Peiter Jensen Fynbo

DatoStedKilde
Død :Før 23.06.1675Nyråd, Vordingborg sogn-

Stilling : Selvejergårdmand

Adresse : Nyråd, Vordingborg sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 84.
Iflg. skiftet efter hans enke Mette Espensdatter i 1681 havde han en bror Rasmus Fønboe (Fynboe) i Nyråd.

Det følgende i afskrift af Camilla Luise Dahl:
Skifte efter Peiter Jensen (Fønbo?/Fynbo)
Vordingborg byfoged, SP 1670-99 -
1675, 23. Jun.
Peiter Jensen i Nyraad
g.m. Mette Espensdatter. Laugsværge: Peder Pedersen Væver.
A: Jens Peitersen, selv myndig.
B: Laurids Peitersen, 11 år
C: Espen Peitersen, 8 år
D: Maren Peitersdatter, 9 år
Værger: Thommes Johansen og farbror Rasmus Jensen.

Arvesag om de umyndige børns arv: overformynderiprotokollen 1684-, pag. 3v
Pag. 3v, 1683-84, uden dato
Afdøde: ikke angivet (forældre/mor)
Umyndige: 1 søn, 1 datter:
A: Espen Peitersen
B: Maren Peitersen
Formynder: Bror Jens Peitersen
Arv: Børnenes patrimonium bestående udi ejendomsbolig, jord i Nyraad mark og løsøre, i alt 122 dr til deling.
(kun de umyndige børn er medtaget i denne protokol, myndige børn, gifte børn etc er ikke medtaget).

Jens Peitersen var gift med Rasmus Rebslagers enke, formynderpro. 1684-
Pag. 3v, 1683-84, uden dato
Afdøde: far Rasmus Rebslager
Umyndige: Hans børn - ikke nævnt ved navn
Formynder: Stedfader J [ens ] Peitersen i Nyraad
Arv: Rasmus Rebslagers børns patrimonium bestod af jord i Nyraad mark, i alt for 26 dr 1 mk 3 sk.
Jens Peitersens død, formynderpro (han var værge for borgmester Peder Madsens børn)

Pag. 9v, 1684, uden dato
Afdøde: Jens Peitersen i Nyraad
Værgemål: Ved skiftet efter Jens Peitersen i Nyraad, som var formynder for borgmester Peder Madsen børn, forordnedes til ny værge Olluf Svendsen for Jacob Pedersen og Anne Marie Pedersdatter.

FarMor
(Jens)
ÆgteskabBørn
- Mette Espensdatter - - Jens Peitersen
Omk 1663 - Laurits Peitersen
Omk 1666 - Maren Peitersdatter
Omk 1667 - Espen Peitersen

Peiter Jensen Fynbo
-
† Før 23.06.1675
(Jens)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mette Espensdatter

DatoStedKilde
Død :15.03.1681Nyråd, Vordingborg sogn-
Begravet :18.03.1681Vordingborg KirkeKilde

Adresse : Nyråd, Vordingborg sogn
Noter : Vordingborg byfoged, SP 1681-83 & 1694 - i afskrift af Camilla Luise Dahl:
Pag. 209v, 1681, 24. Mar.
Mette Esbernsdatter i Nyraad.
Død 15. Mar. 1681.
Enke efter
1) Peiter …
2) Peder Hansen Schaaning, Død 1680.
Af 1. Ægteskab, 3 sønner, 1 datter:
A: Jens Peitersen, selv myndig boende i Nyraad.
B: Laurids Peitersen, 18 vintre gammel.
C: Esspen Peitersen, 14 år.
D: Maren Peitersdatter, 15 år.
Værge: Bror Jens Peitersen, i overværelse af Thomas Johansen i Vordingborg, som var børnenes slægtning, samt farbroder Rasmus Fønboe i Nyraad. Foruden skifteforvaltere: Peder Nielsen og Bendix Mese Rådmænd, byfoged Hans Jensen Spur.
Andet: Anføres skifte efter Peder Hansen i Nyraad 17. Jul. 1680, hvis gods var hos Jens Peitersen.

ÆgteskabBørn
- Peiter Jensen Fynbo - - Jens Peitersen
Omk 1663 - Laurits Peitersen
Omk 1666 - Maren Peitersdatter
Omk 1667 - Espen Peitersen
- Peder Hansen Skaaning -

Mette Espensdatter
-
† 15.03.1681

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Hansen Skaaning

DatoStedKilde
Død :Eft 1681Nyråd, Vordingborg sogn-

Adresse : Nyråd, Vordingborg sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 84.
I skiftet efter hans kone er anført at han døde i 1680?

