Hans Hansen Krog

DatoStedKilde
Født :Omk 1671Neder Vindinge, Kastrup sogn-
Død :Før 03.01.1731Ornebjerg, Kastrup sogn-
Begravet :12.01.1731Kastrup KirkeKilde

Stilling : Rytterbonde, skovfoged, mølleejer

Adresse : Ornebjerg, Kastrup sogn
Noter : Han er nævnt i skiftet efter moderen i 1676. Han var da 5 år gammel.
Han er nævnt i skiftet efter morbroderen Jacob Nielsen i 1698/99. Han - unge Hans Krog - var da i Ornebjerg.
I 1716 var han forlover i Kalvehave ved trolovelsen mellem Hemming Nielsen i Ornebjerg og Johanne Madsdatter (30147 + 9495).
I 1719 blev sandsynligvis begravet hans mor eller stedmor Kiersten Jacobsdatter gl. Hans Krogs enke, 86½ år gl.
I 1721 er han nævnt i skiftet efter Oluf Nielsen Stær i Vordingborg. Hans Hansen Krog havde udstedt en obligation på 120 rdl. til afdøde og havde lidt til gode for noget malt. Han var med underskriver på skiftet med initialerne HH S.
I 1734 begravet i Kastrup en Rasmus Krogs søster af Ornebjerg. Disse 2 kan være Hans Hansen Krogs søskende.
Han var ejer af Bogø Mølle indtil 1726 (kilde: Anna Marie Lebech Sørensen).

Muligvis en søn Jørgen Hansen Krog der i 1720 blev gift i Kalvehave sogn med Merte Olufsdatter af Balle - han var fra Kastrup sogn. Ved copulereingen var hun af Viemose. Forlovere: Christian Hansen i Sageby Mølle og Christopher Pedersen af Viemose. I 1721 fik Jørgen Hansen Krog i Viemose en søn Hans. Gudmor var mandens søster Bodil Hansdatter i Ugledige. Der er ikke nævnt en søn Jørgen i det følgende skifte:
- - -
Kort 11 P. Folie 369 B - 452 B.
Skifte efter Rytterbonde og skovfoged Hans Hansen Krog som boede og døde i Ornebjerg i Castrup Sogn. Registrerings- og vurderingsforretning påbegyndt den 3. januar 1731. Auktion påbegyndt den 5. februar 1731. Skifteslutning den 26. september 1732 efter mange skiftesamlinger.
Børn:
1) Rasmus Hansen Krog, som boede og døde i Lundbye Mølle. Hans barn:
a) Maren Rasmusdatter, 5 år gammel. For hende mødte Hans Christiansen.
2) Jacob Hansen Krog, på 16. år. (Fejlagtigt opført som Rasmus Hansen Krog i begyndelsen af skiftet).
3) Bodild Hansdatter Krog, gift med Jørgen Jørgensen møller i Nygårds Mølle.
4) Chatrine Hansdatter Krog, gift med Christen Pedersen som gården nu beboer og i fæste haver.
5) Magrethe Hansdatter Krog, på 10. år, er hos Jørgen Jørgensen i Nygaards Mølle.

Indkaldelsen til skiftet læst på Beldringe den 9. juli 1731 (sign. Suane), på Sjællands Farting den 11. juli1731 (sign. O Christensen og W Deichmann), retten på Hammer-Bårse og Jungshoved birketing den 2. august (sign. Tord Thodberg) og Stensby birketing den 3. august 1731 (sign. Tord Thodberg).
Skifteforvalter: Regimentskriver Hans Svane ved Mads Jensen. Kgl. Birkedommer Hans Aastrup af Røstofte.
Vurderingsmænd: Skovfoged Christen Hansen i Nedervindinge og bondefoged Niels Hansen Vrang (sign. N: H: W:) i Stuby.
Ved registreringen er nævnt en stue, spisekammeret, kviststuen, ølkælderen og køkkent.
I gården nævnes bl.m.a. 1 beslagen vogn med fadding, 2 plove med jern, jernaksler og alt tilbehør, 1 trævogn med ?, 1 trævogn med fjelder, 1 tromle, 3 slæder, 1 hjulør, 1 skærekiste med kniv, 1 kornharpe af messing, 14 bæster (heste), 20 køer, 3 tyre (tyrbull/tiurbull/tiur), 24 får, 3 gimmerlam, 2 væddere og 1 so med 4 grise.
I kværnhuset 1 kværn med "skuve? Og svøb?"
Underskrivende arvinger på registreringen: Jørgen Jørgensen Møller, Hans Christiansen Møller, Jacob Hansen Krog og Christen Pedersen (C: P: S:).

Den 8. januar registreredes og vurderedes sølvtøj:
I et egeskab:
1 sølvkande - vurd. 30-4-0 rdl. - pantsat af Niels Christensen i Fæby.
1 sølvbæger - vurd. 5-2-0 rdl. - pantsat af unge Oluf Pedersen i Snertinge. (Pantet blev indfriet).
1 sølvbæger mærket L: N: K: M: H: J:
1 sølvbæger mærket H; H; S; M; R; D;
1 sølvbæger mærket C: G:
1 sølvbæger mærket R: C: S: D: N: D:
1 sølvbæger mærket J: J: S: V: H: L: D:
Flere sølvbægre uden initialer. I alt pantsat af Christen Pedersen i Nedervindinge for 105 rdl. (På auktionsdagen tilbagelevet til ham mod fradrag i arven).
1 stort sølvbæger mærket A: H: S: A: J: D: M: A: D:
1 mindre sølvbæger med samme mærke.
Sølvskeer m.m.
1 sølvbæger mærket R: N: S: 1711
1 mindre sølvbæger mærket J: O: S: B: L: D:
1 sølvlågskrus.
I et jernbundet skrin tilhørende sønnen Jacob Krog:
1 sølvbæger mærket J: B: D:
5 sølvskeer københavnstemplede mærket B: B:
I et lille grønt skrin tilhørende den mindste datter Margrethe:
4 skeer mærket H: L: S:, J: S: D: L: M:
1 lille sølvkande mærket N: N: S: B: A: D:
1 bæger mærket J: J: D:
1 bæger Københavns Prøve mærket P: R: S: L: J: D:

Hans Krogs salig hustrus klæder var tilfaldet datteren Margrethe.

Bøger: Dend Nye Bibell og 3 andre bøger.

Kakkelovne udlejet til
Hr. major Schvanere?
Hr. løjtnant Rottere?
Oluf Jørgensen i Nedervindinge
Jens Fisker i Ornebjerg.

