Jørgen Jensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1726(Lundby, Lundby sogn)-
Død :Eft 1788Kildevang, Tågeby, Mern sogn-

Stilling : Gårdmand
Ref. : LSL 128, LSL 144

Adresse : Lundby, Lundby sogn / Kildevang, Tågeby, Mern sogn. (1788: jordebogsnummer 3.)
Noter : Jørgen Jensen var indtil 1756 gårdmand i Lundby og derefter i Tågeby. Han byttede fæste med Jens Nielsen jævnfør nedenstående 2 indfæstninger:

Vordingborg rytterdistrikts fæsteprotokol, 24. maj 1756:
Lundby: Jens Nielsen fra Tågeby tilsagt fæste på den gård, som Jørgen Jensen til ham har afstået, hartkorn under nr. 29, 7-7-2 tdr. Bygninger: 48 fag, brøstfældig for 18 rdl.
2017: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89WF-MC43?mode=g&i=253&wc=M52G-FMS%3A333466801%2C334588701%2C334592501&cc=2015318

Samme fæsteprotokol, også den 24. maj 1756:
"No 61 - N. 106 - Taagebye - Jørgen Jensen Fæster dend Gaard, som Jens Nielsen til hannem haver afstaaet, Hartkorn under No 3 og 1/4 af 16 i Nøre Mehrn - 5 Td 3 sk 2 1/4 Album, Besætningen og Sædekornet beregnet til 130 rd 4 mark, Biugningerne som bestaar af 36 fag brøstfældig for 10 rd, hvortil Fæsteren haver lovet at være Ansvarlig" Indfæstning 12 rdl.
2017: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9WF-MC4D?mode=g&i=254&wc=M52G-FMS%3A333466801%2C334588701%2C334592501&cc=2015318

Havde Jørgen Jensen en datter Else Jørgensdatter, gift med Hans Jacob Brask i Nyråd? I 1785 var sønnen Jens Jørgensens kone i Tågeby huemor til en søn af dem, Jacob. I 1787 var Anna af Tågeby fadder til samme pars datter Sitsel; den Anna må være Jørgen Jensens datter Anne Jørgensdatter - de øvrige 2 Anna´er i Tågeby på den tid var ældre gifte koner.
På baggrund af ovenstående indicier er Else Jørgensdatter ført som datter af Jørgen Jensen og Maren Hansdatter.

Jørgen Jensen er nævnt som vidne ved skiftet efter Husmand Rasmus Jensens kone, Kirsten Hansdatter i Tågeby 5. juli 1762. Jungshoved gods´ skifteprotokol.
I 1765 er Jørgen Jensen i Tågeby nævnt i Præstø byfogeds skifteprotokol i fallitboet efter farver Jens Krog i Præstø. Jørgen Jensen skyldte 15 skilling for farvning af 5 lod højrødt garn. Folie 435b.

Omtrentligt fødeår: 1726 - 45 år i 1771 (Öeders efterretninger) og 61 år i 1787 (folketællingen).

Jørgen Jensen døde mellem 1788 og 1801. I 1788 gik han på aftægt hos sønnen Jens Jørgensen, der overtog fæstet på gården ifølge fæstebrev (opbevaredes i 2002 af Holger Hansen, Tågeby).

Jørgen Jensen kan være identisk med eller sammenblandet med (10956). Kan der være tale om flere ægteskaber / stedbørn?
1764, Allerslev kirkebog: Døbt gårdmand Hans Bentsens søn Bendt i Ammendrup. Blandt fadderne var barnets morfar Jørgen Jensen fra Tågeby.
I 1779 var gårdmand Jørgen Jensens hustru fra Tågeby gudmor til Anders Bentsens datter Anne Kathrine i Allerslev.

- - -

1755: En Jørgen Jensen fik begravet en søn i Lundby kirke. Barnet er ikke døbt i Lundby sogn.
1758 trolovede i Lundby: Ungkarl Jørgen Jensen og enken Karen Larsdatter. Forlovere Jens Larsen og Niels Hansen.

Er Jørgen Jensen født i Lundby sogn? I Lundby kirkebog er der to relevante dåbe af en Jørgen, søn af en Jens:
1726: "Dom Invocavit ? Søndag i Fast: Døbt Jens Jørgensens barn og kaldet Jørgen, Baaren af Niels Smids Qvinde, Faddere Ole Peders: Niels Pedersen og Peder Nielsen, Anne Jørgensd: og Sidse Niels Daatter".
1728: "3die Pintzedag blev døbt Jens Haugaards barn i Lundbye og kaldet: Jørgen, Jørgen Slagters Daatter Anne bar det, Fadder: Jens Bonde Karl, Olle og pige Karen, Mads Hemmingsens Karl Rasmus, Niels Brÿggers Kone?"
Jens Jørgensen fik døbt en datter Boel i 1730.
Jens Hougaard fik døb en datter Johanna i 1732.
Jens Hougaard fik døbt en datter Birgitte i 1735.
Jens Hougaard begravet 2. søndag i advent 1736.
Jens Hougaards barn begravet 2. juledag 1736.

Mulig konfirmation i 1745 i Lundby kirke: "Til Confirmat. til Paaske 1745 / Jørgen Jensen"

1758: I "Hasselskoven" af Holger Munk nævnes gdm. Jørgen Jensen, i Tågeby, der i 1758 var kommet til gård i Tågeby (Kildevang) ved at gifte sig med enken Karen Larsdatter - dette ifølge slægtsoverleveringer nedskrevet i 1920. Dette formentlig på basis af Hans Hansens fejlagtige udredning af familieforholdet til Lundby.