ÆgteskabBørn
- Mette Espensdatter -

Peder Hansen Skaaning
-
† Eft 1681

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

(Hans)

Ref. : LSL 1410

ÆgteskabBørn
- Kirsten Hermandsdatter - - Erich Hansen
- - Maren Hansdatter
- - Kirsten Hansdatter
- - Bodil Hansdatter

(Hans)
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Hermandsdatter

DatoStedKilde
Født :-(Jungshoved sogn)-
Død :Før 1679--

Ref. : LSL 1411

Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 70/87.

Hun er nævnt i skiftet efter broderen Niels Hermandsen i 1679. Hun var da antageligt død; hendes 4 børn arvede. Det er ikke oplyst hvor hun havde boet eller med hvem hun havde været gift. 3 af de 4 børn boede i Skuderup og Skovhuse i Øster Egesborg sogn og i Sønder Mern, Mern sogn; datteren Marens bopæl er ikke oplyst.
Hun er antageligt født i Jungshoved sogn, hvor de fleste af hendes søskende boede.

FarMor
(Hermand)
ÆgteskabBørn
- (Hans) - - Erich Hansen
- - Maren Hansdatter
- - Kirsten Hansdatter
- - Bodil Hansdatter

Kirsten Hermandsdatter
-
† Før 1679
(Hermand)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Hansdatter

DatoStedKilde
Død :Eft 1679--

Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 71: Formentlig ugift 1679.

Hun er nævnt i skiftet efter morbroderen Niels Hermandsen i 1679 uden andre oplysninger end selve navnet.

FarMor
(Hans) Kirsten Hermandsdatter

Maren Hansdatter
-
† Eft 1679
(Hans)
-
-
Kirsten Hermandsdatter
-
† Før 1679

-
--
-(Hermand)
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Hansdatter

DatoStedKilde
Død :Omk 1695Skovhuse, Øster Egesborg sogn-

Adresse : Skovhuse, Øster Egesborg sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 71: Formentlig begravet mellem 1.-5.-1694 og 1.-5.-1695.

Hun er nævnt i skiftet efter morbroderen Niels Hermandsen i 1679. Hun var da gift med Poul Rasmussen i Søndre Skovhuse (Øster Egesborg sogn).

FarMor
(Hans) Kirsten Hermandsdatter
ÆgteskabBørn
- Poul Rasmussen -

Kirsten Hansdatter
-
† Omk 1695
(Hans)
-
-
Kirsten Hermandsdatter
-
† Før 1679

-
--
-(Hermand)
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Poul Rasmussen

DatoStedKilde
Død :Eft 1708(Skovhuse, Øster Egesborg sogn)-

Stilling : Husmand

Adresse : Skovhuse, Øster Egesborg sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 71.

ÆgteskabBørn
- Kirsten Hansdatter -

Poul Rasmussen
-
† Eft 1708

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

(Hermand)

Alt.navn : Hermand Hansen?
Ref. : LSL 2822

Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 87.
Der er muligvis en nær forbindelse mellem Hermand-familien og Oxe-navnet. I 1673 viedes i Allerslev kirke Peder Oxe og Maren Jensdatter i Gederød.

