Nicolai Nielsen Verdel

Stilling : Kræmmer, rådmand

Adresse : Roskilde
Noter : Kilde: http://johnoglis.dk/genealogi/getperson.php?personID=I83401&tree=JM - 2013. Kræmmer og rådmand i Roskilde.

FarMor
Niels Jensen WindMaren Mortensdatter Hove
ÆgteskabBørn
- Birgitte Jensdatter -

Nicolai Nielsen Verdel
-
-
Niels Jensen Wind
* Omk 1594
† 1644
Maren Mortensdatter Hove
-
† 1669

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Nielsdatter Wind

DatoStedKilde
Død :1683Roskilde-
Begravet :23.03.1683Gråbrødre Kirke, Roskilde-

Noter : Kilde: http://johnoglis.dk/genealogi/getperson.php?personID=I83401&tree=JM - 2013.

FarMor
Niels Jensen WindMaren Mortensdatter Hove
ÆgteskabBørn
- Rasmus Jensen Lange -

Maren Nielsdatter Wind
-
† 1683
Niels Jensen Wind
* Omk 1594
† 1644
Maren Mortensdatter Hove
-
† 1669

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Birgitte Jensdatter

DatoStedKilde
Død :1691(Roskilde)-

ÆgteskabBørn
- Nicolai Nielsen Verdel -

Birgitte Jensdatter
-
† 1691

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Jensen Lange

ÆgteskabBørn
- Maren Nielsdatter Wind -

Rasmus Jensen Lange
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Clausen Reenberg

DatoStedKilde
Født :1652--
Død :30.04.1733(Viborg)-

Stilling : Magister, rektor

Adresse : Viborg / Lyndrupgaard
Noter : Kilde: Jyske Samlinger, bind 5, række 1 (1932-1934) - http://www.tidsskrift.dk/index.php/historiejyskesamling/article/view/13630/26005

FarMor
Claus Christensen SkriverMette Pedersdatter Løvenbalk
ÆgteskabBørn
- Anne Marie Slange - - Dorothe Helene Reenberg

Jens Clausen Reenberg
* 1652
† 30.04.1733
Claus Christensen Skriver
-
† 1680
Mette Pedersdatter Løvenbalk
* 1618
† 1677

-
--
-Peder Pedersen Løvenbalk
* 1580
† 1645


Maren Pedersdatter Trane Hegelund
-
-

- - -

- - -


- - -

- - -

Peder Thøgersen Løvenbalk
* Omk 1532 - † 03.01.1595
Margrethe Jensdatter
- - † 23.12.1602

Peder Trane
* Omk 1545 - † 1587

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Marie Slange

DatoStedKilde
Død :-(Viborg)-

Noter : Kilde: Jyske Samlinger, bind 5, række 1 (1932-1934) - http://www.tidsskrift.dk/index.php/historiejyskesamling/article/view/13630/26005

ÆgteskabBørn
- Jens Clausen Reenberg - - Dorothe Helene Reenberg

Anne Marie Slange
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Claus Christensen Skriver

DatoStedKilde
Død :1680(Viborg)-

Alt.navn : Claus Christensen Skriver
Stilling : Borgmester, godsejer

Noter : Kilde: Jyske Samlinger, bind 5, række 1 (1932-1934) - http://www.tidsskrift.dk/index.php/historiejyskesamling/article/view/13630/26005
Ejer af Lyndrupgaard.

