Kopskat 1660

Dalby sogn 

og

Tureby sogn

Til forsidenTil skattemandtalsliste


Nedenstående er i afskrift fra Leif Pedersen i Haslev.

Mandtal Offuer Tryggewelle Lehn  Paa Denne Paabudne Kopskatt efter hans Majestæts Breff Daterit d. 5. November 1600 formeldende - 
Nemblig aff huer Bunde, huer Bundes Quinde, huer Tienniste Karll, Quinde eller Pige, huer Bundes Søn eller Daatter Ung eller Gammel, 
Saa och alle dem, som erre hoes andre til Huuse i huad kiøn det och verre kand. huer ?eneste hoved.


eller som man skriver lidt mere nutidigt -
 
Mandtal over Tryggevælde Len på den påbudne Kopskat efter hans Majestæts brev dateret d. 5. november 1660 omhandlende -
nemlig af hver bonde, hver bondes kone, hver tjenestkarl, kone eller pige, hver hver bondes søn eller datter ung eller gammel.
Så og alle dem, som er hos andre til huse i hvad køn det end er. hver eneste hoved.

 
Mandtallet vedrører den til jul 1660 indbetalte hovedskat fra stifterne. Originalerne ligger på Rigsarkivet under Militære Regnskaber - Landkommisærernes Regnskaber for Hovedskatten til jul 1660.