Mulige forbindelser i Jungshoved sogn, (Allerslev sogn) og (Skibbinge sogn) - navnet Hermand:
1657 (Allerslev sogn) døbt Hans Lauridsens søn Mads i Tjørnehoved. Blandt fadderne Hermands kvinde i Tjørnehoved.
1663 (Allerslev sogn) - 11. marts - Hermand Hansen i Allerslev var blandt vurderingsmændene ved skiftet efter Christen Nielsen Jyde i Allerslev. Vordingborg amtsstues SP, folie 32b.
1665 (Allerslev sogn) Hermand Hansen i Tjørnehoved var debitor i boet efter efter Christen Sørensen og hustru Maren Rasmusdatter i Ugledige (42798 + 42797). Vordingborg amtsstues SP, folie 67b ff.
1672 (Allerslev sogn) copuleret Hermand Hansen og Ane Dyrløfs? i Allerslev.
1677 (Allerslev sogn) skiftet efter Hermand Hansen i Allerslev by og sogn. Registret til Vordingborg og Jungshoved amters SP, folie 85.
1690 (Allerslev sogn) begravet Hermand Hansen i Allerslev. Begravet 19. juni.
1694 døbt Hermand Pedersens søn Peder i Stavreby.
1695 døbt Hermand Hansens datter Mette i Stavreby.
1696 døbt Hermand Pedersens datter Karen i Stavreby.
1697 døbt Hermand Oxes datter Maren i Stavreby.
1698 døbt Hermand Pedersens datter Karen i Stavreby.
1701 (Kalvehave sogn) døbt Hermand Hermandsens søn Diderich i Balle.
1706 døbt Niels Ebbesens søn Peder i Ambæk. Blandt fadderne var Kirstin Hermands i Stavreby.
1708 døbt Niels Pedersen (Skovriders) søn Jens fra Smidstrup (Skibbinge sogn). Blandt fadderne Hermand Hansen.
1708 døbt Esben Vefvers søn Rasmus i Stavreby. Blandt fadderne Hermand Oxe i Stavreby.
1710 (Kalvehave sogn) begravet Herman Hermansen i Balle 23 år gl., tjenende boemand Oluf? Christensen. Tidligere på året begravet hans kone Kirsten, 46 år gl. i de fattiges jord; han var da inderste.
1711 (Skibbinge sogn) døbt Povel Mogensens søn Peder i Smidstrup. Blandt fadderne Herman Hansen.
1712 døbt Hermand Pedersens datter Annas 2 uægte døtre Anna og Kirsten med ladefoged Jørgen Jørgensen på slottet som udlagt barnefader (nu trolovet med en anden i Allerslev sogn). Blandt fadderne var Hermand Pedersens søn Jens.
1712 døbt Jens Mogensens datter Boel (sted ikke oplyst). Blandt fadderne var Hans Jørgensens søn Hermand i Smidstrup.
1715 døbt Jens Hermandsens søn Peder i Stavreby. Blandt fadderne Hermand Pedersens søn Peder og datter Maren i Stavreby.
1716 (Skibbinge sogn) trolovet Hermand Hansen og Karen Jacobsdatter. Forlover Jacob Nielsen af Skovhuse. (20235/15454)
1716 døbt Peder Hansen Koch datter Sidse i Ambæk. Blandt fadderne Hermand Pedersens søn Peder i Stavreby
1717 (Skibbinge sogn) trolovet Peder Jensen Kuld af Endegårde og Anne Hermandsdatter tjenende hos Hemming Rasmussen. Han havde tidligere besovet Sidse Pedersdatter af Endegårde - datter af Peder Olsen - som var svanger med ham. Forlovere Lars Andersen af Ambæk og Hans Rasmussen af Endegårde.
1717 (Skibbinge sogn) døbt Herman Hansens søn Hans i Smidstrup.
1718 (Skibbinge sogn) døbt Herman Hansens søn Hans i Smidstrup; død 4 uger senere.
1718 døbt Jens Hermandsens søn Niels. Hermand Pedersens søn Peder i Stavreby var blandt fadderne.
1719 (Skibbinge sogn) døbt Herman Hansens søn Jørgen i Smidstrup.
1720 døbt Jens Hermandsens søn Hans.
1720 (Skibbinge kirkebog) trolovet ungkarl Hans Pedersen og J? Larsdatter i Bønsvig. Forlovere hans bror Hermand Hansen i Stavreby og hendes bror Jens Lauritsen af Bønsvig. Navnene er skrevet korrekt af; Hans Pedersen og Hermand Hansen må være halvbrødre - eller skrivefejl.
1720 (Skibbinge kirkebog) trolovet enkemand Jens Hermandsen i Stavreby og Inger Nielsdatter af Bønsvig. Forlovere Jørgen Nielsen Klant af Smidstrup og Ebbe Nielsen af Stavreby.
1721 døbt Jens Hermandsens datter Maren i Stavreby.
1722 (Skibbinge sogn) begravet Hermand Hansen af Smidstrup, 43 år gammel. (20235).
1723 (Skibbinge kirkebog) trolovet Peder Hermandsen og Anne Pedersdatter begge af Stavreby. Forlovere Peder Hansen og Jens Hermandsen.
1724 (Skibbinge sogn) begravet Rasmus Rasmussens søn Herman i Smidstrup, 10 uger gammel.
1724 (Skibbinge kirkebog) trolovet Jens Rasmussen Brand og Maren Hermansdatter af Stavreby. Forlovere Hermans Hansen og Rasmus Hansen af Stavreby.
1724 døbt Peder Hermandsens datter Anna i Stavreby.
1724 døbt Jens Hermandsens søn Peder; Anna Peder Hermands var gudmor.
1725 (Skibbinge kirkebog) trolovet Peder Nielsen Tydsk og Karen Hermandsdatter. Forlovere Rasmus Nielsen i Smidstrup og Peder Jensen Kuld af Endegårde.
