Peder Jørgensen

DatoStedKilde
Født :1702Præstø sogn-
Døbt :12.11.1702Præstø KirkeKilde

FarMor
Jørgen Pedersen UrtegårdsmandAnne Margrete Lauridtzdatter

Peder Jørgensen
* 1702
-
Jørgen Pedersen Urtegårdsmand
-
† Eft 1710
Anne Margrete Lauridtzdatter
-
† Eft 1710

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Barn

DatoStedKilde
Født :1698Præstø sogn-
Døbt :09.09.1698Præstø KirkeKilde

FarMor
Jørgen Pedersen UrtegårdsmandAnne Margrete Lauridtzdatter

Barn
* 1698
-
Jørgen Pedersen Urtegårdsmand
-
† Eft 1710
Anne Margrete Lauridtzdatter
-
† Eft 1710

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Pedersen

DatoStedKilde
Født :1691Ugledige, Allerslev sogn-
Døbt :02.06.1691Allerslev KirkeKilde

FarMor
Peder HansenBodild Bentsdatter

Niels Pedersen
* 1691
-
Peder Hansen
* Omk 1647
† 04.1692
Bodild Bentsdatter
* Omk 1654
† 04.1736

-
--
-Bent Olsen
-
† 1696


Ellen Nielsdatter
-
† Eft 1696

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Niels Michelsen
- - † Omk 1659
Margrethe Pedersdatter
- - † 31.01.1682

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anna Cathrine Jørgensdatter

DatoStedKilde
Født :1696Præstø sogn-
Døbt :19.07.1696Præstø KirkeKilde

FarMor
Jørgen Pedersen UrtegårdsmandAnne Margrete Lauridtzdatter

Anna Cathrine Jørgensdatter
* 1696
-
Jørgen Pedersen Urtegårdsmand
-
† Eft 1710
Anne Margrete Lauridtzdatter
-
† Eft 1710

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Nielsdatter

DatoStedKilde
Født :1721Ugledige, Allerslev sogn-
Døbt :29.09.1721Allerslev KirkeKilde

Noter : Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1740. Hun var da 18 år gammel og tjente Stephen Holm i Ugledige.
Hun er muligvis konfirmeret så sent som i 1742, hvor en Anne Nielsdatter tjenende Bent Hansen i Ugledige konfirmeredes - Bent Hansen er hendes morbror.

FarMor
Niels PovelsenMaren Pedersdatter

Anne Nielsdatter
* 1721
-
Niels Povelsen
* 1686
† 05.1740
Maren Pedersdatter
* 1688
† 05.1753
Povel Staphensen
* Omk 1657
† 06.1696-
-Peder Hansen
* Omk 1647
† 04.1692


Bodild Bentsdatter
* Omk 1654
† 04.1736
Staffen Rasmussen
- - † 1671
Anne Olsdatter
- - † Eft 1671


- - -

- - -


- - -

- - -

Bent Olsen
- - † 1696
Ellen Nielsdatter
- - † Eft 1696

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Marie Eriksdatter Grubbe

DatoStedKilde
Født :Omk 1643--
Død :01.1717Ugledige, Allerslev sogn-
Begravet :24.01.1717Allerslev KirkeKilde

Alt.navn : Maren Eriksdatter

Adresse : Beldringe, Beldringe sogn / Akershus, Kristiania (Oslo), Norge / Tjele / Kalø / Trinderup / Nørbæk / København / Nr. 2, Skovhuse, (Damsholte sogn), Møn / Borrehuset, Åstrup sogn, Falster / Ugledige, Allerslev sogn
Noter : Der er højst sandsynligt tale om Marie Grubbe. Hun var senest gift med en Søren Sørensen Møller. Ført som hende på indicier.
Hendes begravelse er ført som en af i alt syv begravelser opført under septuagesimasøndag 1717 (den 24. januar). Usikkert om alle er begravet på den dag; den næste dato, der er indført er den 10. marts.

Blandt kilderne: Kirsten Lütchen-Lehn, artikel 2001.

Dan H. Andersen (2006): Hendes fødselsår er muligvis først i 1645.

