Egede by

Til forsidenTil Øster Egede sogn


Egede by var i sin tid placeret umiddelbart ved herregården Jomfruens Egede, i 1658 blev byen brændt af under krigen med svenskerne, hvilket nedenstående notits fra Egede kirkebog vidner om.Den 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 Febr. ( 1658) gik det underligt til hos os, med Kors og Sorg foruden indehafvende godtz, Heste, Længe og Qvæg.
Gud være os Naadig og hielpe os! dette glemmer ikke Danmark i deres tid, som nu lever. Da var Svensker her i Landet. 

Frit oversat noget i retning af: Den 12 - 20 februar gik det underligt til hos os, med død og sorg foruden afbrændt gods, heste, gårde og kvæg.
Gud være os nådig og hjælpe os. Dette glemmer de, som nu lever i Danmark, ikke i deres tid, Da var svensker her i landet.


Selv om byen blev afbrændt i 1658 og aldrig genrejst, idet jorden blev lagt til herregården, fremgår fæsternes navne af matriklen i 1664

EjerFæsterHartkornBemærkninger
Jomfruens EgedeChristen Jyde5 td
Bengt Madsen5 tdøde
Rasmus Jørgensen5 td
Bunde Pedersen5 tdøde
Jens Olsen5 td øde
Jørgen Heyde5 tdøde
Niels Nielsen5 td
Niels Nielsen5 tdøde
Christen Jørgensen5 td
Morten Lauridsen5 td
Niels Lauridsen5 tdflytter ca 1665 til Aas
Laurids Pedersen5 td
Jens Christensen4 td
Jens Larsen4 td 3 1/2 sk
Hans Møller Skytte6 td 4 sk
Huse
Jens Hansen Skytte
Søren Skytte
Søren Jyde
Peder Urtegaardsmand
Rasmus Hyrdeøde
Hans Lauridsenøde
Rasmus Larsenøde
Mette Lauridsdatterøde
? Larsisøde
? Lause Smedsøde
Jens Christensen4 td
Jens Larsen4 td 3 1/2 sk
Hans Møller Skytte6 td 4 sk


Til toppenTil forsidenTil Øster Egede sogn