Sønder Dalby sognAntal
hoveder
Dalby.
Søffren Jensenselv5 deraf 1 forarmede
Niels Pedersenselv5 deraf 1 forarmede
Laurids Ollesenselv4
Inderster
Peder Rasmussenselv3
Niels Pedersenselv4
Peder Andersenselv5 forarmede
Niels Ollesenselv5
Karen Hansdatter Blindselvforarmede
Husfolk
Anders Jacobsenselv6 deraf 2 forarmede
Margrethe Andersdatter4 forarmede
Borup
Christen N. Veufferselv4
Niels Hansenselv5 deraf 1 forarmede
Laurids Hansenselv4
Laurids Lauridsenselv2
1 huskvinde Johanne Jensdatter1 forarmede
Niels Joennsenselv6
Husfolk
Christopher Franzenselv3
Maren Nielsdatter1 forarmede
Ellen Madsdatter1 forarmede
Kirsten Pedersdatterselv4 forarmede
Anne Pedersdatterselv4 forarmede
Laurids Christensenselv4 deraf 1 forarmede
Margrethe Mortensdatterforarmede
Thyra Andersdatterselvforarmede
Bøgeholdt.
Madtz Nielsenselv4
Niels Madtzen Schomagerselv5 deraf 3 forarmede
Peder Nielsenselv4 deraf 1 forarmede
Hans Lauridsen Weffeurselv3 deraf 1 forarmede
Jenstrup
Laurids Nielsenselv5
Ellen Dijnis1 forarmede
Olle Pedersenselv6
Jens Suendsenselv3
Anne N. selv2 forarmede
Jens Pedersenselv2 deraf 1 forarmede
Mette Hansdatter1 forarmede
Hans Pedersenselv3
Rasmus Jørgensenselv2
Olle N.selv3
Kielstrup
Laurids Nielsenselv9 deraf 3 forarmede
Jørgen Jensenselv3
Taagerup
Peder Oellsenselv5
Niels Jørgensenselv6
Iffuer Berthelsenselv4
Inderst Jacob Jacobsenselv2 forarmede
Inger Laurids Oelsensselv3 deraf 1 forarmede
Olle Madtzenselv4
Karen N. datter2 forarmede
Zidtzel N.1 forarmede
Druestrup
Jens Madtzenselv4
Olle Lauridsenselv5
Niels Christensenselv2
Hans Jensenselv6
Peder Pedersenselv3
inderste Peder Nielsenselv6 deraf 4 forarmede
Hans Nielsenselv4
Til huse
Niels Lauridsenselv5 deraf 2 forarmede
Til huse
Jens Lauridsenselv2 forarmede
Huse
Peder Jensenselv4
Aas
Bendt Andersenselv5
Søffren Hemmingsenselv2
til huse
Laurids Pedersenselv4
Niels Andersenselv3
Jørgen Jørgensenselv2
Viverup
Elias Ibsenselv4
Jørgen Ingvorsenselv7
Christopher Ollesenselv4
Hans Jørgensenselv3
Rasmus Nielsenselv7
Jep Pedersenselv3
Margrethe Rasmusdatterforarmede
Hans Pedersenselv4
Hans Marcusenselv2
Olle Jensen1
Anna Rasmusdatter2
Peder Hansenselv4
Anders Hogensenselv2
Peder Pedersenselv4
Frenderup
Peder Christensenselv5
Peder Rasmussenselv4
Niels Skomagerselv2
Madz Nielsenselv4
Søffren Hemmingsenselv2
Laurids Hemmingsenselv4
Marren Jydesselv2
Mads Nielsenselv6
Anders Jacobsenselv5
Olle N. selv4
Christen Nielsenselv 6
Hans Lauridsenselv4
Rode
Hans Jensenselv3
til huse
Kirsten N. selv2 forarmede
Loedvig Ollesenselv4
til huse
Bodil Jensdatterselv2
Knud Hansenselv5
Christen Jørgensenselv4
Olle Sonnsenselv5
Madtz Nielsenselv2
Tomis Jespersenselv6
Christen Grummesenselv4 forarmede
til huse
Olle Brodersenselv5 forarmede
Hans Lauridsenselv4
Niels Hansenselv3
Jørgen Nielsenselv3
til huse
Maren Andersdatter og
Kirsten Andersdatter
2 forarmede
Hans Pedersenselv3
Niels Hansenselv6 deraf 3 forarmede
til huse
Christen Pedersenselv3
Anne Pedersselv1 forarmede
Hans Lauridsenselv2 forarmede
husfolk
Ingvor Weufferselv3 forarmede
Peder Affuesenselv3 deraf 1 forarmede
Erich N.selv3 forarmede
Babberup
Peder Ollsenselv4
Rasmus Madtzenselv4
Hans Lauridsenselv4
Peder Ibsenselv4
Hans Pedersenselv5 forarmede
Hans Lauridsenselv4
Anders Jacobsenselv5
Niels Pedersenselv4
Mette Skads1 forarmed
Anders Jensenselv6
Peder Jørgensenselv3
Anders Pedersenselv5
Til huse
Anna Rasmusdatterforarmed
Anders Jørgensenselv2
Niels Christensenselv2
Babberup Mølle
Hans Madtzenselv5
Høsten
Hemming Pedersenselv5
Hans Jensenselv2 forarmed
Hans Pedersenselv7
Birgitte Lauridsdatter1
Jep Ollesenselv3
Niels Pedersenselv5
Laurids Ollesenselv4
Søren Christensenselv2 forarmed
Jens Sørensenselv4
Karen Pedersdatterselv2 forarmed
Margrethe Rasmusdatter2 forarmed
Anne Michelsselv2 forarmed
Niels Olsenselv3
Clemmid Ollesenselv4 forarmed
Rasmus Knudsenselv5 forarmed
Børge Pedersenselv8
Jens Ollesenselv3
Niels Sørensenselv5
Anne Hansdatterselv1
Jens Madtzenselv3
Hans Madtzenselv7
Jost Hansenselv2
Inderste
Tommis Caspersenselv2
Laurids Michelsenselv1
Til huse
Jacob Pedersenselv3
Niels Pedersenselv3 forarmed
Til huse
Olle N.1
Søren Jacobsen6 forarmed
Anders Jensenselv4
Tureby sogn
Tureby
Rasmus Hansenselv6
Peder Skrædderselv5
Olle Lauridsenselv3
Jens Nielsenselv2
Peder Ollesenselv4
Peder Jacobsenselv7
Christen Christensenselv4
Jens Lauridsenselv4
Christen Suensenselv4
Laurids Ollesenselv5
Jacob Pedersenselv7
Anna Reinholdtsselv5
Olle Jørgensenselv5 deraf 1 forarmed
Kirsten N.selv3 forarmed
Christen Sørensenselv5
Jens Ibsenselv5
Niels Christensenselv5
Olle Lauridsen Smid3
Niels Jensenselv2 forarmed
Knud Jacobsenselv2
Inger Ingels1
Mette og Maren2 forarmed
Drude Ingesdatter
Kirsten Kochesselv2
Karenselv4 forarmed
Jens Andersenselv
Søren Jensenselv4
Turrebye Mølle
Peder Christensenselv5 deraf 1 forarmed
Børsted
Birgitte Ollesselv5
Niels Ollesenselv5
Jens Nielsenselv7 forarmed
Mette Oles
Jacob Madsenselv7
Husfolk
Laurids Knudsenselv5
Christen Christensenselv3 deraf 1 forarmed
Kæderup
Hans Rasmussenselv7 deraf 1 forarmed
Claus Lauridsenselv4
Dorthe N.1
Laurids Pedersenselv7
Peder Jensenselv8
Peder Ibsenselv5
Karen N.1 forarmed
Anders Pedersenselv7
Olle Lauridsenselv10
Kirsten N.selv2 forarmed
Peder Jacobsenselv4 deraf 1 bortløbet
Rasmus Nielsenselv6
Husfolk
Hendrich Hansenselv5 deraf 1 forarmed
Peder Andersenselv6 forarmed
Madtz Espensen1 forarmed
Inderste
Karen N.selv2 forarmed
Jep Nielsenselv4

N* er formentlig = ubekendt patronym.


Til toppenTil forsidenTil skattemandtalsliste