Viverup


Til forsidenTil Sønder Dalby sogn
            

Ifølge Arne Majvang havde Viverup i 1664 6 gårde og 3 huse, hvoraf  3 gårde hørte til Bregentved, 2 til Egede og 1 var kapitelgods til magister Enevold Nielsen i Roskilde.

Ifølge matr. 1680 er der forsat 6 gårde i landsbyen, 3 til Egede og 3 til Bregentved. I 1702 blev den ene Egede gård lagt  til gården Matrikel 3, og i 1700 tallet var den ene Bregentved gård øde, og omkring 1750 blev dens jorde lagt til Dalby kro.

Ved opmålingen i 1797 i forbindelse med udskiftningen fremgår 4 gårde.

Perioden fra 1680 til 1750 i Viverup er præget af en stor udskiftning af fæstere, og dermed en usikkerhed om, hvem der sad på gårdene, i den forbindelse har Kaare Møller i Ballerup været til stor hjælp, specielt med hensyn til "slagterfamilierne"
                  
Matr. 2 Matr. 1

         
                                 
Matr. 4Matr. 3

Gård nr. 5Gård nr. 6