Høsten skole


Til forsidenTil skolegangTil HøstenTil Sønder Dalby sogn

Nedenstående oplysninger fra Majvang:

Høsten skole blev oprettet i 1778 ifølge en præmiefundation af grev A. G. Moltke af 31. marts 1778.

I løn fik skoleholderen 10 rigsdaler, 4 læs hø, 4 læs halm, 2 favne brænde og frit hus, det hele beregnedes til en værdi af 34 rigsdaler.
Med den lave løn blev det ofte mænd, der havde et håndværk ved siden af, der blev antaget som skoleholder.
Efter grev A. G. Moltkes død måtte bymændene selv overtage aflønningen af skoleholderen.

Den lange række af lærer skyldes dels den ringe aflønning, men også skolens tilstand og forholdene for lærerne.

Høsten skoles lærer

1778 til 1782 Christen Mathiesen
Christen var ustuderet, var skomager ved siden af skoleholdergerningen, døde i 1782 47 år gammel.

1782 til 1792 Johan Weismann
Han var ustuderet, kom fra slotshusene ved Tureby, var skrædder ved siden af skoleholdergerningen.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Høsten Bye, , , FT-1787, C4349
Navn:            Alder:            Civilstand:    Stilling i husstanden:          Erhverv:        Fødested:
Johann Weismann               47                  Gift               Manden         Skoleholder og Skrædder  
Maren Nielsdatter               44                  Gift               Hans Kone                         
Katrine Malene Weismann 12                  Ugift             Deres Børn af 1ste Ægteskab                                       
Karen Marie Weismann      9                    Ugift             Deres Børn af 1ste Ægteskab                                       
Johann Thomsen                 13                  Ugift             Mandens Syster-Søn          antaget at Lære Skrædder-Haandværk

Han blev i 1792 forflyttet til Dalby skole.

1792 til 1815 Jochum Carl Kautsch
Han var ustuderet, havde været hjælpelærer ved skolen i Rode.
Havde en eksta fortjeneste ved vævning ved siden af skoleholdergerningen.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Høsten Bye, 26, 175, FT-1801, B6409
Navn:            Alder:            Civilstand:    Stilling i husstanden:          Erhverv:        Fødested:
Johan Karl Kautske         37                  Gift               mand             Skoleholder  
Marie Jensdatter                 31                  Gift               hans kone                           
Dorte Hansdatter                70                  Enke              hans moder

Byttede i 1815 embede med efterfølgeren, og overtog hans embede i Haslev.

1815 til 1823 Daniel Mikael Møller
Om Daniel berettes det, at han var 69 år, da han fik embedet i Høsten 2. oktober 1815,
Hans kone døde i 1823, hvorefter han opgav lærergerningen og flyttede til Vordingborg.

1824 til 1829 Julius Marius Hersom
Uddannet på seminarium på Bornholm, flyttede i 1829 til Kæderup.

1829 til 1832 Peder Andreasen.
Var tidligere hjælpelærer i Alslev, 1829 klager han over, at han i 2 måneder ingen varme har haft i hans stue i den strængeste vinter, idet skorstenen i hans lejlighed er faldet ned.
Flyttede i 1832 til Hårlev overdrevsskole.

1832 til 1833 Peder Esbach Palmer.
Var tidligere hjælpelærer i Uggerløse, flyttede i 1833 til Skørpinge.

1833 til 1836 Nicolai Emil Engel.
Uddannet på Jonstrup seminarium, flyttede i 1836 til Vallø.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Høsten By, Skolen, 1, FT-1834, B4647
Navn:            Alder:            Civilstand:    Stilling i husstanden:          Erhverv:        Fødested:
Nicolai Emil Engell            22                  Ugift                                   Skolelærer

1836 til 1840 Carl Engel.
Broder til Nicolai, flyttede i 1840 til Lidemark.

1840 til 1846 Lars Christophersen.
Søn af sognefoged Christopher Larsen i Dalby, uddannet på Jonstrup, flyttede i 1846 til Skafteruo ved Rislev.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Høsten By, , 140, Skolen, FT-1845, C3032
Navn:            Alder:            Civilstand:    Stilling i husstanden:          Erhverv:        Fødested:
Lars Christophersen            27                  Gift                                     Skolelærer.    Dalby S., Præstø 
A.Lovise Bjarnesen             25                  Gift                                     hans Kone     Frederiksværk

1846 til 1854 Christian Jensen.
Var tidligere hjælpelærer i Dalby, uddannet på Jonstrup, flyttede i 1854 til Arnøje.


Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Høsten By, Skolen, 1, FT-1850, C6896
Navn:            Alder:            Civilstand:    Stilling i husstanden:          Erhverv:        Fødested:
Christen Jensen                   35                  Gift                                     Skolelærer, Huusfader        Kirkeværløse Sogn, Kjøbenhavns Amt
Maren Christophersen        30                  Gift                                     Hans Kone    Her i Sognet
Christiane Marie Jensen      8                    Ugift                                   Deres Datter Her i Sognet

1855 til 1857 Jørgen Christian Nielsen.
Uddannet på Jonstrup, flyttede i 1857 til Egebjerg.

1857 til 1861 Carl Theodor Engel.
Uddannet i Ranum, flyttede i 1861 til Kæderup.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Høsten By, Skolen, 250, FT-1860, D5947
Navn:            Alder:            Civilstand:    Stilling i husstanden:          Erhverv:        Fødested:
Carl Theodor Engell           32                  Gift               Skolelærer. Huusfader                             Sædder Sogn
Emilie Greiersen                 23                  Gift               hans Kone                           Draaby Sogn, Frb. Amt
En Pige Udøbt                    1                    Ugift             Deres Datter                       Her i Sognet 
Niels Greiersen                   12                  Ugift             Konens Broder                                         Draaby Sogn, Frb. Amt
Ane Dorthe Petersen          31                  Ugift             Tjenestepige                        Her i Sognet

1861 til 1867 Poul Christian Engel.
Uddannet på Jonstrup, flyttede til Dalby i 1867.

1867 til 1877 Niels Jensen.
Uddannet på Jonstrup, flyttede til Rode i 1877.

1877  til 1881 Hans Kristensen.
Kom fra Kongsted, flyttede i 1881 til Alslev.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Høsten By, Skolen, 237, FT-1880, C7080
Navn:            Alder:            Civilstand:    Stilling i husstanden:          Erhverv:        Fødested:
Hans Kristensen                 28                  Gift               Husfader, Skolelærer                               Højerup Sogn Præstø Amt
Karoline Kirstine født Rasmussen           27                  Gift               hans Hustru                        Storehedinge Sogn Præstø Amt
Karen Margrethe Kristensen                    1                    Ugift             deres Datter                        Dalby Sogn Præstø Amt
Marie Kristensen                22                  Ugift             Tjenestepige                        Højerup Sogn Præstø Amt

1881 til 1887 Kristen Sørensen.
Kom fra Veflinge, flyttede i 1887 til Frøslev.

1887 til 1893 Laurits Dyhr.
Kom fra Valby, hvor han var anden lærer. flyttede i 1893 til Kildebrønde.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Høsten By, Hus, 23-6, FT-1890, C7083
Navn:            Alder:            Civilstand:    Stilling i husstanden:          Erhverv:        Fødested:
Laurits Jensen Dyhr            28                  Gift               Husfader       Lærer            Gunderup Sogn Aalborg Amt
Mette Marie Eriksen           22                  Gift               Husmoder                           Nørre Kongerslev Sogn Aalborg Amt
Sidse Kirstine Sørensen      13                  Ugift             Tyende                                Simmel Sogn Thisted Amt

I  1890 bygges der ny skole i Høsten.

1893 til 1924 Jens Peder Jensen.
Kom fra Sindbjerg, tog sin afsked i 1924 og flyttede til Dalby.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Høsten, 1a, 72, FT-1916, C4896
Navn:            Alder:            Civilstand:    Stilling i husstanden:          Erhverv:        Fødested:
Jens P. Jensen                     3/4 1859        Gift               Husfader       Lærer           
Maren Katrine Jensen         15/4 1872      Gift               Husmoder                          
Sigrid Jensen 21/4 1895      Ugift             Datter                                
Helga Jensen 6/8 1903        Ugift             Datter                                
Elisabet Jensen                   21/5 1906      Ugift             Datter                                
Estrid Jensen 21/8 1908      Ugift             Datter                                
Eva Jensen    28/5 1914      Ugift             Datter


1925 til 1955 Jens Christian Dalum.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Høsten, 1a, 14, FT-1930, D5461
Navn:            Alder:            Civilstand:    Stilling i husstanden:          Erhverv:        Fødested:
Jens Christian Dalum          11-10 1890    G                   Husfader       Lærer            Brorstrup, Aalborg Amt
Nelly Vilhelmine Dalum     10-12 1893    G                   Husmoder                           Stubbekøbing
Nelly Theodora Dalum       5-12 1922      U                   Barn                                    Bjelderup, Aabenraa Amt
Arne Christian Dalum        19-10 1925    U                   Barn                                    Dalby, Præstø Amt
Ella Frederiksen                  23-3 1915      U                   Husassistent                        Dalby, Præstø Amt

Tog sin afsked i 1955 og flyttede til Haslev.

1955 til 1958 Niels Nielsen.
Kom fra Skørringe.
Flyttede til Dalby i 1958 i forbindelse med skolens sammelægning.


Til toppenTil forsidenTil skolegangTil RodeTil Sønder Dalby sogn