Mads Jonasen

DatoStedKilde
Død :1737Tystrup, Fakse sogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Tystrup, Fakse sogn
Noter : Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 168a-170b. Skifte den 20. november 1737 efter gårdmand Mads Jonasen i Tystrup.
Enke: Karen Hansdatter.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Christopher Madsen, 15 år.
2) Jonas Madsen, 10 år.
3) Maren Madsdatter, 5 år.
Vurderingsmænd: Peder Bonde i Hovby og Ole Pedersen i Tystrup.
Boet vurderet til: Registreret og vurderet, men ikke sammentalt.
Gården var 3-længet med i alt 32 fag - søndre længe 11 fag, vestre længe på 6 fag, østre længe 13 fag og nordre længe ?. Der står at gården bestod af 3 længer, hvorefter der er optegnet 4! Gårdens brøstfældighed i alt 78 Rdl.
Kreditorer:
Peder Smed i Hovby for smedearbejde.
Rasmus Mogensen? i Tystrup for dagløn for 17 dage med tærskning og andet - 4-4-0 rdl.
Hans Jensen i Tystrup - 1-0-0 rdl.
Mads Hemmingsen for koleje - 1-2-0 rdl.
Ole Pedersen i Tystrup - 0-2-0 rdl.
Kielforeren? i Korsør - 0-2-12 rdl.
Ole Espensen i Tystrup for tilgodehavende løn - 3 mark.
Boets udgifter opgjort til: Ikke sammentalt.
Enken ville ikke vedblive gården - hun kunne ikke forestå den.
Den 25. november 1737 blev Ole Hansen som tjente unge Rasmus Andersen i Hovby tilsat gården. Vilkårene opført.

ÆgteskabBørn
- Karen Hansdatter Omk 1722 - Christopher Madsen
Omk 1727 - Jonas Madsen
Omk 1732 - Maren Madsdatter

Mads Jonasen
-
† 1737

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jonas Madsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1727Tystrup, Fakse sogn-

Noter : Kilde: Skiftet efter faderen i 1737. Han var da 10 år.

FarMor
Mads JonasenKaren Hansdatter

Jonas Madsen
* Omk 1727
-
Mads Jonasen
-
† 1737
Karen Hansdatter
-
† Eft 1737

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Madsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1732Tystrup, Fakse sogn-
Død :Eft 1787(Tystrup, Fakse sogn)-
Konfirmeret :1751Fakse Kirke-

Adresse : Hovby, Fakse sogn / Tystrup, Fakse sogn
Noter : Kilde: Skiftet efter faderen i 1737. Hun var da 5 år.
Hun er konfirmeret i 1751 i Fakse.
Ved folketællingen 1787 var hun muligvis gift med husmand og daglejer Niels Christophersen i Tystrup. Hans 2. og hendes 3. ægteskab. JA

FarMor
Mads JonasenKaren Hansdatter
ÆgteskabBørn
04.04.1763 - Peder Pedersen Huusmand 1767 - Madz Pedersen
1770 - Peder Pedersen
1770 - Rasmus Jensen -
05.10.1777 - Niels Christophersen -

Maren Madsdatter
* Omk 1732
† Eft 1787
Mads Jonasen
-
† 1737
Karen Hansdatter
-
† Eft 1737

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Hansdatter

DatoStedKilde
Død :Eft 1737(Tystrup, Fakse sogn)-

Adresse : Tystrup, Fakse sogn
Noter : Kilde: Skiftet efter manden Mads Jonasen i 1737.

ÆgteskabBørn
- Mads Jonasen Omk 1722 - Christopher Madsen
Omk 1727 - Jonas Madsen
Omk 1732 - Maren Madsdatter

Karen Hansdatter
-
† Eft 1737

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Bodil Larsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1777(Fakse, Fakse sogn)-
Død :Eft 1801(Fakse, Fakse sogn)-
Konfirmeret :07.04.1793Fakse Kirke-

Adresse : Fakse, Fakse sogn / Hovby, Fakse sogn / Fakse, Fakse sogn
Noter : Ved sønnen Peders dåb 1795 var hun på Rosendal.
Ved folketællingen 1801 var hun muligvis gift med husmand og daglejer Hans Pedersen i Fakse - gift 1797 i Fakse, hendes stedfar husmand Jørgen Poulsen i Fakse.
Muligvis identisk med (30072).

