Jomfruens Egede.


Til forsidenTil Øster Egede sognHerregårdens historie kan spores tilbage til 1346 hvor gården hed Egedegaard og en af kong Valdemar Atterdags tro mænd, Uffe Pedersen Neb, ejede gården.

Det nuværende navn har gården fået efter adelsjomfruerne Ermegaard og Birgitte Bille, som i 1542 arvede gården efter deres far.

EjerPeriode
Uffe Pedersen Nebca 1346 til ca 1360
Peder Uffesenca 1360 til 1391
Anders Jacobsen Lunge1391 til 1421gift med Peder Uffesens enke
Eline Evertsdatter Moltke1421 til ca 1440gift med Anders Jacobsen Lunge
Sidsel Ovesdatter Lungeca 1440 til 1503gift med rigsråd Torben Bille
Hans Bentsen Bille ca 1503 til 1542sønnesøn af Torben Bille
Inger Corfitzdatter Rønnow 1542 til 1548Hans Bentsen Bille´s enke
Efter enkens død deltes gården mellem dels
sønnerne Bent Hansen Bille og Torbern Hansen Bille,
dels de to døtre Ermegaard og Birgitte Bille,
der begge døde ugifte i 1587 og som arving havde
broderdatteren, den ligeledes ugifte Ingebord Bille (død 1608)
Efter disse tre jomfruer fik gården sit nuværende navn.
Hans Billes sønner solgte deres del af Egedesgård til
den tyske adelsmand Hans Barnekow (død 1559),
og hans enke Mette Oxe, sad også på gården.
Herefter er gården blevet forenet, formentlig af
Tage Andersen Thott ( død 1643)
Jens Sparre 1631 købte gården af
Tage Andersen Thott
Sidsel Nielsdatter Parberg død 1640Jens Sparre´s enke
Christen Sparre 1640 til 1658Søn af Jens Sparre
Sidsel Kaas1658 til 1662søsterdatter til Christen Sparre
Vincent Joachim von Hahn1662 til 1674gift med Sidsel Kaas
Sophie Amalie Moth  1674 til 1719Christian 5.s elskerinde,
købte i 1674 gården.
Ulrik Christian Gyldenløve1719 til 1719søn af Sophie Amalie Moth
Nicolas Espen Poulsen 1721 til 1735købte gården af arvingerne
Claus Bendix Beenfeldt 1740 til 1751købte gården af  
Nicolas Espen Poulsen´s enke.
Thomas Holmsted Hielmskiold 1751 til 1773købte gården af svigerfaderen
Claus Bendix Beenfeldt.
Niels Rosenkrantz von Holstein-Rathlou1776 til 1782gift med Thomas
Holmsted Hielmskiold´s enke
Christine Ulrikke Beenfeldt 1782 til 1786von Holstein-Rathlou´s enke
Christian Frederik von Holstein-Rathlou 1786 til 1828søn af von Holstein-Rathlou
Christiane Elisabeth Friis 1828 til 1831Christian Frederik von Holstein-Rathlou´enke.
August Adam Vilhelm Moltke 1831 til 1859købte gården
Christian Henrik Carl Moltke 1859 til 1918søn af A. W. Moltke
Aage Vilhelm Christian Moltke 1918 til 1943søn af Christian Moltke


Til toppenTil forsidenTil Øster Egede sogn