Kop skats beregning efter allernådigste forordning 

af 23. de november 1699

Dalby Sogn.


Til forsidenTil skattemandtalslisteTil 1699 Tureby Sogn


Nedenstående er en afskrift af Knud Larsen´s optegnelser, der findes på Næstvedegnens arkiv.

Præsten og hustru1 datter,
2 piger, 1 tersker, 1 dreng, 1 avlskarl
Degnen
Degne enken
Substituten og hustru
1 dreng, 1 pige
Egede godsNiels Madsen og hustruingen folk
Niels Larsen og  hustru1 datter, 1 karl
Geistlig godsSteffen Mouritsen og hustruingen folk.
Manden har brugt vever haandverk men nu
for sit syns skyld ikke mere.
Bregentved godsJacob Ras og hustru1 søn, 1 pige
Tureby godsJens Pedersen og hustruingen folk
-Husmand Peder Nielsen og
hustru
ingen folk, bor i præstens hus
Borup
Rytter godsOle Pedersen Smed og hustruingen folk
-Jacob Nielsen og hustruingen folk
-Knud Ibsen og hustru1 dreng, 1 pige
-Niels Frandsen og hustru1 søn, 1 datter
-Peder Nielsen og hustru1 søn, 1 pige
Tureby godsJørgen Andersen og hustru1 pige, 2 inderste, den ene gl og fri
Bregentved godsJep Jensen og hustruingen folk
Egede godsHusmand Søren Hansen og hustru1 karl, 1 ko
Rytter godsHusmand Christen Larsen og hustru1 pige, 1 ko
Tureby godsHusmand Niels Rasmussen og hustru1 inderste kvinde, intet kvæg
Jenstrup
Egede godsAnders Hansen og hustru1 pige
-Peder Sørensen og hustru1 karl, 1 pige
Bregentved godsHans Iversen og hustru ingen folk
Rytter godsJens Hansen og hustru1 pige
Tureby godsRasmus Pedersen og hustruingen folk, inderste Hans Pedersen og hustru
-Husmand Hans Madsen og hustruintet kvæg
Kielstrup
Egede godsLars Olsen og hustru1 karl, 1 pige, 1 dreng
Taagerup
Egede godsLars Hansen og hustru1 søn, 1 datter
-Mads Rasmussen og hustru1 søn, 1 lediggænger
-Peder Nielsen og hustru1 karl, 1 pige
Tureby godsPeder Smed og hustru2 inderste Jens Pedersen og hustru
-Lars Mortensen og hustru1 karl, 1 pige
Egede godsHusmand Peder Sørensen og hustruintet kvæg
Druestrup
Tureby godsAnders Olsen og hustru1 søn, 1 pige
-Niels Christensen og hustru1 karl, 1 datter
Egede godsPeder Jyde og hustru1 søn, 1 datter
-Hans Mogensen1 søn, 1 datter
Bregentved godsAnders Iversen og hustru1 søn
-Husmand Henrich Skomager og hustru
Lellinge godsLars Mogensen og hustruintet kvæg
Viverup
Bregentved godsOluf Smed ungkarl
-Niels Jensen og hustru1 karl, 2 inderste Peder Nielsen og hustru
-Anders Jyde og hustru1 pige
Egede godsOluf Hansen og hustru1 karl, 1 pige
-Lars Hansen og hustru1 karl
Bregentved godsHusmand Jens Pedersen og hustru1 leie ko
-Husmand Peder Pedersen og hustruintet kvæg
Egede godsHusmand Jens Nielsen og hustru
-Enke kvinde efter sl Niels Hansenintet kvæg
Aas
Egede godsKnud Heide og hustru1 karl
-Peder Olsen og hustru1 karl
-Husmand Peder Nielsen og hustruintet kvæg
Frenderup
Egede godsMads Sørensen og hustru1 karl, 1 pige
-Jens Pedersen og hustru1 søn
-Hans Afrensen og hustru1 søn, 2 inderste Niels Brede og hustru
-Hans Christensen og hustru1 søn
-Lars Pedersen og hustru1 søn, 1 pige
-Lars Andersen og hustru2 inderste Jens Nielsen og hustru
-Husmand Peder Nielsen og hustru
-Husmand Oluf Jørgensen1 pige, intet kvæg
-Husmand Jens Nielsen og hustru1 leie ko
-Husmand Peder Jensen og hustru1 ko
Rode
Egede godsMads Jensen og hustru
-Tyster Olsen og hustru
-Peder Ibsen og hustru1 karl
-Anders Smed og hustruingen folk
-Peder Christensen og hustru1 karl
-Jens Davidsen som ikke mere er Birke-
dommer og hustru boer i Præstens gaard
1 datter
Geistlig godsJesper Tommesen og hustru1 karl, 2 piger
-Kristen Olsen og hustru1 karl, 1 pige
Gisselfeldt godsHans Jensen og hustru
-Erich Jørgensen og hustru2 inderste Søren Sørensen og hustru
Bregentved godsLars Rasmussen og hustruingen folk
-Ingvor Jørgensen og hustru1 datter, 1 pige
Egede godsHusmand Hans Jørgensen og hustru1 ko
-Husmand Lars Jacobsen og hustru1 ko
Gisselfeldt godsHusmand Jacob Madsen og hustru
-Husmand Jens Jensen og hustruintet kvæg, bor i Præstens hus
Babberup
Egede godsPeder Olsen og hustru1 karl, 1 pige
-Knud Nielsen og hustru1 søn
-Christen Olsen og hustruingen folk
-Bent Jensen og hustru
-Peder Larsen og hustru1 dreng, 1 pige
-Lodvig Pedersen og hustruingen folk
-Anders Ibsen og hustru1 søn, 1 datter, 1 karl, 1 pige
-Hans Jørgensen og hustruingen folk
-Lassen Godske og hustru han betiener
Egede Birkeskriverie
ingen folk
-Husmand Mads Rasmussen og hustruintet kvæg
-Husmand Peder Hansen og hustruintet kvæg
-Husmand Anders Hansen og hustruintet kvæg
Høsten
Tureby godsLars Nielsen og hustru1 karl, 1 inderst
-gl. Anders Larsen og hustru1 pige
-unge Anders Larsen og hustruingen folk
-Peder Nielsen og hustru4 inderste Peder N og hustru, Hitze Bentsen
og Niels Pedersen
-Hans Nielsen og hustru1 inderste Ole Troelsen
-Willads Bertelsen og hustru1 søn
-Lars Olsen enkemand1 søn, 1 datter
-Jens Rasmussen og hustru1 karl
-Jep. N. og hustru1 karl, 1 pige
-Anders Nielsen og hustru
Bregentved godsNiels Pedersen og hustru1 karl, 1 pige
-Lars Hansen og hustruingen folk
-Frantz Mickelsen og hustruingen folk
-Jens Jørgensen og hustruingen folk
Egede godsNiels Madsen og hustru1 pige
Tureby godsHusmand Hans Mogensen og hustru1 datter, 1 ko
Bregentved godsHusmand Peder Larsen og hustruintet kvæg
-Husmand Anders Pedersen og hustruintet kvæg


Til toppenTil forsidenTil skattemandtalslisteTil 1699 Tureby Sogn