FarMor
Lars HansenMaren Rasmusdatter
ÆgteskabBørn
- Hans Pedersen 17.12.1795 - Peder Hansen
26.03.1797 - Hans Pedersen 25.10.1797 - Peder Hansen
14.04.1800 - Mette Marie Hansdatter

Bodil Larsdatter
* Omk 1777
† Eft 1801
Lars Hansen
-
† Før 1787
Maren Rasmusdatter
* Omk 1754
† Eft 1801

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Hansen

DatoStedKilde
Født :17.12.1795Rosendal, Fakse sogn-
Døbt :31.01.1796Fakse KirkeKilde
Død :07.1806Borritshoved, Fakse sogn-
Begravet :20.07.1806Fakse KirkeKilde

Noter : Født udenfor ægteskab.
Ved folketællingen 1801 er han opført som tjenestekarl, 6 år gammel! hos farmoderen Inger Iversdatter i Hovby.

FarMor
Hans PedersenBodil Larsdatter

Peder Hansen
* 17.12.1795
† 07.1806
Hans Pedersen
* Omk 1767
† 13.07.1839
Bodil Larsdatter
* Omk 1777
† Eft 1801
Peder Pedersen
* Omk 1735
† 05.1799


Inger Iversdatter
* Omk 1742
† 05.1805Lars Hansen
-
† Før 1787


Maren Rasmusdatter
* Omk 1754
† Eft 1801
Peder Pedersen
- - † Før 22.02.1771
Bodil Olufsdatter
* Omk 1709 - † 04.1790

Iver Pedersen
* Omk 1709 - † Omk 01.03.1771
Magdalena Olsdatter
* Omk 1703 - † 11.1793


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Michel Gabrielsen Rul

DatoStedKilde
Født :1680Vester Egede, Vester Egede sogn-
Døbt :06.05.1680Vester Egede Kirke-
Død :1757Vallebo, Fakse sogn-

Stilling : Skovfoged, skoleholder

Adresse : Stubberup, Fakse sogn / (Hovby, Fakse sogn) / Vallebo, Fakse sogn
Noter : Kilde: Niels E. Jensen, Løve - Hjemmeside 2002. Alt det følgende i kopi fra nævnte hjemmeside:
29/7 1702 fæstede han et hus i Stubberup under Lindersvold. Han virkede her som skovfoged til han i 1732 blev sat fra bestillingen på grund af ulovlig skovhugst. Herefter virkede han som skoleholder i bl.a. Vallebo til ca. 1760. Fornyet fæste under Vemmetofte 22/10 1722 på det hus i Stubberup, som han allerede beboede. Fru Merthe på Lindersvold havde samme år solgt huset til Vemmetofte Kloster.
Hans fæstebrev lyder således:
"Paa Deres Kgl. Højhed Prince Carl, min naadigste Prince og Herres Vegne, samt Vedkommendes Approbation, accorderer MICHEL ROELD det Huus i Stubberup fremdeles i Fæste sin Livstiid, hvilket Huus han nogle Aars Tiid beboed hafver og nest afvigte Sommer til aller høyst bemeldte Deres Kgl. Højhed er soldt fra Lindersvold.
Efter høyædle og velbaarne Frue Merthe Sophie Urne hendes udgivne Skiøde af 17. Februar 1722 paa samme Huus og Hartkorn 0501 mod samme Vilkaar som hans forrige Herskab hafde ham Huuset forundt, Skatter undtagen efter det hannem med dette Fæstebrev de Dato Lindersvold 29. Julii 1702 under bemeldte hendes Velbaarenhed Fru Merthe Sophie Urnes Haand, nemlig at holde Huuset i Bygningsstand forsvarligt vedlige, dyrke sin Jord, som ved bor. Svarer af ovenstaaende Hartkorn alle Kgl. Skatter og Contributioner, samt betaler aarligt ligesom hid indtil for Hoveri og Landgilde Penge Ti Sletdaler og ??? haver han udi Alt at efterleve Kgl. allernaadigste Lov og Forordninger og være sit høye Herskab og deres beskikkede Fuldmægtig hørig og lydig under dette sit Fæstebrevs Fortabelse, for Indfæstning blifver han fri i Henseende han bliver ved Huuset efter forrige Fæste. Saaledes bekræftes under min Haand og Segl,
Vemmetofte 22. Oktober 1722. / J. Ostorff.
Ligelydende Fæstebrev paa samme Sort Papir er mig leveret, som jeg i alle Maader her reverserer mig til at efterleve." / M. Roeld.
Iflg. Johannes Jessens skolehistorie i Præstø amt skal han også have været ved Hovby skole, der startede til nytår 1742 i et 6 fags lerklinet hus. Lønnen var 12 rigsdaler plus 10 tdr. korn. Han forflyttedes samme år til Vallebo og efterfulgtes af Lars Jørgensen og senere Michel Rosendahl.
Vallebo skole opførtes i 1741 med 8 fag lerklinet hus. Lønnen her var lidt bedre, 12 rigsdaler og 12 tdr. korn. Michel begyndte her i januar 1742 og var her til sin død.
Jordebog 1726 (Vemmetofte): Skovfoged, nyder løn, men efter allernådigste resolution fri for afgiften.