Fra: Rinds Herreds Knaber af Christen Sørensen Thestrup ( - 2013)

Rinds og Gislum Herreds Beskrivelse.
Lyndrup Sogn. Derudi er beliggende den Herregård Lyndrupgård, var i de katholske Tider Biskoppen af Viborg tilhørende, som havde samme som et Lyststed for dens angenemme Situation, da den er beliggende ved Fjorden, Eng og Skov (som nu er ganske ophuggen) og en dejlig stor Frugthave samt uforligelig dejligt Springvand både i Borgegården og Ladegården, hvis lige af Springvand neppe er at se undtagen i Flensborg. Hertil var i de katholske Tider ikke så megen Avling eller Ejendom som nu, men alene Enghaven, hvorudi kunde avles 200 Læs Hø. 1534 blev den afbrændt af Skipper Klemen og stod så øde i nogen Tid, da samme ved Reformationen med andet gejstligt Gods blev lagt under Kronen. 1553 solgte Kong Kristjan III den til Rigens Råd Kristoffer Rosenkrands, hvis Søn Styge Rosenkrands ejede den efter Faderen, og fuldkommede han den Bygning, som Faderen havde begyndt, og ødelagde en stor Bondegård, Synderris kaldet, og lagde dens Avling til Lyndrupgård. Denne Styge Rosenkrands levede til 1571 og var Ejer tillige af Hevringholm her i Landet og Gøllebo i Skåne. I hans Tid var Skoven ved Magt, så den strakte sig fra Lyndrupgård langs Fjorden til Nørrise, som da var et Skovhus. Hans Frue hed Maren Knob, som døde 1581 og efterlod sig en Datter, Kirsten Rosenkrands, som blev gift med Niels Skram, hvilke blev Ejere af Lyndrupgård 1583. Denne Niels Skram lod ødelægge 2 Bøndergårde, Over- og Neder-Åstrup, liggende imellem Rind og Lyndrup Mark, og dessen Ejendom og Mark lægge til Lyndrupgård; dertil var disse Enge, Holmen og Landkæret; disse Gårde stod i den Matrikel, som da var, for 12 Tdr. 6 Skp. 3 Fdkr. 2 Alb.; udi hans Tid var 500 Tdr. Hrtk. efter Skødet til Lyndrupgård. Han lod ligeledes nedbryde et Fiskerhus, Kattenhus kaldet, som lå ved Fjorden lige overfor Tårupgård og lagde dessen Avling til Lyndrupgård. 1607 blev Verner Parsberg Ejer af den og reluerede den fra Kronen 1612 efter derpå bekommet Skøde af Kristjan IV. Han har givet Altertavlen, som endnu står i Lyndrup Kirke, og nedbrød han 2 Gårde i Lyndrup og lagde dessen Avling med mere til Lyndrup og i den Sted lagde han til Byen igen den Ejendom til Kattenhus. Han døde 1646, og fik hans Søn Niels Parsberg Gården efter ham, efter hvis Død den af bemeldte Niels Parsbergs Arvinger blev solgt til Eggert Abildgård 1662, hvis Frue var Dorete Lykke, som siges at have været en meget ødsel Kvinde både med Gæsteri og andet. I deres Tid blev Skoven ødelagt, og formedelst hendes Ødselhed de selv med, så at Lyndrupgård, som da havde over 700 Tdr. Htkr., blev ved Domme og Indførsler dem fratagen, hvoraf Klavs Kristensen Skriver i Viborg fik Gården med 250 Tdr. Htkr. År 1670 og måtte indløse Bygningerne fra Aksel Juul på Bjørnsholm. Klavs Skriver døde 1680, og besad hans Enke Gården til 1692, da hendes Søn Mag. Jens Klavsen Reenberg købte den af sine Medarvinger. Han døde 30 April 1733; han havde længe været Konrektor og Rektor i Viborg Skole, men takkede af fra Skolen for nogle År siden, dertil forårsaget af Biskop Deichmanns Intriger, som da var Biskop i Viborg. Året efter, 1734, solgte hans Arvinger Gården for 20,000 Sletdaler til Niels Povlsen på Gundrupgård, som overdrog den igen til sin Svigersøn Johannes Juul af Ålborg, som sad på de Tider på Spring og vilde oplade sit Hospitalsforstanderi til en navnlig Povl Johansen, som skulde givet ham 2000 Rd. til Afståelse, men blev ikke af Kongen approberet.
Vi har den katholske Lærdom og gode Gerninger at takke for de mange skønne Kirker, vi har i disse Lande; ti ved dette ene, at Folk trode dermed at kunne fortjene Himlen, bragtes dette og mere tilveje, som nu omstunder ikke så lettelig lod sog gøre. Ved Kirkernes Bygning blev i de Tider en særdeles Ting iagttaget, hvorom man dog intet nogensteds finder optegnet, men herom alene findes gamle Sagn fra Mand til Mand og skal have været således: Når Grundvolden skulde lægges til en Kirke, skal have været denne brug efter de Tiders Tro eller Skik, at et levende Kreatur skulde nedsættes under Grundvolden i Jorden for at få Lykke til Bygningen, samme var enten et Fårfæ eller deslige. Dette Kreatur eller egenligere dets Gejst eller Genius holdt man for at være siden stedse til og at have sin Fart ud igennem et af Kirkevinduerne og blev kaldt og endnu kaldes med det almindelige Navn "Kirkegrinet." Dette kan vel billig anses for en Fabel, jeg og ikke er sindet herom noget at contraversere; ikke desmindre hørte jeg for nogle År siden fortælle af Mag. Jens Reenberg på Lyndrupgård, fordum Rektor i Viborg Skole, som var en lærd og forstandig Mand, at han ofte lod reparere Tårnvindvet på Lyndrup Kirke, men kom altid straks i Stykker igen, indtil han nogen Tid forhen havde fået en Glarmester, som sagde ham, at igennem dette Vinve havde Kirkegrinet sin Gang, og derpå gjorde dertil et nyt Vindve, hvorudi han udi den øverste Kant satte en halvrund Rude og slog samme Rude selv straks ud, da han indsatte Vindvet, at Kirkegrinet derigennem skulde have sin Gang, og siden blev Vindvet helt.