1726 døbt Peder Hermandsens datter Birrete i Stavreby; Inger Jens Hermandsens i Stavreby var gudmor.
1727 døbt Jørgen Nielsens søn Herman i Smidstrup.
1727 begravet Hermand Hansens kone Maren i Stavreby, 75 år gammel.
1728 trolovet Hermand Hansen og Ellen Olufsdatter; forlovere Claus?/Laurs? Pedersen og Hans Olsen.
1728 døbt Johan Klabaschs søn Jens (i Stavreby). Blandt fadderne Ellen Herman Oxes.
1728 døbt Jens Rasmussens og Maren Hermandsdatters (se i 1697) datter Maren i Stavreby. Gudmor var Maren Rasmusdatter, tjenende i Skibbinge. Blandt fadderne Herman Hansen.
1728 døbt Peder Nielsen Dragons og Karen Hermandsdatters søn Herman. Gudmor var Anne Peder Kulds i Endegårde; blandt fadderne Peder Hermansen i Stavreby og Johanne Hermandsdatter.
1728 døbt Peder Knudsen Skredders og Birte Hermandsdatters (se i 1698) datter Anne i Stavreby. Blandt fadderne Jens Hermandsen, Peder Hermansen og Anders Ring.
1729 døde Maren Hermandsdatter i Stavreby.
1729 døbt Peder Hermandsens og Anne Pedersdatters søn Peder i Stavreby.
1729 døbt Jens Hermandsens og Inger Nielsdatters datter Cidsel i Stavreby. Blandt fadderne Karen Hermands.
1730 Herman Hansen (muligvis sønnesøn af denne Herman) fadder til Jens Rasmussen Brandts og Maren Hermansdatters (hans søster?) tvillinger Mette og Oluf.
1730 døbt Hans Larsen Staldmesters og Anne Jensdatters søn Jens i Bønsvig. Blandt fadderne en Jens Hermandsen.
1730 trolovet hermand Pedersen fra Skovhuse og Ma? Pedersdatter. Forlovere Niels Mortensen fra Eskebjerg og Hans Rasmussen fra Skovhuse (Øster Egesborg kirkebog side 16).
1731 døbt Herman Hansen Oxes og Ellen Nielsens datter Anne. Bodil Lars Staldmesters var gudmor.
1731 døbt Peder Hermansen og Anne Pedersdatters datter Kirsten. Blandt fadderne en Jens Hermandsen.
1731 fik Jens Rasmussen Brandt og Maren Hermandsdatter i Stavreby døbt en søn Jørgen. Johan Clabaschis var gudmor; blandt fadderne Peder Hermandsen og Herman Oxe.
1732 trolovedet Peder Hermansens enke Anne Pedersdatter med Niels Pedersen fra Gederød i Jungshoved kirke; forlovere Jens (Rasmussen) Brandt i Stavreby og Oluf Knudsen i Gederød. Skibbinge/Jungshoved kirkebog.
1732 døbt Peder Knudsen og Birgitte Hermandsdatters datter Kirsten i Stavreby. Gudmoder Peder hermandsens kone.
1736 døbt Jens Rasmussen Brandt og Maren Hermandsdatters datter Maren. Peder Hermandsen og Herman Oxe var blandt fadderne.
1738 døbt husmand Peder Knudsens og Birte Hermandsdatters søn Knud i Stavreby.
1738 døde Hermand Brandt 4 uger gammel (sted ikke nævnt).
1738 skiftet efter Jens Hermansen i Bønsvig?. Enke Inger Nielsdatter. Børn med enken: Peder Jensen 12 år, Hermand 5 år, Maren 15 år og Sidse 8 år. Børn med 1. kone: Peder Jensen 24 år, Niels 20 år og Kirsten 25 år. Vordingborg amtsstue.
1740 hjemmedøbtdøbt Jens Brandts og Maren Hermandsdatters datter Cidsel i Bønsvig - barnet døde straks efter.
1741 døbt Jens Brandts og Maren Hermandsdatters datter Cidsel.
1742 (Præstø kirkebog): Pinsedag blev Peder Madsens hustru Johanne Hermannsdatter forløst med et dødfødt drengebarn. Sted ikke nævnt.
1743 (Skibbinge sogn) trolovet Morten Jensen i Skibbinge og Inger salig Jens Hermansens i Jungshoved sogn. Forlovere Søfren Olsen i Skibbinge og Jørgen Nielsen Klant i Smidstrup.
1744 (Præstø kirkebog): 3. søndag i advent døbtes Peder Madsens og Johanne Hermannsdatters datter Agnete Lisbet.
1747 (Skibbinge sogn) Johanne Hermandsdatter død, 40 år gammel.
1748 begravet Kirsten Jens Hermandsens datter, 35 år gammel.
1748 (Skibbinge sogn) døbt Jens Thomæsens og Lisbeth Jørgensdatters søn Jørgen (33449) i Smidstrup. Blandt fadderne Jørgen Hermansen.
1759 begravet Jens Brandts søn Jørgen i Bønsvig, 16 år gammel. Han selv begravet 60 år gammel i 1762.
1764 viede i Kalvehave kirke Hermand Pedersen og Cathrine Jensdatter fra Stensby.
1767 (Jungshoved skifteprotokol side 172) skiftet efter husmand Niels Jensen i Stavreby. Arvinger var hans søskende - blandt dem en halvbror Hermand Jensen boende i Vordingborg.
1773 begravet Maren Hermandsdatter Brandt, almisselem, 76 år gammel - svigersønnen Niels Jensen Skræder gårdmand i Bønsvig. Se Hermand Oxe 1697.
1778 (Allerslev sogn) døbte husmand Kristian Hermandsens datter Inger Marie i Ugledige. Gudmor var barnets moster, husmand Ole Jakobsens hustru i Hastrup.
1787 (Allerslev sogn - folketællingen) Christian Hermansen, 46 år, inderste og daglejer i Ugledige.

