Matthias Saxtorph

DatoStedKilde
Født :01.06.1740Mejrup-
Død :29.06.1800København-

Stilling : Læge, leder af fødselsstiftelsen

Noter : Salomonsens konservationsleksikon, bind 20, side 1031:
Saxtorph, 1) Matthias, dansk Fødselshjælper, f. 1. Juni 1740 i Mejrup ved Holstebro, d. 29. Juni 1800 i Kbhvn. S. blev tidlig forældreløs og kom i 10 Aars Alderen til Kbhvn, hvor han opr. studerede Teologi, men efter Filosofikum gik over til Medicinen. Først valgte han Anatomi til Speciale og skrev Disquisitio Erslew, Forf. Lex. Smith og Bladt, Den danske Lægestand, 5. Udg. / Jul. Petersen. mecharu. med. de situ hominum convenientlss. in eundo et jacendo (1759), der behandler Blodomløbet i staaende og liggende Stilling. Efter at S. havde truffet Chr. Joh. Berger, blev dog Fødselshjælpen hans Hovedinteresse; han arbejdede i øvrigt i Akkouchementshuset, og et Resultat var »Erfaringer, samlede paa det kgl. Fri-Jordemoder-Huus ang. den fuldstændige Fødsel« (1764, paa Tysk 1766). Efter en længere Udenlandsrejse tog han Doktorgraden 1771 (De diuerso partu ob diuersam capitis ad pelvim relationem mutuam). Medens »Erfaringerne« nærmest vendte sig til Jordemoderstanden, var Disputatsen mere rettet mod den lærde Verden, idet den gav en Udvikling af Berger's Lære om den normale Fødselsmekanisme. Struensee-Affæren havde imidlertid ændret Berger's Veje, og S. overtog hans Embede som Stadsakkuchør og blev samtidig (1771) Læge ved den ny Plejestiftelse og Overlæge (den første) ved Alm. Hospital. 1773 blev han Berger's Efterfølger ved Univ., idet han udnævntes til Prof. designatus. Nu var Vejen ham »aaben. Han blev Medlem af Colleg. med. 1774, af Videnskabernes Selskab 1780, af Direktionen for Frederiks Hospital 1781, Akkuchør ved den nyoprettede Fødselsstiftelse, i hvis Indretning han havde væsentlig Del, og endelig blev han ord. Professor ved Univ. 1795.
Under S.'s Ledelse blev Fødselsstiftelsen et med. Centrum, der søgtes stærkt af Udlændinge. S.'s Indsats i Obstetriken var heller ikke ringe, og som Lærer var han fremragende. En Fødselstang er konstrueret af ham, og en stor Del af hans videnskabelige Produktion har Undervisningen for Øje, saaledes hans »Plan til Forelæsninger over Jordemodervidenskaben«, I-II (1772-73) og det elementære »Kort Udtog af Fødselsvidenskaben« (1776) og »Nyeste Udtog af Fødselsvidenskaben for Jordemødre« (1790). I Afhandlinger i Vid. Selsk.'s Skr og i Foredrag i Medicinsk Selskab (af hvilket han var Medstifter) behandlede han snart sagt ethvert Spørgsmaal inden for Obstetriken af nogen Bet., og i »Om den Tilvækst, Forbedring og Nytte, som Fødselsvidenskaben har vundet i Danmark ved Fødselshospitalets Stiftelse i Kjøbenhavn« (1782) skildrede han Obstetrikens nyere Historie i Danmark. P. Scheel udgav 1803 S.'s »Gesammelte Schriften geburtshülflichen und physiologischen Inhalts«, ledsaget af en Biografi. (Litt.: E. Ingerslev, Matthias Saxtorph og hans Samtid« [1913]).