Udlån/tilgodehavender:
Otthe Lauritsen i Dyrlev, afregning af en hest - 6-2-0 rdl.
Hemming Andersen, husmand i Ørslev - 0-3-0 rdl.
Niels Christensen Ejendomsbonde, en hest - 6-0-0 rdl.
Rasmus Krog i Ornebjerg - flere poster - 6-0-0, 1-0-0, 5-5-0, 1-2-2 rdl., modregnet 6-0-0 rdl.
Hemming Nielsen i Ornebjerg, 15. juni 1727 2-3-0 rdl., 1 td. Malt 17. juli 1729 1-4-0 rdl.
Laurs Børring i Bakkebølle, en brun hest - 11-0-0 rdl., 2 td. Malt 1-0-0 rdl.
Christian Bagv? i Vordingborg, restgæld -0-4-6 rdl.
Jens Pedersen i Fæby - 5-5-0 rdl.
Børge Feldbereder i Vordingborg - 1-0-0 rdl., ½ td. Malt - 0-4-8 rdl.
Jacob Tommesen i Ørslev, restgæld - 5-4-0 rdl.
Peder Jacobsen i Fæby, 1 td. Byg - 2-0-0 rdl., ½ td. Rug - 1-0-0 rdl., 2 skp. Malt - 0-1-8 rdl., 2 skp mel - 0-2-0 rdl.
Johan Gerhart i Vordingborg - 0-3-2 rdl.
Peder Gregersen i Kastrup, mod pant - 6-0-0 rdl.
Christen Erichsen i Vordingborg - 50-0-0 rdl.
Peder Jensen i Grumløse Mølle - 60-0-0 rdl.
Johan M? i Græsbjerg (militærperson) - 2-3-8 rdl.
Povel Dreyer i Ørslev, på en rød stud - 1-1-8 rdl.
Niels Brolægger i Ørslev - 0-4-0 rdl.
Jens Rasmussen i Kalvehave - 2-2-0 rdl.
Peder Pedersen i Fæby, ½ td. Byg - 0-4-0 rdl., 1 td rug - 2-0-0 rdl., lånte penge - 3-2-0 rdl.
Oluf Flindt i Vordingborg; med mellemregning med en militærperson Christian Tømmermand.
Rytter Christopher Rohde i Græsbjerg af ritmester Glams kompagni - 1-1-0 rdl.
Jochum Bolt i Vordingborg færgegård - 2-2-0 rdl.
Hans Skonning i Ornebjerg, lån - 24-0-0, 0-4-0, 8-0-0, 1-0-0 rdl.
Oluf Hansen i Oreby, som hans formand Bent Ibsen havde lånt af salig Hans Krog - 20-0-0 rdl.
Anders Hansen Giøde på Svinø - 9-2-8 rdl.
Degnen Niels Rohde i Kastrup
Sr. Jacob Andersen på Grevensvænge (senere omtalt som hollænder - og senere nævnt som Jacob Vinding), bekommet på leje af 4 køer og 1 sort hest accorderet - 6-4-0 rdl., 18-4-0 rdl., 1 sortblakket hest - 16-0-0 rdl., ej leveret hest solgt til Hans Krog - 4-0-0 rdl.
Bertel Hansen i Ornebjerg, lån - 9-2-0 rdl.
Laurs Pedersen i Kastrup - 26-4-0, 1-2-7, 2-4-9, 0-3-6, 1-2-4, 0-3-8, 2-4-0, 3-0-0 rdl.
Mads Povelsen i Ornebjerg, ½ td. Byg - 0-3-8, 4-2-0 rdl.
Claus Ibsen i Neble - 5-4-0, 2-0-0 rdl., skyldig på et svin - 1-2-0 rdl.
Giertrud Smeds i Vordingborg - 2-0-0 rdl.
Hans Brask i Kastrup - 1-2-0 rdl.
Hans Jensen, husmand i Ornebjerg - 4-4-0, 0-2-9 rdl.
Peder Hansen i Ørslev - 4-4-0 rdl.
Oluf Jørgensen Erck i Vordingborg - 5-0-0 rdl.
Jens Pedersen Hesteskærer - 1-4-0 rdl.
Anders Krog i Ornebjerg - 3-2-13 rdl.
Hemming Nielsens konefader Mads Nielsen, ½ td. Byg i 1725 - 0-5-0 rdl.
Friderich Pooste?, restgæld - 3-0-0 rdl.
Hans Jensen i Stenbjerg - 4-0-0 rdl.
Jens Jeppesen i Vordingborg - 9-2-0 rdl.
Gundel Peder Larsens mor på Masnedø - 6-4-0 rdl.
Peder Mogensen i Ørslev - 7-1-0 rdl.
Rasmus Jørgensen i Ørslev, i alt 10-4-0 rdl.
Oluf Boesen - 8-2-0 rdl., ved sin kone lånt 1-2-0. Hvorpå skal være pantsat et sølvbæger.
Laurs Træskomager i Ørslev - 0-2-0 rdl.
Oluf Frandsen, i alt - 10-2-0 rdl.
Casper Nielsen i Røstofte, i alt - 7-3-13 rdl.
Mads Pedersen i Røstofte, i alt - 7-2-8 rdl.
Ellen Niels Olsens i Skallerup - 2-2-1 rdl.
Torckel Rasmussen i Snertinge - 3-2-0 rdl.
Peder Degn nu Oluf Jensen - 9-2-0 rdl.
Peder Hans i Nedervindinge, skyldig på en hest - 8-4-0 rdl.
Jens Hesteskærers søn Peder Jensen i Tjørnehoved, lånt 8 rdl. derimod pantsat 7 Croner
Oluf Lydick i Ørslev - 0-4-0 rdl.
Hemming Hansen i Nedervininge, i alt - 3-2-0 rdl.
Ingvar Andersen i Græsbjerg - 4-4-0 rdl.
Jacob Stage i Ørslev - 2-0-0 rdl.
Peder Hansen i Ugledige, i alt efter kladdebogen - 28-0-0 rdl.
Jacob Andersen Vinding, efter udgiven obligation 12. maj 1723 - 50-0-0 rdl., efter obligation 5. januar 1729 - 25-0-0 rdl.
Hendrich Ternow af Flensborg - 26-1-4 rdl.
Johann Hendrich Cronberg i Hulemose Mølle, efter obligation af 11. september 1724 - 138-4-0 rdl.
Lorents Thomasen Kollund i Vordingborg, efter obligation dateret 24. april 1728 - 153-0-0 rdl., efter obligation af 30. juli 1729 - 66-4-0 rdl.
Peder Hansen på Bogø Vejrmølle, efter obligation af 11. december 1726 samt 11. december 1726 - 333-2-0 rdl., derpå skal være betalt 4-3-0 rdl.
Hans Svan (senere i skiftet nævnt som Hans Nielsen Svan) i Ørslev, efter obligation af 28. marts 1718 - 106-0-0 rdl.
Niels Nielsen Holbech i Vordingborg, efter obligation af 1. februar 1727 - 80-0-0 rdl.
Jochum Bolt (også omtalt som kgl. majestæts færgemand) i Vordingborg Færgegård, efter panteobligation af 9. februar 1730 - 38-2-6 rdl.

Efter afregning i mellem Hans Krog og datteren Bodil Hansdatter den 13. februar 1730 - 230-3-0 rdl.
Efter en den ? 1729 i mellem salig Hans Krog og Hans Christiansen i Lundby Mølle haver Jacob Krog de 2de deres udi Lundby Mølle, som er ham i mødrende arv, og ? af særdeles godhed foræret.
Efter en fra Rasmus Larsen udgiven seddel tilkommer stervboet for 24 køer, som til hollænderiet på Vallø er indkøbt, i alt 196-0-0 rdl.
Noget eng og ejendomsjord i Kullekærsmark er den 10. februar 1728 tillagt Margrethe Hansdatter i Mødrende arv.
Salig Jochum Larsens skøde af 26. november 1725 på 7 skp. Jord i bemeldte mark tilhører også Margrethe Hansdatter.
Ligeså et skøde af 3. august 1722 på 1 skp. Ejendomsjord.
Ligeså skøde af Corfits Larsen på 8½ skp. Land og 1/8 skp. ejendomsjord dateret 15. november 1720.
Ligeså skøde af 28. marts 1718 fra Søren Madsen Heiberg på 14 skp. Land ejendomsjord.
Ligeså skøde af 31. oktober 1719 fra Thomas Jørgensen på 4 skp. Jord.

Zacharias Pundt i Vordingborg - 17-2-0 rdl.
Hans Christian i Lundby Mølle, for 4 svin - 6-0-0 rdl.
Hendrich Castensen Rytter, på en stud - 2-3-0 rdl.
Skøde af 15. marts fra Anders Jacobsen på Grumløse Vejrmølle som har kostet 677-1-0 rdl.
Efter kontrakt dateret 24. april 1729 har Peder Jensen lejet bemldte mølle i 10 år fra 1. maj 1729 med årlig afgift 38 rdl.

