Oluf Hansen

DatoStedKilde
Født :Omk 1639MernTorben Rasmussen, Ornebjerg (1)
Død :02.1727Skovhuse, Øster Egesborg sogn-
Begravet :14.02.1727Øster Egesborg KirkeKilde

Alt.navn : Ole Hansen
Stilling : Rytterbonde
Ref. : LSL 280, LSL 1116

Adresse : Gård nr. 9 (nr. 8 i 1844 matriklen), Skovhuse, Øster Egesborg sogn. Gården var ejet af Københavns Hospital.
Noter : Uddrag af artiklen "Jacob Olsen og Inger Joensdatter af Skovhuse" i "Historisk Samfund for Præstø Amt - Årbog 1957-61" side 150-174 af Holger Munk:
Jacob Olsens historie begynder med hans fader, Ole Hansens, - gamle Ole Hansen af Skovhuse - som han i almindelighed blev kaldet. Han sagde selv, at han stammede fra Mern, hvor han skulle være født o. 1639, men ud over, at han tjente som karl i Bakkebølle hos Lars Pedersen Børring på den østligste gård i byen, og at han fik gård i Skovhuse i årene efter svenskerkrigen o. 1665, ved vi nu ikke stort om ham fra disse år. - Ole Hansen var gift mindst to gange og havde mange børn, som vi nu kender lidt til, og blandt disse var altså Jacob Olsen, der blev født i Skovhuse omk. 1685 - antagelig på gården under matr. nr. 9 (gl. nr.), der dengang stod i hartkorn for 1 td. 5 skp. 2 fjk. og 1 alb. og i bygninger bestod af 33 fag hus. Det lave hartkorn må ikke forlede os til at tro, at nr. 9 var en ringe gård, snarere tværtimod. Forholdet her i Sydsjælland var nemlig det, at matrikuleringen såvel i 1664 som i 1688 var et meget misvisende og derfor uretfærdigt skattegrundlag, idet visse byer med påviselige fortrin var ansat urimeligt lavt, medens andre til gengæld var ansat alt for højt, alt taget i betragtning af gårdenes faktiske brugsværdi. Til de første hørte bl. a. Skovhuse, som ved at være omgivet af rige skove og gode græsgange havde betydelige fordele, som f. eks. Neble eller Nørre Mern ikke havde, skønt deres hartkorn lå en 5 - 6 gange så højt, og de følgelig også havde tilsvarende højere ydelser. Det er derfor ikke uden grund, at Skovhuse var en meget velanskrevet by blandt de unge karle, som skulle fæste gård, og at man - efter at være kommet lunt ind her - af al magt søgte at bevare gården for efterkommere eller slægt. Vi ved ikke noget nærmere om, hvordan Ole Hansen i sin tid var kommet ind, men vi ved, at han blev på sin gård, til han døde i sin høje alder af 88 år i 1727.

I følge Vagn Boberg Nielsen havde Ole Hansen oprindeligt fået tildelt en ødegård i Stensby efter svenskekrigen. Han er ikke meget for at gå i gang med den forfaldne gård i Stensby; men fik endelig lov til at fæste gården i Skovhuse hans bror Hemming Hansen. Broderen fæstede et hus i Skovhuse og ernærede sig som skrædder.

Ifølge Martin Bang Dahls Hjemmeside 2001 skal en Kirsten Pedersdatter være mor til Jacob Olsen.

Hans fæstegård har hørt til blandt de mindre. Gården brændte for Rasmus Jørgensen 10-3-1760; den var da på 43 fag og hartkornet var 2 td. 4 skp. 3 fjk. 1 alb. Den vurderedes efter genopførslen i 1768, hvor den var reduceret til 30 fag. Kilde: Holger Munk i "Rytterbonden" side 73-74.

FarMor
(Hans)
ÆgteskabBørn
- Kirsten Pedersdatter Omk 1665 - Hans Olufsen
1684 - Jacob Olsen
- - Merete Olsdatter
- - Laurs Olsen
Omk 1700 - Anna Hemmingsdatter Omk 1700 - Anders Olsen
Omk 1701 - Hemming Olsen
Omk 1707 - Jens Olsen
Omk 1716 - Niels Olsen
1718 - Johanna Olsdatter

Oluf Hansen
* Omk 1639
† 02.1727
(Hans)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017