En Jørgen Jensen døde i Lundby i 1751 - Hvem var han? Hans enke fik samme år døbt en søn Jørgen. Jørgen Jensens enke var hellig 3 kongersdag 1753 fadder til Erik Madsens søn Hans i Lundby. Denne Jørgen Jensen var muligvis blevet gift som enkemand af Torup (Hammer sogn) i Lundby kirke i 1743 med pigen Marie Christiansdatter i Lundby.

FarMor
(Jens)
ÆgteskabBørn
- Maren Hansdatter 1760 - Jens Jørgensen
Omk 1762 - Else Jørgensdatter
Omk 1765 - Anne Jørgensdatter

Jørgen Jensen
* Omk 1726
† Eft 1788
(Jens)
-
† Før 1756

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Hansdatter

DatoStedKilde
Født :1728Lundby, Lundby sogn-
Døbt :21.11.1728Lundby KirkeKilde
Død :Eft 1801Kildevang, Tågeby, Mern sogn-
Konfirmeret :05.04.1744Lundby KirkeKilde

Stilling : Madmoder
Ref. : LSL 129, LSL 145

Adresse : Kildevang, Tågeby, Mern sogn
Noter : VÆSENTLIG OMSKRIVNING AF HENDES ANER I DECEMBER 2006.
Hun hed Maren Hansdatter iflg. folketællingerne 1787 og 1801 - Uoverensstemmelse med navnet ved trolovelsen i Lundby: Karen Larsdatter! Der er formentlig en fejl i Hans Hansens udredningen på dette punkt.
Gift anden gang med Jørgen Jensen.
Hun er død efter folketællingen 1801.
Fra Else Anegård april 2002 - Kan følgende evt. være hendes første Ægteskab? Oplysning fra Lundby Kirkebog: " D 18 April 1749 bleve Trolovede Encke Manden Sören Pedersen og Pigen Maren Hans Datter, og vare vi underskrefne Forlover - Hans MortenSen, Hans PederSen"
Søren Pedersens foregående kone begravet 1749 i Lundby: "Sören Pedersens Koene beg: med Ligp: Fer: 2 Paschatos"
5 April 1754 blev Søren Pedersen begravet med Ligprædiken. Søren Pedersen fik ikke døbt børn i perioden 1749-55.
Hun er formentlig konfirmeret 1744: Kirkebogen, Lundby sogn, konfirmerede 1744 - "Til Confirmation til Paaske 1744: / Maren Hansdaatter:"
I 1761 var hun - "Jørgen Jensens Kone i Toubye" - gudmor til Peder Hiorts søn Jens i Ring, Hammer sogn. Peder Hiorts foregående kone var død i 1760 og han blev sandsynligvis trolovet igen samme år i Hammer kirke - Enkemand Peder Knudsen i Ring trolovet med Bodil Jensdatter, forlovere var Knud Hiort og Peder Olsen.

FarMor
Hans PedersenBodil Hemmingsdatter
ÆgteskabBørn
- Maren Hansdatters 1. mand -
- Jørgen Jensen 1760 - Jens Jørgensen
Omk 1762 - Else Jørgensdatter
Omk 1765 - Anne Jørgensdatter

Maren Hansdatter
* 1728
† Eft 1801
Hans Pedersen
-
† Eft 1735
Bodil Hemmingsdatter
* Omk 1696
† Eft 1735

-
-


Hans Pedersens mor
-
† 04.1731
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

(Jens)

DatoStedKilde
Død :Før 1756(Lundby, Lundby sogn)-

Alt.navn : Jens Nielsen? Jens Hovgaard?
Ref. : LSL 256, LSL 288

Adresse : Lundby, Lundby sogn
Noter : Fiktiv person.
I 1757 blev en gamle Jens Nielsen i Lundby begravet - uden aldersangivelse.
Jørgen Jensens far har tidligere været sat til at være Jens Jørgensen i Lundby - døbt en søn Jørgen i 1726. Dette er udgangspunktet i Hans Hansens "Slægt efter Slægt i 275 år".
Se også sønnen Jørgen.

ÆgteskabBørn
? Omk 1726 - Jørgen Jensen

(Jens)
-
† Før 1756

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Bodil Hemmingsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1696(Lundby, Lundby sogn)-
Død :Eft 1735Lundby, Lundby sogn-

Ref. : LSL 259, LSL 291

Adresse : Lundby, Lundby sogn
Noter : Hun er brugt som gudmor og fadder i Ring, Hammer sogn hos Jacobs Hansen Hovgaard (26091) og kone Sidse Pedersdatter.
Hun er muligvis søster til Niels Hemmingsen (9686) i Lundby. JA
Hun er datter af Hemming Olsen i Lundby, død i 1715 og skiftet efter ham i 1716. Ved det skifte var huyn 20 år gammel.
I 1734 begravedes hendes mor eller stedmor - Lisbet Hemmings.

Mere i ny fil i 2016.