Ved auktionen er oplyst emne, vurderingspris, køber og købspris.
Køberne her opført alfabetisk efter fornavn med antal køb:
--
Anders Bjørn Stenbjerg 1
Ambrosius Diderichsen Vordingborg 2
Anders Johansen, degn Køng 2
Anders Jørgensen Kønggården 1
Anders Krog Ornebjerg 6
Anders Michelsen Vrangsgårde 2
Antony Møller Vordingborg 3
Axel Ladefoged Beldringe 4
Bent Andersen Stensby 1
Bent Hansen Lundby 1
Bertel Hansen Ornebjerg 1
Blohm, ritmester 3
Christen Erichsen Vordingborg 1
Christen Hansen Nedervindinge 6
Christen Nielsen Stårby 1
Christen Jespersen, Sr. Lille Næstved 10
Christen Pedersen Nedervindinge 11
Christen Stæhr Ørslev 1
Christian Pedersen Nedervindinge 6
Christen Pedersen Ornebjerg 1
Christian Bauer? Vordingborg 2
Christian Boser? Vordingborg 1
Christian Bohne Vordingborg 1
Christian Gregersen Vindinge (Over/Neder ej ang.) 1
Christian Josler/Ichler? Vordingborg 3
Christopher Guldsmed Vordingborg 1
Christopher Olsen Skallerup 1
Christopher Pedersen Ornebjerg 1
Claus Ibsen Neble 8
Daniel Væver Vordingborg 2
Diderik Hattemager Vordingborg 6
Dorthe, Bertel Hansens pige Ornebjerg 1
Elias Smed Vordingborg 1
Erich Hansen Overvindinge 1
Ermandt Seeberg Vordingborg 11
Friderich Bager Vordingborg 2
Fritz, Mag. Allerslev 1
Graulow, løjtnant 1
Hans Andersen Knudsby 1
Hans Bentsen Knudsby (hos amtmanden) 1
Hans Bentsen Nedervindinge 1
Hans Christiansen Lundby Mølle 15
Hans Christophersen Stuby 2
Hans Gertsen Stensby 1
Hans Hansen Oreby 1
Hans Ibsen Skallerup 2
Hans Jensen Bårse 1
Hans Jensen Skallerup 1
Hans Larsen Skallerup 1
Hans Larsen Teglstrup 1
Hans Lohrentzen Vordingborg 1
Hans Nielsen Holst Sallerup 5
Hans Nyegaard Vordingborg 6
Hans Pedersen Overvindinge 3
Hans Pedersen Stenbjerg 5
Hans Pedersen Ørslev 3
Hans Skomager Langebæk 1
Hans Skonning (sal. i ´32) Ornebjerg 1
Hans Svane, regimentskr. Beldringe 27
Hans Sørensen Stenbjerg 5
Hemming Andersen Køng 3
Hemming Jensen Sværdborg 1
Hendrich Larsen Ornebjerg (tjen. i gården) 6
Hemming Lydich Ørslev 1
Hemming Nielsen Ornebjerg 2
Hemming Pedersen Åside 1
Hendrich Bager Vordingborg 1
Ingvar Andersen Græsbjerg 6
Isach Isachsen Vordingborg 1
Iver Larsen [red. Klov] Stensby 7
Jacob Andersen Grevensvænge 3
Jacob Andersen Vindinge 1
Jacob Engel, ladefoged Jungshoved 2
Jacob Isachsen Vordingborg 1
Jacob Jensen Ørslev 1
Jacob Færgekarl Vordingborg 4
Jacob Londemann Køng Mølle 6
Jacob Møller, Hr. Sværdborg 6
Jacob Nielsen Bårse 1
Jacob Olsen Skovhuse 5
Jacob Pedersen Knudsby 1
Jacob Stage [red Rasmuss.] Ørslev 1
Jacob Sørensen Skallerup 2
Jacob Vrang [red Hansen] Ugledige 1
Jacob Vulf Major Svanes kompagni 1
Jens Andersen Kastrup 1
Jens Andersen Skuderup 4
Jens Hemmingsen Fæby (hos Peder Jacobsen) 1
Jens Hendrichsen Overvindinge 1
Jens Jacobsen Ørslev 1
Jens Jensen Ørslev 2
Jens Jyde Græsbjerg 10
Jens Kleinsmed Vordingborg 4
Jens Nielsen Græsbjerg 1
Jens Olsen Røstofte 1
Jens Olsen Ørslev 3
Jens Pedersen Fæby 4
Jens Smed Vordingborg 1
Jens Ørslev Ornebjerg 3
Jochum Petersen, skomag. Vordingborg 2
Johan Gerhardt Vordingborg 4
Johan Wulf Vordingborg 1
Johann Hendrich, skomager Vordingborg 3
Jørgen Jørgensen Møller Nygårds Mølle 13
Jørgen Pedersen Stenbjerg 1
Jørgen Pedersen Stensby 1
Jørgensen, Sr. 2
Knud Færgekarl Vordingborg 4
Lars Boesen Sallerup 2
Lars Hansen Ørslev 1
Lars Hemmingsen Stensby 1
Lars Jacobsen Udby 1
Lars Larsen Ørslev 1
Lars Lydich Ørslev 1
Lars Madsen Ørslev 2
Lars Nielsen Stensby 1
Lars Pedersen Stensby 6
Lars Pedersen Kastrup 3
Lars Pedersen Ornebjerg 1
Lars Persen? Vordingborg 1
Lars Rasmussen, hmd. Vestenbæk 1
Lorentz Trompetter 2
Lorentz Thomsen Vordingborg 1
Mads Bødker [red Ibsen] Bakkebølle 1
Mads Jensen 6
Mads Pedersen Røstofte 1
Margrethe Hansdatter Krog 1
Mathias Ladefoged Vordingborg 4
Morten Nielsen Stenbjerg 1
Michel Rasmussen Stenbjerg 2
Niels Bødker Stensby 1
Niels Christensen Fæby 3
Niels Christensen Kirkebd. Ørslev 1
Niels Christensen, rytterbd Ørslev 1
Niels Holst Sallerup 1
Niels Krog Knudsby 1
Niels Madsen Græsbjerg 1
Niels Madsen Stensby 5
Niels Nielsen, rytter Reichaus kompagni 2
Niels Rasmussen Kastrup 1
Niels Rhode, degn Kastrup 4
Niels Smed Ørslev 1
Niels Vrang [red Hansen] Stuby 1
Ole Flint Vordingborg 2
Ole Nielsen Skallerup 1
Oluf Hansen Stensby 1
Ole Knudsen Gederød 1
Oluf Larsen Græsbjerg 3
Oluf Piils enke Nyråd 1
Palludan, Hr. Vordingborg 4
Peder Andersen Fæby 1
Peder Christensen Oreby 1
Peder Hemmingsen Grumløse 2
Peder Ibsen Vordingborg 1
Peder Ingvorsen Kostræde 1
Peder Ibsen?, skomager Vordingborg 4
Peder Jørgensen, tolder Vordingborg 3
Peder Larsen Røstofte 2
Peder Lydich Ørslev 4
Peder Madsen Græsbjerg 2
Peder Madsen Ørslev 3
Peder Nielsen Skovbygårde 3
Peder Olsen ? 1
Peder Pedersen Stensby 4
Peder Pedersen Overvindinge 3
Peder Povelsen Vordingborg 2
Peder Rasmussen Stuby 1
Peder Rasmussen Svinninge 3
Peder Smed Overvindinge 3
Peder Torkildsen Lundby 3
Peucher, major 1
Rasmus Bødker Vordingborg 4
Rasmus Larsen Snertinge 1
Rasmus Plougmand Stensby 2
Rasmus Sørensen Stenbjerg 1
Smith, Monsr. Vordingborg 7
Steen hos amtmanden [red Knudsbygård] 2
Svend Gram Allerslev 5
Søren Andersen Nedervindinge 1
Søren Christophersen Nedervindinge 1
Søren Jensen Græsbjerg 1
Søren Jensen Stensbjerg 1
Søren Larsen Lekkende 1
Thor Thodberg, Sr. Bårse 5
Torchel Pedersen Svinninge 2
Trappoud, ritmester 5
Zelligman Natan, jøde Næstved 7
Hans Aastrup, birkedommer [Røstofte] 2
Torchel Rasmussen Snertinge 1
De to auktioner indbragte i alt 987-4-12 rdl.