2) Johan Sylvester, foreg.'s Søn, dansk Fødselshjælper, f. 27. Oktbr 1772 i Kbhvn, d. smst. 22. Apr. 1840. S. tog kirurgisk Eksamen 1792, blev Reservekirurg ved kirurgisk Akademi og Lektor i Jordemoder videnskab ved Fødselsstiftelsen; tog derefter medicinsk Eksamen 1793 og Doktorgraden 1795 (Examen armamentarii Lucinæ). Efter sin Hjemkomst fra en Udenlandsrejse blev ;S. udnævnt til Prof. extr. i Kirurgi og Fødselsvidenskab 1799, og efter Faderens Død 1800' traadte han ind i dennes Embede som Stadsakkuchør, Akkuchør ved Fødselsstiftelsen og Læge ved Plejestiftelsen. Han blev Medlem af det da oprettede Sundhedskollegium 1803 og Prof. ord. ved J. Tode's Afgang 1805. Omend S. var en dygtig Mand, led han dog under Mangel paa Initiativ. Litterært var han saa godt som uproduktiv, og hans Ledelse af Fødselsstiftelsen led under den haabløse Kamp mod Barselfeberepidemierne.

3) Matthias Hieronymus, dansk Kirurg, foreg/s Søn, f. 26. Oktbr 1822 i Kbhvn, d. smst. 14. Marts 1900. S. tog medicinsk Eksamen 1845 og blev Kandidat ved Frederiks Hospital. Han studerede derefter i Edinburgh hos James Simpson og blev efter Konkurrence med C. Withusen Lektor i Kirurgi ved Univ. 1855. Han udnævntes 1862 til Prof. ord. og overtog 1866 Lærerposten i klinisk Kirurgi efter A. Buntzen. Til denne Stilling var Overkirurgposten ved Frederiks Hospital knyttet. Her vandt han stor Anerkendelse som Operatør og Lærer, og her var det, .at han 1868 begyndte at anvende den Lister'ske Antiseptik, som han havde set i Brug i Glasgow. Resultatet var, at de infektiøse Saarsygdomme forsvandt paa hans Afdeling, og, da denne var det første Sted uden for England, hvor Metoden var anvendt, fik disse Resultater europæisk Bet., efter at S. havde omtalt dem i et Brev til Lister (Lancet 1870). S. trak sig tilbage fra sin Stilling som Overkirurg, da Spørgsmaalet om Kvinders Ansættelse som Hospitalskandidater rejstes (1886). Han virkede saa som Docent i Kirurgien. Hans Undervisning var fortrinlig, men han har kun skrevet lidt. Væsentligst er »Kirurgisk Klinik«, I-III (1878-79) med Supplement 1882-83. Hans mundtlige Forelæsninger er aldrig udgivet.

FarMor
Ole Christensen Saxtorph
ÆgteskabBørn
? 26.10.1822 - Johan Sylvester Saxtorph

Matthias Saxtorph
* 01.06.1740
† 29.06.1800
Ole Christensen Saxtorph
* 1694
† 1745

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johan Sylvester Saxtorph

DatoStedKilde
Født :26.10.1822København-
Død :14.03.1900København-

Stilling : Læge

Adresse : København
Noter : Se biograf faderen.

FarMor
Matthias Saxtorph
ÆgteskabBørn
? 26.10.1822 - Matthias Hieronymus Saxtorph

Johan Sylvester Saxtorph
* 26.10.1822
† 14.03.1900
Matthias Saxtorph
* 01.06.1740
† 29.06.1800

-
-
Ole Christensen Saxtorph
* 1694
† 1745-
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Matthias Hieronymus Saxtorph

DatoStedKilde
Født :26.10.1822København-
Død :14.03.1900København-

Stilling : Læge

Noter : Se biografi hos farfaderen.

FarMor
Johan Sylvester Saxtorph

Matthias Hieronymus Saxtorph
* 26.10.1822
† 14.03.1900
Johan Sylvester Saxtorph
* 26.10.1822
† 14.03.1900

-
-
Matthias Saxtorph
* 01.06.1740
† 29.06.1800-
-
-
--
-
Ole Christensen Saxtorph
* 1694 - † 1745

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Christian Saxtorph

DatoStedKilde
Født :1726--
Død :1787(Roskilde)-

Stilling : Rektor

Noter : Se faderen.