- - -

I 1732 var han fadder til Jens Pedersen Møllers datter Mette i Nyrup Mølle. Han boede da i Stubberup. Øster Egede kirkebog.
I maj 1757 var han lavværge for datteren Anne Sophie ved skiftet efter hendes mand Peiter Michelsen Rosendahl.

FarMor
Gabriel Christophersen RulDorothe Johansdatter
ÆgteskabBørn
- Karen Christensdatter Omk 1706 - Anne Marie Michelsdatter
- - Ane Sophie Michelsdatter
- Michel Gabrielsen Ruls 2.? kone -

Michel Gabrielsen Rul
* 1680
† 1757
Gabriel Christophersen Rul
* Omk 1635
† 1697
Dorothe Johansdatter
-
† 1694
Christopher Michelsen
* Omk 1610
† 01.05.1671


Maren Christensdatter
* Omk 1607
† 11.1686Johan Didrichsen Bartsker
* 05.02.1611
† 05.02.1661


Anne Poulsdatter Winding
* 06.09.1620
† 11.1688

- - -

- - -


- - -

- - -

Didrich Johansen Bartsker
* Omk 1585 - † 05.07.1642
Lene Helmersdatter Rhode
- - † 1662

Poul Jensen Colding
* 1581 - † 19.10.1640
Johanne Pedersdatter Malmøe
* Omk 1586 - † 26.10.1640

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Christensdatter

DatoStedKilde
Død :1727Stubberup, Fakse sogn-

Adresse : Stubberup, Fakse sogn
Noter : Kilde: Niels E. Jensen, Løve - Hjemmeside 2002.

ÆgteskabBørn
- Michel Gabrielsen Rul Omk 1706 - Anne Marie Michelsdatter
- - Ane Sophie Michelsdatter

Karen Christensdatter
-
† 1727

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Gabriel Christophersen Rul

DatoStedKilde
Født :Omk 1635--
Død :1697Vester Egede, Vester Egede sogn-

Stilling : Degn

Adresse : Vester Egede, Vester Egede sogn
Noter : Kilde: Niels E. Jensen, Løve - september 2002:
Student fra Frederiksborg. Immatrikuleret ved Kbh. Univ. 1657. I universitetsmatriklen indtegnes han under navnet Gabriel Christophori Rolle og det ser ud til, at han har studeret teologi hos magister Joh. Zoëga. Kaldet og ansat som degn i Vester Egede trinitatis søndag, 1/6 1671 og tillige i Øster Egede. Det var samme dag, som den ny præst, Jacob Hansen Toxværd blev indsat i sit embede.
Han viste sig i lang tid forsømmelig med ungdommens undervisning og fik iflg. kirkebogen flere påmindelser derom.
Gabriel fik i 1692 sin lille datter begravet på kirkegården. Ved dennes østmur stod engang en grålig kalksten, 991/2 cm på den ene og 52 på den anden led. Stenen står nu det nordvestlige hjørne af kirkegården.
På stenen står at læse:
"Anno 1692 dend 8. Februari er dend anden liden Daatter, salig Anne Marie Gabrielsdatter Rul blevet begravet udi sin Alders 8. Aar. Gud give hende med alle Guds Børn en glædelig Opstandelse paa den yderste Dag.
G.R. (Gabriel Rul) - D.I.D (Dorthe Johansdatter og I.R. (Jens Rul) - M.R. (Michel Rul).-"
I 1674 fik han iflg. Sognets kirkebog 24 skilling "for kirkens Ornamenter at holde rene".

Hans signatur "Gabriel Rul" findes i Øster Egede kirkebog, folie 108 - trolovelsen mellem Peder Hansen og Hilleborre Povelsdatter i 1687.