Gældsposter i boet:
Auktionssalar - 60-0-0
Peder Holgersen, købmand i Vordingborg - på magistratens vegne - 0-5-0 rdl.
Melchior Foldsach, skovrider i Lundby for? Tjenestekarlen Hendrich Larsen - 3-0-0 rdl.
Niels Holbeck i Vordingborg for 25 kander og 1 pot brændevin i forbindelse med død og begravelse - 6-2-4 rdl.
Jacob Sørensen Færgekarl i Vordingborg fordrede på sin hustrus vejne tjenesteløn for et år til Mikkelsdag 1728 - 8-0-0 rdl.
Christopher Piilsmed (også skrevet som Christopher Fridrichsen Piilsmed), guldsmed i Vordingborg - for umage med sølvet på auktinen - 2-4-0 rdl.
Blohm, ritmester i Vordingborg - græsgangspenge af "Byegaards Hauge" for år 1730 - 4-0-0 rdl. Og for tilgodehavende på en kobberbryggekeddel - 7-0-0 rdl.
Anders Krog (også skrevet som Anders Jensen Krog) i Ornebjerg - 9-0-0 rdl.
Bertel Hansen i Ornebjerg som Kastrup kirkes værge for klokkerne ved begravelsen - 0-4-0 rdl.
Bertel Hansen i Ornebjerg tilgode for ? som Hans Krog havde fået i 8 år - 10-0-0 rdl.
Christen Erichsen i Vordingborg - 44-2-7 rdl.

Nævnte personer:
Byfoged i Vordingborg: Peder Jørgensen
Andreas Snedkers arvinger.
Birkeskriver Schou.
Sr. Peder Pedersen i Vordingborg - Hans Krog havde "noged efter Ildebranden i Vordingborg" fået en ko fra denne.
Jens Pedersen værende i Stuby - tjenesteløn og tærskeløn.

Folie 399b, møde den 16. november 1731 - nævnt:
Salig Rasmus Krogs datter Maren Rasmusdatter og salig Hans Hansen Krogs halvbrodersøn Peder Jensen på Masnedø. Værge efter loven for disse: Hans Christiansen i Lundby Mølle og tilsynsværge sognepræsten for Bårse og Beldinge Hans Wiwild (ved møde den 16. september 1732 var han med som tilsynsværge "paa sin Broder Daatters Daatter Maren Rasmus Daatters Veigne".
Fortsat på folie 400a (min billedfil p3172747) et missive fra Hans Wiwild ang. Salig Rasmus Krogs efterladte datter Anne.
For Jacob Hansen Krogs tilfaldende arv ordineredes Jens Nielsen Krog pa Masnedø, Niels Sørensen Munk i Knudsby og skovfogeden Ole Hansen i Oreby.
For Margrethe Hansdatter Krog ordineredes hendes søstermand Jørgen Jørgensen i Nygårds Mølle og Johan Henrich Cronberg i Hulemose Mølle.
Når børnene blev myndige efter loven skulle Hans Larsen og Anders Jensen begge i Teglstrup se til at de fik deres arv.

Niels Roed i Køng fordrede løn for forskelligt op til 12 år tilbage.

? Hans Pedersen i Ørslev at salig Hans Krog tillige med Jens Torkelsen, Johannes Rasmussen, Anders Krog, Rasmus Krog, Anders Smed, Hans Skaaning, Bertel Hansen og Hemming Nielsen alle i Ornebjerg og salig Peder Pedersen i Vordingborg og Hans Pedersen i Ørslev for 3 år siden - noget med græsning - og dermed er blevet til overskud 9 læs hø, som blev bortsolgt af salig Hans Krog for 5-0-8 rdl.
I forbindelse med dette høsalg fordrede Johannes Hansen, Anders Krog, Anders Smed og Hans Skaaning alle i Ornebjerg, salig Peder Pedersens arvinger i Vordingborg og Hans Pedersen i Ørslev hver 2 mark og 12 skilling.

Jens Fiskers hustru Ellen Madses fordrede for gjorte tjenester i den salig mands svaghed 1 mark og 4 skilling. Og på hendes mands vegne for 4 arbejdsdage i høsten.
Hans Jensen tjenende Hans Vintzentsen i Kastrup fordrede for 6 arbejdsdage, da han såede rug for salig Hans Krog i Kulleskærs Mark - 3 mark.
Henrik Larsen, som har tjent her på gården til 1. maj 1731 fordrede tilgøodehavende løn fra 14 dage før jul 1730, da han kom i tjeneste; 21 uger - 4-5-0 rdl.
Tjenestepigen Anna Michelsdatter fordrede tjenesteløn fra Mikkelsdag 1730 til 1. maj 1731; 2-5-0 rdl.
Niels Rasmussen fordrede tjenesteløn fra Mikkelsdag 1730 til 1. maj 1731; 4-0-0 rdl.
Anders Smed i Ornebjerg fordrede efter regning for 1 år samt aparte for fæstebeslag; i alt 2-4-11 rdl.

Skiftemøde den 21. marts 1732, Tilstedeværende:
Mads Jensen på regimentskriver Hans Svanes vegne
Birkedommer Hans Aastrup af Røstofte
Sr. Christen Jespersen af Lille Næstved som beskikket og antagen fuldmægtig for arvingerne og stervboet.
De 2 vurderingsmænd Anders Jensen i Teglstrup og Hans Larsen samme sted.
De 2 myndige arvinger Jørgen Jørgensen af Nygårds Mølle og Christen Pedersen af Ornebjerg på deres hustruers vegne.
Af de ordinerede formyndere på de umyndige arvingers vegne de 2 forbemeldte mænd, Anders Jensen og Hans Larsen begge i Teglstrup.
Anders Krog i Ornebjerg, Peder Jensen Krog på Masnedø ved sin hustru Anna Rasmusdatter, Hans Christansen i Lundby Mølle, Niels Sørensen Munck i Knudsby.
Vurderingsmændene Christen Hansen i Nedervindinge og Niels Vrang i Stuby.

Kontantoptælling: 222-2-10 rdl.

Meget om Bogø Vejrmølle og auktion over den fra folie 403. Møllen blev solgt til Hans Krogs arvinger for 410 sletdaler.

Folie 407b nævnt Johan Hendrich Cronberg alene og sammen med Hans Jørgen Erck i Græsbjerg i forbindelse med forudbetalt leje af nogle jorde, som af færgemanden Bock? var ??

Skiftemøde den 20. juni 1732.
Skoleholder Christian Hiort i Hammer nævnt som skyldner i boet.
Oluf Bancke i Tolstrup nævnt som skyldner i boet.
Lundby Vejrmølle tilhørte boet - vurderet til 633 rdl. Derfra fragik en trediepart som Maren Rasmusdatter efter sin fader Rasmus Krog var arveligen.
Grumløse Vejrmølle med tilliggende møllehus ejedes af stervboet - 533 rdl.
Nævnt madame Johanne salig Jochum Lorentsens i Vordingborg.
Nævnt skoleholder Niels Hoffmand i Dyrlev.
Nævnt Hans Ring i Ornebjerg - tilgodehavende for 3 svin som Jørgen Jørgensen og Jacob Krog på salig Hans Krogs vegne havde købt af ham for 17 sletdaler.

Skiftemøde den 22. august 1732.
Nævnt Thomas Jørgensen skomagers enke i Vordingborg.
Nævnt Christen Erichsen Trane i Vordingborg
Boets midler nu opgjort til 4.043 rdl.

Begravelsen havde kostet 92 rdl.

Det fremgår af en dom, at Hans Niels Svan i Ørslev var på en ejendomsgård med jord og skove. Han havde ikke betalt renter på den i registreringen nævnte obligation udgivet til Hans Krog i flere år. I den forbindelse nævnt Hans Christensen Heeboe i Ørslev. Hans Nielsen Svans gård og hus var sat i pant. Denne dom underskrevet af J D Fuglsang og Tord Thodberg.

Dom afsagt af Mønbo herredsting i sagen om møller Peder Hansens misligholdelse af betalingen i forbindelse med en obligation på Bogø Vejrmølle. Her underskrev borger i Vordingborg Hendrich Christensen og Bertel Hansen i Ornebjerg som vitterlighedsvidner.
Auktion (tvangs-) over Bogø Vejrmølle den 23. november 1731.
Underskiver: Hendrich von Ham, herredsfoged på Møn.

