Egevang

Matrikel 3.

 Atterup 

      
Til forsidenTil Atterup byTil Øster Egede sogn
         

Ifølge matriklen fra 1664 hørte gården under Jomfruens Egede, og fæsteren var Søren Christensen, gårdens hartkorn ansat til 2 td

Ud fra matriklen i 1680 kan vi se, at gården stadig hørte under Jomfruens Egede, og at fæsteren var Jens Nielsen tilforn Søren Christensen. Gårdens hartkorn er nu sat til 4 – 3 – 3 - 1.

 

Fæster på gården
Søren Christensen1650 til 1677
Jens Nielsen1677 til 1709
Rasmus Jørgensen Heyde1709 til 1738
Jørgen Rasmussen1738 til 1786
Poul Jensen1787 til 1818
Enken Sophie Christophersdatter1818 til 1831
Niels Poulsen1831 til 1871
Gårdejer
Lars Nielsen1872 til 1922
Hans Christian Nielsen1922 til 1956
Frede Hansen1956 til


Søren Christensen.
Født 1614 død 1677
Fæster ca 1650 til 1677

Søren nævnes første gang i kirkebogen i 1651, hvor han fik datteren Sidse døbt.

Søren var gift med Maren Nielsdatter

I perioden 1651 til 1668 får han 8 børn døbt, og han optræder jævnligt som fadder frem til 1673.

Søren nævnes som fæster i 1664 og som forhenværende fæster i 1680 matriklen.

Søren døde i 1677.

Maren døde i 1678 53 år

Jens Nielsen.
Født 1655 død efter 1719.
Fæster 1677 til 1709

Jens fremgår som fæster i matriklen i 1680.

Jens var søn af Niels Nielsen på matrikel 2 i Atterup.

I 1677 troloves Jens Nielsen og Lucia Sørensdatter, Lucia er ikke datter af Søren Christensen, men hun kan være datter af Søren Kock.

Hvad der herefter sker er uvist, Lucia må være død kort efter, og Jens må have giftet sig med en Maren ?, dels får Jens i 1680 datteren Lucia døbt, blandt fadderne ses Niels Pedersen Ridefoged, Jørgen Urtegaardsmand og Søren Kock i Dalby Borup samt Anne Mads Pedersens i Atterup, dels nævnes Maren Jens Nielsens i Atterup som fadder ved en dåb i 1681.

I 1682 får han døbt sønnen Hans, båret af Anne Mads Pedersens i Atterup. Fadder: Mikel Karmarkers på Egede, Jørgen Nielsen i Taagerup, Hans Nielsen i Rønnede, Johanne Niels Nielsens i Atterup, Niels Larsen i Aas, Laurids Heyde, Bodil Jensdatter på Egede, Christen Ladefoged, Peder Hollænder og Søren Kock i Dalby Borup.

I 1684 sønnen Niels, 1686 Laurids, 1689 Hans og Peder.

Maren døde i 1702, 62 år.

Efterfølgeren blev gift i 1709, han har formentlig overtaget fæstet i den forbindelse, og det er min formodning, at Jens i stedet overtog fæstet af Matrikel 6 i Atterup.


Rasmus Jørgensen Heyde.
Født 1682 død 1738
Fæster 1709 til 1738

Rasmus var søn af Jørgen Rasmussen på Heydegården matr. 2.

Han blev gift i Øster Egede den 21. juli 1709 med Karen Rasmusdatter.

Den 31. august 1710 får de datteren Karen døbt. Rasmus og Karen fik ikke flere børn, og omkring 1716 døde Karen.

Rasmus giftede sig igen den 31. januar 1717 med Anne Laursdatter, datter af Laurs Nielsen.

Rasmus og Anne fik børnene: Jørgen i 1719, Jens i 1722, Kirsten i 1728 og Niels i 1732.

Den 1. maj 1719 blev der udstedt fæstebrev til Rasmus Jørgensen på den gård han nu beboer, gårdens hartkorn angives til 4 - 3 - 3 - 1.

