Matrikel 2. 

Atterup

      

Til forsidenTil Atterup byTil Øster Egede sogn
         

Ifølge matriklen fra 1664 hørte gården under Tryggevælde, og fæsteren var Niels Møller, gårdens hartkorn ansat til 3 td 1 sk 1 1/4 fj

Ud fra matriklen i 1680 kan vi se, at gården nu står som eiendom, og at Niels Nielsen havde gården. Gårdens hartkorn er nu sat til 7 – 3 – 1 - 1.

 

Fæster på gården
Niels Nielsenfør 1660 til 1698
Ukendt1698 til før 1719
Niels Jensenfør 1719 til 1748
Hans Nielsen1748 til 1774
Hans Jensen1774 til 1786
Rasmus Pedersen1786 til 1829
Hans Rasmussen1829 til 1837
Enken Karen Nielsdatter1837 til 1842
Lars Madsen1842 til 1880Niels Nielsen.
Født 1612 død 1698
Fæster før 1660 til 1698

Niels dukker op første gang i kirkebogen i 1648, hvor hans steddatter Maren på 10 år begraves.

I 1653 får han datteren Johanne døbt og i 1655 Jens, i 1655 begraves hans datter Anne 13 år,

I 1660 trolovet Niels Nielsen i Atterup og Johanne Pedersdatter.

Niels og Johanne fik børnene Niels i 1662, Anne i 1664,  Peder i 1667, Anne i 1670, Søren i 1676, Karen i 1678 og Jens i 1682.

Johanne døde i 1685 45 år hvorefter Niels blev gift med Kirsten Tygesdatter

Niels døde i 1698 86 år

Kirsten blev gift i 1699 med Oluf Jensen

I 1700 står Oluf Jensen som tjenende hos Jens Nielsen i Atterup ( matrikel 3)


Ukendt.

Hvem der havde gården fra Niels Nielsen døde og indtil sønnesønnen Niels Jensen overtog den er uvist.

Det er ligeledes uvist, hvornår gården blev underlagt Jomfruens Egede, men det må være sket i denne periode.


Niels Jensen
Født 1684 død 
Fæster før 1719 til 1748

Niels var søn af Jens Nielsen på matrikel 3 i Atterup.

Niels blev trolovet i 1718 med Ingeborg Nielsdatter.

Niels fik fæstebrev på gården den 1. maj 1719, den gård han nu beboer.

Niels og Ingeborg fik datteren Karen i 1719, i 1721 Sophie, i 1726 Hans og i 1734 tvillingedøtre.

Niels blev flere gange brugt  som vurderingsmand.

I 1748 blev sønnen Hans gift med Lorentz Lorentzens enke Inger Marie Henriksdatter, datter af Henrik Danielsen i Rohde, og i den forbindelse overtog Hans fæstet.


Hans Nielsen.
Født 1726 død 1774
Fæster 1748 til 1774

Hans fik fæstebrev på gården den 3. februar 1748, den gård i Atterup, som hans fader sidst beboede.

Hans og Inger Marie fik børnene Dorthe i 1748, Nicolai i 1749, Anne Dorthea i 1751, Maren i 1754, Fredericia i 1759 og Karen i 1765.

Kilde:  OE-1771
Mandens navn:  Hans Nielsen Mandens erhverv:  Gaardmand
Mandens alder:  45 Mandens civilstand:  Gift
Mandens nr. ægteskab:  1 Mand død (ja/nej):  Nej
Hustru død (ja(nej):  Nej Hustrus alder:  49
Hustrus civilstand:  Gift Hustrus nr. ægteskab:  1
Sogn:  Øster Egede Herred:  Fakse

Hans døde i 1774.

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 267-270. Registrerings- og vurderingsforretning den 31. januar 1774 / skifte den 27. september 1774 efter gårdmand Hans Nielsen i Atterup. Han døde samme dag som der registreredes.
Enke: Inger Henrichsdatter med lavværge Peder Hansen i Atterup.
Arvinger:
1) Dorthe Hansdatter, gift med Hans Christophersen i Dalby.
2) Maren Hansdatter, 21 år gammel.
3) Christine Hansdatter, 15 år gammel.
4) Karen Hansdatter, 10 år gammel.
Tilsynsværge: Hans  Christophersen i Dalby.
Vurderingsmænd: Jørgen Rasmussen og Jens Rasmussen begge fra Atterup.
Boet vurderet til 267 rdl. Boets samlede udgifter opgjort til 437 rdl.
Gården var 4-længet.

Samme år giftede enken sig med efterfølgeren.


Hans Jensen.
Født
Fæster 1774 til 1786

Hans fik fæstebrev på gården den 8. oktober 1774.

Hans havde gården frem til 1786, hvor steddatteren Karen blev gift med efterfølgeren Rasmus Pedersen.


Rasmus Pedersen.
Født 1762 død 1829
Fæster 1786 til 1829

Rasmus var søn af Peder Hansen på matrikel 6 i Atterup.