Uddrag fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon:
Marie Grubbe (ca. 1643 - ca. 1718)
*ca. 1643 formentlig på Århusgård, Århus, † ca. 1718.
Forældre: Godsejer, lensmand Erik G. (1605-92) og Maren Juul (ca. 1608-47).
~16.12.1660 med statholder Ulrik Frederik Gyldenløve, *4.6. eller 20.7.1638 i Flensborg eller i Bremen, †17.4.1704 i Hamburg, s. af kong Frederik 3. (1609-70) og Margrethe Pape. Ægteskabet opløst 1670.
~1673 med godsejer Palle Dyre, † 17.2.1707 i Holstebro, s. af oberst Claus D. og Edel Rodsten. Ægteskabet opløst 1691.
~efter 23.3.1691 med færgemand Søren Sørensen Møller, † efter 1711.
Om MGs barndom vides stort set ikke andet end, at hun mistede sin moder som lille og voksede op hos faderen Erik G. på den jyske herregård Tjele. Hun kom ind i de allerhøjeste kredse, da hun i 1660 blev gift med Ulrik Frederik Gyldenløve, der var uægte søn af Frederik 3. MG var et godt parti, for ud over at være født ind i en velanskreven adelsslægt bragte hun sin mødrene arv på 12.000 rigsdaler med ind i ægteskabet. Forbindelsen mellem hende og Gyldenløve blev sandsynligvis etableret af slægtningen Regitze G., der var enke efter Christian 4.s søn med Karen Andersdatter og stod hoffet nær. Året efter brylluppet tog Gyldenløve uden MG på en toårig udenlandsrejse. Efter hjemkomsten blev han i 1664 udnævnt til det vigtige embede som statholder i Norge, hvor parret bosatte sig på Akershus. Ægteskabet var ikke lykkeligt, og i 1667 sendte Gyldenløve hustruen hjem til Tjele. Formodentlig under pres fra sin fader forsøgte MG adskillige gange at opnå forlig med ægtefællen. Men intet formildede Gyldenløve, der ønskede at blive skilt. På grundlag af en kommissionsbetænkning afgav Christian 5. i 1670 en dom, der lød på skilsmisse. MG fik henstilling om først at indgå nyt ægteskab efter nogen tid, og da i stilhed og uden pragt. Hun fik tilbagegivet sin mødrene arv, som hun brugte på en flerårig udenlandsrejse umiddelbart efter skilsmissen. Ifølge dommen havde MG i løbet af sit ægteskab stået i forhold til Gyldenløves sekretær Joachim Lambert og en franskmand ved navn Blanquefort. Rygter sagde, at hun også havde et forhold til svogeren Stygge Høeg, men det er ikke omtalt i skilsmisseakterne og kan ikke verificeres. Ifølge lovgivningen var der dødsstraf for utroskab. I et brev til Gyldenløve fra ca. 1668 takkede MG derfor for sit liv og lovede aldrig mere at anvende navnet Gyldenløve, ligesom hun ikke ville påberåbe sig, at hun havde været gift med ham.
I 1673 fik Erik G. arrangeret ægteskab mellem MG og den jyske adelsmand Palle Dyre. Parret flyttede ind på Trinderup, som var en af de gårde, Dyre fik i medgift. Omkring 1685 bosatte de sig på Tjele, som de forpagtede. Kort tid efter indledte MG et forhold til den yngre Søren Sørensen Møller, der var kusk og senere ladefoged på Tjele. Erik G., der havde gjort hende til enearving, indsendte i 1690 et andragende til Christian 5., hvori han bad om tilladelse til at gøre hende arveløs og spærre hende inde på Bornholm på grund af hendes opførsel over for såvel Gyldenløve, Dyre som ham selv, og da faderen døde to år senere, arvede MG ingenting. Det lader ikke til, at Dyre tog sig videre af hendes utroskab, før kongen på grundlag af Erik G.s skrivelse fra 1690 bad om hans ord i sagen. Som svar skrev han, at MG ikke havde opført sig som en hustru burde, og parret blev skilt ved dom i 1691. På kongens befaling var hun under sagen sat i husarrest. Ved skilsmissen beholdt Dyre sin medgift, mens hun gik tomhændet ud af ægteskabet. Skilsmissedommen udstak den klausul, at hun ikke måtte indgå ægteskab for en offentlig myndighed i Danmark, hvorfor hun og Møller efter et tysk ægtebrev at dømme blev gift i Holsten. Efter at de havde flakket omkring en tid, opholdt de sig i 1699 på Møn, hvor han bl.a. ernærede sig som bådsmand og kvartermester. Senere kom de til Falster. Her boede de, formentlig takket være enkedronning Charlotte Amalie, i det såkaldte Borrehus ved Grønsund Færgested. Meget tyder på, at MG havde en beskytter i enkedronningen, som hun sandsynligvis kendte fra sit ægteskab med Gyldenløve. Charlotte Amalie døde i 1714, og fra det år vides det, at MG modtog fattighjælp. Selvom hun over for Ludvig Holberg under hans ophold på Falster i 1711 gav udtryk for, at hun havde været mere lykkelig sammen med Møller end i sit ægteskab med Gyldenløve, kan ægteskabet med ham ikke altid have været ideelt. Flere gange blev han stillet for en domstol, og da han i drukkenskab havde skudt en skipper, blev han i 1712 dømt til straffearbejde på Bremerholm. Herefter så MG ham aldrig mere. Det vides ikke med sikkerhed, hvornår hun døde, men det var sandsynligvis omkring 1718.
MG fremstår som en viljestærk og egensindig kvinde, der insisterede på kærlighedens ret og var villig til at betale dens pris. Det betød, at hun brød alle normer og satte sin sociale status over styr. Som fascinerende myte har hendes liv og skæbne gennem flere hundrede år inspireret forfattere fra Holberg til Juliane Preisler, der udgav Kysse-Marie i 1994. Gennem klassikere som Steen Steensen Blichers Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, 1824, og J.P. Jacobsens Fru Marie Grubbe, 1876, har generationer af danske skolebørn stiftet bekendtskab med MGs skæbne, som også H.C. Andersen tog op i eventyret Hønse-Grethes Familie, 1869. Endelig har komponisten Ebbe Hamerik komponeret operaen Marie Grubbe, 1940, over et drama af Sven Lange fra 1905.