FarMor
Christopher MichelsenMaren Christensdatter
ÆgteskabBørn
1669 - Dorothe Johansdatter 1673 - Johan Gabrielsen Rul
1680 - Michel Gabrielsen Rul

Gabriel Christophersen Rul
* Omk 1635
† 1697
Christopher Michelsen
* Omk 1610
† 01.05.1671
Maren Christensdatter
* Omk 1607
† 11.1686

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Dorothe Johansdatter

DatoStedKilde
Død :1694Vester Egede, Vester Egede sogn-

Noter : Kilde: Niels E. Jensen, Løve - Hjemmeside 2002.

FarMor
Johan Didrichsen BartskerAnne Poulsdatter Winding
ÆgteskabBørn
- Oluf Olufsen -
1669 - Gabriel Christophersen Rul 1673 - Johan Gabrielsen Rul
1680 - Michel Gabrielsen Rul

Dorothe Johansdatter
-
† 1694
Johan Didrichsen Bartsker
* 05.02.1611
† 05.02.1661
Anne Poulsdatter Winding
* 06.09.1620
† 11.1688
Didrich Johansen Bartsker
* Omk 1585
† 05.07.1642


Lene Helmersdatter Rhode
-
† 1662Poul Jensen Colding
* 1581
† 19.10.1640


Johanne Pedersdatter Malmøe
* Omk 1586
† 26.10.1640

- - -

- - -

Helmer Rhode
- - -

- - -

Jens Povlsen
* 1540 - † 1592
Magdalene Ahrentsdatter Falencamp
- - † 1602

Peder Iversen
- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Oluf Olufsen

DatoStedKilde
Død :1669--

Stilling : Sognepræst

Noter : Kilde: Niels E. Jensen, Løve - Hjemmeside 2002. Præst i Fensmark-Rislev.

ÆgteskabBørn
- Dorothe Johansdatter -

Oluf Olufsen
-
† 1669

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johan Didrichsen Bartsker

DatoStedKilde
Født :05.02.1611København-
Død :05.02.1661Viborg-
Begravet :-Viborg Domkirke-

Stilling : Skolemester, sognepræst, biskop

Adresse : Herlufholm / Viborg
Noter : Kilde: Niels E. Jensen, Løve - Hjemmeside 2002. Skoleholder og sognepræst i Herlufholm, biskop i Viborg.

FarMor
Didrich Johansen BartskerLene Helmersdatter Rhode
ÆgteskabBørn
- Anne Poulsdatter Winding - - Dorothe Johansdatter

Johan Didrichsen Bartsker
* 05.02.1611
† 05.02.1661
Didrich Johansen Bartsker
* Omk 1585
† 05.07.1642
Lene Helmersdatter Rhode
-
† 1662

-
--
-Helmer Rhode
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Poulsdatter Winding

DatoStedKilde
Født :06.09.1620Vindinge, Kvislemark sogn-
Død :11.1688Kalundborg-
Begravet :-Viborg Domkirke-

Adresse : Herlufholm / Viborg / Kalundborg
Noter : Kilde: Niels E. Jensen, Løve - Hjemmeside 2002.

FarMor
Poul Jensen ColdingJohanne Pedersdatter Malmøe
ÆgteskabBørn
- Johan Didrichsen Bartsker - - Dorothe Johansdatter

Anne Poulsdatter Winding
* 06.09.1620
† 11.1688
Poul Jensen Colding
* 1581
† 19.10.1640
Johanne Pedersdatter Malmøe
* Omk 1586
† 26.10.1640
Jens Povlsen
* 1540
† 1592


Magdalene Ahrentsdatter Falencamp
-
† 1602Peder Iversen
-
--
-
Poul Jensen
* Omk 1509 - † 1572
Anna Ebbesdatter
- - † 1550

Ahrent Falencamp
- - † Eft 1583

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Poul Jensen Colding

DatoStedKilde
Født :1581--
Død :19.10.1640(Kvislemark, Kvislemark sogn)-
Begravet :-Herlufsholm Kirke-

Stilling : Rektor, sognepræst, herredsprovst

Noter : Kilde: Niels E. Jensen, Løve - Hjemmeside 2002.
Rektor ved den lærde skole i Aalborg.
Præst i Vindinge-Kvislemark 1608.
Fra 1615 herredsprovst.
Forstander på Herlufsholm.