FarMor
Ole Christensen Saxtorph
ÆgteskabBørn
? 1766 - Frederik Saxtorph

Hans Christian Saxtorph
* 1726
† 1787
Ole Christensen Saxtorph
* 1694
† 1745

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Saxtorph

DatoStedKilde
Født :1730--
Død :1803(København)-

Stilling : Sognepræst

Noter : Sognepræst ved St. Nicolai Kirke, København.

FarMor
Ole Christensen Saxtorph

Peder Saxtorph
* 1730
† 1803
Ole Christensen Saxtorph
* 1694
† 1745

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Frederik Saxtorph

DatoStedKilde
Født :1766--
Død :1808--

Stilling : Livlæge

Noter : Livlæge hos prins Christian (VIII).

FarMor
Hans Christian Saxtorph
ÆgteskabBørn
? 1771 - Jacob Saxtorph
1797 - Johan Christian Saxtorph

Frederik Saxtorph
* 1766
† 1808
Hans Christian Saxtorph
* 1726
† 1787

-
-
Ole Christensen Saxtorph
* 1694
† 1745-
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johan Christian Saxtorph

DatoStedKilde
Født :1797--
Død :1829--

Stilling : Konstitueret distriktskirurg i Nibe

FarMor
Frederik Saxtorph

Johan Christian Saxtorph
* 1797
† 1829
Frederik Saxtorph
* 1766
† 1808

-
-
Hans Christian Saxtorph
* 1726
† 1787-
-
-
--
-
Ole Christensen Saxtorph
* 1694 - † 1745

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jacob Saxtorph

DatoStedKilde
Født :1771--
Død :1850--

Stilling : Forstander, Rektor

Noter : Forstander på Jonstrup Seminarium - siden rektor ved Odense Katedralskole.

FarMor
Frederik Saxtorph
ÆgteskabBørn
? 1813 - Hans Christian Saxtorph

Jacob Saxtorph
* 1771
† 1850
Frederik Saxtorph
* 1766
† 1808

-
-
Hans Christian Saxtorph
* 1726
† 1787-
-
-
--
-
Ole Christensen Saxtorph
* 1694 - † 1745

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Christian Saxtorph

DatoStedKilde
Født :1813--
Død :1875--

Stilling : Etatsråd, Dr.med

FarMor
Jacob Saxtorph

Hans Christian Saxtorph
* 1813
† 1875
Jacob Saxtorph
* 1771
† 1850

-
-
Frederik Saxtorph
* 1766
† 1808-
-
-
--
-
Hans Christian Saxtorph
* 1726 - † 1787

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Thielsen Locher

DatoStedKilde
Født :04.04.1825Flensborg-
Død :01.01.1869København-

Stilling : Malermester, marinemaler

Noter : Ved vielsen 1848 var han ungkarl og malermester af Nykøbing på Falster.

FarMor
Hans Friederich LocherEllina Thielsen
ÆgteskabBørn
04.07.1848 - Caroline Meyer 21.11.1851 - Carl Ludvig Locher

Jens Thielsen Locher
* 04.04.1825
† 01.01.1869
Hans Friederich Locher
-
-
Ellina Thielsen
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Carl Ludvig Locher

DatoStedKilde
Født :21.11.1851Flensborg-
Død :20.12.1915--

Stilling : Kunstmaler

FarMor
Jens Thielsen LocherCaroline Meyer
ÆgteskabBørn
30.10.1875 - Anna Marie Frederikke Gyllich -

Carl Ludvig Locher
* 21.11.1851
† 20.12.1915
Jens Thielsen Locher
* 04.04.1825
† 01.01.1869
Caroline Meyer
* 02.11.1819
† 11.05.1906
Hans Friederich Locher
-
-


Ellina Thielsen
-
-Isaach Meyer
* Omk 1774
† 1860


Frederikke Levin (Rotschild)
-
† 1827

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anna Marie Frederikke Gyllich

FarMor
Frantz Fridrich GyllichHansine Frederikke Georgia Preisler
ÆgteskabBørn
30.10.1875 - Carl Ludvig Locher -

Anna Marie Frederikke Gyllich
-
-
Frantz Fridrich Gyllich
-
-
Hansine Frederikke Georgia Preisler
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Frantz Fridrich Gyllich

