Specifikation og beregning af Kongl. May´s. allernådigste paabudne

Kop og Kvægskat til den 11 november anno 1683.

Tureby Sogn.


Til forsidenTil skattemandtalsliste


Nedenstående er en afskrift af Knud Larsen´s optegnelser, der findes på Næstvedegnens arkiv.

RdMSk
Velb. Fru Rommel med familieholder hus i Jylland
2 piger100
Jørgen Rasmussen foged og birkeskriver130
1 ladefoged
030
1 stalddreng030
2 tersker100
2 røgter100
7 bester330
4 plage040
20 stude a 3 m1000
8 ungstude a 1 m 8 sk200
60 køer hos hollenderen1500
12 køer er gaardens300
8 kvier og kalve030
40 faar050
18 geder024
60 svin118
Hollenderen og hustru300
4 børn200
1 karl, 2 piger100
2 hopper040
Børsted
Jacob Madsen og hustru030
1 karl, 1 pige024
6 bester, 6 køer100
2 føl, 2 kalve0014
6 faar, 10 geder, 4 svin014
Christen Christensen og hustru030
2 karle, 1 pige024
8 bester, 5 køer108
3 geder, 2 faar, 4 svin009
Anders Jensen og hustru030
1 karl, 1 dreng, 1 pige024
8 bester, 7 køer118
6 fioringer018
1 par stude010
8 ungnød018
20 faar, 8 svin0112
7 geder, 8 kid001
Niels Olsens enke018
1 karl0012
4 bester, 1 ko028
2 føl008
2 kalve006
Husmand Olle Torbensen og hustru030
Kæderup
Christen Jensen018
1 dreng, 1 pige018
4 bester, 2 køer030
2 faar, 2 svin004
Lars Olsen og hustru030
1 karl0012
4 bester, 2 køer030
2 faar, 1 svin003
Peder Ibsen og hustru030
1 dreng0012
3 bester, 1 ko020
1 svin001
Lars Pedersen og hustru030
1 dreng, 1 pige018
2 heste, 1 ko018
2 firoringer008
1 svin001
Bertel Andersen og hustru030
1 dreng, 1 pige018
4 bester, 2 køer030
3 faar, 3 svin006
Laurits Bunde og hustru030
3 bester, 1 ko020
1 firoring004
Morten Rasmussen og hustru030
2 bester, 1 ko008
1 svin001
Morten Pedersen og hustru30
1 dreng, 1 pige018
4 bester, 2 køer030
1 kvie003
2 faar, 2 svin004
Husmand Niels Aagesen og hustru030
Anne Terchelsdatter030
1 karl, 1 pige020
6 bester, 4 køer050
8 faar, 6 svin0014
Koldinghuuse
Jacob Witten018
2 køer010
4 faar, 2 svin006
Niels Hansen og hustru030
1 ko008
2 svin002
Peder Jacobsen og hustru030
2 bester, 1 ko018
1 kvie002
Overdrevshusene
Laurits Jensen og hustru030
Niels Andersen og hustru030
Laurits Nielsen og hustru030
Hans Olsen og hustru030
Vadse huusene
Bendt Mogensen og hustru030
1 ko008
Hans Madsen og hustru030
1 pige0012
2 bester010
Ingvor Ingelsen og hustru030
1 ko008
Kanderødshuus
Christen Mørch og hustru030
1 hest, 1 ko010
Teiglgaarden
Peder Hansen og hustru030
1 pige0012
2 heste010
2 faar, 1 svin003
Disse Christensen og hustru030
1 ko008
2 føl008
2 faar, 2 svin004
Marchhuuset
Peder Larsen Schøtte og hustru030
2 køer010
4 faar, 2 svin006
Gl. møllerhuus
Christen Smed og hustru100
1 pige010
1 ko008
1 føl004
Storche Huuset
Erik Sørensen og hustru030
1 hest, 1 ko010
4 geder, 2 svin006
Nybye
Anders Olsen og hustru030
1 dreng006
2 heste, 1 ko018
2 svin002
Anders Rasmussen og hustru030
2 heste010
1 svin001
Hans Hansen og hustru030
1 pige006
2 heste, 1 ko018
Frandz Pedersen og hustru030
2 bester, 1 ko018
2 faar, 1 svin003
Hans Pedersen og hustru030
2 bester, 1 ko018
1 svin001
Jens Rasmussen og hustru030
1 ko008


Til toppen
Til forsidenTil skattemandtalslister