FarMor
Jens PovlsenMagdalene Ahrentsdatter Falencamp
ÆgteskabBørn
- Johanne Pedersdatter Malmøe 01.08.1609 - Jens Poulsen Winding
1615 - Rasmus Poulsen Vinding
06.09.1620 - Anne Poulsdatter Winding
- - Peder Poulsen Winding

Poul Jensen Colding
* 1581
† 19.10.1640
Jens Povlsen
* 1540
† 1592
Magdalene Ahrentsdatter Falencamp
-
† 1602
Poul Jensen
* Omk 1509
† 1572


Anna Ebbesdatter
-
† 1550Ahrent Falencamp
-
† Eft 1583-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johanne Pedersdatter Malmøe

DatoStedKilde
Født :Omk 1586--
Død :26.10.1640(Kvislemark, Kvislemark sogn)-
Begravet :30.10.1640Herlufsholm Kirke-

Adresse : Herlufholm / Lille Næstved
Noter : Kilde: Niels E. Jensen, Løve - Hjemmeside 2002.

FarMor
Peder Iversen
ÆgteskabBørn
1685 - Rasmus Jensen -
- Poul Jensen Colding 01.08.1609 - Jens Poulsen Winding
1615 - Rasmus Poulsen Vinding
06.09.1620 - Anne Poulsdatter Winding
- - Peder Poulsen Winding

Johanne Pedersdatter Malmøe
* Omk 1586
† 26.10.1640
Peder Iversen
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Povlsen

DatoStedKilde
Født :1540--
Død :1592Kolding-

Stilling : Tolder, rådmand

Noter : Kilde: Niels E. Jensen, Løve - Hjemmeside 2002: I den lille middelalderlige by kom Jens Poulsen til at indtage en ret betydelig stilling som både rådmand og tolder. Da byens råd før enevælden udelukkende valgtes indenfor købmændenes rækker, må han ligesom sin far have været handelsmand. Værdigheden, der fulgte med at være medlem af byens råd, var tegn på stor anseelse. Rådets virksomhedsområde var stort, og medførte bl.a. dommervirksomhed, at kalde sognepræster og skolemestre, samt at forestå ligningsvæsenet.
Det var da også almindeligt på den tid, at byens tolder blev udpeget blandt rådets 8 medlemmer, og det blev altså også Jens Poulsen til del.
Af et kongeligt brev af 19/2 1592 ses det, at tolder Jens Poulsen er kommet i restance til kongen, som han ikke kan gøre rede for. Det blev så befalet lensmanden Caspar Markdanner at oppebære øksnetolden i Kolding (Kancelliets brevbøger).
Hvad enten det nu var med eller uden egen skyld, at tolderen ikke kunne gøre rede for sig overfor kongen, så var Jens Poulsens hverv som tolder slut., og han døde kort efter.
Hans hustru døde i 1602 og blev hensat i familiebegravelsen i Kolding kirke.
Kom uforskyldt i restance til kongen. Hans afløser i embedet som tolder blev borgmester Anker Mogensen, idet det var almindeligt brugt, at tolderne tillige var borgmestre eller rådmænd.
I 1583 brændte en del af byen. De huse, det gik ud over, var bl.a. et tilhørende, som tilhørte Bernt Falencamp, en vestfalsk kræmmer, der havde slået sig ned i Kolding.

FarMor
Poul JensenAnna Ebbesdatter
ÆgteskabBørn
- Magdalene Ahrentsdatter Falencamp 1581 - Poul Jensen Colding

Jens Povlsen
* 1540
† 1592
Poul Jensen
* Omk 1509
† 1572
Anna Ebbesdatter
-
† 1550

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Magdalene Ahrentsdatter Falencamp

DatoStedKilde
Død :1602--

Noter : Kilde: Niels E. Jensen, Løve - Hjemmeside 2002.

FarMor
Ahrent Falencamp
ÆgteskabBørn
- Jens Povlsen 1581 - Poul Jensen Colding

Magdalene Ahrentsdatter Falencamp
-
† 1602
Ahrent Falencamp
-
† Eft 1583

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Poul Jensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1509--
Død :1572Kolding-

Stilling : Købmand, rådmand

Adresse : Kolding
Noter : Kilde: Niels E. Jensen, Løve - Hjemmeside 2002.

ÆgteskabBørn
- Anna Ebbesdatter 1540 - Jens Povlsen
- - Iver Poulsen

Poul Jensen
* Omk 1509
† 1572

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anna Ebbesdatter

DatoStedKilde
Død :1550--

Adresse : Kolding
Noter : Kilde: Niels E. Jensen, Løve - Hjemmeside 2002.