Skifte efter færgemanden Jacob Andersen i Vordingborg Færgegård i forbindelse med hans udgivne obligation til Hans Krog.
I den forbindelse er Christen Jespersen i Lille Næstved omtalt som birkedommer ved Herlufsholm birketing.

Tiltagne mænd ved en udlægsforretning den 15. december 1731 efter dom hos Jochum Bolt i "Hvindings Færgegaard, ved Vordingborg" (også omtalt som Jochum Bolts Færgegård): Niels Jensen i Vintersbølle og Christopher Olsen i Bakkebølle.
Blandt det pantsatte var en brændevinskedel med hat.
I 1734 omtales Jochum Bolt som salig - altså da afdød.

Dom om skyldighed til Hans Krogs bo for - personer nævnt i den forbindelse:
Anders Krog og Hemming Nielsen i Ornebjerg
Peder Hansen i Nedervindinge
Caspar Nielsen og Mads Pedersen i Røstofte
Jacob Thomasen, unge Peder Mogensen og Oluf Boesen i Ørslev
Hans Hansen Paaske og Søren Tyggesen i Stuby.
Rasmus Rasmussen i Vindinge
Rasmus Tuesen i Næs
Rasmus Brack i Køng
Niels Christensen i Snesere
Jens Madsen i Mern
Niels Jacobsen i Hammer-Torup
Christen Jensen i Røstofte

Dom om skyld til Hans Krogs bo afsagt på Stensby birketing Fredag den 5. oktober 1731, omfattende:
Fæby: Jens Pedersen, Peder Pedersen.
Græsbjerg: Johan Metskes enke.
Kalvehave: Jens Rasmussen.
Ørslev: Jens Mortensen, Jacob Thomasen, Peder Hansen, Peder Mogensen, Laurs Rasmussen for sin far Rasmus Jensens gæld (Laurs Rasmussen fremførte at hans far og mor for nogle år siden var døde i armod), Oluf Frantsen, Jacob Stage, Christen Larsen Stæhr.

16. maj 1732 - tiltagne mænd: Caspar Nielsen i Røstofte og Hans Povelsen i Sageby.
Hos rytterbonden Jens Rasmussen i Kalvehave i forbindelse med dom - fordring på pant.

Endnu en opremsning af mange af skyldnerne i boet - ikke indfriet gæld.
Hemming Hansen i Faksinge nævnt i forbindelse med pantsatte varer - skyldig 10-4-0 rld. Ved et besøg hos ham var han ikke hjemme. Det var derimod hans hustru Anne Christine Jørgensdatter.
Oluf Jørgensens enkes søn Rasmus i Nedervindinge nævnt.
Bertel Hansen i Ornebjerg for en skyld på 9-2-0 rdl.
Oluf Rasmussen i Tolstrup for en gæld på 3-2-0 rdl. (3. maj 1732)

Korn opmålt i ladefogeden Jacob Engels hosværelse. Opmåling i flere omgange - opmålt af:
Hans Muurmester
Mogens Klant
Bruus Rytter

Torsdag den 15. maj 1732, vurdering af Lundby og Grumløse vejrmøller med tilhørende marker og møllehuse. Vurderingsmænd:
Svend Hansen i Kongens Mølle (formand)
Rasmus Nielsen i Lekkende Mølle
Jesper Nielsen i Stavnstrup Mølle
Iver Troelsen husmand i Snertinge.
Lundby Mølle vurderedes til 633 rdl. og Grumløse Mølle til 533 rdl.
Stokkemænd nævnt i denne sammenhæng:
Hans Persen? I Vester Egesborg
Niels Jacobsen i Hammer-Torup
Niels Christensen i Snesere
Jens Madsen i ?
(manglende overlapning ved affotografering)
Christen? Jensen? i Røstofte
Rasmus Pedersen i Nedervindinge
Rasmus Brock i Køng
Peder Kuld i Endegårde.

I forbindelse med regning fra madame salilg Jochum Lohrentzens er nævnt hendes karl: Ingvor Andersen.

Jens Pedersen Hesteskærer i Vordingborg. Regning pro et contra - dateret Tjørnehoved den 4./5. maj 1732. Mel og gryn mod skæring af heste og svin.

Gårdens bygfæld:
1 - den søndre længe, stuelængen, 19 fag - 10 rld.
2 - den østre længe, 12 fag - 3 rdl.
3 - den nordre længe (fagantal ej opgivet) - 10 rdl.
4 - den vestre længe - 9 fag - 4 rdl.

I forbindelse med resterende kgl. kontributioner er nævnt ridefoged Kirchmann.

Skiftemøde den 26. september 1732.

Udspecificeret regning fra Jørgen Jørgen i Nygårds Mølle over udgifter til hans "Kiære Sviger Fader sl: Hans Hansen Krog i Ornebierg hans Begravelse". Folie 438b. Bl.a.:
Til snedkeren for kisten - 3-7-12 rdl.
Præsten Peder Palludan for ligprædikenen - 10 rdl.
Degnen Niels Rohde for skrivning af testamente og opvartning ved liget - 3-2-0 rdl.
Brændevin i flere omgange.
2 pund "ordinaire" tobak, 2 pund "Engelsk" tobak og 2 dusin piber.
Sørgeklæder til børnene.

Udspecificeret regning for traktement i 3 dage i forbindelse med auktionen. Bl.a. brændevin, tobak og piber.
Børge Feldbereder og Niels Nielsen Spuere i Vordingborg betalt for "Opsigtelser" med boets kreditorer.
Margrethe Krog havde fået flere par nye sko, tøfler, handsker - ligesom der havde været gjort indkøb af stof og udbetalt løn til skrædderen.
Kost, skolegang og andre opvartninger for "Lille" Margrethe Krog fra 8. januar 1731 til udgangen af August 1732 - 28 rdl.

Christen Jespersen, der underskrev sig med "Ydmygste Tiener", krævede i alt 258 rdl. for sit arbejde med skiftet.

Børnenes udlagte mødrende arv, efter deres mor Ingeborg Christiansdatter, i alt 1000 (også nævnt 1.500?) rdl. hvoraf afgår for sønnen Hans Hansen, "som siden ved Døden er afgangen" 333 rdl.
Der var skiftet efter Ingeborg Christiansdatter den 10. februar 1728. Dette skifte er (delvis) medtaget i dette skifte i forholdt til mødrende arv. Børnene er da opført som følger:
1) Jacob Hansen, 12 år gammel - "dend første Søn".
2) Hans Hansen, 16 år gammel - "dend anden [søn]"
3) Magrethe Hansdatter, på 6. år.
Formyndere for børnene: Johan Hendrick Bruun i Nygårds Mølle ved Vordingborg, Hans Hansen Vrang i Nedervindinge og Hans Christiansen Møller på Lundby Mølle.
(Kommentar - LSL: Sønnernes aldre er skrevet korrekt af. At dømme efter Kastrup kirkebogs døbte og formuleringen med den første og anden søn, er det sandsynligt at sønnen Hans snarere var 10 end 16 år).
Nævnt ejendomsjord købt ved skøde af 28. marts 1718 (1716?) af Søren Madsen Friberg, fordum borger og indvåner i Vordingborg.
Nævnt ejendomsjord købt ved skøde af 31. oktober 1719 af salig Thomas Jørgensen forhen boende i Vordingborg.
Nævnt ejendomsjord købt ved skøde af 15. november 1720 af Corfitz Larsen forhen boende i Vordingborg.
Nævnt ejendomsjord købt ved skøde af 3. juli 1722 af Mads Sørensen, forrige byskriver i Vordingborg.
Nævnt en ejendomspark?, Hans Svands Park? kaldet - købt ved skøde af 23. september 1722 af bemeldte Mads Sørensen, forrige byskriver i Vordingborg.
Nævnt ejendomsjord købt ved skøde af 26. november 1725 af Sr. Jochum Lafrentzen i Vordingborg.

Overskud i boet på 3.365 rdl.

Lang udspecificering af i hvilket gods og tilgodehavender hvilke børn havde udlæg i. Herunder i de 3 vejrmøller Lundby, Grumløse og Bogø, samt i diverse obligationer og tilgodehavender hos småskyldnerne.