ÆgteskabBørn
1721 - Hans Pedersen 1722 - Kirsten Hansdatter
1723 - Peder Hansen
01.1726 - Kirsten Hansdatter
1728 - Maren Hansdatter
01.1731 - Anna Hansdatter
1734 - Hemming Hansen

Bodil Hemmingsdatter
* Omk 1696
† Eft 1735

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Hansdatter

DatoStedKilde
Født :1722Lundby, Lundby sogn-
Døbt :10.05.1722Lundby KirkeKilde
Død :06.1722Lundby, Lundby sogn-
Begravet :14.06.1722Lundby KirkeKilde

FarMor
Hans PedersenBodil Hemmingsdatter

Kirsten Hansdatter
* 1722
† 06.1722
Hans Pedersen
-
† Eft 1735
Bodil Hemmingsdatter
* Omk 1696
† Eft 1735

-
-


Hans Pedersens mor
-
† 04.1731
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Hansdatter

DatoStedKilde
Født :01.1726Lundby, Lundby sogn-
Døbt :27.01.1726Lundby KirkeKilde

FarMor
Hans PedersenBodil Hemmingsdatter

Kirsten Hansdatter
* 01.1726
-
Hans Pedersen
-
† Eft 1735
Bodil Hemmingsdatter
* Omk 1696
† Eft 1735

-
-


Hans Pedersens mor
-
† 04.1731
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anna Hansdatter

DatoStedKilde
Født :01.1731Lundby, Lundby sogn-
Døbt :21.01.1731Lundby KirkeKilde

FarMor
Hans PedersenBodil Hemmingsdatter

Anna Hansdatter
* 01.1731
-
Hans Pedersen
-
† Eft 1735
Bodil Hemmingsdatter
* Omk 1696
† Eft 1735

-
-


Hans Pedersens mor
-
† 04.1731
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Jørgensdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1765Kildevang, Tågeby, Mern sogn-
Død :02.07.1818Sandvig, Mern sogn-
Begravet :05.07.1818Mern KirkeKilde

Adresse : Tågeby i 1787 / Sandvig, Mern sogn (Ellevangsgård, matr.nr. 11a, Sandvigvej 37 iflg. Rosa Olsen, Sageby)
Noter : Hun er datter af Jørgen Jensen, Kildevang, Tågeby og bror til Jens Jørgensen, Kildevang, Tågeby: I skiftet 1810-11 efter aftægtskone Kirsten Rasmusdatter i Tågeby, enke efter Jens Jørgensen er Anne Jørgensdatters mand Jens Mikkelsen omtalt som "den forhen afdøde Faders Svoger" i forbindelse med Kirsten Rasmusdatters børn, som han var formynder for.
I 1787 var hun muligvis med som fadder ved dåben af Hans Jacobsen Brask og Else Jørgensdatters datter Sitsel i Nyråd, Vordingborg sogn - skrevet som "Anna gig hos af Toubÿe". Barnets mor og Anne Jørgensdatter kan være søstre.
Skiftet efter hende: Skifteprotokollen for Oremandsgård gods: Boet registreret d. 25-9-1818. I Uddrag:
Gårdmand Jens Michelsens kone Anne Jørgensdatter i Sandvig.
Børn:
1) Hans, 27 år, fraværende ved regimentet i København.
2) Jørgen, 24 år.
3) Jens, 12 år.
Værge for børnene var gårdmand Hans Jensen, Tågeby. Ved skiftets afslutning kaldes hun Anne Jensdatter! Overskud i boet 232 rigsdaler.

FarMor
Jørgen JensenMaren Hansdatter
ÆgteskabBørn
- Jens Michelsen Omk 1791 - Hans Jensen
Omk 1794 - Jørgen Jensen
Omk 1800 - Sidse Jensdatter
1806 - Jens Jensen

Anne Jørgensdatter
* Omk 1765
† 02.07.1818
Jørgen Jensen
* Omk 1726
† Eft 1788
Maren Hansdatter
* 1728
† Eft 1801
(Jens)
-
† Før 1756-
-Hans Pedersen
-
† Eft 1735


Bodil Hemmingsdatter
* Omk 1696
† Eft 1735

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -
Hans Pedersens mor
- - † 04.1731


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Hansen Stær

DatoStedKilde
Født :Omk 1731--
Død :Eft 1801Skovbækgård, Sandvig, Mern sognKilde

Stilling : Gårdmand
Ref. : LSL 130, LSL 146

Adresse : Skovbækgaard, Sandvig, Mern sogn
Noter : Han var forlover i Øster Egesborg sogn den 20. november 1795 for en Hans Hendriksen af Mern sogn - trolovet til en Ane Nielsdatter i Skovhuse; hendes forlover var en Hemming Rasmussen.
Han var ikke forlover for sønnen Hans Rasmusssen i 1818 ved dennes 2. ægteskab: Er formodentlig død 1801-1818; sandsynligvis også før 1815.

Folketællingen for Sandvig 1787, nr. 9, en gård:
Rasmus Hansen - husbond - 56 - Gift 1. - bonde og gårdbeboer
Berthe Hansdatter - madmoder - 57 - Gift 1.
Hans Rasmussen - deres søn - 23 - Ugift
Johanne Olufsdatter - tjenestefolk - 30 - Ugift
Ole Nielsen - tjenestefolk - 16 - Ugift