ÆgteskabBørn
? - - Niels Hermandsen
Omk 1620 - Hans Hermandsen
- - Peder Hermandsen
- - Karen Hermandsdatter
- - Anne Hermandsdatter
- - Bodil Hermandsdatter
- - Kirsten Hermandsdatter

(Hermand)
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Hermandsen

DatoStedKilde
Død :Før 24.11.1679Stenstrup, Jungshoved sogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Stenstrup, Jungshoved sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 86. Gårdmand i Stenstrup, Jungshoved sogn, formentlig på den gård, der i matriklen 1688 fik nr. 2.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, side 213b-216b. Skifte den 24. november 1679 efter gårdmand Niels Hermandsen i Stenstrup, Jungshoved sogn.
Enke: Maren Hemmingsdatter - med lavværge Rasmus Pedersen i Stavreby.
Arvinger - brødre, søstre og søsterbørn:
1) Hans Hermandsen i Roneklint.
2) Peder Hermandsen i Roneklint.
3) Karen Hermandsdatter, gift med Andris Nielsen i Roneklint.
4) Anne Hermandsdatter, gift med Oluf Madsen i Roneklint.
5) Bodil Hermandsdatter, (død), hendes børn:
a) Bodil Nielsdatter, gift med Rasmus Ebbesen i Ambæk.
b) Birgitte Nielsdatter, gift med Hans Jensen Kuld i Ambæk.
c) Kirsten Nielsdatter, tjenende Erich Jespersen i Smidstrup.
6) Kirsten Hermandsdatter, (død), hendes børn:
a) Erich Hansen i Skuderup.
b) Maren Hansdatter.
c) Kirsten Hansdatter, gift med Poul Rasmussen i Søndre Skovhuse (Øster Egesborg sogn).
d) Bodil Hansdatter, gift med Jørgen Hansen i Sønder Mern.
Skifteforvalter: Ridefoged Peder Hammer.
Vurderingsmænd: Skovfoged Oluf Hemmingsen i Roneklint og tredingsfoged Rasmus Nielsen Bødker i Smidstrup.
Boet vurderet til 176 daler.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Indestående børnegods for sl. Hans Nielsen, 14 Dr. Og med 7 års rente 4 Dr. 2 skilling. Det er ikke nævnt for hvem. Da drengen var død afkortedes med begravelsesomkostningerne 4 Dr 2 mark - samlet fordring 15 Dr. Arvinger til dette børnegods var Peder Jensens hustru i Roneklint, yderligere 2 søstre og en bror Rasmus Nielsen. Hans Hermandsen fik noget af dette gods i værge, ligesom der er nævnt en Hans Pederesn i Roneklit som værge for noget af dette og noget andet børnegods.
Indestående børnegods for Hemming Pedersen, 15 daler. Rasmus Pedersen i Stavreby blev værge for dette børnegods.
Gårdfæld, 30 Dr.
Tjenesteløn til drengen.
Tjenesteløn til pigen.
Oluf Madsen, vogterløn 1 skæppe byg = 1 mark 8 skilling.
Skat til Phillipi Jacobi.
Boets udgifter opgjort til 113 daler.
Boets overskud opgjort til 62 daler.

FarMor
(Hermand)
ÆgteskabBørn
- Maren Hemmingsdatter -

Niels Hermandsen
-
† Før 24.11.1679
(Hermand)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Hemmingsdatter

DatoStedKilde
Død :Eft 1679(Stenstrup, Jungshoved sogn)-

Adresse : Stenstrup, Jungshoved sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 86.