FarMor
Hans Christophersen KrogBodil Nielsdatter
ÆgteskabBørn
- Maren Rasmusdatter Omk 1697 - Rasmus Hansen Krog
Omk 1704 - Bodil Hansdatter Krog
1707 - Cathrine Hansdatter Krog
- Ingeborg Christiansdatter 07.1712 - Maren Hansdatter
1713 - Hans Hansen
1716 - Jacob Hansen Krog
1718 - Hans Hansen
1721 - Christian Hansen
1722 - Margrethe Hansdatter Krog
1725 - Christian Hansen

Hans Hansen Krog
* Omk 1671
† Før 03.01.1731
Hans Christophersen Krog
-
† Eft 1676
Bodil Nielsdatter
-
† 1676

-
--
-(Niels)
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christen Pedersen Krog

DatoStedKilde
Født :-(Ornebjerg, Kastrup sogn)-
Død :Eft 1735(Ornebjerg, Kastrup sogn)-

Alt.navn : Christen Pedersen Wrang
Stilling : Gårdmand

Adresse : Neder Vindinge, Kastrup sogn / Gård nr. 1, Ornebjerg, Kastrup sogn
Noter : Han tilstod i 1730 at være far til konens barn, der nødvendigvis må have været avlet inden hendes tidligere mands død.
Han fik gården i Ornebjerg i fæste efter svigerfaderen Hans Hansen Krog - nævnt i skiftet efter denne i 1731.
Han optræder med 2 forskellige tilnavne - Krog og Wrang. Det første vel efter konførste kone og hendes familie; det andet sikkert efter konens foregående mand Hans Hansen Wrang. Ved anden trolovelse i 1735 er tilnavnet Krog brugt.

FarMor
Peder PedersenBodil Bruusdatter
ÆgteskabBørn
10.02.1730 - Cathrine Hansdatter Krog 1730 - Christen Christensen
1731 - Hans Christensen Krog
1733 - Peder Christensen
1735 - Maren Christensdatter
08.08.1735 - Lisbeth Pedersdatter 1736 - Christen Christensen
1738 - Barn

Christen Pedersen Krog
-
† Eft 1735
Peder Pedersen
* Omk 1658
† 1710
Bodil Bruusdatter
-
† 1754
(Peder)
-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Hansdatter

DatoStedKilde
Født :1727Næs, Kastrup sogn-
Døbt :15.06.1727Kastrup KirkeKilde

FarMor
Hans Pedersen? Nielsdatter

Anne Hansdatter
* 1727
-
Hans Pedersen
-
† Eft 1761
? Nielsdatter
-
† 06.1766
(Peder)
-
-


(Peders 2.? kone)
-
-Niels Pedersen Stage
-
† 04.1743


Maren
-
† Eft 1722

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Lars Hansen

DatoStedKilde
Født :1733Næs, Kastrup sogn-
Døbt :30.08.1733Kastrup KirkeKilde

Noter : Boede muligvis i Næs. En Lars Hansen i Næs fik i 1766 begravet et pigebarn. 1766 Lars Hansen husmands kone i Næs begravet. 1767 begravet Lars Hansens lille datter i Næs. 1783 jordet Lars Hansens hustru af Næs, 42 år gl.

FarMor
Hans Pedersen? Nielsdatter

Lars Hansen
* 1733
-
Hans Pedersen
-
† Eft 1761
? Nielsdatter
-
† 06.1766
(Peder)
-
-


(Peders 2.? kone)
-
-Niels Pedersen Stage
-
† 04.1743


Maren
-
† Eft 1722

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mette Hansdatter

DatoStedKilde
Født :1735Næs, Kastrup sogn-
Døbt :06.03.1735Kastrup KirkeKilde
Død :07.1738Næs, Kastrup sogn-
Begravet :13.07.1738Kastrup KirkeKilde

FarMor
Hans Pedersen? Nielsdatter

Mette Hansdatter
* 1735
† 07.1738
Hans Pedersen
-
† Eft 1761
? Nielsdatter
-
† 06.1766
(Peder)
-
-


(Peders 2.? kone)
-
-Niels Pedersen Stage
-
† 04.1743


Maren
-
† Eft 1722

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

? Nielsdatter

DatoStedKilde
Død :06.1766Næs, Kastrup sogn-
Begravet :02.07.1766Kastrup KirkeKilde

Ref. : LSL 347

Adresse : Næs, Kastrup sogn
Noter : I 1755 var hun fadder til sønnedatteren Kirsten Christensdatter i Stuby.

FarMor
Niels Pedersen StageMaren
ÆgteskabBørn
- Hans Pedersen 1727 - Anne Hansdatter
1731 - Maren Hansdatter
1733 - Lars Hansen
1735 - Mette Hansdatter
01.1739 - Hans Hansen
1740 - Jens Hansen

? Nielsdatter
-
† 06.1766
Niels Pedersen Stage
-
† 04.1743
Maren
-
† Eft 1722

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Pedersen Stage

DatoStedKilde
Død :04.1743Næs, Kastrup sogn-
Begravet :07.04.1743Kastrup KirkeKilde

Alt.navn : Niels Pedersen Drage?
Ref. : LSL 694

Adresse : Næs, Kastrup sogn
Noter : I 1735 var han - "Morfaderen Niels Persen ibid:" - fadder til datterdatteren Mette Hansdatter i Næs.
Ved begravelsen er det oplys,t at han havde tjent kirken. Han må altså have boet i Kastrup sogn i sine velmagtsdage.
Han har sandsynligvis rødder tilbage i Bakkebølle eller Ørslev sogne, hvor tilnavnet Stage går tilbage til 1600-tallet. Torben Rasmussen, Ornebjerg ved ikke hvordan han er i familie med andre Stager.
Hans tilnavn kan være forvekslet - kun ved hans begravelse er tilnavnet Stage nævnt. I Næs boede også en Niels Pedersen Drage.

ÆgteskabBørn
- Maren - - ? Nielsdatter

Niels Pedersen Stage
-
† 04.1743

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Hansen

DatoStedKilde
Født :01.1739Næs, Kastrup sogn-
Døbt :18.01.1739Kastrup KirkeKilde

Noter : Muligvis boende i Næs.
En Hans Hansen i Næs fik begravet en lille datter i 1756.
1757: Begravet en Hans Hansen i Næs - uden aldersangivelse.
Begravet et spædt pigebarn i 1769. 1770 begravet et spædt drengebarn. 1771 begravet et pigebarn i 6. år. 1779 begravet hans kone, 36 år gammel. 1780 begravet et drengebarn på 10 år.
1779 trolovet enkemand og gårdmand Hans Hansen af Næs med Kirsten Larsdatter - forlovere for ham hans bror Rasmus Hansen, for hende Christen H?.
1783: Kirkebogen, Kastrup sogn, begravede 1783: "D: 27de / e: d Jordet Gaardmand Hans Hansen i Næs - 43 aar"

FarMor
Hans Pedersen? Nielsdatter

Hans Hansen
* 01.1739
-
Hans Pedersen
-
† Eft 1761
? Nielsdatter
-
† 06.1766
(Peder)
-
-


(Peders 2.? kone)
-
-Niels Pedersen Stage
-
† 04.1743


Maren
-
† Eft 1722

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Hansen

DatoStedKilde
Født :1740Næs, Kastrup sogn-
Døbt :16.03.1740Kastrup KirkeKilde

FarMor
Hans Pedersen? Nielsdatter

Jens Hansen
* 1740
-
Hans Pedersen
-
† Eft 1761
? Nielsdatter
-
† 06.1766
(Peder)
-
-


(Peders 2.? kone)
-
-Niels Pedersen Stage
-
† 04.1743


Maren
-
† Eft 1722

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Suzette Grúner Jensen

ÆgteskabBørn
- - Christian Gade - - Andreas Grúner Gade

Suzette Grúner Jensen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johan Henrich Bruun

DatoStedKilde
Død :Omk 1729Nygårds Mølle, Vordingborg sogn-

Stilling : Møller

Adresse : Nygårds Mølle, Vordingborg sogn
Noter : I 1728 blev han formynder for Hans Hansen Krogs og Ingeborg Christiansdatters søn Jacob Hansen i Ornebjerg - ved skiftet efter moderen.