Stilling : Fabrikant

ÆgteskabBørn
- Hansine Frederikke Georgia Preisler - - Anna Marie Frederikke Gyllich

Frantz Fridrich Gyllich
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hansine Frederikke Georgia Preisler

ÆgteskabBørn
- Frantz Fridrich Gyllich - - Anna Marie Frederikke Gyllich

Hansine Frederikke Georgia Preisler
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Friederich Locher

DatoStedKilde
Død :-(Flensborg)-

Stilling : Mægler

ÆgteskabBørn
- Ellina Thielsen 04.04.1825 - Jens Thielsen Locher

Hans Friederich Locher
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ellina Thielsen

DatoStedKilde
Død :-(Flensborg)-

ÆgteskabBørn
- Hans Friederich Locher 04.04.1825 - Jens Thielsen Locher

Ellina Thielsen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Frederikke Levin (Rotschild)

DatoStedKilde
Død :1827(Vordingborg)-
Begravet :08.05.1827Mosaisk begravelsesplads, Møllegade, København-

Alt.navn : Fegelche

Noter : Forbindelse til Goldschmithfamilien.

ÆgteskabBørn
- Isaach Meyer Omk 1806 - Raphael Meyer
1806 - Wilhelmine Meyer
1808 - Hanne Meyer
Omk 1810 - Ludvig Meyer
Omk 1811 - Henriette Meyer
Omk 1814 - Mathea Meyer
Omk 1815 - Carl Meyer
Omk 1816 - Esther Meyer
Omk 1818 - Jacobi Meyer
02.11.1819 - Caroline Meyer
1823 - Amalie Meyer
Omk 1823 - Meyer Meyer
Omk 1827 - Frederikke Meyer

Frederikke Levin (Rotschild)
-
† 1827

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

David Philip Rothenborg

DatoStedKilde
Født :26.08.1810København-
Død :09.1877København-
Begravet :17.09.1877Mosaisk begravelsesplads, Møllegade, København-

Stilling : Glashandler

Noter : Kilde: Rothenborg-hjemmeside 2009.

FarMor
Philip Moses RothenborgFrederikke Adler
ÆgteskabBørn
08.04.1845 - Amalie Meyer -

David Philip Rothenborg
* 26.08.1810
† 09.1877
Philip Moses Rothenborg
* 22.12.1783
† 06.1840
Frederikke Adler
* 1793
† 04.1827

-
--
-Simon David Adler
* 1762
† 1814


Caroline Haag
* 1771
† 1833

- - -

- - -


- - -

- - -

David Jacob Isaac Adler
- - † 1798
Rachel Hitzel
- - † 1808


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Philip Moses Rothenborg

DatoStedKilde
Født :22.12.1783København-
Død :06.1840København-
Begravet :30.06.1840Mosaisk begravelsesplads, Møllegade, København-

Stilling : Tehandler

Noter : http://tom.brondsted.dk/genextracts/?ancline&chpt=1&ged=2&sid=I10

ÆgteskabBørn
31.05.1808 - Frederikke Adler 26.08.1810 - David Philip Rothenborg

Philip Moses Rothenborg
* 22.12.1783
† 06.1840

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Frederikke Adler

DatoStedKilde
Født :1793Hamborg, Tyskland-
Død :04.1827København-
Begravet :20.04.1827Mosaisk begravelsesplads, Møllegade, København-

Noter : 2015: http://tom.brondsted.dk/genextracts/?ancline&chpt=5&ged=2&sid=I10#I244

FarMor
Simon David AdlerCaroline Haag
ÆgteskabBørn
31.05.1808 - Philip Moses Rothenborg 26.08.1810 - David Philip Rothenborg

Frederikke Adler
* 1793
† 04.1827
Simon David Adler
* 1762
† 1814
Caroline Haag
* 1771
† 1833
David Jacob Isaac Adler
-
† 1798


Rachel Hitzel
-
† 1808
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Isac David Adler

DatoStedKilde
Født :1759Altona-
Død :05.1812København-
Begravet :17.05.1812Mosaisk begravelsesplads, Møllegade, København-

Stilling : Købmand, synagogeforstander

Noter : Kilde: Rothenborg-hjemmeside 2009.