En mulig far til Rasmus Hansen Stær er Hans Lauritzen Stæhr i Sønder Mern (2762).
Stær-navnet kan måske føres tilbage til Kalvehave sogn: I 1764 døbtes en Rasmus Hansen, søn af Hans Rasmussen i Løbergården; Hans Rasmussens hustru i Sandvig var gudmor og en af fadderne var en Hans Stær i Viemose. Denne Hans Stær fik i 1768 døbt en søn Peder, der blev båret af Sophia Hansdatter i Sandvig - En Sophie Hansdatter blev trolovet med enkemand Hans Rasmussen af Sandvig 1753 i Kalvehave kirke: "Dend 5 Dec: troloves Enkemand Hans Rasmussön af Sandvig og Sophie Hansdatter af Wiemose Forlovere ere Hans Stæhr og Niels Jensön ibidem." De 2 er uden tvivl parret i 14. familie ved folketællingen 1787.
Stær-navnet nævnes ofte i Kalvehave sogn. Rasmus Hansen Stær kan efter navneskikken og tidspunktet være søn af førnævnte Hans Stær, Viemose, eller stær-navnet kan være overført fra Viemose til Sandvig med Sophie Hansdatter (Stær?), hvis hun er datter af Hans Stær i Viemose.
I 1739 var en Willum Stær (Willum Rasmussen) i Balle forlover ved en trolovelse i Kalvehave sogn.
I 1735 trolovedes i Kalvehave kirke en Hans Jørgensen fra Mern og Maren, salig Rasmus Stærs Enke i Viemose.
I Kalvehave kirke var en Jens Stær i Kalvehave forlover i 1733.
I 1752 er en Hans Stær i Skuderup nævnt som fadder i Øster Egesborg sogn; og i 1755 nævnes en Peder Stær i Skuderup som fadder.
I 1801 begravedes i Kalvehave en Jens på 20 år, søn af afgangen gårdmand i Viemose Lars Persen Stær.

ÆgteskabBørn
- Birthe Hansdatter 1763 - Kirsten Rasmusdatter
Omk 1768 - Hans Rasmussen Stær

Rasmus Hansen Stær
* Omk 1731
† Eft 1801

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Jensdatter

DatoStedKilde
Født :1786Kildevang, Tågeby, Mern sogn-
Død :23.01.1850Sandvig, Mern sogn-
Begravet :30.01.1850Mern KirkeKilde

Adresse : Huset, matr.nr. 21, Sandvig, Mern sogn
Noter : Anmærkning i kirkebogen ved hendes død: "Engelholm" - Skiftet formentlig foretaget dér.

FarMor
Jens JørgensenKirsten Rasmusdatter
ÆgteskabBørn
- Poul Bendtsen 1812 - Bent Poulsen
12.12.1818 - Jens Poulsen

Ane Jensdatter
* 1786
† 23.01.1850
Jens Jørgensen
* 1760
† 05.1800
Kirsten Rasmusdatter
* 1763
† 09.1810
Jørgen Jensen
* Omk 1726
† Eft 1788


Maren Hansdatter
* 1728
† Eft 1801Rasmus Hansen Stær
* Omk 1731
† Eft 1801


Birthe Hansdatter
* Omk 1730
† Eft 1801
(Jens)
- - † Før 1756

- - -

Hans Pedersen
- - † Eft 1735
Bodil Hemmingsdatter
* Omk 1696 - † Eft 1735


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Poul Bendtsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1779(Nørre Mern, Mern sogn)Hans Hansen i Slægt efter Slægt.
Død :18.05.1853Sandvig, Mern sogn-
Begravet :25.05.1853Mern KirkeKilde

Stilling : Inderste, husmand, daglejer

Adresse : Huset, matr.nr. 21, Sandvig, Mern sogn
Noter : Ifølge kirkebogen ved hans død skulle han være født ca. 1776, mens han iflg. Hans Hansen i "Slægt efter slægt" skulle være født i 1779; folketællingerne giver forskellige årstal omkring 1779. Han er Sandsynligvis født i Nørre Mern, hvor hans far Bent Olsen var gårdmand ved folketællingen 1787.
Han er nævnt som indsidder ved søstersønnen, Ole Rasmussens dåb 1822.

FarMor
Bent OlsenKaren Nielsdatter
ÆgteskabBørn
- Ane Jensdatter 1812 - Bent Poulsen
12.12.1818 - Jens Poulsen

Poul Bendtsen
* Omk 1779
† 18.05.1853
Bent Olsen
* Omk 1751
† 1799
Karen Nielsdatter
* 1753
† 13.10.1828
Ole Bendtsen
-
† 1764


Anna Hansdatter
-
† Eft 1773Niels Bentsen
* 1723
† 02.1797


Karen Peitersdatter
* 1730
† Eft 1787
Bendt Jørgensen
* Omk 1666 - † Eft 1738
Anna Hansdatter
* Omk 1671 - † Eft 1721

Hans Lauersen
* Omk 1689 - † 1772
Anna Boesdatter
- - † 1749

Bent Hansen
* 1697 - † 04.1758
Karen Hansdatter
* Omk 1690 - † 1753

Peiter Frederich Jørgensen Skomager
* 1695 - † 05.1780
Karen Jensdatter
* Omk 1707 - † 1778

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sidse Jensdatter

DatoStedKilde
Født :1793Kildevang, Tågeby, Mern sognHans Hansen i Slægt efter slægt
Død :15.11.1854Sageby, Mern sogn-
Begravet :19.11.1854Mern KirkeKilde

Stilling : Husmoder

Adresse : Sandvig, Mern / Huset matr.nr. 8b, Sageby

FarMor
Jens JørgensenKirsten Rasmusdatter
ÆgteskabBørn
09.12.1819 - Hans Nielsen Slagter 21.01.1822 - Jens Hansen
02.03.1823 - Jens Hansen
11.12.1826 - Niels Hansen

Sidse Jensdatter
* 1793
† 15.11.1854
Jens Jørgensen
* 1760
† 05.1800
Kirsten Rasmusdatter
* 1763
† 09.1810
Jørgen Jensen
* Omk 1726
† Eft 1788


Maren Hansdatter
* 1728
† Eft 1801Rasmus Hansen Stær
* Omk 1731
† Eft 1801


Birthe Hansdatter
* Omk 1730
† Eft 1801
(Jens)
- - † Før 1756

- - -

Hans Pedersen
- - † Eft 1735
Bodil Hemmingsdatter
* Omk 1696 - † Eft 1735


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Nielsen Slagter

DatoStedKilde
Født :1795Allerslev, Allerslev sogn-
Døbt :14.06.1795Allerslev KirkeKilde
Død :20.09.1846Sageby, Mern sogn-
Begravet :25.09.1846Mern KirkeKilde
Konfirmeret :29.04.1810Allerslev KirkeKilde

Stilling : Indsidder, husmand

Adresse : Sandvig, Mern / Huset matr.nr. 8b, Sageby
Noter : Kaldet Slagter - iflg. Hans Hansen i Slægt efter Slægt.