ÆgteskabBørn
24.09.1724 - Bodil Hansdatter Krog -

Johan Henrich Bruun
-
† Omk 1729

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ingeborg Christiansdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1692(Vordingborg)-
Død :04.1727Ornebjerg, Kastrup sogn-
Begravet :18.04.1727Kastrup KirkeKilde

Adresse : Ornebjerg, Kastrup sogn
Noter : Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1724. Hun var da gift med Hans Hansen Krog i Orenebjerg.

Skiftet efter hende den 10. februar 1728 under Vordingborg Amtsstue, pg. 446B (i afskrift af Grethe Wich):
Kort 14 P. 446 B - 10.2.1725 - Skifte efter Ingeborre Christiansdatter.
Enkemand: Rytterbonde Hans Hansen Krog i Ornebjerg.
Fællesbørn:
1) Jacob Hansen 12 år.
2) Hans Hansen 16 år. (Alderen er kontrolleret og er korrekt afskrevet).
3) Magrethe Hansdatter 6 år.
For dem mødte deres tilsynsværge Johan Henrik Bruun boende i Nygaards Mølle og Hans Hansen Wrang boende i Ndr. Vindinge og Hans Christiansen møller på Lundbye Mølle.

FarMor
Christian Hansen Møller
ÆgteskabBørn
- Hans Hansen Krog 07.1712 - Maren Hansdatter
1713 - Hans Hansen
1716 - Jacob Hansen Krog
1718 - Hans Hansen
1721 - Christian Hansen
1722 - Margrethe Hansdatter Krog
1725 - Christian Hansen

Ingeborg Christiansdatter
* Omk 1692
† 04.1727
Christian Hansen Møller
-
† 1723

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christian Hansen

DatoStedKilde
Født :1725Ornebjerg, Kastrup sogn-
Døbt :07.03.1725Kastrup KirkeKilde
Død :1727Ornebjerg, Kastrup sogn-
Begravet :07.04.1727Kastrup KirkeKilde

FarMor
Hans Hansen KrogIngeborg Christiansdatter

Christian Hansen
* 1725
† 1727
Hans Hansen Krog
* Omk 1671
† Før 03.01.1731
Ingeborg Christiansdatter
* Omk 1692
† 04.1727
Hans Christophersen Krog
-
† Eft 1676


Bodil Nielsdatter
-
† 1676Christian Hansen Møller
-
† 1723-
-

- - -

- - -

(Niels)
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Else Maria Christensdatter

DatoStedKilde
Født :1740Neder Vindinge, Kastrup sogn-
Døbt :17.07.1740Kastrup KirkeKilde
Død :Eft 1787(Neder Vindinge, Kastrup sogn)-

Adresse : Neder Vindinge, Kastrup sogn
Noter : Ved hendes trolovelse med Christian Pedersen Holm i 1755 var hendes morbror Johannes Ebbesen forlover - ikke hendes stedfar Vincents Hansen.
Hun var ca. 14 år og 9 måneder, da hun blev trolovet med den 42-årige Chistian Holm.

FarMor
Christen Hansen SkovfogetMette Kirstine Ebbesdatter
ÆgteskabBørn
28.04.1755 - Christian Peiter Pedersen Holm 1756 - Ane Cathrine Christiansdatter
1760 - Karen Christiansdatter
1761 - Christen Christiansen
1766 - Karen Maria Christiansdatter
1768 - Peder Christiansen
1772 - Niels Christiansen

Else Maria Christensdatter
* 1740
† Eft 1787
Christen Hansen Skovfoget
-
† 02.1754
Mette Kirstine Ebbesdatter
* 1719
† 11.1770

-
--
-Ebbe Ibsen
* 1665
† 01.1729


Maren Jensdatter Bruus
* 1680
† 05.1729

- - -

- - -


- - -

- - -

Jep Ebbesen
- - † Eft 1704
Anna Knudsdatter
- - † 10.1675

Jens Lauersen Bruus
* Før 1648 - † 1714
Kirsten Sørensdatter
* Omk 1657 - † 03.1711

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Lars Jørgensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1719--
Død :Eft 1781(Sværdborg, Sværdborg sogn)-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Sværdborg, Sværdborg sogn (gård nr. 4 i 1774, 5-1-2-1 tdr. hartkorn).
Noter : I Öeders efterretninger 1771 er han opført med alderen 52 år, gift 2. gang med en kvinde på 32 år, hendes 1. ægteskab.

ÆgteskabBørn
14.03.1755 - Anne Bentsdatter 1759 - Hans Larsen
1762 - Anders Larsen
1765 - Mette Larsdatter
1768 - Maren Larsdatter
1769 - Jørgen Larsen
1773 - Ole Larsen

Lars Jørgensen
* Omk 1719
† Eft 1781

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Larsen

DatoStedKilde
Født :1759Sværdborg, Sværdborg sogn-

FarMor
Lars JørgensenAnne Bentsdatter

Hans Larsen
* 1759
-
Lars Jørgensen
* Omk 1719
† Eft 1781
Anne Bentsdatter
-
† Eft 1773

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Andersdatter

DatoStedKilde
Født :07.1784Neder Vindinge, Kastrup sognKilde
Døbt :30.07.1784HjemmedåbKilde
Død :11.1784Neder Vindinge, Kastrup sognKilde
Begravet :14.11.1784Kastrup KirkeKilde

FarMor
Anders LarsenKaren Christensdatter

Kirsten Andersdatter
* 07.1784
† 11.1784
Anders Larsen
* 1762
† 1795
Karen Christensdatter
* 1746
† 01.1785
Lars Jørgensen
* Omk 1719
† Eft 1781


Anne Bentsdatter
-
† Eft 1773Christen Torkildsen Wrang
* Omk 1719
† Før 04.10.1761


Kirsten Rasmusdatter
-
† 02.1752

- - -

- - -


- - -

- - -

Torchild Christensen
- - † 02.1755
Kirsten Clausdatter
* Før 1699 - † Før 11.10.1738


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mette Larsdatter

DatoStedKilde
Født :1765Sværdborg, Sværdborg sogn-

Noter : Ved hendes dåb tilføjet i margen: "død".

FarMor
Lars JørgensenAnne Bentsdatter

Mette Larsdatter
* 1765
-
Lars Jørgensen
* Omk 1719
† Eft 1781
Anne Bentsdatter
-
† Eft 1773

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Larsdatter

DatoStedKilde
Født :1768Sværdborg, Sværdborg sogn-

FarMor
Lars JørgensenAnne Bentsdatter

Maren Larsdatter
* 1768
-
Lars Jørgensen
* Omk 1719
† Eft 1781
Anne Bentsdatter
-
† Eft 1773

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jørgen Larsen

DatoStedKilde
Født :1769Sværdborg, Sværdborg sogn-
Død :Eft 1795(Sværdborg, Sværdborg sogn)-

FarMor
Lars JørgensenAnne Bentsdatter

Jørgen Larsen
* 1769
† Eft 1795
Lars Jørgensen
* Omk 1719
† Eft 1781
Anne Bentsdatter
-
† Eft 1773

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ole Larsen

DatoStedKilde
Født :1773Sværdborg, Sværdborg sogn-

Noter : Ved hans dåb tilføjet i margen: "død".

