Karen Joensdatter

DatoStedKilde
Død :03.1672Udby, Udby sogn-
Begravet :21.03.1672Udby Kirke, Præstø amtKilde

Ref. : LSL 1443

Adresse : Udby, Udby sogn
Noter : I 1668 er hun - "Karen Jons." - nævnt som fadder til Jens Tuesens og Karens søn Peder i Udby.
I 1669 er hun - " Karen Jons" i Udby - nævnt som fadder til Niels Olsen under Skoven og Anne Hemmingsdatters søn Oluf i Udby. Barnets mor er hendes søsterdatter.
Hun er nævnt i skiftet efter broderen Laurits Joensen i 1687. Hun var da død. Arvinger i hendes sted var hendes to børn.

Uddrag af Birthe Eis Grøndahls noter om hende - 2014:
Skiftet under Vordingborg Amtstue 17.8.1672, vurderingsmænd var Peder Olufsen og Hemming Torkildsen begge fra Udby. Der var overskud i boet på 10 daler, 3 mark 8 skilling.
Gift første gang med Peder Jyde i Udby (han kan være den Peder Jyde, der stjal groft rundt i hele Sydsjælland under Svenskekrigen 1658-1660, han mistede så vidt jeg husker hovedet i 1660).
Gift anden gang med Lauritz Pedersen, han levede i 1672, de boede i Udby.
I søster Ingeborgs skifte i 1669 er der både en Per Jyde i Udby og en Laurits Pedersen i Udby, men Per Jyde kan være den gamle Per Jydes søn af samme navn. JA

I det følgende er den nævnte Jon Lauritusen Karen Joensdatters søn - Alt ført separat i ny fil:
Kirkebogen, Udby sogn, døbte 1659 (dåben er i januar 1660) - AO, ops. 17: "Den 3 January ehr et Barn ført thill Den Hellige Daab, som Nafn varh ved Naffn Peder, Faderen som bleff udlagt ved Daaben Jon Lauridzen I Udbye, Moderen Maren NN, Faddere Kirsten Thomeses i Udbye, Else Ch?, Peder Pedersen I Skallerup"
1661: Døbt Jens Thommesens og Dorethe hansdatters datter Mern i Udby. Blandt fadderne Jon Lauridzøn i Udby.
1664: Døbt Erich Pedersen og Margrethe Andersdatters? datter Johanne i Udby. Blandt fadderne Jon Lauridzøn.
Kirkebogen, Udby sogn, døbte 1664 - AO, ops. 20: "Dom Trinitatis: Er et Barn ført till Den hellige Daab, ved Naffn Maren, Faderen Jon Lauridzøn I Udbye, Moderen Lusse Peders Daatter. Faddere, Erich Pedersen I Udbye, Hemming Hemmingsen ibid, Peder Jyde ibid, Karen Jons, Johanne Peder Jyde ibid"
Kirkebogen, Udby sogn, døbte 1666 - AO, ops. 23: "Dom 3 post Trinit bleff et Barn ført till den Hellige Daab, ved Naffn Hans, Faderen Jon Lauridzen I Udbye Moderen Lusse, Faddere, Lauridz Pedersen I Udbye. Peder Jyde ibid, Elle Rydzers, Karen Jens Pedersens Hustrue ibid bar Ham til Daaben"
Kirkebogen, Udby sogn, begravede 1667 - AO, ops. 64: "Den 9 Januarj bleff begraffuet en fattig ?qiunde till Jon Lauridzen her I Byen ved Naffn Anne Peders Daatter, och Loffvede till Kirchen 1 [mark]"
Kirkebogen, Udby sogn, døbte 1670 - AO, ops. 28: "Den ? Februari er et Barn ført till Daaben, ved Naffn Sidze, Faderen Jon Lauridzøn I Udbye, Moderen Lusse NN, Fadere Peder Jÿde i Udbye, Lauricz Pedersen, Erich Pedersen, Dorette ? Holger Degn, Gertrud Jens Pedersens her I Byen bar Hende till Daaben"
Kirkebogen, Udby sogn, begravede 1671 - AO, ops. 65: "Den 29 May bleff begraffuet Jon Lauridzøn her I Byen"

FarMor
(Joen) Joens 1.? kone
ÆgteskabBørn
- Peder Jyde - - Peder Pedersen Jyde
- Laurits Pedersen - - Eyle Lauritzdatter

Karen Joensdatter
-
† 03.1672
(Joen)
-
† Eft 1617
Joens 1.? kone
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017