ÆgteskabBørn
- Mette Pedersdatter Løvenbalk 1652 - Jens Clausen Reenberg

Claus Christensen Skriver
-
† 1680

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Ostenfeldt

DatoStedKilde
Død :-(Viborg)-

Stilling : Borgmester

Noter : Kilde: Jyske Samlinger, bind 5, række 1 (1932-1934) - http://www.tidsskrift.dk/index.php/historiejyskesamling/article/view/13630/26005

ÆgteskabBørn
? - - Jens Pedersen Ostenfeldt

Peder Ostenfeldt
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jes Hannibal Pedersen Jessen

DatoStedKilde
Død :1721Vadum sogn-
Begravet :1721Vadum Kirke-

Stilling : Sognepræst

Adresse : Vadum, Vendsyssel

ÆgteskabBørn
- Margrethe Pedersdatter Ostenfeldt 1713 - Peter Jessen

Jes Hannibal Pedersen Jessen
-
† 1721

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Margrethe Pedersdatter Ostenfeldt

DatoStedKilde
Død :-(Vadum sogn)-

ÆgteskabBørn
- Jes Hannibal Pedersen Jessen 1713 - Peter Jessen
1722 - Niels Rasmussen Lassen -

Margrethe Pedersdatter Ostenfeldt
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Rasmussen Lassen

DatoStedKilde
Død :-(Vadum sogn)-

Stilling : Sognepræst, provst

ÆgteskabBørn
1722 - Margrethe Pedersdatter Ostenfeldt -

Niels Rasmussen Lassen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mette Pedersdatter Løvenbalk

DatoStedKilde
Født :1618Viborg-
Død :1677Viborg-

FarMor
Peder Pedersen LøvenbalkMaren Pedersdatter Trane Hegelund
ÆgteskabBørn
- Claus Christensen Skriver 1652 - Jens Clausen Reenberg

Mette Pedersdatter Løvenbalk
* 1618
† 1677
Peder Pedersen Løvenbalk
* 1580
† 1645
Maren Pedersdatter Trane Hegelund
-
-
Peder Thøgersen Løvenbalk
* Omk 1532
† 03.01.1595


