Tureby


Til forsidenTil Tureby sogn


Ifølge Arne Majvang lå der i 1604 16 gårde ved Tureby kirke, men allerede i 1631 er dette antal indskrænket til 10 gårde, formentlig er jorden fra de 6 gårde lagt til Turebygård.
 
Ved matrikuleringen i 1664 er der forsat 10 gårde, alle med et hartkorn på 7 – 5 – 1 – 0, til sammeligning var Turebygård sat til 158 td. hartkorn.
 
Svenskernes hærgen i 1658 var meget hård ved Tureby, i en opgørelse fra 1661 fremgår det at af de 10 gårde var 1 øde og 3 næsten øde, og Tureby mølle i en stand, at den ikke med mange penge kan forfærdiges.

I 1667 overtog Peter  Reetz Turebyholm, og i 1669 blev gårdene i Tureby nedlagt, og i stedet blev der opført 5 gårde øst for Nyskov, der dermed blev til Nyby.


Helt så stærkt gik det nu ikke at dømme ud fra kirkebogen, det er dog vanskeligt at bedømme, idet kirkebogen på dette tidspunkt kun omhandler viede og fødte, kirkebogen for Tureby begynder i 1661. 

Matriklen af 1680 er heller ikke til hjælp, den omtaler alene de 10 oprindelige gårdfæstere, og det kan siges med sikkerhed, at flere af disse hverken sad på gårde i det gamle Tureby eller i Nyby i 1680.

 Da jeg ikke er i besiddelse af kortmateriale, der viser placeringen af gårdene, hverken i Tureby eller Nyby vil mit udgangspunkt i stedet være de 10 oprindelige gårdfæstere fra 1660.

 

Gård nr.Tureby
1Rasmus Hansen
2Oluf Lauridsen
3Niels Jensen
4Søren Jensen
5Jacob Pedersen
6Laurids Olsen
7Christen Suensen
8Jens Lauridsen
9Christen Christensen
10Peder Jacobsen


MøllenReinholdt Sørensen


Til toppen
Til forsidenTil Tureby sogn