ÆgteskabBørn
- Poul Jensen 1540 - Jens Povlsen
- - Iver Poulsen

Anna Ebbesdatter
-
† 1550

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ahrent Falencamp

DatoStedKilde
Død :Eft 1583--

Stilling : Købmand

Adresse : Vestphalen, Kolding
Noter : Kilde: Niels E. Jensen, Løve - Hjemmeside 2002. Kom fra Vestphalen, men var fordrevet af religiøse uroligheder. Slog sig ned i Kolding.
Han var en af de borgere, der led meget under den store ildebrand i Kolding i 1583. Han mistede både hus og ejendele, da ilden "fredag før pinsedag mellem 11 og 12 hærgede fra Mette Bartskærers stald til torvet og siden begge sider neder Anders Bøgvads og alle stalde bag om og gårde i urtegården."

ÆgteskabBørn
? - - Magdalene Ahrentsdatter Falencamp

Ahrent Falencamp
-
† Eft 1583

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Madzen Heyde

DatoStedKilde
Født :1659Hejede, Øster Egede sogn-
Døbt :03.07.1659Øster Egede KirkeKilde
Død :Eft 1727(Atterup, Øster Egede sogn)-

Stilling : Gårdmand
Ref. : LSL 434

Adresse : Matr.nr. 6, Atterup, Øster Egede sogn (Skovmarksgården)
Noter : Kilde: Datteren Kirstens trolovelse 1727 (Kirsten Jens Heidis Daatter).
Af trolovelsen fremgår det, at han var født og opfødt i Hejede. Han er antageligt vokset op hos morfaderen Rasmus Heyde; mens hans mor sandsynligvis flyttede, da hun blev gift med Laurids Pedersen - da han var 6 år.
Ved giftermålet med Maren Eliasdatter overtog han gården - matr.nr. 6, senere Skovmarksgården i Atterup. Gården hørte under Jomfruens Egede. Gården blev i matriklen 1680 ansat til 9-1-1-1 tdr. hartkorn.

Ved datteren Johannes dåb i 1694 var hans søster - uden navns nævnelse - pigefadder. Denne søster må være af moderens 3. forhold, altså en Lauridsdatter - kan også være en datter af faderen Mads Skræder; da en Madsdatter.

FarMor
Madz Jensen SkræderJohanne Rasmusdatter
ÆgteskabBørn
09.09.1688 - Maren Eliasdatter Før 02.03.1690 - Anne Jensdatter
1691 - Johanne Jensdatter
1694 - Johanne Jensdatter
1697 - Rasmus Jensen Heide
1700 - Anders Jensen Maahr
1703 - Anna Jensdatter
01.1707 - Kirsten Jensdatter
1710 - Karen Jensdatter

Jens Madzen Heyde
* 1659
† Eft 1727
Madz Jensen Skræder
-
† Eft 1661
Johanne Rasmusdatter
* Før 1643
† Eft 1665

-
--
-Rasmus Lauridsen Heyde
* 1589
† 03.1677


Maren Povelsdatter
* Omk 1608
† 04.1689

- - -

- - -


- - -

- - -

(Laurids)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Jensdatter

DatoStedKilde
Født :1710Atterup, Øster Egede sogn-
Døbt :22.06.1710Øster Egede KirkeKilde
Død :Eft 1729--

Noter : I 1729 var hun - "Barnets Moster Karen Jens Datter" i Ås - fadder til søstersønnen Jens Bentsen.

FarMor
Jens Madzen HeydeMaren Eliasdatter

Karen Jensdatter
* 1710
† Eft 1729
Jens Madzen Heyde
* 1659
† Eft 1727
Maren Eliasdatter
-
† Eft 1715
Madz Jensen Skræder
-
† Eft 1661


Johanne Rasmusdatter
* Før 1643
† Eft 1665Elias Larsen
-
† Eft 1697


Elias Larsens 1.? kone
-
-

- - -

- - -

Rasmus Lauridsen Heyde
* 1589 - † 03.1677
Maren Povelsdatter
* Omk 1608 - † 04.1689


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johan Mattisen

DatoStedKilde
Født :Omk 1744Tystrup, Fakse sogn-
Død :Eft 1784(Jyderup, Fakse sogn)-
Konfirmeret :29.03.1761Fakse Kirke-

Alt.navn : Johan Mathiasen
Stilling : Gårdmand

Adresse : Jyderup, Fakse sogn (gård under Rosendal).
Noter : Han er nævnt i skiftet efter faderen i januar/februar 1750. Han var da 5 år.
Ved konfirmationen i 1761 tjente han hos Hans Madsen i Vallebo.
Den 20. marts 1785 overtog en Hans Nielsen hans gård under Rosendal i Jyderup (Kilde: Registret til Rosendal fæsteprotokol, Landsarkivet København/Sjælland - fæsteprotokol nr. 1, folie 200 b).