Margrethe Jensdatter
-
† 23.12.1602Peder Trane
* Omk 1545
† 1587-
-
Thøger Jensen Løvenbalk
* Omk 1495 - † 19.04.1538
Anne Pedersdatter
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Pedersen Løvenbalk

DatoStedKilde
Født :1580Viborg-
Død :1645Viborg-

Stilling : Sognepræst

Adresse : Viborg
Noter : Præst i Viborg

FarMor
Peder Thøgersen LøvenbalkMargrethe Jensdatter
ÆgteskabBørn
- Maren Pedersdatter Trane Hegelund 1618 - Mette Pedersdatter Løvenbalk

Peder Pedersen Løvenbalk
* 1580
† 1645
Peder Thøgersen Løvenbalk
* Omk 1532
† 03.01.1595
Margrethe Jensdatter
-
† 23.12.1602
Thøger Jensen Løvenbalk
* Omk 1495
† 19.04.1538


Anne Pedersdatter
-
-
-
--
-
Jens Lauridsen Løvenbalk
* Omk 1470 - † 1518
Helene Munk
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Pedersdatter Trane Hegelund

FarMor
Peder Trane
ÆgteskabBørn
- Peder Pedersen Løvenbalk 1618 - Mette Pedersdatter Løvenbalk

Maren Pedersdatter Trane Hegelund
-
-
Peder Trane
* Omk 1545
† 1587

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Trane

DatoStedKilde
Født :Omk 1545--
Død :1587--

ÆgteskabBørn
? - - Maren Pedersdatter Trane Hegelund

Peder Trane
* Omk 1545
† 1587

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Thøgersen Løvenbalk

DatoStedKilde
Født :Omk 1532Viborg-
Død :03.01.1595Viborg-

Stilling : Biskop

Noter : Biskop i Viborg.

FarMor
Thøger Jensen LøvenbalkAnne Pedersdatter
ÆgteskabBørn
- Margrethe Jensdatter 1580 - Peder Pedersen Løvenbalk

Peder Thøgersen Løvenbalk
* Omk 1532
† 03.01.1595
Thøger Jensen Løvenbalk
* Omk 1495
† 19.04.1538
Anne Pedersdatter
-
-
Jens Lauridsen Løvenbalk
* Omk 1470
† 1518


Helene Munk
-
-
-
--
-
Laurids Mogensen Løvenbalk
* 1432 - † 1500
Anne Flemming
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Margrethe Jensdatter

DatoStedKilde
Død :23.12.1602Viborg-

ÆgteskabBørn
- Peder Thøgersen Løvenbalk 1580 - Peder Pedersen Løvenbalk

Margrethe Jensdatter
-
† 23.12.1602

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Thøger Jensen Løvenbalk

DatoStedKilde
Født :Omk 1495--
Død :19.04.1538Viborg-

Stilling : Biskop

FarMor
Jens Lauridsen LøvenbalkHelene Munk
ÆgteskabBørn
- Anne Pedersdatter Omk 1532 - Peder Thøgersen Løvenbalk

Thøger Jensen Løvenbalk
* Omk 1495
† 19.04.1538
Jens Lauridsen Løvenbalk
* Omk 1470
† 1518
Helene Munk
-
-
Laurids Mogensen Løvenbalk
* 1432
† 1500


Anne Flemming
-
-
-
--
-
Mogens Jensen Løvenbalk
- - -
Else Udsen
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Pedersdatter

ÆgteskabBørn
- Thøger Jensen Løvenbalk Omk 1532 - Peder Thøgersen Løvenbalk

Anne Pedersdatter
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Helene Munk

ÆgteskabBørn
- Jens Lauridsen Løvenbalk Omk 1495 - Thøger Jensen Løvenbalk

Helene Munk
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Lauridsen Løvenbalk