ÆgteskabBørn
- Niels Hermandsen -

Maren Hemmingsdatter
-
† Eft 1679

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Hermandsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1620--
Død :Før 12.11.1692Roneklint, Jungshoved sogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Roneklint, Jungshoved sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 86. Født ca. 1620; skiftet 12/11/1692, gårdmand i Roneklint, på den gård, der i matriklen 1688 fik nr. 5; ved sin død aftægsmand.

Han er nævnt i skiftet efter broderen Niels Hermandsen i 1679. Han var da i Roneklint.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, side 687-692. Skifte den 12. november 1692 efter Hans Hermandsen i Roneklint.
Enke: Maren Pedersdatter - lavværgens navn er ikke oplyst.
Arvinger - afdødes søskende:
1) Peder Hermandsen i Ambæk.
2) Bodil Hermandsdatter (Bold Hermandz Daatter), gift med Hans Kuld i Ambæk.
3) Karen Hermandsdatter, gift med ? Andersen (Mads Andersen?) i Skalsby.
4) Anne Hermandsdatter - (der er gjort plads til oplysninger om hende, men ikke udfyldt).
5) Kirsten Hermandsdatter, gift med Søren Rytter i Skovhuse.
Skifteforvalter: Ridefoged Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Rasmus Ibsen i Kragevig og Peder Øster i Stenstrup.
Boet vurderet til 62 sletdaler.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Tjenestepigen.
Boets udgifter opgjort til 34 sletdaler.
Boets overskud opgjort til 27 sletdaler.
Enken skyldte 10 sletdaler for begået lejermål efter dom af 4. marts 1692 ved Jungshoved birketing.

Kommentar: Skiftet har store afvigelser i forhold til skiftet den 24. November 1679 efter Niels Hermandsen (19090) i Stenstrup og i forholdt til skiftet den 10. februar 1681 efter Karen Hermandsdatter (19097) i Roneklint. Der er sammenblanding af både navne, steder og generationer. Sammenholdt med de to skifter er de nævnte arvinger sandsynligvis:
1) Peder Hermandsen i Roneklint; bror til Hans Hermandsen.
2) Birgitte Nielsdatter g.m. Hans Jensen Kuld i Ambæk. Hun datter af Hans Hermandsens afdøde søster Bodil Hermandsdatter.
3) Karen Jensdatter g.m. Mads Andersen i Skalsbygården. Hun datter af Hans Hermandsens afdøde søster Karen Hermandsdatter i Roneklint.
4) Anne Hermandsdatter; søster til Hans Hermandsen. Ved skiftet efter broderen Niels Hermandsen i 1679 gift med Oluf Madsen i Roneklint.
5) ?

Han er muligvis far til Herman Hansen (20235) i Smidstrup, Skibbinge sogn. NEJ.
Se ny fil i 2016.

FarMor
(Hermand)
ÆgteskabBørn
- Maren Pedersdatter -

Hans Hermandsen
* Omk 1620
† Før 12.11.1692
(Hermand)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Pedersdatter

DatoStedKilde
Død :Eft 1692(Roneklint, Jungshoved sogn)-

Adresse : Roneklint, Jungshoved sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 86.

ÆgteskabBørn
- Hans Hermandsen -

Maren Pedersdatter
-
† Eft 1692

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Hermandsen

DatoStedKilde
Død :Eft 1679(Roneklint, Jungshoved sogn)-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Roneklint, Jungshoved sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 86. Formentlig endnu i live 1692; gårdmand i Roneklint, på den gård, der i matriklen 1688 fik nr. 9.

Han er nævnt i skiftet efter broderen Niels Hermandsen i 1679. Han var da i Roneklint.
Han er muligvis nævnt i det meget upræcise skifte efter broderen Hans Hermandseen i 1692; men da nævnt som boende i Ambæk.

Peder Hermandsen er muligvis far til Hermand Pedersen (54335) i Stavreby.

FarMor
(Hermand)
ÆgteskabBørn
- Kirsten Jensdatter -

Peder Hermandsen
-
† Eft 1679
(Hermand)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Jensdatter

DatoStedKilde
Død :-(Roneklint, Jungshoved sogn)-

Adresse : Roneklint, Jungshoved sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 86.

FarMor
Elisabeth Mortensdatter
ÆgteskabBørn
- Peder Hermandsen -

Kirsten Jensdatter
-
-

-
-
Elisabeth Mortensdatter
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Elisabeth Mortensdatter

Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 86.