FarMor
David Jacob Isaac AdlerRachel Hitzel
ÆgteskabBørn
22.01.1787 - Pessel Levy 1789 - Baruch Isaac Adler
09.09.1799 - Rachel Hertz -

Isac David Adler
* 1759
† 05.1812
David Jacob Isaac Adler
-
† 1798
Rachel Hitzel
-
† 1808

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Pessel Levy

DatoStedKilde
Født :1770--
Død :1799--

Noter : Kilde: Rothenborg-hjemmeside 2009.

ÆgteskabBørn
22.01.1787 - Isac David Adler 1789 - Baruch Isaac Adler

Pessel Levy
* 1770
† 1799

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Simon David Adler

DatoStedKilde
Født :1762(Altona)-
Død :1814København-

Stilling : Kødhandler, hosekræmmer

Noter : Han er formentlig født i Altona.

FarMor
David Jacob Isaac AdlerRachel Hitzel
ÆgteskabBørn
- Caroline Haag 1793 - Frederikke Adler
16.04.1804 - David Simon Adler

Simon David Adler
* 1762
† 1814
David Jacob Isaac Adler
-
† 1798
Rachel Hitzel
-
† 1808

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Caroline Haag

DatoStedKilde
Født :1771--
Død :1833--

Noter : Blandt kilderne: Bo Lindgaard Seligmann (GENI-hjemmeside 2011).

ÆgteskabBørn
- Simon David Adler 1793 - Frederikke Adler
16.04.1804 - David Simon Adler

Caroline Haag
* 1771
† 1833

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

David Jacob Isaac Adler

DatoStedKilde
Død :1798Altona-

Stilling : Købmand

Noter : Flere kilder - bl.a. www.jewage.org.

ÆgteskabBørn
- Rachel Hitzel 1759 - Isac David Adler
1762 - Simon David Adler

David Jacob Isaac Adler
-
† 1798

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rachel Hitzel

DatoStedKilde
Død :1808København-
Begravet :17.12.1808Mosaisk begravelsesplads, Møllegade, København-

Alt.navn : Rachel Hizelia

ÆgteskabBørn
- David Jacob Isaac Adler 1759 - Isac David Adler
1762 - Simon David Adler

Rachel Hitzel
-
† 1808

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rachel Hertz

DatoStedKilde
Født :1754--
Død :1818--

ÆgteskabBørn
09.09.1799 - Isac David Adler -

Rachel Hertz
* 1754
† 1818

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Baruch Isaac Adler

DatoStedKilde
Født :1789København-
Død :1843København-

Stilling : Vekselmægler

Noter : Niels Bohr er en efterkommer af Baruch.

FarMor
Isac David AdlerPessel Levy
ÆgteskabBørn
- Hanne Meyer 16.05.1826 - David Baruch Adler

Baruch Isaac Adler
* 1789
† 1843
Isac David Adler
* 1759
† 05.1812
Pessel Levy
* 1770
† 1799
David Jacob Isaac Adler
-
† 1798


Rachel Hitzel
-
† 1808
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

David Baruch Adler

DatoStedKilde
Født :16.05.1826København-
Død :04.12.1878København-

Stilling : Vekselerer, folketingsmedlem, landstingsmedlem

Noter : Kilde: Wikipedia 2009.

FarMor
Baruch Isaac AdlerHanne Meyer
ÆgteskabBørn
- Jenny Raphael 1860 - Ellen Adler

David Baruch Adler
* 16.05.1826
† 04.12.1878
Baruch Isaac Adler
* 1789
† 1843
Hanne Meyer
-
-
Isac David Adler
* 1759
† 05.1812


Pessel Levy
* 1770
† 1799
-
--
-
David Jacob Isaac Adler
- - † 1798
Rachel Hitzel
- - † 1808


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hanne Meyer

ÆgteskabBørn
- Baruch Isaac Adler 16.05.1826 - David Baruch Adler

Hanne Meyer
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017