Jens Hansen Lerche

DatoStedKilde
Født :Omk 1720Høvdingshus, Mern sogn-
Død :05.1782Balle, Kalvehave sogn-
Begravet :22.05.1782Kalvehave KirkeKilde

Stilling : Gårdmand
Ref. : LSL 174

Adresse : Høvdingshus, Mern sogn 1751-1762 / Gård nr. 6 og halvdelen af nr. 10 (1688 matriklen) i Balle, Kalvehave sogn fra 1762 (fæstebrev af 30. september 1762). Denne gård får senere matr.nr. 3
Noter : Kilde: Sønnen Hans´ konfirmation 1768.
I 1739 var han hjemme hos faderen, 14 år gammel.
Han er nævnt i skiftet efter faderen i 1740. Han var da 19 år og hjemme hos moderen. Hansen Lerche og konen boede på Høvdingshus, Mern sogn ca. 11 år fra trolovelsen i 1751. I 1754 var han fadder til Jens Larsen Huggers søn Hans; da nævnes han sammen med en Mads Lerche; da ikke nævnt hvor han boede. I 1756 boede de i Høfdingshus; hans kone - "Jens Lerches Kone i Höfdings-Huus" - var da gudmor til hendes brorsøn Jens Jeppesen i Balle. Samme år var hun gudmor til Jens Larsen Huggers søn Peder i Balle; boede da også i Høvdingshus. I juni 1757 var han fadder til Jeppe Olsens datter Mette i Balle. I februar 1759 var hun gudmor til sammes søn Oluf. I 1760 var Jens Hansen Lerche i Høvdens Huus fadder til Jacob Hansen Lerches søn Jens i Allerslev. I 1761 var Jens Lerke i Hövdingshuus fadder til endnu en Jens, søn af Jeppe Olsen i Balle. Disse år boede de stadig i Høfdingshus. I 1762 var han fadder til Ander Nielsens søn Diderich i Viemose, boede da i Balle.
1774 var han gårdmand på gård nr. 6 i Balle - gården er på 6-6-0-2 tønder hartkorn. Kilde: Specifikationen over det vordingborgske rytterdistrikt.
I 1758 var Jens Hansen Lerche forlover i Skibbinge for (broderen) enkemand Jacob Lerche fra Kindvig i Mern sogn ved dennes trolovelse med Anne Jensdatter i Skibbinge. I 1760 var Jens Hansen Lerche Høvdingshus fadder til dennes søn Jens - da i Allerslev.
Uddrag fra artikel af Holger Munk om gamle sydsjællandske slægtsnavne: Da Jens Hansen Lærke overtog sin fødegård i 1751, var den i udmærket stand. De 51 fag bygninger blev kun sat i fæld til 20 rdl., og af besætning var der hvad der skulle være. Da der som sagt ikke skiftes offentligt efter moderen i 1758, kender vi ikke nøje dens forsatte udvikling, men da årene er gunstige, må vi have lov til at regne med opgang også for Høfdingshus. Det kommer derfor som en stor - og smertelig - overraskelse at se fæsteprotokollen for 31. september 1762 anføre, at "Jens Hansen formedelst en øde gårds antagelse i Balle kvitterer - det såkaldte Høfdingshus" og at denne overtages af skovrider Christoffer Petersen fra Ennegårde. - Samtidig står der under Balle by: Jens Hansen fra Høfdingshus antager fæste på den gård, Peder Hemmingsen formedelst Fattigdom og Besætningens og Bygningernes slette Tilstand ej længere kunne vedblive. Gården har matr. nr. 6 og det halve af mat. nr. 10 hører herindunder. Hartkornet er i alt på 6 td. 6 skp. og 2 album, hvilket kun kan tydes som en ikke så ringe gård, hvad jord angik. Jens Hansen måtte forpligte sig til at være ansvarlig for den nødvendige besætning og det fornødne sædekorn "uden dertil at nyde nogen hjælp eller forstrækning", men indfæstningen var også kun 2 rdl. mod de 10 rdl., som skovrideren måtte give for at komme ind på Høfdingshus. Dette skifte har sikkert ikke været frivilligt for Jens Hansen Lærke og må tages som et af tidens overgreb, som datidens fæstere kunne komme ud for, selv om eksemplerne er meget sjældne. Måske havde ryttergodset brug for at flytte skovrideren fra Ennegårde og nærmere midten for sit beridt, og som skovridergård lå Høfdingshus jo ganske fortrinlig.
Den tidligere fæster af gården i Balle, Peder Hemmingsen har nr. (8154).

Bopæle: Høvdingshus, Mern sogn 1751-1762 / Gård nr. 6 og halvdelen af nr. 10 (1688 matriklen) i Balle, Kalvehave sogn fra 1762 (fæstebrev af 30. september 1762). Denne gård får senere matr.nr. 3.

Vordingborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1751:
"24 Martii - Høfdinghuus - Hens Hansen Lærke ungkarl fæst dend Gaard som Faderen Hans Hanssen Lærke fradøede og Moderen godvillig opladt haver som er bestaaende af Hartkorn 8 Tdr 2 skp 3 f - Alb. Til Besætning og Sædekorn er Fæsteren ved børlig? ansvarlig saasom hand dertil er skeed fuldkommen fornøyelse
Jens I H S L Hanses Lærke
Til Vitterlighed Olle Povlesen / Iacob Lærke"
2017: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9WF-MC21?mode=g&i=213&wc=M52G-FMS%3A333466801%2C334588701%2C334592501&cc=2015318

FarMor
Hans Hansen LercheJohanne Hansdatter
ÆgteskabBørn
11.06.1751 - Ellen Olufsdatter Omk 1751 - Hans Jensen Lerche
Omk 1757 - Ole Jensen Lerche
Omk 1760 - Johanne Jensdatter
03.1763 - Dødfødt barn
1764 - Jens Jensen
1766 - Jens Jensen Lerche
1769 - Ana Jensdatter
12.1774 - Kirsten Jensdatter
1777 - Kirsten Jensdatter

Jens Hansen Lerche
* Omk 1720
† 05.1782
Hans Hansen Lerche
-
† 1740
Johanne Hansdatter
-
† 1758
Hans Rasmussen
* Omk 1648
† 07.1727


Kirsten Madsdatter
* Omk 1662
† 03.1740Hans Svendsen Hugger
-
† Eft 1707


Anna Jacobsdatter
-
-

- - -

- - -

Mads Mogensen
- - † Eft 1681

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017