Ved vielsen i 1819 var han fra Allerslev; 26 år gammel.
Folketællingen 1845: 51 år gammel; fæstehusmand og arbejdsmand. Født i Mern sogn (mange fejl i folketællingen på dette punkt).
Ved sin død i 1846 angivet at være 56 år gammel.

FarMor
Niels NielsenEile Olsdatter
ÆgteskabBørn
09.12.1819 - Sidse Jensdatter 21.01.1822 - Jens Hansen
02.03.1823 - Jens Hansen
11.12.1826 - Niels Hansen

Hans Nielsen Slagter
* 1795
† 20.09.1846
Niels Nielsen
* 1764
† 04.06.1815
Eile Olsdatter
* 1754
† 17.08.1831
Niels Nielsen Svan
* Omk 1730
† 02.05.1815


Maren Rasmusdatter
* 1733
† 05.1799Ole Jensen Munk
* 1732
† 23.11.1814


Maren Jensdatter
* 1731
† 1796
(Niels)
- - -

- - -

Rasmus Nielsen Ellehammer
* 1691 - † 04.1763
Malene Jensdatter
* Omk 1692 - † 1776

Jens Pedersen
* 1692 - † 03.1762
Eile Nielsdatter Svan
- - † 1751

Jens Olsen
* Omk 1707 - † 1740
Karen Hansdatter
* Omk 1702 - † 02.1775

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Søren Jensen

DatoStedKilde
Født :1797Kildevang, Tågeby, Mern sognKilde
Død :10.02.1860Sandvig, Mern sognKilde
Begravet :17.02.1860Mern Kirke-

Stilling : Indsidder, tjenestekarl?, gårdmand

Adresse : Tågeby, Mern sogn / Sandvig, Mern sogn / Høvdingsgården? / Skovbækgård, Sandvig, Mern
Noter : Indsidder hos broderen Hans Jensen i Tågeby i 1831 og senere samme år i Sandvig (muligvis hos svigerfaderen), muligvis gift tjenestekarl på Høvdingsgården i 1834, gårdmand i Sandvig i 1836.

FarMor
Jens JørgensenKirsten Rasmusdatter
ÆgteskabBørn
23.02.1831 - Kirstine Hansdatter 29.05.1831 - Kirsten Sørensdatter
13.07.1836 - Hans Sørensen

Søren Jensen
* 1797
† 10.02.1860
Jens Jørgensen
* 1760
† 05.1800
Kirsten Rasmusdatter
* 1763
† 09.1810
Jørgen Jensen
* Omk 1726
† Eft 1788


Maren Hansdatter
* 1728
† Eft 1801Rasmus Hansen Stær
* Omk 1731
† Eft 1801


Birthe Hansdatter
* Omk 1730
† Eft 1801
(Jens)
- - † Før 1756

- - -

Hans Pedersen
- - † Eft 1735
Bodil Hemmingsdatter
* Omk 1696 - † Eft 1735


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirstine Hansdatter

DatoStedKilde
Født :1805Sandvig, Mern sognKilde
Døbt :03.03.1805Mern KirkeKilde
Død :18.06.1870Sandvig, Mern sognKilde
Begravet :22.06.1870Mern KirkeKilde
Konfirmeret :1819Mern KirkeKilde

Adresse : Skovbækgård, Sandvig? Formentlig hendes fødehjem og deres fælles bopæl.

FarMor
Hans HansenMaren Jacobsdatter
ÆgteskabBørn
23.02.1831 - Søren Jensen 29.05.1831 - Kirsten Sørensdatter
13.07.1836 - Hans Sørensen

Kirstine Hansdatter
* 1805
† 18.06.1870
Hans Hansen
* Omk 1773
† 14.01.1834
Maren Jacobsdatter
* 1775
† 21.05.1835
Hans Rasmussen
* Omk 1709
† Eft 1801


Sophie Hansdatter
* 1736
† Eft 1801Jacob Sørensen
* Omk 1746
† Eft 1801


Anna Hansdatter
* Omk 1740
† Eft 1801

- - -

- - -

Hans Jørgensen Stær
- - † Eft 1765
Maren Hansdatter
- - -

Søren Olsen Smed
* Omk 1720 - † 1788
Maren Andersdatter
- - † 11.1772


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Jensdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1800Kildevang, Tågeby, Mern sogn-
Død :30.05.1861Sandvig, Mern sogn-
Begravet :04.06.1861Mern KirkeKilde

Adresse : Huset, matrikelnummer 23 Sandvig, Mern sogn
Noter : Hun er født lige omkring nytår 1800 - ved boregistreringen den 17-5-1800 efter faderens død er hun 20 uger, hvilket med præcis 20 uger giver en beregnet fødselsdag 28-12-1799.