FarMor
Erik GrubbeMaren Iversdatter Juul
ÆgteskabBørn
16.12.1660 - Ulrik Frederik Gyldenløve -
1673 - Palle Dyre -
Eft 23.03.1691 - Søfren Søfrensen Møller -

Marie Eriksdatter Grubbe
* Omk 1643
† 01.1717
Erik Grubbe
* Omk 1605
† 1692
Maren Iversdatter Juul
* Omk 1608
† 1647
Laurids Grubbe
-
† 1639


Anne Sparre
-
† 1653Iver Juul
-
† Omk 1565-
-
Erik Grubbe
* Omk 1520 - † 1586
Anne Vasspyd
- - -


- - -

- - -

Erik Juul
- - † 1558
Maren Jepsdatter
- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Barn

DatoStedKilde
Født :Omk 1699--
Død :08.1699Præstø sogn-
Begravet :24.08.1699Præstø KirkeKilde

FarMor
Jørgen Pedersen UrtegårdsmandAnne Margrete Lauridtzdatter

Barn
* Omk 1699
† 08.1699
Jørgen Pedersen Urtegårdsmand
-
† Eft 1710
Anne Margrete Lauridtzdatter
-
† Eft 1710

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Giert Jørgensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1740(Hammer, Hammer sogn)-

FarMor
Jørgen JacobsenAnne Catrine Giertsdatter

Giert Jørgensen
* Omk 1740
-
Jørgen Jacobsen
-
† Eft 1746
Anne Catrine Giertsdatter
* 1716
† 1746

-
--
-Giert Christian Giertsen Smed
-
† 12.1717


Lisbeth Petersdatter Svartz
-
† Omk 01.1743

- - -

- - -


- - -

- - -

Giert Smed
- - † Eft 1710
Petronella
- - † Eft 1710

Peder Svartz
- - † Eft 1688

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jacob Jørgensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1744(Hammer, Hammer sogn)-

FarMor
Jørgen JacobsenAnne Catrine Giertsdatter

Jacob Jørgensen
* Omk 1744
-
Jørgen Jacobsen
-
† Eft 1746
Anne Catrine Giertsdatter
* 1716
† 1746