Som nævnt blev Rasmus gift i 1786 med Hans Jensens steddatter Karen, som forlover var hans far og Christian Jørgensen i Atterup, så Hans Jensen har ikke været i Atterup på dette tidspunkt, han fremgår heller ikke af FT i 1787, han vendte dog tilbage, for i 1803 døde hans kone Inger Henriksdatter i Sandhuset i Øster Egede, han benævnes da husmand.

Præstø, Fakse, Øster Egede, Otterup Bye, , , FT-1787, C4352
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Pedersen 25  Gift Hosbonde Gaardbeboer 
Karen Hansdatter 22  Gift Madmoder  
Anders Thygesen 33  Ugift Tienestefolk Landsoldat 
Maren Christophersdatter 21  Ugift Tienestefolk Pige 
Peder Nielsen 14  Ugift Tienestefolk Dreng

Præstø, Fakse, Øster Egede, Atterup Bye, , 1, FT-1801, B4316
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Pedersen 39  Gift Huusbonde Bonde og gaardbeboer 
Karen Hansdatter 36  Gift Hans kone  
Maren Rasmusdatter 14  Ugift Deres barn  
Anne Marie 12  Ugift Deres barn  
Hans Rasmusen 9  Ugift Deres barn  
Niels Rasmusen 5  Ugift Deres barn  
Johanne Marie 1  Ugift Deres barn  
Kirsten Pedersdatter 21  Ugift Tienestepige  
Hans Olson 25  Ugift Tienestekarl Landsoldat 
Hans Christensen 22  Ugift Tienestekarl  

Karen døde i 1818:

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 474-476, 481-482. Dødsanmeldelse den 8. december 1818 / registrerings- og vurderingsforretning den 10. december 1818 / skifte den 21. oktober 1819 efter Gårdmand Rasmus Pedersens afdøde kone Karen Hansdatter i Atterup. Hun var død "i Gaar" - 7. december.
Arvinger - fællesbørnene:
1) En datter Maren, gift med skytte Niels Nielsen ved Sørupgård – 1818 / 1819 gift med Niels Sørensen fra Skademosehuset
2) En søn Hans, 26 år, hjemme.
3) En datter Maria, 19 år gammel, hjemme.
4) En søn Niels, 22 år gammel, hjemme.
5) En søn Peder, 16 år gammel, hjemme.
Formynder for de umyndige, som deres nærmest beslægtede med den afdøde: Skovfoged Jens Jensen af Bankevængehuset.
Tilsynsværge: Husmand Niels Jensen af Atterup
Vurderingsmænd: Sognefoged Christian Jørgensen og Gårdmand Hans Clausen begge i Atterup.
Boet vurderet til 515 rdl. Boets overskud opgjort til 126 rdl.

Rasmus døde i 1829:

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 582-585, 586-587, 588-589, 597. Dødsanmeldelse den 14. september 1829 / registrerings- og vurderingsforretning den 15. september 1829 / skiftesamling den 16. november 1829 / skiftslutning den 1. februar 1830 / berigtigelse den 2. juni 1830 efter Gårdmand Rasmus Pedersen i Atterup. Han var død den 10. september.
Arvinger:
1) En søn Hans Rasmussen, 37 år gammel og hjemme.
2) En søn Niels Rasmussen, død i København efterladende sig:
                      a) En datter Caroline, 3 år gammel.
3) En datter Maren Rasmusdatter, gift med husmand Niels Sørensen på Tågerup Overdrev.
4) En datter Marie Rasmusdatter, gift med gårdmand Hans Jensen i Atterup.
5) En søn Peder Rasmussen, gift i Nyrup Mølle.
Stedfar til og værge for Niels Rasmussens datter Caroline: Spækhøker Poul  Pedersen i København.
Vurderingsmænd: Sognefoged og gårdmand Poul Jensen i Ås og gårdmand Hans Clausen i Atterup.
Ved registreringen påtog sønnen Hans Rasmussen og kone sig at besørge gårdens drift indtil skiftet. Han fik senere gården i fæste.
Boet vurderet til 488 rdl. Boets overskud opgjort til 384 rdl.Hans Rasmussen.
Født 1792 død 1837
Fæster 1829 til 1837

Sønnen Hans overtog fæstet efter faderen, han fik fæstebrev på gården den 23. december 1830.

Hans var blevet gift i 1821 i Faxe med Ane Marie Christensdatter, tjenestepige i Faxe.

Ane Marie døde i 1831:

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 621, 637-638, 672-673 (nr. 28). Dødsanmeldelse den 8. september 1831 / registrerings- og vurderingsforretning den 22. september 1831 / skifte den 8. december 1831 efter gårdmand Hans Rasmussens kone Ane Marie Christensdatter i Atterup. Hun var død den 6. september.
Anmeldt af enkemanden.
Arvinger – børn med enkemanden:
1) En datter Karen Marie Hansdatter, 7 år gammel.
2) En datter Johanne Marie Hansdatter, 5 år gammel.
3) En datter Maren Sophie Hansdatter, 2 år gammel.
Børnene var alle hjemme.
Beskikket formynder: Gårdbestyrer Niels Poulsen i Atterup.
Vurderingsmænd: Sognefoged Poul Jensen i Ås og smed Ole Christiansen i Atterup.
Boet vurderet til 251 rdl. Boets overskud opgjort til 82 rdl.

