Ildsteds og kvægskat 

1677

Til forsidenTil skattemandtalslisteNedenstående er en afskrift af Knud Larsen´s optegnelser, der findes på Landsarkivet i København.

Fortegnelse på hvis Ildsteder, Queg og Bester, som er, och findes på Turebyholms Gods, och des underliggende Bøndergodz,
som effter Kongelig Maytz Naadigste Forordning schal giffuis af ,
Er som følger.

Tureby sognRdrMkSk
Tureby (Nyby)
Peder Rasmussen
2 ildsteder
2 køer
4 heste
2
1
1
Niels Aagesen
2 ildsteder
1 ko
3 heste
138
Andreas Jensen
2 ildsteder
2 køer
4 heste
210
Frands Pedersen
2 ildsteder
2 køer
3 heste
200
Peder Madsen
1 ildsted
1 ko
110
Husmand Jens Rasmussen
1 ildsted
1 ko
01
Kæderup
Enken sal. Peder Jensen
5 ildsteder
5 køer
8 heste
520
Christen Jensen
3 ildsteder
3 køer
5 heste
308
Laurids Pedersen
4 ildsteder
1 ko
5 heste
318
Morten Rasmussen
2 ildsteder
2 køer
3 heste
200
Laurids Bunde
3 ildsteder
2 køer
4 heste
230
En inderste
1 ildsted
020
Niels Bunde
3 ildsteder
1 ko
5 heste
238
Laurids Olsen
4 ildsteder
3 køer
5 heste
328
En inderste
1 ildsted
1 ko
00
Anders Persen
4 ildsteder
3 køer
5 heste
328
Peder Ibsen
2 ildsteder
2 køer
3 heste
200
2 inderste
2 ildsteder
100
Peder Veufer
2 ildsteder
2 køer
2 heste
130
Jep Olsen
2 ildsteder
1 ko
108
Jep Skomagers enke
1 ildsted
020
Anne Hanses
1 ildsted
020
Turreby Vejrmølle
Peder Bartollomeysen
3 ildsteder
3 køer
5 heste
308
Børsted
Anders Jensen
5 ildsteder
9 køer
12 heste
700
Jacob Madsen
7 ildsteder
8 køer
8 heste
620
Christen Christensen
5 ildsteder
4 køer
8 heste
520
En inderste
1 ildsted
020
Niels Olsen
6 ildsteder
9 køer
8 heste
620
Husmand Peder Rasmussen
1 ildsted
1 ko
00
Oluf Jørgensen
1 ildtsed
020
Jens Ibsen
1 ildsted
020
Erich i Storche vænge
1 ildsted
1 hest
030
Husmand Peder Schiøtte
2 ildsteder
100
Peder Teglbrænder
3 ildsteder
1 ko
2 heste
208
Turreby Vandmølle
Christen Skreeder
3 ildsteder
120
Vaase Husene
Husmand Hans Madsen
1 ildsted
1 ko
180
Husmand Bent Mogensen
1 ildsted
020
Ingvor Ingelsen
1 ildsted
1 ko
00
Ofuerdrefs Husene
Husmand Lars Kock
1 ildsted
1 ko
00
Niels Andersen
1 ildsted
1 ko
00
Christen Skonning
2 ildsteder
1 ko
128
Hans Andersen
1 ildsted
1 ko
2 heste
108
Dalby Sogn
Dalby
Niels Bunde
3 ildsteder
3 heste
210
Peder Hansen
2 ildsteder
3 heste
130
Høsten
Jens Christensen
7 ildsteder
5 køer
6 heste
528
Anders Skomager
2 ildsteder
1 ko
1 hest
118
Peder Ladefoged
3 ildsteder
5 køer
5 heste
318
Niels Jensen
3 ildsteder
7 køer
6 heste
410
Bertel Villadsen
3 ildsteder
4 køer
7 heste
330
Jens Saxen
3 ildsteder
3 køer
6 heste
318
Niels Persen
3 ildsteder
1 ko
3 heste
218
Niels Sørensen
3 ildsteder
1 ko
2 heste
208
Laurids Throelsen
5 ildsteder
1 ko
5 heste
338
Peder Olsen
3 ildsteder
2 køer
3 heste
230
Boerup
Jørgen Andersen
3 ildsteder
2 køer
4 heste
230
Husmand Jens Jensen
1 ildsted
1 ko
00
Jenstrup
Hans Persen
2  ildsteder
1 ko
4 heste
208
Husmand Niels Persen
2 ildsteder
100
Druestrup
Anders Olsen
7 ildsteder
10 køer
10 heste
818
Niels Christensen
4 ildsteder
3 køer
6 heste
338
Husmand Niels Raa
2 ildsteder
1 ko
1 hest
118
Taagerup
Ingel Hansen
4 ildsteder
4 køer
6 heste
400
Jens Jacobsen
3 ildsteder
3 køer
6 heste
318
Aas
Jens Persen
3 ildsteder
1 ko
3 heste
218