FarMor
Jens JørgensenKirsten Rasmusdatter
ÆgteskabBørn
06.06.1832 - Jens Jensen Kruse 05.01.1833 - Jens Jensen
04.04.1835 - Jens Jensen
20.04.1837 - Rasmus Jensen
21.07.1840 - Kirsten Jensdatter

Maren Jensdatter
* Omk 1800
† 30.05.1861
Jens Jørgensen
* 1760
† 05.1800
Kirsten Rasmusdatter
* 1763
† 09.1810
Jørgen Jensen
* Omk 1726
† Eft 1788


Maren Hansdatter
* 1728
† Eft 1801Rasmus Hansen Stær
* Omk 1731
† Eft 1801


Birthe Hansdatter
* Omk 1730
† Eft 1801
(Jens)
- - † Før 1756

- - -

Hans Pedersen
- - † Eft 1735
Bodil Hemmingsdatter
* Omk 1696 - † Eft 1735


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Jensen Kruse

DatoStedKilde
Født :1793Skalsbygården, Skalsby, Mern sogn-
Død :10.01.1875Sandvig, Mern sogn-
Begravet :16.01.1875Mern KirkeKilde

Stilling : Husmand, arbejdsmand

Adresse : Huset matr.nr. 23, Sandvig, Mern sogn
Noter : Tilnavnet Kruse er oplyst af Hans Hansen i Slægt efter Slægt.

FarMor
Jens BoesenKaren Larsdatter
ÆgteskabBørn
06.06.1832 - Maren Jensdatter 05.01.1833 - Jens Jensen
04.04.1835 - Jens Jensen
20.04.1837 - Rasmus Jensen
21.07.1840 - Kirsten Jensdatter

Jens Jensen Kruse
* 1793
† 10.01.1875
Jens Boesen
* Omk 1761
† 03.06.1846
Karen Larsdatter
* Omk 1766
† 10.05.1853
Boe Hansen
* Omk 1722
† Omk 01.12.1768


Kirsten Pedersdatter
* 1725
† Før 27.10.1784
-
--
-
Hans Lauersen
* Omk 1689 - † 1772
Anna Boesdatter
- - † 1749

(Peder)
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Hansdatter

DatoStedKilde
Født :1812Kildevang, Tågeby, Mern sogn-
Døbt :21.06.1812Mern KirkeKilde
Død :24.09.1844Neblegård, Neble, Allerslev sogn-
Begravet :28.09.1844Allerslev Kirke-
Konfirmeret :22.04.1827Mern KirkeKilde

Adresse : Neblegård, Neble, Allerslev sogn
Noter : Døde i barselsseng. Ingen levende børn.
Anmærkning i Kirkebogen, Allerslev sogn ved hendes død: "Død i Barnsnød. - Barnet skilt fra Moderen efter hendes Død ved Operation og dødt."
Ført med det dødfødt barn i ny fil i 2016.

FarMor
Hans JensenMaren Jensdatter
ÆgteskabBørn
10.11.1837 - Hans Hansen -

Kirsten Hansdatter
* 1812
† 24.09.1844
Hans Jensen
* 12.06.1787
† 28.05.1844
Maren Jensdatter
* Omk 1790
† 13.06.1861
Jens Jørgensen
* 1760
† 05.1800


Kirsten Rasmusdatter
* 1763
† 09.1810Jens Boesen
* Omk 1761
† 03.06.1846


Karen Larsdatter
* Omk 1766
† 10.05.1853
Jørgen Jensen
* Omk 1726 - † Eft 1788
Maren Hansdatter
* 1728 - † Eft 1801

Rasmus Hansen Stær
* Omk 1731 - † Eft 1801
Birthe Hansdatter
* Omk 1730 - † Eft 1801

Boe Hansen
* Omk 1722 - † Omk 01.12.1768
Kirsten Pedersdatter
* 1725 - † Før 27.10.1784


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Hansen

DatoStedKilde
Født :1812Neble, Allerslev sognKilde
Døbt :25.10.1812Allerslev KirkeKilde
Død :12.04.1867Neble, Allerslev sognKilde
Begravet :20.04.1867Allerslev Kirke-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Neblegård, Neble, Allerslev sogn
Noter : Oremandsgårds jordebog 1859: Fæstebrev på gården i Neble (gl. matr. nr. 1, ny matr. nr. 1) d. 14.-8.-1843. Folio 245 i fæsteprotokollen. Areal 36 6/14 tdl.

FarMor
Hans JensenAnne Hansdatter
ÆgteskabBørn
10.11.1837 - Kirsten Hansdatter -
17.01.1845 - Maren Larsdatter -

Hans Hansen
* 1812
† 12.04.1867
Hans Jensen
* Omk 1769
† 1842
Anne Hansdatter
* 1783
† Eft 1834

-
--
-Hans Pedersen
* 1746
† 03.1806


Birthe Hansdatter
* Omk 1742
† Eft 1801

- - -

- - -


- - -

- - -

Peder Jørgensen
* Omk 1714 - † 03.1764
Cathrine Villumsdatter
* 1716 - † 10.1767


- - -
Kirsten Boesdatter
* Omk 1711 - † 1793

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Hansen

DatoStedKilde
Født :17.07.1814Kildevang, Tågeby, Mern sogn-
Død :23.09.1899Mern Hestehave, Mern sognHans Hansen i Slægt efter slægt
Konfirmeret :26.04.1829Mern KirkeKilde

Stilling : Husmand

Adresse : Troelsehuset, Mern Skov, Mern sogn - (Ved hans kone Kirstens død står der i Kirkebogen, at de boede i Mern Hestehave).
Noter : Kaldet Troelse-Jens. Ingen børn. Han var med i 1. slesvigske krig (3 års krigen 1848-51), hvor han blev såret i Istedslaget den 25 juli 1850 uden varigt mén.