-
--
-Giert Christian Giertsen Smed
-
† 12.1717


Lisbeth Petersdatter Svartz
-
† Omk 01.1743

- - -

- - -


- - -

- - -

Giert Smed
- - † Eft 1710
Petronella
- - † Eft 1710

Peder Svartz
- - † Eft 1688

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Margrethe Lisbeth Jørgensdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1739(Hammer, Hammer sogn)-

FarMor
Jørgen JacobsenAnne Catrine Giertsdatter

Margrethe Lisbeth Jørgensdatter
* Omk 1739
-
Jørgen Jacobsen
-
† Eft 1746
Anne Catrine Giertsdatter
* 1716
† 1746

-
--
-Giert Christian Giertsen Smed
-
† 12.1717


Lisbeth Petersdatter Svartz
-
† Omk 01.1743

- - -

- - -


- - -

- - -

Giert Smed
- - † Eft 1710
Petronella
- - † Eft 1710

Peder Svartz
- - † Eft 1688

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sidsel Ibsdatter

DatoStedKilde
Død :1746Allerslev, Allerslev sogn-

Adresse : Allerslev, Allerslev sogn

ÆgteskabBørn
- Sidsel Ibsdatters 1.? mand - - Ellen
- Mads Mikkelsen -

Sidsel Ibsdatter
-
† 1746

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sidsel Ibsdatters 1.? mand

ÆgteskabBørn
- Sidsel Ibsdatter - - Ellen

Sidsel Ibsdatters 1.? mand
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ellen

DatoStedKilde
Død :Eft 1746(Stege)-

FarMor
Sidsel Ibsdatters 1.? mand Sidsel Ibsdatter
ÆgteskabBørn
- ? Gram -

Ellen
-
† Eft 1746
Sidsel Ibsdatters 1.? mand
-
-
Sidsel Ibsdatter
-
† 1746

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

? Gram

DatoStedKilde
Død :Før 1746(Stege)-

ÆgteskabBørn
- Ellen -

? Gram
-
† Før 1746

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

(Villum)

ÆgteskabBørn
? Omk 1716 - Niels Vilhelmsen
- - Jens Villumsen

(Villum)
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Villumsen

DatoStedKilde
Død :Eft 1746(Slagelse)-

Stilling : Pottemager

Noter : Kilde: Skiftet efter broderen Niels i 1746. Han var da pottemager i Slagelse.

FarMor
(Villum)

Jens Villumsen
-
† Eft 1746
(Villum)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Hansen

DatoStedKilde
Født :1732Gederød, Allerslev sogn-
Døbt :12.10.1732Allerslev KirkeKilde

FarMor
Hans LauritzenLucie Pedersdatter

Peder Hansen
* 1732
-
Hans Lauritzen
* 1697
† 12.1757
Lucie Pedersdatter
* Omk 1696
† Før 04.05.1746
Laurids Olufsen
* 1657
† 03.1704


Maren Larsdatter
-
† 05.1716
-
--
-
Oluf Hansen Ellehammer
* Omk 1621 - † 07.1701
Birgitte
* Omk 1624 - † 1692


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Marie Thomasdatter

DatoStedKilde
Født :-(Lestrup, Kongsted sogn)-

FarMor
Thomas Pedersen SkovfogedElisabeth Nielsdatter

Marie Thomasdatter
-
-
Thomas Pedersen Skovfoged
* Omk 1754
† 31.08.1831
Elisabeth Nielsdatter
* 1772
† Eft 1801

-
--
-Niels Nielsen
* 1723
† 1777


Maria Christophersdatter
* Omk 1742
† Eft 1801

- - -

- - -


- - -

- - -

Niels Hansen
- - † Før 1734
Ellen Ulrichsdatter
* 1688 - † 05.1762

Christopher Olsen
* Omk 1721 - † 06.1749
Johanne Hemmingsdatter
* Omk 1720 - † 02.1777

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ulrik Frederik Gyldenløve

DatoStedKilde
Født :1638Holsten-
Død :17.04.1704Hamborg, Tyskland-

Stilling : Bigamist, Greve af Laurvig, Statholder i Norge

Adresse : Beldringe, Beldringe sogn / Akershus, Kristiania (Oslo), Norge
Noter : I 1701 var han i Nyborg fadder til Oluf Fabers søn Uldric Frederic.

