Matrikel 1664.

      Til forsidenTil matrikuleringenSønder Dalby SognTureby sognØster Egede sognFrederik den 3´s. indførsel af matrikel 1664 var et skattegrundlag, der skulle sikre staten en skatteindtægt.

Den skal ses i sammenhæng med afslutningen af en katastrofal krig mod Sverige, der sluttede i maj 1660, enevældens indførsel og opbrydningen af adlens magt og privilegier, hvorefter også adlen måtte til at betale skat.

Skattegrundlaget var "hartkorn", hvor hver jordbruger skulle betale en skat til staten, beregnet ud fra de tønder hartkorn, gården blev ansat til.

Som grundlag for beregningen af en gårds hartkorn brugte man den landgildeafgift fæstebonden betalte til godsejeren.

Denne omregning  skete på Turebyholm  ud fra følgende takst:


Hartkorn
1 tønde byg  1 td
2 tønder havre  1 td
1 tønde smør12 td
1 svin  1/2 td
1 Foernød (fedekalv)   1/2 td
6 lam   1 td
12 gæs   1 td
24 høns   1 td
1 snes æg    1/2 fjk 1 alb


Matriklen angiver fæsterne på de enkelte gårde, desværre er der ingen sammenhæng mellem matrikelnumrene i 1664, 1688 og senere matrikler.

Matriklen er en afskrift af film nr. 5945 fra rigsarkivet, filmen oplyser landgildeafgiften for de enkelte bønder, hvilket ikke er medtaget i afskriften.


Til forsidenTil matrikuleringenSønder Dalby SognTureby sognØster Egede sogn