Rasmus døde i 1738

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, side 124-125. Skifte den 2. april 1738 efter afgangen (gårdmand) Rasmus Jørgensen Heide, som boede og døde i Atterup.
Enke: Anna Larsdatter - med lavværge Poul Jørgensen Heide i Hejedegården.
Arvinger – deres sammen avlede børn:
1) Jørgen Rasmussen, 19 år.
2) Jens Rasmussen, 16 år.
3) Niels Rasmussen, 6 år.
4) Karen Rasmusdatter, 28 år. (Hun er hans barn!)
5) Kirsten Rasmusdatter, 10 år
Formynder for børnene: Niels Jensen i Atterup

Enken Anna Larsdatter blev i 1741 gift med Hans Pedersen på matrikel 5 i Frenderup, efter hans død i 1742 giftede hun sig i 1750 med Mads Larsen på matrikel 5 i Atterup.


Jørgen Rasmussen.
Født 1719 død 1786
Fæster 1739 til 1786

Sønnen Jørgen overtog fæstet efter faderens død.

Han giftede sig samme år med Anna Pedersdatter, og i 1740 fik de sønnen Rasmus, der blev båret til dåben af  Hans Heydes hustru i Atterup.

Fæstebrevet er udstedt den 10. april 1740 til Jørgen Rasmussen på den gård han nu beboer.

I 1741 fik de datteren Cathrina Maria og  i 1743 Jens.

Kilde:  OE-1771
Mandens navn:  Jørgen Rasmusen Mandens erhverv:  Gaardmand
Mandens alder:  50 Mandens civilstand:  Gift
Mandens nr. ægteskab:  1 Mand død (ja/nej):  Nej
Hustru død (ja(nej):  Nej Hustrus alder:  56
Hustrus civilstand:  Gift Hustrus nr. ægteskab:  1
Sogn:  Øster Egede Herred:  Fakse
Amt:  Præstø Stednavn:  1

Jørgen døde i 1786 og blev begravet 2. søndag i advent.

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 313-315. Registrerings- og vurderingsforretning den 12. december 1786 / (tillysning til skifte den 5. februar 1787) skifte 1787 efter gårdmand Jørgen Rasmussen i Atterup.
Enke: Navn ikke nævnt. Hendes lavværge: Jens Rasmussen.
Arving:
1) Datteren Cathrine Jørgensdatter, gift med Peder Hansen i Atterup.
Vitterlighedsmænd: Christian Christiansen fra Egede og Christian Jørgensen fra Atterup.
Boet vurderet til 188 rdl. Boets samlede udgifter opgjort til 273 rdl.
Gården bestod af i alt 42 fag (stuehuset 12 fag).


Poul Jensen.
Født 1762 død 1818
Fæster 1787 til 1818

Poul var søn af Jens Bendtsen på matrikel 3 i Babberup.

Fæstebrevet til Poul Jensen er dateret den 24. januar 1787, den gård som Rasmus Jørgensen sidst beboede og fradøde. Hartkorn er her angivet til 5 - 4 - 3 - 1 1/5, hvilket er ens for samtlige gårde, så gårdene må være udskiftet omkring dette tidspunkt.

Præstø, Fakse, Øster Egede, Otterup Bye, , , FT-1787, C4352
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Paul Jensen 25  Gift Hosbonde Gaardbeboer 
Sophie Christophersdatter 20  Gift Madmoder  
Lars Pedersen 34  Ugift Tienestefolk Tienestekarl 
Hans Hansen 14  Ugift Tienestefolk Dreng 
Kirstine Pedersdatter 20  Ugift Tienestefolk Tienestepige 

Præstø, Fakse, Øster Egede, Atterup Bye, , 3, FT-1801, B4316
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Paul Jensen 39  Gift Huusbonde Bonde og gaardbeboer 
Sophie Christophersdatter 34  Gift Hans kone  
Anne Paulsdatter 13  Ugift Deres barn  
Jens Paulsen 9  Ugift Deres barn  
Niels Paulsen 8  Ugift Deres barn  
Maren Paulsdatter 3  Ugift Deres barn  
Lars Olsen 23  Ugift Tienestekarl Landsoldat 
Kirsten Hansdatter 22  Ugift Tienestepige  

Poul Jensen døde i 1818 og blev begravet i Øster Egede, enken forsatte fæstet med sønnen Niels som bestyrer.