FarMor
Frederik den 3. Margrethe Pape
ÆgteskabBørn
11.07.1659 - Sofie Urne -
16.12.1660 - Marie Eriksdatter Grubbe -
1677 - Antonia Augusta af Altenburg -

Ulrik Frederik Gyldenløve
* 1638
† 17.04.1704
Frederik den 3.
* 18.03.1609
† 09.02.1670
Margrethe Pape
-
-
Christian den 4.
* 12.04.1577
† 28.02.1648


Anna Cathrine af Brandenburg
* 26.07.1575
† 29.03.1612
-
--
-
Frederik den 2.
* 01.07.1534 - † 04.04.1588
Sophie af Mecklenburg
* 1557 - † 1631

Joachim Friedrich af Brandenburg
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Erik Grubbe

DatoStedKilde
Født :Omk 1605Gammelgaard, Lolland-
Død :1692--

Stilling : Hofjunker, godsejer, lensmand

Adresse : Tjele, Viborg / Havreballegaard, Århus (Marselisborg)

FarMor
Laurids GrubbeAnne Sparre
ÆgteskabBørn
08.03.1635 - Maren Iversdatter Juul Omk 1640 - Anne Marie Grubbe
Omk 1643 - Marie Eriksdatter Grubbe
- Anne Jensdatter - - Anne Eriksdatter

Erik Grubbe
* Omk 1605
† 1692
Laurids Grubbe
-
† 1639
Anne Sparre
-
† 1653
Erik Grubbe
* Omk 1520
† 1586


Anne Vasspyd
-
-
-
--
-
Laurids Lauridsen den yngre
- - † Før 03.12.1561
Hilleborg Knudsdatter Bille
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Palle Dyre

DatoStedKilde
Død :17.02.1707Holstebro-

Stilling : Godsejer, justitsråd

Adresse : Trinderup
Noter : Godsejer - Sindinggaard og Trinderup.

FarMor
Claus DyreEdel Pallesdatter Rodsteen
ÆgteskabBørn
1673 - Marie Eriksdatter Grubbe -
1693 - Margrethe Rodsteen Omk 1696 - Jens Rodsteen Dyre

Palle Dyre
-
† 17.02.1707
Claus Dyre
* 1610
† 15.07.1693
Edel Pallesdatter Rodsteen
* 1617
† 02.09.1677

-
--
-Palle Rodsteen
* 26.09.1590
† 11.11.1643


Ingeborg Albertsdatter Skeel
-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Iversdatter Juul

DatoStedKilde
Født :Omk 1608--
Død :1647--

FarMor
Iver Juul
ÆgteskabBørn
08.03.1635 - Erik Grubbe Omk 1640 - Anne Marie Grubbe
Omk 1643 - Marie Eriksdatter Grubbe

Maren Iversdatter Juul
* Omk 1608
† 1647
Iver Juul
-
† Omk 1565

-
-
Erik Juul
-
† 1558


Maren Jepsdatter
-
-
-
--
-
Søren Nielsen
- - † 1535
Dorte Skiernov
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Margrethe Pape

Stilling : Frille, Friherreinde af Løvendahl

ÆgteskabBørn
- Frederik den 3. 1638 - Ulrik Frederik Gyldenløve

Margrethe Pape
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Frederik den 3.

DatoStedKilde
Født :18.03.1609Haderslevhus-
Død :09.02.1670Københavns Slot-
Begravet :1670Roskilde Domkirke-

Stilling : Dansk konge

Noter : Konge 1648-1670.

FarMor
Christian den 4. Anna Cathrine af Brandenburg
ÆgteskabBørn
- Margrethe Pape 1638 - Ulrik Frederik Gyldenløve
- Sophie Amalie af Bruauschweig-Lüneburg 1646 - Christian den 5.
21.04.1653 - Jørgen

Frederik den 3.
* 18.03.1609
† 09.02.1670
Christian den 4.
* 12.04.1577
† 28.02.1648
Anna Cathrine af Brandenburg
* 26.07.1575
† 29.03.1612
Frederik den 2.
* 01.07.1534
† 04.04.1588


Sophie af Mecklenburg
* 1557
† 1631Joachim Friedrich af Brandenburg
-
--
-
Christian den 3.
* 08.1503 - † 01.01.1559
Dorothea af Sachsen-Lauenburg
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christian den 4.