DatoStedKilde
Født :Omk 1470Tjele, Tjele sogn-
Død :1518Tjele, Tjele sogn-

Stilling : Kannike i Viborg

FarMor
Laurids Mogensen LøvenbalkAnne Flemming
ÆgteskabBørn
- Helene Munk Omk 1495 - Thøger Jensen Løvenbalk

Jens Lauridsen Løvenbalk
* Omk 1470
† 1518
Laurids Mogensen Løvenbalk
* 1432
† 1500
Anne Flemming
-
-
Mogens Jensen Løvenbalk
-
-


Else Udsen
-
-
-
--
-
Jens Nielsen Løvenbalk
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Laurids Mogensen Løvenbalk

DatoStedKilde
Født :1432--
Død :1500--

Stilling : Godsejer, lensmand

Noter : Ejer af Tjele.

FarMor
Mogens Jensen LøvenbalkElse Udsen
ÆgteskabBørn
- Anne Flemming Omk 1470 - Jens Lauridsen Løvenbalk

Laurids Mogensen Løvenbalk
* 1432
† 1500
Mogens Jensen Løvenbalk
-
-
Else Udsen
-
-
Jens Nielsen Løvenbalk
-
--
-
-
--
-
Niels Løvenbalk
- - -
Sofie Johansdatter Rantzau
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Flemming

ÆgteskabBørn
- Laurids Mogensen Løvenbalk Omk 1470 - Jens Lauridsen Løvenbalk

Anne Flemming
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mogens Jensen Løvenbalk

FarMor
Jens Nielsen Løvenbalk
ÆgteskabBørn
- Else Udsen 1432 - Laurids Mogensen Løvenbalk

Mogens Jensen Løvenbalk
-
-
Jens Nielsen Løvenbalk
-
-

-
-
Niels Løvenbalk
-
-


Sofie Johansdatter Rantzau
-
-
-
--
-
Erik Christophersen Løvenbalk
* Omk 1300 - † 1338
? Gyldenstjerne
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Else Udsen

ÆgteskabBørn
- Mogens Jensen Løvenbalk 1432 - Laurids Mogensen Løvenbalk

Else Udsen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Nielsen Løvenbalk

FarMor
Niels LøvenbalkSofie Johansdatter Rantzau
ÆgteskabBørn
? - - Mogens Jensen Løvenbalk

Jens Nielsen Løvenbalk
-
-
Niels Løvenbalk
-
-
Sofie Johansdatter Rantzau
-
-
Erik Christophersen Løvenbalk
* Omk 1300
† 1338


? Gyldenstjerne
-
-
-
--
-
Christopher den 2.
* 1276 - † 02.08.1332

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Løvenbalk

FarMor
Erik Christophersen Løvenbalk? Gyldenstjerne
ÆgteskabBørn
- Sofie Johansdatter Rantzau - - Jens Nielsen Løvenbalk

Niels Løvenbalk
-
-
Erik Christophersen Løvenbalk
* Omk 1300
† 1338
? Gyldenstjerne
-
-
Christopher den 2.
* 1276
† 02.08.1332-
-
-
--
-
Erik Klipping
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sofie Johansdatter Rantzau

ÆgteskabBørn
- Niels Løvenbalk - - Jens Nielsen Løvenbalk

Sofie Johansdatter Rantzau
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Erik Christophersen Løvenbalk

DatoStedKilde
Født :Omk 1300--
Død :1338Kiel-

FarMor
Christopher den 2.
ÆgteskabBørn
- ? Gyldenstjerne - - Niels Løvenbalk

Erik Christophersen Løvenbalk
* Omk 1300
† 1338
Christopher den 2.
* 1276
† 02.08.1332

-
-
Erik Klipping
-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

? Gyldenstjerne

ÆgteskabBørn
- Erik Christophersen Løvenbalk - - Niels Løvenbalk

? Gyldenstjerne
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017