Nyby


Til forsidenTil Tureby sogn


I 1667 overtog Peter  Reetz Turebyholm, og i 1669 blev gårdene i Tureby nedlagt, og i stedet blev der opført 5 gårde øst for Nyskov, der dermed blev til Nyby.


Umiddelbart kan man undre sig over beslutningen om at udflytte gårdene. Der er ingen tvivl om, at Peter Reetz ønskede jorden fra gårdene i Tureby lagt ind under godset, men at flytte gårdene ud på et stykke jord, der ikke var stort nok til at brødføde dem kan undre.

De nye gårde i Nyby var 1/4 gårde, med en samlet hartkorn på 8 td o sk 3 fj og 2 alb.
Jorden til de 10 gårde i Tureby som de havde forladt var på 54 td 4 sk 0 fj og 2 alb.

Reetz havde måske en formodning om, at de med tiden kunne opdyrke mere jord, men sådan kom det ikke til at gå.

I 1678 udgør den samlede besætning på gårdene ialt 10 heste, 4 køer, 12 får og 4 svin.

Ved kopskatsberegningen i 1688 og 1689 benævnes alle 5 bønder som husmænd uden besætning.

I 1699 er det da gået lidt fremad, her har 2 af bønderne en pige ansat, øvrige ingen folk, og således ser det også ud i 1710.

I 1713 er Nyby slet ikke nævnt i beregningen af skatten, så der har ingen tjenestefolk været.

I 1733 nævnes de 5 bønder, men der er stadig ingen tjenestefolk nævnt.

I 1771 er der kun 2 familier tilbage i Nyby, og i 1780 opsiges den ene familie og den sidste gård matrikuleres ind under Kæderup.

Da 4 af gårdfæsterne udflyttede fra Tureby har jeg bibeholdt de gårdnumre, de havde der, idet disse gårde også fremgår under Tureby.

Gård nr. 1
ex Tureby
Gård nr. 3
ex Tureby
Gård nr. 4
ex Tureby
Gård nr. 8
ex Tureby
Gård nr.5
Nyby


Til toppenTil forsidenTil Tureby sogn