FarMor
Lars JørgensenAnne Bentsdatter

Ole Larsen
* 1773
-
Lars Jørgensen
* Omk 1719
† Eft 1781
Anne Bentsdatter
-
† Eft 1773

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Christiansdatter

DatoStedKilde
Født :1760Neder Vindinge, Kastrup sogn-
Døbt :16.03.1760Kastrup KirkeKilde
Død :1760Neder Vindinge, Kastrup sogn-

FarMor
Christian Peiter Pedersen HolmElse Maria Christensdatter

Karen Christiansdatter
* 1760
† 1760
Christian Peiter Pedersen Holm
* 1712
† 1790
Else Maria Christensdatter
* 1740
† Eft 1787
Peder Nielsen Holm
* 1659
† 1714


Anne Cathrine Tomasdatter Brun
* Omk 1670
† 05.1744Christen Hansen Skovfoget
-
† 02.1754


Mette Kirstine Ebbesdatter
* 1719
† 11.1770
Niels Nielsen Rytter
* Omk 1607 - † 09.1706
Karen Pedersdatter
* Omk 1634 - † 02.1697


- - -

- - -


- - -

- - -

Ebbe Ibsen
* 1665 - † 01.1729
Maren Jensdatter Bruus
* 1680 - † 05.1729

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Maria Christiansdatter

DatoStedKilde
Født :1766Neder Vindinge, Kastrup sogn-
Død :1768Neder Vindinge, Kastrup sogn-

FarMor
Christian Peiter Pedersen HolmElse Maria Christensdatter

Karen Maria Christiansdatter
* 1766
† 1768
Christian Peiter Pedersen Holm
* 1712
† 1790
Else Maria Christensdatter
* 1740
† Eft 1787
Peder Nielsen Holm
* 1659
† 1714


Anne Cathrine Tomasdatter Brun
* Omk 1670
† 05.1744Christen Hansen Skovfoget
-
† 02.1754


Mette Kirstine Ebbesdatter
* 1719
† 11.1770
Niels Nielsen Rytter
* Omk 1607 - † 09.1706
Karen Pedersdatter
* Omk 1634 - † 02.1697


- - -

- - -


- - -

- - -

Ebbe Ibsen
* 1665 - † 01.1729
Maren Jensdatter Bruus
* 1680 - † 05.1729

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jørgen Pedersen

DatoStedKilde
Død :Før 1776(Stuby, Kastrup sogn)-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Stuby, Kastrup sogn (gård nr. 9 i 1774, 1-2-1-2 tdr. hartkorn).

ÆgteskabBørn
1771 - Anna Hansdatter Omk 1773 - Mette Jørgensdatter
1776 - Jørgen Jørgensen

Jørgen Pedersen
-
† Før 1776

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Rasmussen

DatoStedKilde
Født :1730Stenbjerg, Kastrup sogn-
Døbt :11.04.1730Kastrup Kirke-
Død :12.1777Stuby, Kastrup sogn-
Begravet :26.12.1777Kastrup Kirke-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Stuby, Kastrup sogn (gård nr. 5 i 1774, 3-2-3-3/8 tdr. hartkorn).
Noter : Blandt kilderne: Birthe Eis Grøndahl - 2013:
418. HANS RASMUSSEN,
* 1730 i Steenbjerg som søn af 836. Rasmus Sørensen og 837. Maren Detlevsdatter (om dem se side 10), ¤ 11.4.1730 i Kastrup Kirke båret af naboen Maren Brokkes i Steenbjerg (som var datter af 816. Hans Rasmussen og 817. Kirsten Madsdatter, se Efterslægtstavle 8.6 side 8G), og med den sandsynlige moster Mette Detlevsdatter blandt fadderne.
+ i Stuby 1777, (+) fra Kastrup Kirke 26.12.1777. Intet skifte fundet.
Han var forlover for datter Anna i 1771 og 1776, han underskrev sig dér HRS, men i fæsteprotokollen og på fars skifte underskrev han med fulde navn.
Gårdmand i Stuby, han overtog forældrenes gård, nr. 5 i Stuby, 23.6.1750, og fik sine forældre på aftægt, faderen døde 1756 og moderen døde 1767.
I Oeders efterretninger 1771 var Hans fæstebonde i Stuby, 41 år, konen 40 år, begge i første ægteskab.
Han afgav gården før sin død i 1777 (indskrevet i fæsteprotokollen 15.2.1779) formedels alderdom og svaghed til Mads Larsen, ungkarl.
Ved folketællingen 1787 var enke Ingeborg hos Mads Larsen, og hun døde dér samme år.
Gift 3.12.1751 efter trolovelse onsdag 15.9.1751 (med hans far Rasmus Sørensen RSS og Hans Pedersen fra Fæby, hendes morbror - sammenskrevet HP S) i Ørslev Kirke med Ingeborg Hansdatter (se hende for fortsættelse.

FarMor
Rasmus SørensenMaren Ditlevsdatter
ÆgteskabBørn
15.09.1751 - Ingeborg Hansdatter 1752 - Anna Hansdatter
1756 - Rasmus Hansen
1759 - Hans Hansen
1762 - Bodil Hansdatter
1765 - Maren Hansdatter
1766 - Dødfødt dreng

Hans Rasmussen
* 1730
† 12.1777
Rasmus Sørensen
-
† 1756
Maren Ditlevsdatter
-
† 1767
Søren Hansen
-
--
-Ditlev Hendriksen
-
† Eft 1725-
-
(Hans)
- - -
Anna Vincentsdatter
- - † 1682


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Olsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1744(Over Vindinge, Sværdborg sogn)-
Død :Før 02.1805Kastrup, Kastrup sogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Kastrup, Kastrup sogn
Noter : Ved trolovelsen 1779 var han af Over Vindinge (Sværdborg sogn).
Han var syg ved datteren Maries indskrivning til ægteskab i begyndelsen af 1804.
Skiftet under Marienberg.

FarMor
Ole RasmussenAne Andersdatter
ÆgteskabBørn
12.07.1779 - Maren Christensdatter 1780 - Marie Rasmusdatter
Omk 1783 - Niels Rasmussen
Omk 1789 - Peder Rasmussen

Rasmus Olsen
* Omk 1744
† Før 02.1805
Ole Rasmussen
* Omk 1713
† 12.1792
Ane Andersdatter
* Omk 1718
† Eft 1787
Rasmus Olsen
-
† Før 09.06.1729


Rasmus Olsens 2. kone
-
† Før 1721
-
--
-
Oluf Nielsen
- - † Eft 1691
Maren Knudsdatter
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Pedersen

DatoStedKilde
Død :Eft 1781(Neder Vindinge, Kastrup sogn)-

Adresse : Neder Vindinge, Kastrup sogn
Noter : Kilde: Sønnen Rasmus´ trolovelse i 1781, hvor han var forlover.

ÆgteskabBørn
? Omk 1733 - Rasmus Jensen

Jens Pedersen
-
† Eft 1781

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anna Margrethe Larsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1764(Stuby, Kastrup sogn)-
Død :Eft 1801(Neder Vindinge, Kastrup sogn)-

Stilling : Madmoder

Adresse : Neder Vindinge, Kastrup sogn

FarMor
Lars Christensen
ÆgteskabBørn
04.02.1785 - Anders Larsen Omk 1787 - Peder Andersen
Omk 1792 - Karen Andersdatter
Omk 1794 - Lisbeth Andersdatter
Omk 1795 - Kirsten Larsdatter
05.10.1795 - Rasmus Jørgensen Omk 1797 - Anders Rasmussen
Omk 1799 - Maren Rasmusdatter

Anna Margrethe Larsdatter
* Omk 1764
† Eft 1801
Lars Christensen
-
† Eft 1785

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Andersen

DatoStedKilde
Født :Omk 1787(Neder Vindinge, Kastrup sogn)-

FarMor
Anders LarsenAnna Margrethe Larsdatter

Peder Andersen
* Omk 1787
-
Anders Larsen
* 1762
† 1795
Anna Margrethe Larsdatter
* Omk 1764
† Eft 1801
Lars Jørgensen
* Omk 1719
† Eft 1781


Anne Bentsdatter
-
† Eft 1773Lars Christensen
-
† Eft 1785-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anders Rasmussen

DatoStedKilde
Født :Omk 1797(Neder Vindinge, Kastrup sogn)-

FarMor
Rasmus JørgensenAnna Margrethe Larsdatter

Anders Rasmussen
* Omk 1797
-
Rasmus Jørgensen
* Omk 1758
† Eft 1801
Anna Margrethe Larsdatter
* Omk 1764
† Eft 1801

-
--
-Lars Christensen
-
† Eft 1785-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017