ÆgteskabBørn
? - - Kirsten Jensdatter

Elisabeth Mortensdatter
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Hermandsdatter

DatoStedKilde
Død :Før 10.02.1681Roneklint, Jungshoved sogn-

Adresse : Roneklint, Jungshoved sogn
Noter : Ved skiftet efter manden Christopher Olsen i 1671 havde hun sin bror Hans Hermandsen som lavværge.
Hun er nævnt i skiftet efter broderen Niels Hermandsen i 1679. Hun var da gift med Andris Nielsen i Roneklint.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 421a-423a. Skifte den 10. februar 1681 efter Karen Hermandsdatter i Roneklint.
Enkemand: Gårdmand Andris Nielsen.
Arving - hendes datter:
1) Karen Jensdatter, gift med Mads Andersen i Skalsbygården (Skalsbye Gaard).
Skifteforvalter: Ridefoged Peder Hammer ved sin tjener Rasmus Espensen.
Vurderingsmænd: Oluf Hemmingsen i Roneklint og Rasmus Ibsen i Kragevig.
Boet vurderet til 161 daler.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Rasmus Green i Roneklint
Hans Pedersen i Roneklint
Oluf Hemmingsens dreng
Hans Hermandsens tjenestedreng
Peder Degns tjenestedreng i Stavreby
Rasmus Nielsens tjenestepige
Hendrich Samuelsen skipper til huse hos Oluf Pedersen i Roneklint
Peder Hemmingsen i Roneklint
Maren Pedersdatter, løn for 1 skæppe byg
Oluf Jensen i Roneklint
Sidzel Claus ? i Næstved
Hr. Hans Hansen i Vordingborg
Maren Søfrens i Roneklint
Niels Hansen tjenende i Tolstrup
Oluf Skrædder i Roneklint
Peder Rasmussen tjenende i Roneklint
Boets udgifter opgjort til 66 daler.
Boets overskud opgjort til 95 daler.

Mere i ny fil i 2016.

FarMor
(Hermand)
ÆgteskabBørn
- (Jens) -
- Christopher Olsen -
- Andreas Nielsen -

Karen Hermandsdatter
-
† Før 10.02.1681
(Hermand)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

(Jens)

ÆgteskabBørn
- Karen Hermandsdatter -

(Jens)
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christopher Olsen

DatoStedKilde
Død :Før 27.07.1671Roneklint, Jungshoved sogn-

Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 87. Skiftet 27/7 1671; boende i Roneklint.

Skifteprotokollen, Vordingborg amtsstue, folie 49b-54a: Skifte den 27. juli 1671 efter gårdmand Christopher Olsen i Roneklint.
Enke: Karen Hermandsdatter - med lavværge Hans Hermandsen .
Arvinger - afdødes søskende:
1) En bror Niels Olsen i Bønsvig.
2) En bror Povel Hansen (Poffuell Hansen) i Badeby.
3) En afdød søsters børn:
a) Peder Christensen, myndig.
b) Ole Christensen, myndig.
c) Anne Christensdatter - med værge morbroderen Niels Olsen i Bønsvig.
Skifteforvalter: Peder Hammer (underskrift).
Vurderingsmænd: Rasmus Nielsen i Stavreby, Rasmus Pedersen i Stavreby, Niels Jørgensen i Roneklint og Jens Povelsen i Roneklint. Alle underskrev sig med deres komærker.
Boet vurderet til 242 rdl.
Ingen private kreditorer nævnt.
Boets udgifter opgjort til 47 rdl.
Boets overskud opgjort til 195 rdl.

Skiftet, 2017: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=132375&side=52&height=655
Mere i ny fil i 2017.

ÆgteskabBørn
- Karen Hermandsdatter -

Christopher Olsen
-
† Før 27.07.1671

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Andreas Nielsen

DatoStedKilde
Død :-(Roneklint, Jungshoved sogn)-

Alt.navn : Andris Nielsen

Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 87.

ÆgteskabBørn
- Karen Hermandsdatter -

Andreas Nielsen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Hermandsdatter

DatoStedKilde
Død :Eft 1679(Roneklint, Jungshoved sogn)-

Adresse : Roneklint, Jungshoved sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 87.

Hun er nævnt i skiftet efter broderen Niels Hermandsen i 1679. Hun var da gift med Oluf Madsen i Roneklint.

FarMor
(Hermand)
ÆgteskabBørn
- Oluf Madsen -

Anne Hermandsdatter
-
† Eft 1679
(Hermand)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Oluf Madsen

DatoStedKilde
Død :Eft 1679(Roneklint, Jungshoved sogn)-

Adresse : Roneklint, Jungshoved sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 87.

