Skattemandtalslister.

Til forsiden


Skattemandtalslister er fortegnelser over personer, som var pligtige til at betale forskellige former for ekstra skatter til lenet, amtet eller købstaden.
Disse lister findes i lens-, amts- og købstadsregnskaberne på Landsarkiverne.

En særlig skat " Kop-skatten"  findes på Rigsarkivet.

Fælles for listerne er, at de kun medtager de personer, der var omfattet af den pågældende skat, listerne kan derfor ikke bruges på samme måde som folketællingerne, der medtager alle personer i et sogn, men de kan alligevel være en hjælp ved søgning efter aner fra før folketællingernes begyndelse. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at husmænd ofte ikke er medtaget, og da skellet mellem husmænd og gårdfæster skattemæssigt ofte afgjordes af om de havde kreaturer eller ej, svinger antallet af gårdfæster i opgørelserne.

Afdøde Knud Larsen i Brønshøj afskrev i perioden omkring 1965 en række af disse lister på Rigsarkivet for Sønder Dalby og Tureby sogne, disse afskrifter findes i dag dels på Faxe lokalhistoriske arkiv dels på Næstvedegnens arkiv samt på Landsarkivet i København.

Nedenstående forord til listerne skrevet af Knud Larsen:

Forord til ekstraskatterne 1660 - 1720

I tiden 1660 - 1720 er vore vigtigste kilder om landboforholdene matriklerne og amtstueregnskaberne, men de er også en vigtig slægtshistorisk kilde sammen med kirkebøgerne, fordi i dette tidsrum er der ingen fæsteprotololler eller skifteprotokoller bevaret, som kan fortælle noget om slægterne i Dalby og Tureby sogne.
Amtstueregnskaberne er i Rigsarkivet i pakker, de indeholder præstemandtaller og beregningsprotokoller.
Mandtallerne er skrevet af sognepræsterne, og indsendt til amtstuen for Dalby og Tureby sognes vedkommende til Tryggevælde Amtstue.
Før 1750 hører Bjæverskov - Fakse og Stevns herreder til Tryggevælde amt, men i 1750 blev Tryggevælde og Vordingborg amt lagt sammen, og derefter var det Præstø amt.
Som kilde betragtet er protokollerne af langt ringere værdi end de originale præstemandtaller. Først og fremmest er kun de personer, der kom til at betale skatten anført, hvorimod præstemandtallerne fortæller mere. Nogle gange fortæller de n¨r en gård er øde, men ikke hver gang, eller hvis nogle er fattige og forarmede, og derfor ikke kunne betale.
For Dalby og Tureby sognes vedkommende er de fleste af præstemandtallerne bevaret, hvor de ikke er bevaret, har jeg afskrevet beregningsprotokollen.
Mit formål med afskrifterne af disse præstemandtaller har været, at gøre dem lettere tilgængelige for slægtsforskere og sognehistorikere i Dalby  og Tureby sogne.
I præstemandtallerne er der ikke matrikelnummer, men for gårdene i Kæderup og Børsted i Tureby Sogn, har jeg påført matrikelnummer. De numre som gårdene havde efter 1688 matrikuleringen, og efter 1844 matrikuleringen er de samme, som der endnu bruges..

Knud Larsen,
    Brønshøj 1971.

Nedenstående er links til de lister jeg har afskrevet fra Knud Larsen´s optegnelser med henvisning til hvilket arkiv optegnelserne findes på.
                                                                                                                  
166016721677
Jomfruens Egede
1677
Øvrige
167816811683169917101733