Hvornår og hvornår dør hans 2. kone og hvornår og hvor blev han gift med sin 3. kone? Er der fejl i opstillingen?

FarMor
Mattis Falentinsen SmedAnne Marie Michelsdatter
ÆgteskabBørn
20.04.1772 - Anne Nielsdatter -
- Anne Pedersdatter -
25.04.1784 - Lisbeth Pedersdatter -

Johan Mattisen
* Omk 1744
† Eft 1784
Mattis Falentinsen Smed
-
† 1749
Anne Marie Michelsdatter
* Omk 1706
† 12.1791
Valentin Mathiasen
-
-


Øllegaard Pedersdatter
* 1670
-Michel Gabrielsen Rul
* 1680
† 1757


Karen Christensdatter
-
† 1727

- - -

- - -

Peder Andersen Stege
- - -
Margrethe Jochumsdatter
- - -

Gabriel Christophersen Rul
* Omk 1635 - † 1697
Dorothe Johansdatter
- - † 1694


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johanne Jensdatter

DatoStedKilde
Født :1694Atterup, Øster Egede sogn-
Døbt :04.02.1694Øster Egede KirkeKilde

FarMor
Jens Madzen HeydeMaren Eliasdatter

Johanne Jensdatter
* 1694
-
Jens Madzen Heyde
* 1659
† Eft 1727
Maren Eliasdatter
-
† Eft 1715
Madz Jensen Skræder
-
† Eft 1661


Johanne Rasmusdatter
* Før 1643
† Eft 1665Elias Larsen
-
† Eft 1697


Elias Larsens 1.? kone
-
-

- - -

- - -

Rasmus Lauridsen Heyde
* 1589 - † 03.1677
Maren Povelsdatter
* Omk 1608 - † 04.1689


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Jensen Heide

DatoStedKilde
Født :1697Atterup, Øster Egede sogn-
Døbt :28.02.1697Øster Egede KirkeKilde
Død :Eft 1731(Atterup, Øster Egede sogn)-

Adresse : Atterup, Øster Egede sogn
Noter : I 1728 var han fadder til søsterdatteren Sidsel Bentsdatter i Ås. Ligeså ved samme søsters sønner Jens og Sørens dåbe i 1729 og 1731.

FarMor
Jens Madzen HeydeMaren Eliasdatter
ÆgteskabBørn
- Karen Hansdatter 1725 - Jens Rasmussen
1728 - Datter

Rasmus Jensen Heide
* 1697
† Eft 1731
Jens Madzen Heyde
* 1659
† Eft 1727
Maren Eliasdatter
-
† Eft 1715
Madz Jensen Skræder
-
† Eft 1661


Johanne Rasmusdatter
* Før 1643
† Eft 1665Elias Larsen
-
† Eft 1697


Elias Larsens 1.? kone
-
-

- - -

- - -

Rasmus Lauridsen Heyde
* 1589 - † 03.1677
Maren Povelsdatter
* Omk 1608 - † 04.1689


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anders Jensen Maahr

DatoStedKilde
Født :1700Atterup, Øster Egede sogn-
Døbt :19.12.1700Øster Egede KirkeKilde
Død :Før 04.01.1740Babberup, Sønder Dalby sogn-
Begravet :04.01.1740Dalby KirkeKilde

Alt.navn : Unge Anders Jensen
Stilling : Gårdmand

Adresse : Babberup, Sønder Dalby sogn
Noter : Han kom uden tvivl til Babberup. I 1735 fik unge Anders Jensen i Babberup døbt en søn Ole. Blandt fadderne var (svogeren) Bent Søfrensen i Ås. Samme fik i 1732 døbt en søn Jens. Da var Bent Sørensen i Ås også blandt fadderne.
I 1737 var han fadder til Niels Bentsens datter Anna i Babberup.
Den 10. april 1740 fæsted Andreas Jensen den gård i Babberup, som Anders Maahr tidligere havde fæstet. Jomfruens Egedes fæsteprotokol.