DatoStedKilde
Født :12.04.1577Frederiksborg Slot-
Død :28.02.1648--

Stilling : Konge af Danmark og Norge

FarMor
Frederik den 2. Sophie af Mecklenburg
ÆgteskabBørn
- Anna Cathrine af Brandenburg 18.03.1609 - Frederik den 3.
- Kirsten Madsdatter - - Christian Ulrik Gyldenløve
- Karen Andersdatter - - Hans Ulrik Gyldenløve
1615 - Kirsten Munk 08.07.1621 - Leonora Christina Ulfeldt
- Vibeke Kruse 1630 - Ulrik Christian Gyldenløve
1633 - Elisabeth Sofie

Christian den 4.
* 12.04.1577
† 28.02.1648
Frederik den 2.
* 01.07.1534
† 04.04.1588
Sophie af Mecklenburg
* 1557
† 1631
Christian den 3.
* 08.1503
† 01.01.1559


Dorothea af Sachsen-Lauenburg
-
-
-
--
-
Frederik den 1.
* 07.10.1471 - † 10.04.1533
Anna af Brandenburg
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Claus Dyre

DatoStedKilde
Født :1610--
Død :15.07.1693--
Begravet :1693Sinding Kirke-

Stilling : Oberst

ÆgteskabBørn
01.09.1639 - Edel Pallesdatter Rodsteen - - Palle Dyre

Claus Dyre
* 1610
† 15.07.1693

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Edel Pallesdatter Rodsteen

DatoStedKilde
Født :1617--
Død :02.09.1677Sindiggaard, Sinding sogn-
Begravet :-Sinding Kirke-

FarMor
Palle RodsteenIngeborg Albertsdatter Skeel
ÆgteskabBørn
01.09.1639 - Claus Dyre - - Palle Dyre

Edel Pallesdatter Rodsteen
* 1617
† 02.09.1677
Palle Rodsteen
* 26.09.1590
† 11.11.1643
Ingeborg Albertsdatter Skeel
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Laurids Grubbe

DatoStedKilde
Død :1639Gammelgaard, Lolland-

Stilling : Landsdommer

Adresse : Gammelgaard, Lolland

FarMor
Erik GrubbeAnne Vasspyd
ÆgteskabBørn
- Laurids Grubbes 1. kone -
- Anne Sparre Omk 1605 - Erik Grubbe

Laurids Grubbe
-
† 1639
Erik Grubbe
* Omk 1520
† 1586
Anne Vasspyd
-
-
Laurids Lauridsen den yngre
-
† Før 03.12.1561


Hilleborg Knudsdatter Bille
-
-
-
--
-
Laurids Nielsen den ældre
* Omk 1476 - † Eft 29.06.1515
Alhed Tetzdatter Rosengaard
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Marie Grubbe

DatoStedKilde
Født :Omk 1640(Tjele)-
Død :Omk 1680Ruggaard-

FarMor
Erik GrubbeMaren Iversdatter Juul
ÆgteskabBørn
1661 - Styge Høgh - - Frederik Kristian Høgh
1674 - Jørgen Arenfeldt Omk 1680 - Anne Marie Arenfeldt

Anne Marie Grubbe
* Omk 1640
† Omk 1680
Erik Grubbe
* Omk 1605
† 1692
Maren Iversdatter Juul
* Omk 1608
† 1647
Laurids Grubbe
-
† 1639


Anne Sparre
-
† 1653Iver Juul
-
† Omk 1565-
-
Erik Grubbe
* Omk 1520 - † 1586
Anne Vasspyd
- - -


- - -

- - -

Erik Juul
- - † 1558
Maren Jepsdatter
- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Styge Høgh

FarMor
Just Høgh
ÆgteskabBørn
1661 - Anne Marie Grubbe - - Frederik Kristian Høgh

Styge Høgh
-
-
Just Høgh
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017