Consumption og Folcheskatten 

Tureby og Sønder Dalby sogn

1681

Til forsidenTil skattemandtalsliste


Nedenstående er en afskrift af Knud Larsen´s optegnelser, der findes på Landsarkivet i København
Tureby sogn
Børsted
Anders Jensen Boemand
th. Olle Pedersen
Bodel Dirichsdatter
Niels Oelsen Boemand
th. Svend Nielsen
Berette Christensdatter
Jacob Madtzen Boemand
th.Christen Erichsen
Inger Rasmusdatter
Christen Christensen Boemand
th. Søffren Christensen
Anders Pedersen
Cidsel Lauridsdatter
Kæderup
Bertel Andersen Boemand
th. Peder Henningsen
Karen Lauridsdatter
Laurits Olsen Boemand
th. Lave Oelsen
Anne Rasmusdatter
Niels Bunde Boemand
th. Mads Rasmussen
Laurits Bunde Boemand
th. Regnholdt Pedersen
Waldborg Hendrichsdatter
Peder Ibsen Boemand mangler
Morten Pedersen Boemand
th. Jens Pedersen
Maren Pedersdatter
Laurits Pedersen Boemand
th. Peder Lauritsen
Anne Laursdatter
Margrethe Laursdatter
Morten Rasmussen Boemand mangler
Christen Jensen Boemand
th. Christen Christensen
inderst Anna Ollesdatter
Peder Weffer Huusmand
th. Maren Jensdatter
Veyr Møllen
Peder Bartholomeyrs Møller
th. David Lauridtsen
Kirsten Andreasdatter
Karen Jørgensdatter
Turebyholm
Smedie
Christen Andersen Huusmand
th. Bente N.
Teglgaarden
Peder Teglbrænder Boemand
th. Laurits Hansen
Sønder Dalby sogn
Dalby
Præstegaarden
Engel Nørring præstekvinde
en Skolemester
2 piger
1 karl
1 røgter
Degnegaarden
Jens Christensen Degnen
Kirsten Nielsdatter Qvinden
th. Clemmen Jensen
Mette Hansdatter
Rasmus Jørgensen Boemand
th. Niels Jørgensen
Laurits staldmester
Olle Christensen holder gaarden med sin moder
sl. sl. Christen Grummesen
th. Madz Paaz
Anders Hansen Smed Boemand
th. Anne Pedersdatter
Borup
Hans Nielsen Boemand
th. Cidzel Mogensdatter
Niels Frandtzen Boemand
th. Franz Moensen
Søffren Hansen Kock Huusmand
th. Anne Pedersdatter
Laurits Jyde Huusmand
th. Cathrine Nielsdatter
Jørgen Christensen Skrædder Huusmand
th. Christen Jørgensen
Jenstrup
Jørgen Søffrensen Boemand
th. Peder Thomasen
Anne Jørgensdatter
Olle Pedersen Boemand
th.Peder Oelsen
Bodel Oelsdatter
Hans Pedersen Boemand
inderste Niels Hansen
Kielstrupgaard
Olle Lauritsen Boemand
th. Laurits Oelsen
Ingeborg Hendrichsdatter
Ellen Moensdatter
Taagerup
Jørgen Nielsen Boemand
th. Anders Christensen
Maren Hansdatter
Madz Laursen Boemand
th. Jacob Andersen
Maglene Nielsdatter
Olle Pedersen Boemand
th. Hemming Nielsen
Karen Pedersdatter
Ellen sl. Ingel Hansens Boeqv
th. Olle Lauritsen
Ingeborg Rasmusdatter
Hans Jensen Huusmand
inderste Ellen Frandzen
Druestrup
Anders Olsen Boemand
th. Peder Hansen
Anne Andersdatter
Karen Andersdatter
Jens Madtzen Boemand
th. Hans Jensen
Mette Pedersdatter
Jon Hansen Boemand
th. Jacob Gregersen
Cidtze Hansdatter
Peder Nielsen Huusmand
th. Anne Nielsdatter
Viverup
Jens Pedersen Smed Boemand
th. Søffren Hansen
Maren Jensdatter
Kield Lauridsen Boemand
th. Laurits Pedersen
Peder Rasmussen Boemand
th. Johanne Oelsdatter
Christen Rasmussen holder gaarden med sin moder
Karen sl. Rasmus Nielsen
th. Laurits Hansen
Anne Rasmusdatter
inderst Carl Hugger
Laurits Murermester Boemand
th. Anders Laursen
Mette Laursdatter
inderst Christen Nielsen
Peder Pedersen Weffer Huusmand
Weffr pige Maren Jørgensdatter
Weffr pige Karen Rasmusdatter
Aas
Knud Rasmussen Boemand
th. Peder Hansen
Maren Rasmusdatter
Søffren Søffrensen Boemand
th. Ellen Hansdatter
Frenderup
Mads Søffrensen Boemand
th. Morten N.
Jens Rasmussen
Bodel Nielsdatter
Hans Hemmingsen Boemand
th. Kirsten Jørgensdatter
Hans Aversen Boemand
(Søffren Hemmingsen)
th. Anne Jepsdatter
Hans Christensen Boemand
th. Anne Kieldsdatter
inderste Laurits Hemmingsen
Anne sl. Morten Jydes Boeqv
th. Karen Laursdatter
Laurits Andersen Boemand
inderst Jens Nielsen
Roede
Christen Poffvelsen Boemand
inderst Hans Weffuer
Jørgen Nielsen Boemand
th. Anne Mortensdatter
Olle Nielsen Boemand
th. Hendrich Nielsen
Thomas Jespersen Boemand
th. Jesper Thomasen
Madtz Thomasen
Rasmus Madtzen Boemand
th. Erich Throelsen
Alugard Olsdatter
Anders Jensen Boemand
th. Kirsten Andersdatter
Inderst Hans Søffrensen
Inderst Inger sl. Madtz Nielsen
Michel Jensen Boemand
th. Anders Nielsen
Maren Andersdatter
Sl. Jens Andersen Affbrøtte gaard
inderst Sara sl. Knud Hansen
Laurits Jacobs. Weffer Huusmand
Veff.pige Bodel Jacobsdatter
Baberup
Peder Oelsen Boesmand
th. Ludtze Hansdatter
Peder Hansen Boesmand
indest Johanne Olsdatter
Hans Oelsen Boesmand
th. Laurits Andersen
Karen Hendrichsdatter
Jens Andersen Boemand
th. Jørgen Lauritsen
Anders Ipsen Boemand
th. Peder Skaaning
Madtz Rasmussen Boemand
th. Maren Olsdatter
Høsten
Berthel Villadsen Boemand
th. Villads Berthelsen
Karen Pedersdatter
Peder Pedersen Boemand
th. Inger Laursdatter
Laurits Oelsen Boemand
( Olle Lauritsen)
th. Maren Christensdatter
Olle Jensen Boemand
th. Peder Nielsen
Gertrud Pedersdatter
Den resterende del af Høsten mangler.

Til toppenTil forsidenTil skattemandtalsliste