FarMor
Hans JensenMaren Jensdatter
ÆgteskabBørn
13.11.1863 - Kirsten Olsdatter -

Jens Hansen
* 17.07.1814
† 23.09.1899
Hans Jensen
* 12.06.1787
† 28.05.1844
Maren Jensdatter
* Omk 1790
† 13.06.1861
Jens Jørgensen
* 1760
† 05.1800


Kirsten Rasmusdatter
* 1763
† 09.1810Jens Boesen
* Omk 1761
† 03.06.1846


Karen Larsdatter
* Omk 1766
† 10.05.1853
Jørgen Jensen
* Omk 1726 - † Eft 1788
Maren Hansdatter
* 1728 - † Eft 1801

Rasmus Hansen Stær
* Omk 1731 - † Eft 1801
Birthe Hansdatter
* Omk 1730 - † Eft 1801

Boe Hansen
* Omk 1722 - † Omk 01.12.1768
Kirsten Pedersdatter
* 1725 - † Før 27.10.1784


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Olsdatter

DatoStedKilde
Født :1806Tolstrup, Øster Egesborg sognKilde
Døbt :16.11.1806Øster Egesborg KirkeKilde
Død :22.12.1887Mern Hestehave, Mern sogn-
Begravet :30.12.1887Mern Kirke-
Konfirmeret :-Øster Egesborg Kirke-

Adresse : Troelsehuset, Mern Skov (Hestehave? - ved hendes død står der i Kirkebogen, at de boede i Mern Hestehave)
Noter : Ingen børn. Konfirmeret i Øster Egesborg kirke.

FarMor
Ole LarsenBeate Pedersdatter
ÆgteskabBørn
- Peder Rasmussen -
13.11.1863 - Jens Hansen -

Kirsten Olsdatter
* 1806
† 22.12.1887
Ole Larsen
* 1771
† Eft 1845
Beate Pedersdatter
* 1773
† Eft 1845
Lars Rasmussen
* Omk 1740
† 05.1786


Cidse Rasmusdatter
* 1749
† 06.1792Peder Pedersen
-
† Eft 1773


Hanne Andersdatter
-
† Eft 1773
Rasmus Larsen
* 1712 - † Eft 1771
Inger Poulsdatter
* Omk 1701 - † Eft 1771

Rasmus Jensen Kiøbmand
* 1725 - † 02.1776
Kirsten Olsdatter
* Omk 1710 - † Eft 1776


- - -

- - -

Anders Tydske
- - † Eft 1773

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ellen Hansdatter

DatoStedKilde
Født :17.03.1817Kildevang, Tågeby, Mern sogn-
Døbt :23.03.1817Mern KirkeKilde
Død :22.02.1883Maglegård, Nørre Mern, Mern sognKilde
Begravet :27.02.1883Mern KirkeKilde
Konfirmeret :10.04.1831Mern KirkeKilde

Adresse : Maglegård, Mern
Noter : Ved konfirmationen 10-4-1831 boede hun i Skalsby. Ved folketællingen 1834 er der en tjenestepige , Ellen Hansdatter på 17 år i Jens Boesens Husstand i Skalsby (Skalsbygården); mens hun ikke er hjemme hos forældrene i Tågeby. Da hun bliver gift i 1844, er hun også fra Skalsby. Hun er altså formentlig opvokset hos morfaren og mormoren på Skalsbygården.

FarMor
Hans JensenMaren Jensdatter
ÆgteskabBørn
28.06.1844 - Niels Sørensen 18.10.1845 - Hans Nielsen
01.05.1848 - Maren Nielsen
25.02.1851 - Kirsten Nielsdatter
20.11.1855 - Jens Nielsen

Ellen Hansdatter
* 17.03.1817
† 22.02.1883
Hans Jensen
* 12.06.1787
† 28.05.1844
Maren Jensdatter
* Omk 1790
† 13.06.1861
Jens Jørgensen
* 1760
† 05.1800


Kirsten Rasmusdatter
* 1763
† 09.1810Jens Boesen
* Omk 1761
† 03.06.1846


Karen Larsdatter
* Omk 1766
† 10.05.1853
Jørgen Jensen
* Omk 1726 - † Eft 1788
Maren Hansdatter
* 1728 - † Eft 1801

Rasmus Hansen Stær
* Omk 1731 - † Eft 1801
Birthe Hansdatter
* Omk 1730 - † Eft 1801

Boe Hansen
* Omk 1722 - † Omk 01.12.1768
Kirsten Pedersdatter
* 1725 - † Før 27.10.1784


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Sørensen

DatoStedKilde
Født :Før 13.01.1811Nørre Mern, Mern sognKilde
Døbt :13.01.1811Mern Kirke-
Død :05.02.1868Maglegård, Nørre Mern, Mern sogn-
Begravet :12.02.1868Mern KirkeKirkebogen, Mern sogn 1868
Konfirmeret :10.04.1825Mern KirkeKilde

Stilling : Gårdmand

Adresse : Maglegård, Mern
Noter : Han fæstede gården i Nørre Mern i 1845 efter faderen Søren Hansen. Lilliendal fæsteprotokol.

