3 til Universitetet, 1 Ryttergods og 1 til Morten Pedersens sønner.

I 1690 er der 11 gårde i byen, 4 til jomfruens Egede, 2 til Gisselfeldt, 1 til Dalby og Tureby kirke, 1 annexgård til præsten i Dalby, 2 til Universitetet og 1 til Bregentved.

Det generelle indtryk er, at gårdene har været meget små, og at fæsterne i perioder har haft meget svært ved at brødføde sig selv, med deraf stor udskiftning.

I 1771 brændte 3 gårde, de 2 universitetsgårde og 1 Egede gård den senere matrikel 8, ifølge Majvang blev de 2 universitetsgårde slået sammen og genopført som en gård syd for Rode, gården fik navnet Brodergården, senere ændret til Store Rodegård.

Nedenstående kort er fra 1786 og viser gårdenes beliggenhed før udflytningen, idet de anført numre angiver de gamle matrikelnumre.

Matrikel 4Matrikel 5
Hyttekrogsgården
Matrikel 7
Bakkelygården
Matrikel 2
Rodegård
Matrikel 6
Ullerødsgården

Matrikel 11
Lille Rodegård
Matrikel 9Matrikel 8
Nordgården
Matrikel 10Matrikel 3
Højmarksgården

Brodegården
Store Rodegård
Præstens husSkolen

Nedenstående kort er et sammenklip, for at vise gårdenes placering efter udflytningen.