Hans blev herefter gift i Sønder Dalby i 1832 med Karen Nielsdatter, Peder Larsens enke i Druestrup

Præstø, Fakse, Øster Egede, Atterup Bye, En gaard, 4, FT-1834, B4654
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Rasmusen 43  Gift  Gaardmand 
Karen Nielsdatter 41  Gift  Hans kone 
Johanne Marie Hansdatter 8  Ugift  Deres barn 
Maren Sophie Hansdatter 5  Ugift  Deres barn 
Ane Marie Pedersdatter 21  Ugift  Tjenestepige

Hans døde i 1837:


Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 745-747. Dødsanmeldelse den 21. april 1837 / registrerings- og vurderingsforretning den 22. april 1837 efter fæstegårdmand Hans Rasmussen i Atterup.
Anmeldt af gårdmand Hans Jensen i Atterup – konebror til afdøde. Han var død den 20. april.
Enke: Karen Nielsdatter – med lavværge smed Ole Christensen i Atterup.
Arvinger i ægteskabet med Ane Marie Christensdatter:
1) En datter Karen Marie Hansdatter, ugift.
2) En datter Johanne Marie Hansdatter, ugift.
3) En datter Maren Sophie Hansdatter, ugift.
Arving i ægteskabet med den efterlevende enke:
4) En søn Peder Hansen, 3 år gammel.
Værge for de umyndige: Afdødes bror, møller Peder Rasmussen i Nyrup Mølle.
Vurderingsmænd:
Boet vurderet til 690 rdl. I det store bo var bl.a. to sølvlommeure.

I 1840 giftede enken sig med efterfølgeren Lars Madsen i Øster Egede.


Lars Madsen.
Født 1803 død 1880
Fæster 1842 til 1880

Som nævnt giftede enken Karen Nielsdatter sig i 1840 i Øster Egede med Lars Madsen, søn af Mads Madsen i Hellested, ved vielsen benævnes Lars gårdbestyrer i Atterup.

Først i 1842 fik han fæstebrev på gården.

Præstø, Fakse, Øster Egede, Atterup, en Gaard, 24, FT-1845, C3026
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Madsen 42  Gift  Gaardmand Hellested S. Præstø A.
Karen Nielsdatter 52  Gift  hans Kone Hasle Sogn Sorø Amt
Peder Hansen 11    hendes Søn med første forrige Mand. Her i Sognet
Johanne Marie Hansdatter 19  Ugift  deres Steddøttre. Her i Sognet
Maren Sophie Hansen 16  Ugift  deres Steddøttre. Her i Sognet
Peder Andersen 20  Ugift  Tjenestekarl Her i Sognet

Præstø, Fakse, Øster Egede, Atterup, en Gaard, 34, FT-1850, C3380
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Madsen 47  Gift  Huusfader, Gaardfæster. Hellested, Præstø Amt
Karen Nielsdatter 57  Gift  Hans Kone Hasle, Sorø Amt
Peder Hansen 16  Ugift  Hendes Søn med første Mand. I Sognet
Jens Bendtsen 11  Ugift  Pleiebarn under Fattigvæs. I Sognet
Frederik Nielsen August Becher 31  Ugift  Tjenestefolk Frøsløv, Præstø Amt
Maren Kirstine Nielsdatter 17  Ugift  Tjenestefolk Hasle, Sorø Amt
Ole Ingversen 54  Gift  Huusfader, Indsidder, Dagleier Dalby.
Maren Pedersdatter 56  Gift  Hans Kone Dalby.
Jakob Andersen 3  Ugift  Deres Dattersøn, uægte Barn. I Sognet
Hans Olsen 25  Ugift  Deres Søn, i Krigstjeneste I Sognet

Karen døde i 1860 og i 1861 giftede Lars sig med Maren Sophie Hansdatter

Lars døde i januar 1880.

Præstø, Fakse, Øster Egede, Atterup By, En Gaard, 37, FT-1880, c8335
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Maren Sofie Hansen 50  Enke Husmoder og Gaardmands Enke  Øster Egede Sogn Præstø Amt
Hans Pedersen 30  Ugift Tjenestefolk  Øster Egede Sogn Præstø Amt
Georg Christian Ulrick 21  Ugift Tjenestefolk  Smerup Sogn Præstø Amt
Magnus Olsen 14  Ugift Tjenestefolk  Øster Egede Sogn Præstø Amt
Karen Sofie Hansen 16  Ugift Tjenestefolk  Øster Egede Sogn Præstø Amt


Mellem 1880 og 1890 nedlægges matrikel 2.


Til toppenTil forsidenTil Atterup byTil Øster Egede sogn