FarMor
Søren HansenMaren Nielsdatter
ÆgteskabBørn
28.06.1844 - Ellen Hansdatter 18.10.1845 - Hans Nielsen
01.05.1848 - Maren Nielsen
25.02.1851 - Kirsten Nielsdatter
20.11.1855 - Jens Nielsen

Niels Sørensen
* Før 13.01.1811
† 05.02.1868
Søren Hansen
* 1767
† 13.04.1856
Maren Nielsdatter
* 1769
† 04.02.1846
Hans Hansen
* Omk 1738
† 16.07.1817


Inger Sørensdatter
* 1734
† 27.01.1823Niels Olsen
* 1729
† 06.1768


Maren Nielsdatter
* 1745
† 04.1785

- - -

- - -

Søren Rasmussen Væver
* Omk 1685 - † 02.1744
Ellen Nielsdatter
* Omk 1693 - † 1775

Ole Nielsen
- - † 06.1733
Sophie Hansdatter
* 1700 - † 06.1753

Niels Christensen
* Omk 1709 - † 05.1769
Maren Rasmusdatter
* Omk 1709 - † Før 04.06.1780

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Nielsen

DatoStedKilde
Født :18.10.1845Maglegård, Nørre Mern, Mern sogn-

Stilling : Lærer, forstander

Adresse : København
Noter : Lærer på Vridsløse straffeanstalt. Forstander på Internatet, København

FarMor
Niels SørensenEllen Hansdatter
ÆgteskabBørn
- Hedvig Holm 12.06.1876 - Aksel Tage Nielsen
03.09.1878 - Ejler Emmanuel Malte Nielsen
25.03.1880 - Emma Elisabeth Hedevig Nielsen
19.06.1882 - Estrid Agnete Ellen Nielsen
01.11.1892 - Inger Gudrun Nielsen

Hans Nielsen
* 18.10.1845
-
Niels Sørensen
* Før 13.01.1811
† 05.02.1868
Ellen Hansdatter
* 17.03.1817
† 22.02.1883
Søren Hansen
* 1767
† 13.04.1856


Maren Nielsdatter
* 1769
† 04.02.1846Hans Jensen
* 12.06.1787
† 28.05.1844


Maren Jensdatter
* Omk 1790
† 13.06.1861
Hans Hansen
* Omk 1738 - † 16.07.1817
Inger Sørensdatter
* 1734 - † 27.01.1823

Niels Olsen
* 1729 - † 06.1768
Maren Nielsdatter
* 1745 - † 04.1785

Jens Jørgensen
* 1760 - † 05.1800
Kirsten Rasmusdatter
* 1763 - † 09.1810

Jens Boesen
* Omk 1761 - † 03.06.1846
Karen Larsdatter
* Omk 1766 - † 10.05.1853

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hedvig Holm

DatoStedKilde
Født :08.07.1854--

ÆgteskabBørn
- Hans Nielsen 12.06.1876 - Aksel Tage Nielsen
03.09.1878 - Ejler Emmanuel Malte Nielsen
25.03.1880 - Emma Elisabeth Hedevig Nielsen
19.06.1882 - Estrid Agnete Ellen Nielsen
01.11.1892 - Inger Gudrun Nielsen

Hedvig Holm
* 08.07.1854
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Aksel Tage Nielsen

DatoStedKilde
Født :12.06.1876--
Emmigreret :-(USA)-

Stilling : Ingeniør

Adresse : New York, Amerika

FarMor
Hans NielsenHedvig Holm
ÆgteskabBørn
1905 - Dagmar Henriksen 17.07.1910 - Aksel Tage Nielsen

Aksel Tage Nielsen
* 12.06.1876
-
Hans Nielsen
* 18.10.1845
-
Hedvig Holm
* 08.07.1854
-
Niels Sørensen
* Før 13.01.1811
† 05.02.1868


Ellen Hansdatter
* 17.03.1817
† 22.02.1883
-
--
-
Søren Hansen
* 1767 - † 13.04.1856
Maren Nielsdatter
* 1769 - † 04.02.1846

Hans Jensen
* 12.06.1787 - † 28.05.1844
Maren Jensdatter
* Omk 1790 - † 13.06.1861


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Dagmar Henriksen

ÆgteskabBørn
- - Aksel Tage Nielsen 17.07.1910 - Aksel Tage Nielsen

Dagmar Henriksen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ejler Emmanuel Malte Nielsen

DatoStedKilde
Født :03.09.1878--

Stilling : Læge

Adresse : København

FarMor
Hans NielsenHedvig Holm
ÆgteskabBørn
06.06.1905 - Margrethe Nyrop -
19.02.1918 - Ulla Siewers -

Ejler Emmanuel Malte Nielsen
* 03.09.1878
-
Hans Nielsen
* 18.10.1845
-
Hedvig Holm
* 08.07.1854
-
Niels Sørensen
* Før 13.01.1811
† 05.02.1868


Ellen Hansdatter
* 17.03.1817
† 22.02.1883
-
--
-
Søren Hansen
* 1767 - † 13.04.1856
Maren Nielsdatter
* 1769 - † 04.02.1846

Hans Jensen
* 12.06.1787 - † 28.05.1844
Maren Jensdatter
* Omk 1790 - † 13.06.1861


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Margrethe Nyrop

DatoStedKilde
Død :1909--

Stilling : Skuespillerinde

ÆgteskabBørn
06.06.1905 - Ejler Emmanuel Malte Nielsen -

Margrethe Nyrop
-
† 1909

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ulla Siewers

DatoStedKilde
Født :06.06.1895--

ÆgteskabBørn
19.02.1918 - Ejler Emmanuel Malte Nielsen -

Ulla Siewers
* 06.06.1895
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017