Ildsteds og kvægskat 

1677


Til forsidenTil skattemandtalsliste


Nedenstående er en afskrift af Knud Larsen´s optegnelser, der findes på Faxe lokalhistoriske arkiv.

Fortegnelse på hvis Ildsteder, Queg og Bester, som er, och findes på Eiede Gaard, och des underliggende Bøndergodz,
som effter Kongelig Maytz Naadigste Forordning schal giffuis af ,
Er som følger.

RdrMkSk
Eiede Gaard
Ildsteder 20 a 4 mk
Køer 124 a 24 sk
Heste 21 a 2mk
-
13
31
7
-
2
-
-
Hollenderen
Heste 4
Ildsteder 3
-
1
2
2
-
-
Dalby Sogn
Frenderup
Jens Madsen husmand
Ildsteder 3
Bester 3
køer 1
138
Svend Michelsen husmand
Ildsteder 1
køer 1
028
Hans Sandholdt husmand
Ildsteder 2
Køer 1
048
Sidsel Boes Huus koene
Ildsteder 3
100
Peder Christensens enke
Ildsteder 5
Bester 10
Køer 8
300
Lauridtz Andersen
Ildsteder 3
Bester 4
Køer 3
158
Morten Jyde
Ildsteder 5
Bester 12
Køer 6
380
Hans Christensen
Ildsteder 2
Bester 4
Køer 3
098
Hans Hemmingsen
Ildsteder 2
Bester 4
Køer 2
090
Hans Ausen
Ildsteder 2
Bester 4
køer 2
090
en inderste
Ildsteder 2
Bester 2
Køer 2
070
Roede
Jørgen Nielsen
Ildsteder 4
Bester 8
Køer 6
270
Madtz Nielsen
Ildsteder 3
Bester 4
Køer 2
150
Jens Nielsen
Ildsteder 3
Bester 6
Køer 1
208
Anders Jensen
Ildsteder 3
Bester 4
Køer 1
148
Niels Smid
Ildsteder 5
Bester 8
Køer 4
280
Laurids Hansen huusmand
Ildsteder 2
Bester 2
Køer 1
068
Laurids Veffer
Ildsteder 3
100
Babberup
Anders Ibsen
Ildsteder 4
Bester 6
Køer 4
240
Madtz Rasmussen
Ildsteder 3
Bester 5
Køer 1
158
en Inderste
Ildsteder 1
020
Peder Skoning huusmand
Ildsted 1
Køer 1
028
Jenstrup
Oluf Pedersen
Ildsteder 4
Bester 6
Køer 5
248
Jørgen Søfrensen
Ildsteder4
Bester 5
Køer 3
188
Kielstrupgaard
Olluf Lauridsen
Ildsteder 6
Bester 8
Køer 5
348
Madtz Skomager huusmand
Ildsteder 1
Køer 1
028
Aas
Niels Lauridsen
Ildsteder 4
Bester 4
Køer 4
180
Knud Heide
Ildsteder 2
Bester 6
Køer 6
170
Bendt Andersen
Ildsteder 3
Bester 6
Køer 6
230
Niels Lauridsen huusmand
Ildsteder 4
Bester 2
140
Peder Rytter huusmand
Ildsteder 1
020
Viverup
Laurids Mureermester
Ildsteder 2
Bester 4
køer 2
090
Christen Jyde
Ildsteder 5
Bester 8
Køer 6
290
Peder Jyde
Ildsteder 4
Bester 6
Køer 8
260
Søfren Andersen huusmand
Ildsteder 1
020
Druestrup
Jens Ladefoged
Ildsteder 5
Bester 6
Køer 5
268
Hans Mogensen
Ildsteder 4
Bester 4
Køer 6
250
Tågerup
Olluf Møller
Ildsteder 3
Bester 6
Køer 5
228
Madtz Lauridsen
Ildsteder 3
Bester 5
Køer 5
178
Jørgen Nielsen
Ildsteder 4
Bester 7
Køer 4
270
Husmand
Ildsted 1
Køer 1
028
Underskrevet
Eiede den 10. september 1677
Jens Davidsen

Til toppenTil forsidenTil skattemandtalsliste