ÆgteskabBørn
- Anne Hermandsdatter -

Oluf Madsen
-
† Eft 1679

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Bodil Hermandsdatter

DatoStedKilde
Død :Før 1679(Jungshoved sogn)-

Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 87. Død før 1680 - børn.

Hun er nævnt i skiftet efter broderen Niels Hermandsen i 1679. Hun var da antageligt død; hendes 3 børn arvede. Ført i ny fil i 2016.

FarMor
(Hermand)
ÆgteskabBørn
- (Niels) -
- Bodil Hermandsdatters 2. mand -

Bodil Hermandsdatter
-
† Før 1679
(Hermand)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

(Niels)

Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 87.

ÆgteskabBørn
- Bodil Hermandsdatter -

(Niels)
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Bodil Hermandsdatters 2. mand

ÆgteskabBørn
- Bodil Hermandsdatter -

Bodil Hermandsdatters 2. mand
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Harriet Dorthea Nielsen

DatoStedKilde
Født :23.08.1868--
Død :10.10.1937Vordingborg-

ÆgteskabBørn
25.05.1887 - Carl Christian Christophersen 06.09.1893 - Inger Harriet Juul Christoffersen
1901 - Arne Christian Juul Christoffersen
- - Werner Christoffersen
1905 - Børge Christian Juul Christoffersen
1907 - Adler Christian Juul Christoffersen
- - Gervig Christoffersen
1917 - Tage Christian Juul Christoffersen
- - Fanny Christoffersen

Harriet Dorthea Nielsen
* 23.08.1868
† 10.10.1937

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Inger Harriet Juul Christoffersen

DatoStedKilde
Født :06.09.1893Mern-
Død :27.01.1978Næstved-

FarMor
Carl Christian ChristophersenHarriet Dorthea Nielsen
ÆgteskabBørn
24.04.1918 - John Svend Laurits Kraft 04.03.1926 - Svend Juul Kraft

Inger Harriet Juul Christoffersen
* 06.09.1893
† 27.01.1978
Carl Christian Christophersen
* 20.01.1863
† 22.04.1932
Harriet Dorthea Nielsen
* 23.08.1868
† 10.10.1937
Christopher Rasmussen
* 19.03.1819
† Eft 1902


Inger Marie Christiansdatter Juul
* 02.09.1818
† Eft 1902
-
--
-
Rasmus Sørensen
* Omk 1786 - † 31.01.1876
Karen Bendtsdatter
* Omk 1786 - † 29.04.1860

Christian Hansen Juul
* 1796 - † 21.11.1860
Karen Jørgensdatter
* 16.03.1791 - † 11.04.1857


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

John Svend Laurits Kraft

DatoStedKilde
Født :19.02.1891Kostræde, Køng sogn-
Død :24.03.1965Vordingborg-

Stilling : Gårdejer, lagerarbejder

Noter : Grete Therkelsen har aner til Johan Svend Laurits Kraft - se filen "Kraft aner.doc". disse aner kommer væsentligst fra Køng sogn.

ÆgteskabBørn
24.04.1918 - Inger Harriet Juul Christoffersen 04.03.1926 - Svend Juul Kraft

John Svend Laurits Kraft
* 19.02.1891
† 24.03.1965

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Svend Juul Kraft

DatoStedKilde
Født :04.03.1926Kostræde, Køng sogn-

Stilling : Kontorassistent, lagerforvalter

FarMor
John Svend Laurits KraftInger Harriet Juul Christoffersen
ÆgteskabBørn
22.11.1952 - Inger Anelise Thorkenholt Olsen 25.01.1955 - Henrik Juul Kraft

Svend Juul Kraft
* 04.03.1926
-
John Svend Laurits Kraft
* 19.02.1891
† 24.03.1965
Inger Harriet Juul Christoffersen
* 06.09.1893
† 27.01.1978

-
--
-Carl Christian Christophersen
* 20.01.1863
† 22.04.1932


Harriet Dorthea Nielsen
* 23.08.1868
† 10.10.1937

- - -

- - -


- - -

- - -

Christopher Rasmussen
* 19.03.1819 - † Eft 1902
Inger Marie Christiansdatter Juul
* 02.09.1818 - † Eft 1902


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Inger Anelise Thorkenholt Olsen

DatoStedKilde
Født :07.02.1931Toksværd, Toksværd sogn-

Stilling : Barneplejerske, butiksindehaver

ÆgteskabBørn
22.11.1952 - Svend Juul Kraft 25.01.1955 - Henrik Juul Kraft

Inger Anelise Thorkenholt Olsen
* 07.02.1931
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017