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 470-472, 480-481. Dødsanmeldelse den 27. februar 1818 / registrerings- og vurderingsforretning den 7. marts 1818 / skifte den 18. oktober 1819 efter gårdmand Poul Jensen i Atterup.
Enke: Sophie Christophersdatter - med lavværge gårdmand Christen Hansen i Vester Egede.
Arvinger:
1) En datter Ane, 29 år gammel, gift med gårdmand Niels Hendrichsen i Frenderup.
2) En søn Jens, 26 år gammel, ugift.
3) En søn Niels, 24 år gammel, hjemme.
4) En datter Karen, 22 år gammel, hjemme.
5) En datter Maren, 19 år gammel, hjemme.
6) En søn Hans, 16 år gammel, hjemme.
7) En datter Bodil, 10 år gammel, hjemme.
8) En søn Ole, 7 år gammel, hjemme.
Formynder for de umyndige børn: Den afdødes bror, skovfoged Jens Jensen i Bankevængehuset.
Tilsynsværge: Gårdmand Hans Clausen i Atterup.
Vurderingsmænd: Sognefoged Christian Jørensen i Atterup og Gårdmand Rasmus Pedersen.
Boet vurderet til 741 rdl. Boets overskud opgjort til 25 rdl


Enken Sophie Christophersdatter.
Født 1767 død 1831
Fæster 1818 til 1831

Efter Pouls død forsatte Sophie fæstet, formentlig med sønnen Niels som bestyrer.

Sophie døde i 1831, hvorefter sønnen Niels overtog fæstet.

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 633-633(2), 639-641, 679-681 (nr. 34). Dødsanmeldelse den 20. september 1831 / registrerings- og vurderingsforretning den 24. september 1831 / skifte den 14. december efter gårdmand Poul Jensens enke Sophie Christophersdatter i Atterup. Hun var død den 19. september.
Anmeldt af Niels Poulsen i Atterup.
Arvinger:
1) En søn Jens Poulsen, brændevinsbrænder i København.
2) En søn Niels Poulsen, myndig og hjemme på stedet.
3) En søn Hans Poulsen, myndig og tjenende i København.
4) En søn Ole Poulsen, 21 år gammel, i København.
5) En datter Ane Poulsdatter, gift med indsidder Christen Nielsen i Jenstrup.
6) En datter Bodil Poulsdatter, 24 år gammel, tjenende i København.
7) En datter Maren Poulsdatter, var gift med Poul Pedersen i Rode, men er død efterladende sig:
                      a) En søn Poul, 9 år gammel, hjemme hos faderen.
                      b) En søn Hans, 6 (9) år gammel, hjemme hos faderen.
                      c) En datter Johanne, 1½ år gammel, hjemme hos faderen.
Tilsynsværge for de ikke tilstedeværende arvinger ved registreringen: Gårdmand Hans Jensen i Atterup.
Ved skiftet havde Hans Poulsen fuldmagt fra sine søskende Jens, Ole og Bodil i København.
Vurderingsmænd: Sognefoged Poul Jensen i Ås og smed Ole Christiansen i Atterup.
Boet vurderet til 258 rdl.
Sønnerne Niels, Hans og Jens havde tilsammen 226 rdl. tilgode i boet.
Boets overskud opgjort til 5 rdl.


Niels Poulsen.
Født 1793 død 1871
Fæster 1831 til  1871


Niels var blevet gift i 1825 i Kongsted med Jensine Jensdatter.

Fæstebrevet er dateret den 19. juni 1833 til Niels Poulsen efter hans moder Poul Jensens enke.

Præstø, Fakse, Øster Egede, Atterup Bye, En gaard, 1, FT-1834, B4654
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Poulsen 40  Gift  Gaardmand 
Jensine Jensdatter 28  Gift  Hans kone 
Jens Nielsen 8  Ugift  Deres barn 
Poul Nielsen 5  Ugift  Deres barn 
Hans Nielsen 2  Ugift  Deres barn 
Jens Nielsen 17  Ugift  Tjenestekarl 
Niels Pedersen 15  Ugift  Tjenestekarl 
Sophie Pedersdatter 15  Ugift  Tjenestepige 

Jensine døde i 1837, hvorefter Niels blev gift i 1837 med Else Larsdatter i Øster Egede.