Underskrevet  Turebyholm den. 24 September 1677
A. Jensen Skriver

----------------------------------------------------------

Fortegnelse på hvis Ildsteder, Queg og Bester, som er, och findes på Bregentveds Gods underliggende Bøndergodz,
som effter Kongelig Maytz Naadigste Forordning schal giffuis af ,
Er som følger.

Dalby sognRdrMkSk
Druestrup
Joen Hansen
4 ildsteder
3 køer
6 heste
0158
Jenstrup
Jep Pedersen
3 ildsteder
1 ko
2 heste
088
        
Underskrevet Bregentved den 6. September Anno 1677
Peder Pedersen

--------------------------------------------------------

Fortegnelse på hvis Ildsteder, Queg og Bester, som er, och findes på Arrenfeldsborg Gods underliggende Bøndergodz,
som effter Kongelig Maytz Naadigste Forordning schal giffuis af ,
Er som følger.

Dalby sognRdrMkSk
Høsten
Erich Jørgensen
3 ildsteder
4 køer
7 heste
230
Hemming Hansen
3 ildsteder
2 køer
4 heste
150
Peder Andersen
2 ildsteder
2 køer
2 heste
110
Mogens Schoumager
1 ildsted
020
Viverup
Jens Smed
3 ildsteder
2 køer
7 heste
220
Jørgen Ingvorsen
3 ildsteder
3 køer
5 heste
208
Den øde gaard Christopher Olufsen
fradøde
2 heste
020
Peder Veuffer
2 ildsteder
2 køer
1 hest
100
Karen Christophersens
1 ildsted
3 køer
038
Rode
Ingvor Jørgensen og Niels Jyde
boer udi samme gård
3 ildsteder
4 køer
6 heste
220

Ellers er her i Dalby Sogn , 2 forarmede Inderster som iche haffr. Midell noget
att giffue, men betller deres brød och mest for Gud schyld haffuer Huse Lyd.

Underskrevet Frersløf den 4. September 1677
Laurids Olsen


----------------------------------------------------

Fortegnelse på hvis Ildsteder, Queg og Bester, som er, och findes på Strøtgodsit  efter Amtskriverens fortegnelse
som effter Kongelig Maytz Naadigste Forordning schal giffuis af ,
Er som følger.

Dalby Sogn
Roede
UniversitetetTommas Smed
6 ildsteder
6 køer
8 heste
350
Knud Hansen
5 ildtseder
6 køer
6 heste
310
EiendomsbJens Andersen
3 ildsteder
4 køer
5 heste
250
En inderste i den øde
1 ildsted
1 ko
00
Dalbye
PræstenAnders Hansen Smed
5 ildsteder
1 ko
4 heste
250
Høsten
AssindrupgaardNiels Lauridsen
2 ildsteder
2 køer
4 heste
130
Boerup
Husmand Niels Hansen
1 ildsted
2 heste
040

Underskrevet Strøbye den 17. Martij 1682

Niels Pedersen
Til toppenTil forsidenTil skattemandtalsliste