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 132-133. Registrerings- og vurderingsforretning den 28. februar 1740 / skifte den 16. marts 1740 efter gårdmand Anders Maahr i Babberup, der var død den 27. februar.
Enke: Maren Jacobsdatter - med lavværge hendes fæstemand Andreas Jensen.
Arvinger - deres fælles børn:
1) Jacob Andersen, 11 år gammel.
2) Jens Andersen, 8 år gammel.
3) Oluf Andersen, 4 år gammel.
På børnenes vegne mødte Anders Olufsen i Babberup - underskrevet Andreas Ollufsen.
Vurderingsmænd: Niels Jensen Ladefoged og Peder Larsen i Frenderup
Boet vurderet til 74 rdl. Boets samlede udgifter opgjort til 89 rdl. Altså underskud i boet.
Gården: Stuelængen, 10 fag. Vestre længe, 16 fag. Søndre længe, 5 fag.

FarMor
Jens Madzen HeydeMaren Eliasdatter
ÆgteskabBørn
Før 1729 - Maren Jacobsdatter 1729 - Jacob Andersen
1732 - Jens Andersen
1735 - Ole Andersen

Anders Jensen Maahr
* 1700
† Før 04.01.1740
Jens Madzen Heyde
* 1659
† Eft 1727
Maren Eliasdatter
-
† Eft 1715
Madz Jensen Skræder
-
† Eft 1661


Johanne Rasmusdatter
* Før 1643
† Eft 1665Elias Larsen
-
† Eft 1697


Elias Larsens 1.? kone
-
-

- - -

- - -

Rasmus Lauridsen Heyde
* 1589 - † 03.1677
Maren Povelsdatter
* Omk 1608 - † 04.1689


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anna Jensdatter

DatoStedKilde
Født :1703Atterup, Øster Egede sogn-
Døbt :09.12.1703Øster Egede KirkeKilde

FarMor
Jens Madzen HeydeMaren Eliasdatter

Anna Jensdatter
* 1703
-
Jens Madzen Heyde
* 1659
† Eft 1727
Maren Eliasdatter
-
† Eft 1715
Madz Jensen Skræder
-
† Eft 1661


Johanne Rasmusdatter
* Før 1643
† Eft 1665Elias Larsen
-
† Eft 1697


Elias Larsens 1.? kone
-
-

- - -

- - -

Rasmus Lauridsen Heyde
* 1589 - † 03.1677
Maren Povelsdatter
* Omk 1608 - † 04.1689


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ole Ingvorsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1582-Kilde
Død :1668Atterup, Øster Egede sognKilde
Begravet :1668Øster Egede KirkeKilde

Stilling : Inderste

Adresse : Atterup, Øster Egede sogn
Noter : Ved sønnen Jens´ dåb i 1666 nævnt at han "paa den Tid Vaar Inderst hos Niels Nielssön i Atterup", ligeledes i 1668 ved sønnen Christens dåb - da var han iøvrigt 86 år gammel.
Ved hans begravelse oplyst at han var "conj. I. 2. II. 18. III. 12. IV. 13" - gift 4 gange, henholdsvis i 2 år, 18 år, 12 år og 13 år. Hans koners omtrentlige dødsår og deres trolovelsesår bygger alene på denne oplysning.

ÆgteskabBørn
Omk 1618 - Ole Ingvorsens 1. kone -
Omk 1620 - Ole Ingvorsens 2. kone -
Omk 1638 - Maren -
15.10.1654 - Anne Christensdatter 1666 - Jens Olsen
1668 - Christen Olsen

Ole Ingvorsen
* Omk 1582
† 1668

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Olsen

DatoStedKilde
Født :1666Atterup, Øster Egede sogn-
Døbt :11.02.1666Øster Egede KirkeKilde

Noter : I 1688 var han fadder til den afdøde stedfar Mads Pedersens søn Mads.

FarMor
Ole IngvorsenAnne Christensdatter

Jens Olsen
* 1666
-
Ole Ingvorsen
* Omk 1582
† 1668
Anne Christensdatter
* Omk 1629
† 09.1685

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren

DatoStedKilde
Født :Omk 1574-Kilde
Død :01.1651(Atterup, Øster Egede sogn)Kilde
Begravet :08.01.1651Øster Egede KirkeKilde

Adresse : Øster Egede sogn (sandsynligvis Atterup)

ÆgteskabBørn
Omk 1597 - Marens 1. mand -
Omk 1633 - Marens 2. mand -
Omk 1638 - Ole Ingvorsen -

Maren
* Omk 1574
† 01.1651

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017