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 750-751. Dødsanmeldelse den 26. august 1837 / registrerings- og vurderingsforretning og skifte den 14. september 1837 efter gårdmand og sognefoged Niels Poulsens hustru Jensine Jensdatter i Atterup.
Anmeldt af husmand Anders Nielsen i Skinderledshuset.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Jens Christian Nielsen, 11½ år gammel.
2) Poul Nielsen, 8 år gammel.
3) Hans Nielsen, 5½ år gammel.
4) Niels Christian Nielsen, 3 år gammel.
I mangel af født værge for børnene: Gårdmand Christoffer Hansen i Atterup.
Vurderingsmænd: Husmand Anders Nielsen af Skinderledshuset og husmand Lars Olsen af Atterup.
Boet vurderet til 342 rdl. Af indbo kan nævnes et 8-dages stueur.
Boets overskud opgjort til 260 rdl.
 
Præstø, Fakse, Øster Egede, Atterup, en Gaard, 27, FT-1845, C3026
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Poulsen 52  Gift  Gaardmand og Sognefoged. Her i Sognet
Else Larsdatter 35  Gift  hans Kone Dalby Sogn Præstø Amt  før 1840
Jens Christian Nielsen 20  Ugift  deres Børn Her i Sognet
Poul Nielsen 16    deres Børn Her i Sognet
Hans Nielsen 13    deres Børn Her i Sognet
Niels Christian Nielsen 11    deres Børn Her i Sognet
Jensine Sophie Nielsen 7    deres Børn Her i Sognet
Maren Sophie Nielsen 4    deres Børn Her i Sognet
Ane Kirstine Nielsen 3    deres Børn Her i Sognet
Maren Adolfsdatter 20  Ugift  Tjenestepiger Carise Sogn Præstø Amt
Ane Nielsdatter 19  Ugift  Tjenestepiger Dalby Sogn Præstø Amt
Hans Nielsen 29  Gift  Indsidder og Dagleier. Dalby Sogn Præstø Amt
Maren Hansdatter 26  Gift  hans Kone Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Marie Hansen 2    deres Barn Her i Sognet

Niels døde i 1871, 78 år.

Else døde i 1879, 69 år.

Omkring dette tidspunkt er gården blevet frikøbt og overtaget af sønnen Lars Nielsen.


Lars Nielsen
Født 1852 død 1933
Gårdejer 1872 til 1922

Lars blev gift i Karis i 1877 med Mine Kirstine Hansen, datter af skovfoged Hans Christian Ingvorsen på Store Linde Overdrev.

Præstø, Fakse, Øster Egede, Atterup By, En Gaard, 32, FT-1880, c8335
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Nielsen 27  Gift Husfader, Gaardeier  Øster Egede Sogn Præstø Amt
Mine Kirstine Hansen 24  Gift hans Kone  Karise Sogn Præstø Amt
Marie Kirstine Nielsen 1  Ugift deres Barn  Øster Egede Sogn Præstø Amt

Ft i 1916 viser:

Lars Nielsen født 15-5-1852
Mine Kirstine Nielsen født 12-9-1855
Hans Christian Nielsen født 24-8-1890
Karen Marie Hansen enke født 9-1-1848

Hans Christian Nielsen.
Født 1890død 1964
Gårdejer 1922 til 1956

Ft 1925 viser:

Lars Nielsen enkemand født 15-5-1852
Hans Christian Nielsen ugift født 24-8-1890
Anna Dorthea Jensen ugift 6-2-1887 husassistent.

Frede Hansen.
Født 1932 død
Gårdejer 1956 til

Frede Hansen var nevø til Hans Christian Nielsen, han blev gift i 1956 med Marie Kirstine Jensen fra Varde

-----------------------------------------------------

Gården er i dag på ca 22 ha.

Stuehuset er opført i 1929Sommer 2009


Til toppenTil forsidenTil Atterup byTil Øster Egede sogn